Celostní vzdělávání http://celostnivzdelavani.cz/ cs © 2016-2018 CelostníVzdelavani.cz All rights reserved. Mon, 20 Aug 2018 03:20:00 GMT Mon, 20 Aug 2018 03:20:00 GMT Souvislosti, které všude nenajdete. Články 60 Royal Raymond Rife http://celostnivzdelavani.cz/royal-raymond-rife?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Royal Raymond Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů. Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/royal-raymond-rife Max Gerson http://celostnivzdelavani.cz/max-gerson?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Max Gerson poznal, že rakovinu způsobuje především kumulace toxinů v lidském těle a těch se nejlépe zbavíme přechodem na vegetariánskou stravu, která se mimo jiné sestává z čerstvě připravených tělo alkalizujících džusů, potravinových doplňků a léčebných klystýrů. Po jeho smrti pokračovala v propagaci jeho dcera Charlotte a její snaha nakonec vyústila v založení Gersonova institutu se dvěma klinikami Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/max-gerson Nebuďte nevědomé ovce http://celostnivzdelavani.cz/nebudte-nevedome-ovce?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Lidstvu je záměrně skrýván celkový obraz skutečnosti tak, aby se stalo nevědomým a lehce manipulovatelným stádem. Systematicky je rozbíjena jednota lidstva všemi možnými prostředky, ekonomicky, politicky, pomocí monopolů nadnárodních společností a též pomocí zkorumpovaných jedinců či placených dezinformátorů na internetu Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace http://celostnivzdelavani.cz/nebudte-nevedome-ovce Dr. Johanna Budwigová http://celostnivzdelavani.cz/johanna-budwigova?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dr. Budwigová učinila pozoruhodný objev: rakovinové buňky jsou takové, kterým schází na molekulární úrovni důležité nutrienty. Také zjistila, že červené krvinky u pacientů s rakovinou neobsahují tukovou složku. Toto zjištění ji dovedlo k její léčebné metodě, která se ukázala být úspěšnou až v 90% případů. (A je potřeba poznamenat, že mnoho jejich pacientů s rakovinou k ní bylo odesíláno až ve 4. stadiu nemoci, kdy už za sebou měli neúspěšnou léčbu operacemi nebo ozařováním Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/johanna-budwigova Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko http://celostnivzdelavani.cz/osvobodte-se-s-iluzi-a-aktivujte-sve-treti-oko?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jsme veškeré vědomí, uvědomění, všechno, co je, bylo a bude a to platí pro každého, pro každého ve všech realitách tohoto nekonečného světa, ve kterém žijeme. Jsme všechny možnosti. A to je náš základní stav Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Absolutně neuvěřitelné http://celostnivzdelavani.cz/osvobodte-se-s-iluzi-a-aktivujte-sve-treti-oko Zakázaná historie http://celostnivzdelavani.cz/zakazana-historie-a-dejiny-lidstva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Celá historie, ale i současnost je protkána vztahy s entitami z jiných planet. Ve starých spisech a eposech je zaznamenáno plno velmi důležitých informací o dějinách lidstva, které oficiální historie tají, ignoruje nebo znevažuje Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Zakázaná historie http://celostnivzdelavani.cz/zakazana-historie-a-dejiny-lidstva Manipulace napříč věků http://celostnivzdelavani.cz/manipulace-lidstva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Napříč věky je ničeno systematicky vědění a pokrok. Jsou vypalovány knihovny, ničeny kulturní památky, které vypovídají o jiné historii než je ta, která je prezentována globálním predátorem. Skutečná historie je lidem zamlčována stejně tak jako jejich původ, to kdo jsou a proč tu jsou Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků http://celostnivzdelavani.cz/manipulace-lidstva Nenechte se zavřít do krabice http://celostnivzdelavani.cz/nenechte-se-zavrit-do-krabice?