Souvislosti, které všude nenajdete

Je třeba konečně pochopit obrovskou manipulaci, kterou s námi materialismus dlouhodobě provádí

Císařovna Helena spodinového původu, matka zločinného římského císaře Konstantina, nechala ještě před vyhlášením Milánského ediktu roku 313 n.l., kterým se židokřesťanství stalo jediným uznávaným státním náboženstvím a Bible svatou knihou, všude po Galileji a Judeji stavět do hmotné skutečnosti všechna ta památná místa, o kterých se v Bibli mluví. Takto byl vyroben Izrael, jako barrandovské ateliéry Svaté země. Tyto dodatečně vystavěné divadelní kulisy se staly stále více navštěvovaným svatým místem říše Hada, říše ducha hmotné nápodoby a chtonického kultu krveprolití Beránka.

Pochopit celý tento ohromný historický proces záměny je pro nás velkým úkolem a ve své podstatě znamená pochopení obrovské manipulace, kterou materialismus cíleně a dlouhodobě provozuje. Jeho úmyslem je vždy se postupně zmocnit a uzavřít Člověka – Adama (toho nespoutaného), ve své říši temna, chladu a nápodoby a uzavřít ho ve světě času a smrti.

Bible, konečný produkt židovské kompilační a zrcadlové činnosti, se stala v rozpadajícím a zcela demoralizovaném prostředí římského impéria, během několika století, svatou knihou Západu, se svým náboženstvím zbožných hříšníků, kterým se bude vše odpouštět, když budou dobře platit a sloužit pánu Temna. A tak biblický "jenom člověk", zbožný hříšník, který si nemůže sám pomoci a proto hřeší a vzývá svého Spasitele, aby mu pomohl zvítězit nad vším vyšším, pomocí lži a techniky zrcadlení.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Je třeba konečně pochopit obrovskou manipulaci, kterou s námi materialismus dlouhodobě provádí

Rychlá navigace:
Chcete nás kontaktovat? Pište na e-mail info@celostnivzdelavani.cz