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Temná světová vláda je si vědoma obrovského potenciálu lidstva a tak se snaží lidem znemožnit, aby uskutečnili svůj evoluční a vibrační vzestup a oni by tak ztratili moc a kontrolu nad lidmi. Rozbijí všechny důležité informace a vědomosti na mnoho částeček, které pak lidem jednotlivě nedávají žádný smysl. Systém chce, aby se napříč společnosti lidé soustředili na jednotlivé body, náboženství, rodinu, práci, fotbalový tým, to je jedno na co. Na soustředění není nic zlého, ale musíte si udržet periferní vidění Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace http://celostnivzdelavani.cz/nenechte-se-zavrit-do-krabice Tisíce let temné síly zatemňovaly Světlo poznání http://celostnivzdelavani.cz/tisice-let-temne-sily-zatemnovaly-svetlo-poznani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Tisíce let temné síly zatemňovaly Světlo poznání a obrušovaly jasné kontury védských životadárných slov a převracely jejich význam. Z tohoto převráceného, zrcadlového materializmu je zrůdně odvozen všechen život. Ne z ducha Úplnosti, nýbrž pouze z hmoty. Celý svět je postupně zpředmětňován a personifikován tak, aby byl nakonec "amrtam", nesmrtelný živý duch, přeměněn na omamný nektar bohů, a aby z dokonalého duchovního Člověka vznikl postupně spodinový a pověrečný materialista Thu, 16 Aug 2018 09:40:04 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/tisice-let-temne-sily-zatemnovaly-svetlo-poznani Konečná, smrtelná fáze vývoje řeči http://celostnivzdelavani.cz/konecna-smrtelna-faze-vyvoje-reci?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Konečná a smrtelná fáze vývoje řeči i celé lidské kultury je zachycená ve slovnících vymřelých řečí - staré řečtiny, latiny nebo sanskrtu. Význam jednotlivých slovních kořenů je postupně a cíleně převracen a vytváří úplný nebo alespoň částečný opak původního významu. Oživující význam slov je potlačován a je zaměňován za význam umrtvující. Symbolicky lze říci, že se zde studený Had již zcela zmocnil své kořisti, vykřesaného dědictví člověka. Proto i obraz dnešního světa je tak hrůzný a velmi alarmující Wed, 15 Aug 2018 18:40:08 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/konecna-smrtelna-faze-vyvoje-reci Konkretizace a zhmotňování slov – úpadek řeči i civilizace http://celostnivzdelavani.cz/konkretizace-a-zhmotnovani-slov-upadek-reci-i-civilizace?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Smysl védštiny se odvozoval od poznávání. S materializováním kultury upadala řeč i člověk sám do stále postupující vulgarizace a primitivismu. Proces velebení umělé inteligence a zhmotňování původního duchovního bohatství člověka je možno označit za pravou příčinu smrti národů, ničení skutečných hodnot člověka, úpadku kultur a jejich jazyků Tue, 14 Aug 2018 19:27:40 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/konkretizace-a-zhmotnovani-slov-upadek-reci-i-civilizace Véda je jediná plnosmyslná řeč na naší planetě, ve které neexistují slova bez vnitřního významu a vztahu k Celku http://celostnivzdelavani.cz/veda-je-jedina-plnosmyslna-rec-na-nasi-planete-ve-ktere-neexistuji-slova-bez-vnitrniho-vyznamu-a-vztahu-k-celku?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Každý Indoevropan, který se rozhodne studovat védštinu či sanskrt, zažije stejný pocit, jako člověk od narození krátkozraký, který dostane brýle. Slova vlastní mateřštiny, která mu desítky let nic neříkala, najednou začínají promlouvat svým vnitřním významem, vše dostává řád a logickou souvislost Mon, 13 Aug 2018 10:38:46 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/veda-je-jedina-plnosmyslna-rec-na-nasi-planete-ve-ktere-neexistuji-slova-bez-vnitrniho-vyznamu-a-vztahu-k-celku Celá védština je prodchnuta jediným smyslem, kterým je osvobození lidské mysli z nevědění http://celostnivzdelavani.cz/cela-vedstina-je-prodchnuta-jedinym-smyslem-kterym-je-osvobozeni-lidske-mysli-z-nevedeni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Védská vize světa je nejstarším filosofickým a náboženským zdrojem lidstva, ze kterého vycházejí všechny duchovní vědy. Důkazem obrovské bohatosti a vysoké kulturnosti Védy je fakt, že jeden kořen slovesa mohl zaujmout v sanskrtu více než 900 tvarů, které přesně vyjadřovaly druh popisované činnosti z hlediska osoby, čísla, rodu, času a způsobu Sun, 12 Aug 2018 19:46:58 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/cela-vedstina-je-prodchnuta-jedinym-smyslem-kterym-je-osvobozeni-lidske-mysli-z-nevedeni Vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace lidské řeči http://celostnivzdelavani.cz/vulgarizace-zprimitivneni-a-jasna-degenerace-lidske-reci?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Pod nabubřelým slovem vývoj se v případě lidské řeči skrývá jen proces vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace, doložitelná hlubokým ochuzením všech výrazových prostředků až po naprosté vymizení řady gramatických forem a kategorií, kterými staré jazyky normálně disponovaly Sun, 12 Aug 2018 19:32:10 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/vulgarizace-zprimitivneni-a-jasna-degenerace-lidske-reci Původní duchovní slovo padá až na úroveň dnešního neživého computeru http://celostnivzdelavani.cz/puvodni-duchovni-slovo-pada-az-na-uroven-dnesniho-neziveho-computeru?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Vznik slova, tak jak je nám dnes vykládáno, z používání různých skřeků a zvuků pro pojmenování věcí, je omylem dnešní nevědomé společnosti. Védština dosvědčuje, že z védského liturgického obřadu "křesání slova" vylétávala, podobně jako jiskry z ohně, stále další a další slova, která měla původně hluboce gnostický a duchovní význam. Slova měla "křídla" a ducha, který je pozvedával vzhůru a teprve obracením jejich významu a nápodobou, při jejich používání, takto vzniklá slova ve světském prostředí stále více chladla, až došlo k procesu šíření slovní kultury do stále nižších a stále zvířečtějších světů Thu, 09 Aug 2018 22:17:11 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/puvodni-duchovni-slovo-pada-az-na-uroven-dnesniho-neziveho-computeru Znehodnocování původního poselství slova temnotou http://celostnivzdelavani.cz/znehodnocovani-puvodniho-poselstvi-slova-temnotou?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovem "kurvan", znázorňují véďané svou duchovní "oběť" a slovem "akurvan" znázorňují to, že neobětují a tím nepomáhají vytvářet a bránit prostor Člověka. Tito lidé, dle Védy démoni, i když jsou od rána do večera v jakékoliv činnosti, tak jsou ve skutečnosti nečinní, protože nepracují na napřimování Člověka a nepracují pro Světlo vědění Thu, 09 Aug 2018 16:20:20 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/znehodnocovani-puvodniho-poselstvi-slova-temnotou Zrcadlová přeměna védských slov temným světem http://celostnivzdelavani.cz/zrcadlova-premena-vedskych-slov-temnym-svetem?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovo "šástram" původně znamenalo poučující a slavnostně přednášené "védské slovo", které štěpí síly gravitace a dobývá "proudy poznání ze skály". Od jisté doby ale začíná znamenat toto slovo "šástram" také "zbraň", duchovní "meč" a později dokonce i meč kovový. Takže tady vidíme proměnu významu výrazu "slovo" na "meč". Tato proměna není vůbec náhodná, ale naopak cílená a záměrná. A to pak uvádí celý materialistický, slepecký a neprobuzený svět na stále větší a větší scestí, na převrácení z duchovní vize na materialistický výraz Thu, 09 Aug 2018 15:31:36 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/zrcadlova-premena-vedskych-slov-temnym-svetem Brahma http://celostnivzdelavani.cz/brahma?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Hlavním smyslem Védy byla liturgie slova (brahma). Slovo se zde velebilo jako to, co obsahuje ideu - boha sómu, který je mystickým králem lidské společnosti, protože skrze něj a jeho "oběť" - třikrát denně opakovanou recitací, docházelo "k přijímání" Světla a k nastartování vnitřního procesu poznání Thu, 09 Aug 2018 14:35:41 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/brahma "Vývoj řeči" usvědčuje historiky ze lži http://celostnivzdelavani.cz/vyvoj-reci-usvedcuje-historiky-ze-lzi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovo slouží podle védské filosofie jako médium, které nás spojuje s "bohy", protože obsahuje ideu a idea je božského původu. Slovo člověka mentálně pozvedává ze zvířeckosti a věčného sváru duality do bezoblačných výšin, kde není ani smrt Thu, 09 Aug 2018 14:27:33 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/vyvoj-reci-usvedcuje-historiky-ze-lzi Védská teorie slova http://celostnivzdelavani.cz/vedska-teorie-slova?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Sama védská teorie slova říká, že slovo je v zásadě vytvořeno ze dvou konsonant a z jedné "vykřesané" samohlásky mezi nimi. Ta samohláska je přímým projevem či reprezentantem ducha života samotného, kdežto konsonanty jsou projevem obou věčných kosmických kamenů ("nebe" a "země"). Samohláska tvoří pravou náplň, ducha nebo "vznášedlo" toho slova, které je celé okřídlené, je duchovní podstaty, je hudební, tónické, podobně jako když činely křísneme o sebe a vznikne tón, který se nese do všech stran, přičemž ty činely jsou rozechvívány tím vyvolaným tónem, chvějí se, kon-sonují, tedy spoluzní s tím sonantem a s tím znějícím tónem Thu, 09 Aug 2018 14:18:33 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/vedska-teorie-slova Védština byla úzce svázaná s náboženským a gnostickým smyslem slov http://celostnivzdelavani.cz/vedstina-byla-uzce-svazana-s-nabozenskym-a-gnostickym-smyslem-slov?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Na védské řeči je pozoruhodné to, že je zde spojena lingvistika, filosofie a náboženství do jednoho smysluplného a neoddělitelného celku a nelze říct, která myšlenka je čistě lingvistická, gramatická, a která myšlenka je náboženská a filosofická, protože zde je to všechno v jednom harmonickém celku Thu, 09 Aug 2018 12:07:49 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/vedstina-byla-uzce-svazana-s-nabozenskym-a-gnostickym-smyslem-slov Védština http://celostnivzdelavani.cz/vedstina?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Védština je nejstarší řeč na planetě a její kořeny sahají desítky tisíc let a její stopy nalezneme po celé planetě a u všech kultur. Je obrazem největšího a nejdramatičtějšího boje dvou temných a nepřátelských sil v kosmu, který se neustále odehrává Thu, 09 Aug 2018 11:53:13 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/vedstina "Rg Véda" http://celostnivzdelavani.cz/rg-veda?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss To nejdůležitější z čeho vyšla celá indická duchovní tradice je tento obrovský soubor hymnů, který byl zapsán do písma kdysi dávno, někdy v 1. pol. 1. tis. př.nl., ovšem s tím, že jak v samotných hymnech, tak i ve spisech, které indickou tradici doprovázejí, se mluví o tak pradávné historii vzniku těchto zpěvů, že o tom není možné v rámci racionalistické západní vědy vůbec hovořit, protože bychom byli oficiálními strukturami ihned znevěrohodněni Thu, 09 Aug 2018 11:45:50 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/rg-veda Véda http://celostnivzdelavani.cz/veda?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Samotná Véda se dělí na čtyři části, tzv. samhity: Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda a tzv. "Védánta", znamenající ukončení Védy a ucelení Véd. Máme tu tradici 4 Véd, ze kterých je Rg Véda ta nejstarší a nejdůležitější. Je to 1017 hymnů nebo manter, bráhman či šáster, které velebí různé projevy jedné duchovní síly, jenž jsou nazývány nejčastěji jako "agni", "indra", "varuna" nebo "mitra" Thu, 09 Aug 2018 10:47:30 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/veda Odmítněte náboženství, kde podstata "oběti" je krvavá http://celostnivzdelavani.cz/odmitnete-nabozenstvi-kde-podstata-obeti-je-krvava?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Obecně a bez jakékoliv výjimky platí, že jestliže podstata "oběti" je krvavá, tak se jedná vždy o démonství a my podporujeme zlo. Proto jakékoliv krvavé obětnictví, a je zcela lhostejné, zda je prováděné reálně nebo pouze "symbolicky" (krev Páně, tělo Páně, kříž), musíme co nejdůrazněji odmítnout! Thu, 09 Aug 2018 10:41:00 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/odmitnete-nabozenstvi-kde-podstata-obeti-je-krvava Proč je nutné zcela odmítnout katolictví a židokřesťanství? http://celostnivzdelavani.cz/proc-je-nutne-zcela-odmitnout-katolictvi-a-zidokrestanstvi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss "Spása", o které se v židokřesťanství jedná, není určena pro člověka ušlechtilého, kvalitního a čistého, není určena pro dharmiky, pro zbožné lidi naší indoevropské duchovní tradice Thu, 09 Aug 2018 10:32:20 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/proc-je-nutne-zcela-odmitnout-katolictvi-a-zidokrestanstvi Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista http://celostnivzdelavani.cz/nabozenstvi-hada-si-jen-na-sebe-obleklo-krista?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jakékoliv iluze o údajně křesťanském vedení Evropanů k lidskosti můžeme velmi rychle opustit. Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista, aby tímto hereckým trikem, stejně jako to udělal Jákob-Izrael, který oklamal svého slepého otce Izáka a záměnou se vydával za svého prvorozeného bratra v Bibli Thu, 09 Aug 2018 10:25:24 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/nabozenstvi-hada-si-jen-na-sebe-obleklo-krista Židokřesťanství je církev ďáblova http://celostnivzdelavani.cz/zidokrestanstvi-je-cirkev-dablova?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Původní védský "nápoj sómy", nápoj poznání, byl židokřesťanstvím změněn na víno, což je také velmi významná změna, protože ta představa, že u "svatého přijímání" pijeme alkohol, který navíc symbolizuje krev, je pro původní duchovní školu naprosto nepředstavitelná. Mešním vínem je nám tady v podobě židokřesťanské liturgie symbolizována "svatá krev", která krmí boha - démona podsvětí, Pána Zla, který se jí živí Thu, 09 Aug 2018 10:16:09 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/zidokrestanstvi-je-cirkev-dablova Převrácený biblický příběh o ráji http://celostnivzdelavani.cz/prevraceny-biblicky-pribeh-o-raji?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Židovskou metodu záměny a nápodoby nám naprosto nádherně a symbolicky ukazuje biblický příběh o ráji se dvěma stromy, kdy tisíce let rostl přes celou Asii až k nám jenom jeden strom, ale právě Židé zasadili strom druhý a ten první, buddhistický strom poznání, Buddhův fíkovník, surově pomluvili a Buddhu pak proměnili v "hada" a zasadili zrcadlovou nápodobou, strom druhý, který nazvali "stromem života" Wed, 08 Aug 2018 13:15:02 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/prevraceny-biblicky-pribeh-o-raji Bible se svými židovskými vpisky bohužel stále pracuje na zhmotňování duchovních obrazů a principů http://celostnivzdelavani.cz/bible-se-svymi-zidovskymi-vpisky-bohuzel-stale-pracuje-na-zhmotnovani-duchovnich-obrazu-a-principu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Velkou kuriozitou je, že západní či židovské křesťanství vznikalo od samého počátku z malého semínka, které bylo pravým opakem toho, co chtěli buddhisté. Je to až neuvěřitelné, že ten úmysl, ten prvotní záměr, tak obrovsky a hrůzně vyrostl Wed, 08 Aug 2018 12:49:24 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/bible-se-svymi-zidovskymi-vpisky-bohuzel-stale-pracuje-na-zhmotnovani-duchovnich-obrazu-a-principu Církev vytunelovala a obrátila zcela naopak poselství buddhismu http://celostnivzdelavani.cz/cirkev-vytunelovala-a-obratila-zcela-naopak-poselstvi-buddhismu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Lidé jsou vychováni materialisticky tak, aby žádná Idea či Světlo ducha nebyla „nevědecky“ nadřazována jejich posvátné hmotě. Díky své nechápavosti zalepují každý nově vytvořený prostor Světla, který se poznáním v říši Temna a Hada vytvoří Tue, 07 Aug 2018 14:59:27 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/cirkev-vytunelovala-a-obratila-zcela-naopak-poselstvi-buddhismu Současní křesťané se hluboce mýlí http://celostnivzdelavani.cz/soucasni-krestane-se-hluboce-myli?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Všichni křesťané, kteří dnes věří katolické církvi, ty dobré duše, které volají po morálce, čestnosti a spravedlnosti a myslí to upřímně, jsou hluboce se mýlící lidé. Židokřesťanství je podvod, kterým se nechali zmást a svést Tue, 07 Aug 2018 14:48:38 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/soucasni-krestane-se-hluboce-myli Cílená likvidace všech skutečných a čistých křesťanů http://celostnivzdelavani.cz/cilena-likvidace-vsech-skutecnych-a-cistych-krestanu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Poslední zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali bogomilové, a dále z jižní Francie, kde si říkali katharos - ti čistí. Toto řecké slovo označující pravé původní křesťany, v německém znění die Ketzer a v českém kacíři, se stalo ve středověké Evropě opakem čistého křesťanství a nadávkou Tue, 07 Aug 2018 14:38:59 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/cilena-likvidace-vsech-skutecnych-a-cistych-krestanu Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě http://celostnivzdelavani.cz/zidovstvi-je-jednoznacne-chtonicke-nabozenstvi-se-vsemi-rysy-ktere-muzeme-najit-hojne-na-nasi-planete?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Rozhodující zkázonosnou roli v procesu zničení skutečného duchovního a světelného védského poselství sehrálo židovství. Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě Tue, 07 Aug 2018 14:32:16 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/zidovstvi-je-jednoznacne-chtonicke-nabozenstvi-se-vsemi-rysy-ktere-muzeme-najit-hojne-na-nasi-planete Světlo poznání a Bůh je totéž http://celostnivzdelavani.cz/svetlo-poznani-a-buh-je-totez?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Indická duchovní škola je pro nás nesmírně důležitá, protože na rozdíl od všech ostatních tradic nám jako jediná tady zakonzervovala původní indoevropskou vizi světa, která nám říká, že Světlo poznání a Bůh je totéž Tue, 07 Aug 2018 13:30:00 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/svetlo-poznani-a-buh-je-totez Je třeba konečně pochopit obrovskou manipulaci, kterou s námi materialismus dlouhodobě provádí http://celostnivzdelavani.cz/je-treba-konecne-pochopit-obrovskou-manipulaci-kterou-s-nami-materialismus-dlouhodobe-provadi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Císařovna Helena spodinového původu, matka zločinného římského císaře Konstantina, nechala ještě před vyhlášením Milánského ediktu roku 313 n.l., kterým se židokřesťanství stalo jediným uznávaným státním náboženstvím a Bible svatou knihou, všude po Galileji a Judeji stavět do hmotné skutečnosti všechna ta památná místa, o kterých se v Bibli mluví. Takto byl vyroben Izrael, jako barrandovské ateliéry Svaté země Tue, 07 Aug 2018 13:21:22 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/je-treba-konecne-pochopit-obrovskou-manipulaci-kterou-s-nami-materialismus-dlouhodobe-provadi Zkázonosná literární práce "Hada" v Bibli http://celostnivzdelavani.cz/zkazonosna-literarni-prace-hada-v-bibli?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Chtonický kult v Bibli stínově napodobil a zhmotnil všechny niterné gnostické události, a tím dosáhl plného překrytí Světla a ducha hmotou a dosáhl tak zatmění Slunce Měsícem Tue, 07 Aug 2018 13:08:21 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/zkazonosna-literarni-prace-hada-v-bibli Nepodporujme svět Temnoty proléváním krve lidí, ale i zvířat http://celostnivzdelavani.cz/nepodporujme-svet-temnoty-prolevanim-krve-lidi-ale-i-zvirat?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Starý zákon je vytvořen jako nenávistný text vůči celé východní duchovní škole se snahou prosadit a duchem nápodoby překrýt a přijmout veškeré učení do své svaté knihy a vyhlásit židovské božstvo za nejvyššího boha. V rámci tohoto projektu se objevují místa, která jasně ukazují snahu zkazit původní tradici spásy a spolupráce lidstva a nahradit jí tradicí kultu smrti, krve a nenávisti Tue, 07 Aug 2018 12:58:29 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/nepodporujme-svet-temnoty-prolevanim-krve-lidi-ale-i-zvirat Je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina http://celostnivzdelavani.cz/je-nam-vnucovano-ze-jsme-potomci-zloducha-kaina?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V Bibli je nám podsouván příběh o Kainovi a Abelovi a prostřednictvím zabití Abela je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina, nosíme v sobě prvotní hřích, a tudíž patříme k potomkům vraha a jsme v podstatě zločinci, kteří jsou nositeli bratrovražedného hříchu a už nikdy nemohou být čistí. Lidé jsou stavěni na roveň zvířat a je jim to manipulativně vštěpováno právě pomocí příběhů z Bible Tue, 07 Aug 2018 12:50:22 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/je-nam-vnucovano-ze-jsme-potomci-zloducha-kaina Bible rozhodně není svatá kniha, která má za cíl rozšiřovat čisté křesťanství, lásku, soucit a poznání http://celostnivzdelavani.cz/bible-rozhodne-neni-svata-kniha-ktera-ma-za-cil-rozsirovat-ciste-krestanstvi-lasku-soucit-a-poznani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ještě dnes jsme vězni židovsko-křesťanské, biblické tradice, která bohužel převrací původní poselství světla poznání do temných tónů a vychází z převrácených hodnot, kdy bílá je černá a černá je bílá, pravda je lež a lež pravdou, smrt je život a život je smrtí Tue, 07 Aug 2018 12:42:03 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/bible-rozhodne-neni-svata-kniha-ktera-ma-za-cil-rozsirovat-ciste-krestanstvi-lasku-soucit-a-poznani Jakým způsobem došlo k vytvoření Bible? http://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-doslo-k-vytvoreni-bible?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V židovské Tóře je plno ukázek, jak si židovští autoři přisvojili okolní duchovní vědomosti a citáty, a pak je vyhlašovali za svoji moudrost. Často vytvořili fiktivní osobnost a časově předstrčili její učení třeba před Platona nebo jiné myslitele a tak kamuflovali to, že jsou pouhými plagiátory. Takto uměle vytvořeným postavám vkládali do úst duchovní příběhy, které působily ve prospěch židovských manipulátorů Tue, 07 Aug 2018 11:29:36 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-doslo-k-vytvoreni-bible Bible je židovský falzifikát http://celostnivzdelavani.cz/bible-je-zidovsky-falzifikat?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Bibli považují nedovzdělání lidé za jednolitý text a chtějí věřit tomu, že je psaná nejlépe jediným autorem, jedním svatým duchem, ale není tomu tak. Laici nejsou schopni rozeznat to, co je skutečně duchovní a světlo a co je do Bible uměle implantováno, se záměrem pošpinit, poškodit a obrátit naruby původní smysl křesťanské víry Tue, 07 Aug 2018 11:20:48 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/bible-je-zidovsky-falzifikat Máme v sobě dvě inteligence http://celostnivzdelavani.cz/mame-v-sobe-dve-inteligence?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jedna inteligence coby ratio pracuje jen jako sebestředný, sobě prospěšný aktér, který se pokouší ovládnout své okolí, podřídit si ho a zkrátka chce dělat jen to, co on sám uzná za vhodné, vzhledem ke svému prospěchu. Naopak rozum coby buddhi, chce také člověku pomoci, ale tak, že buduje jeho vnitřní světy způsobem probouzení se a pracuje principem rozsvěcení svíčky v temnotách, což považuje za to nejdůležitější Tue, 07 Aug 2018 11:13:48 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/mame-v-sobe-dve-inteligence Smyslem života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše http://celostnivzdelavani.cz/smyslem-zivota-neni-zabava-hra-v-kostky-hromadeni-zlata-ale-zachrana-krasne-princezny-nasi-duse?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Podle gnostiků není smyslem života zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, nejjasnější perly, naší duše. Naopak cílem židokřesťanství je převrátit vše skutečně hodnotné a pošpinit lidskou cestu za světlem poznání a za skutečným mírem, které právě poznání jako jediné může přinést Tue, 07 Aug 2018 10:31:39 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/smyslem-zivota-neni-zabava-hra-v-kostky-hromadeni-zlata-ale-zachrana-krasne-princezny-nasi-duse Cesta skutečného Člověka a cesta Hada http://celostnivzdelavani.cz/cesta-skutecneho-cloveka-a-cesta-hada?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ti, co jsou nevědoucí, zbabělí a necitliví se vždy ochotně podřizují dočasné nadvládě jedné ze dvou temných sil, které se zatím střídají ve světové nadvládě. Tím se vyhnou důležitému "lisování", tedy "křtu" poznání, a tak i možnosti se probudit, napřímit se a směřovat vzhůru Tue, 07 Aug 2018 10:18:15 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/cesta-skutecneho-cloveka-a-cesta-hada Náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami http://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-je-permanentne-formovan-a-znasilnovan-dvema-silami?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Tisícileté zkušenosti našich indoevropských předků vykrystalizovaly v poznání, že náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami, které neustále bojují proti sobě a srážejí se při věčném boji o nadvládu. V indické Védě jsou tyto síly chápány jako "křesací síly" života Tue, 07 Aug 2018 10:09:33 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-je-permanentne-formovan-a-znasilnovan-dvema-silami Podstatou poznání je vykřesané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti http://celostnivzdelavani.cz/podstatou-poznani-je-vykresane-vnitrni-svetlo-ktere-zahani-temnotu-neprobuzenosti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zde na zemi se neustále prolínají dva světy, svět plného vědomí a životodárného lidského tepla, který vzniká křesáním o sebe dvou nelidských systémů a svět nevědomí, chladu, egoismu a smrti, svět Hada, který křestem vědomí neprochází Tue, 07 Aug 2018 09:55:56 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/podstatou-poznani-je-vykresane-vnitrni-svetlo-ktere-zahani-temnotu-neprobuzenosti Veškerým nejstarším učením Indoevropanů proniká spásná trojitost a spásné číslo 3 coby symbol života http://celostnivzdelavani.cz/veskerym-nejstarsim-ucenim-indoevropanu-pronika-spasna-trojitost-a-spasne-cislo-3-coby-symbol-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Učení o třech principech je základem učení o duchu života. Komu se poznáním během života nerozštěpí svět na dvě proti sobě stále působící a navzájem se ve vládě střídající, nevědoucí a kriminální síly, kterým člověk nemůže sloužit a musí je stále odmítat a ten, kdo nenajde východisko ve třetí síle, vzniklé rozevřením prostoru mezi nimi, tak ten nedosáhl veledůležitého poznání života Tue, 07 Aug 2018 09:42:30 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/veskerym-nejstarsim-ucenim-indoevropanu-pronika-spasna-trojitost-a-spasne-cislo-3-coby-symbol-zivota Nebuďme nevědomé ovce http://celostnivzdelavani.cz/nebudme-nevedome-ovce?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nebuďte nevědomé, zmanipulované a zoufalé ovečky, kterým je namlouváno, že jsou bezbranné a nemohou nic změnit, opak je pravdou Tue, 07 Aug 2018 09:31:56 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/nebudme-nevedome-ovce Žij pravdu, střes pravdu, braň pravdu http://celostnivzdelavani.cz/zij-pravdu-stres-pravdu-bran-pravdu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Měli bychom si uvědomit, že si sami svým pravdivým a vědomým přístupem v životě vytváříme svůj osud a zároveň i osud celé naší planety Mon, 06 Aug 2018 17:33:13 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/zij-pravdu-stres-pravdu-bran-pravdu Neskutečné: Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní? http://celostnivzdelavani.cz/neskutecne-jak-dlouho-zije-pacient-s-chemoterapii-a-jak-dlouho-bez-ni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a filosofie na Kalifornské univerzitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let. To na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně propagované víře, chemoterapie prostě nefunguje Thu, 14 Dec 2017 12:19:40 GMT Zdravotnictví na pranýři http://celostnivzdelavani.cz/neskutecne-jak-dlouho-zije-pacient-s-chemoterapii-a-jak-dlouho-bez-ni O způsobu léčby si rozhodněte vy sami http://celostnivzdelavani.cz/o-zpusobu-lecby-si-rozhodnete-vy-sami?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Pokud jde o medicínu, tak blokace a brzdění nových myšlenek a postupů je zde daleko větší než v jiných oborech. Nelze zpochybnit místo konvenční medicíny tam, kde je nezastupitelná, což jsou zejména akutní zákroky. Bezprostředně po vážné automobilové nehodě nebudete potřebovat sebeskvělejšího detoxikačního terapeuta, ale lékaře konvenční medicíny, který vás nejprve „opraví“ a sešije. Mimo oblast akutních zákroků však lze téměř všude najít spousty metod, jejichž vědeckost je velmi sporná. Mnohé jsou postaveny na nefunkčnosti a nepravdivých předpokladech někdy i na zmanipulovaných studiích Thu, 14 Dec 2017 11:31:51 GMT Zdravotnictví na pranýři http://celostnivzdelavani.cz/o-zpusobu-lecby-si-rozhodnete-vy-sami Dr. Tullio Simoncini http://celostnivzdelavani.cz/tullio-simoncini?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dr. Tullio Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění. Tullio začal hledat účinné fungicidní léky a nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Houba se nedokáže přizpůsobit alkalickému prostředí, které aktivuje jmenovaná látka a postupně usychá Wed, 13 Dec 2017 17:22:36 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/tullio-simoncini Rex Newnham http://celostnivzdelavani.cz/rex-newnham?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Rex Newnham zjistil zajímavou věc. Existují oblasti, kde je vysoký výskyt revmatismu a jiné, kde je jeho výskyt nízký Wed, 13 Dec 2017 16:57:15 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/rex-newnham MUDr. Kamil Jurkovič http://celostnivzdelavani.cz/kamil-jurkovic?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V Trenčíně se odvážil vyzkoušet své objevy na pacientovi s rakovinou, který byl jako nevyléčitelný odeslán z nemocnice domů umřít. Stav pacienta se zlepšil a uzdravil se (žil pak ještě 13 let) Tue, 12 Dec 2017 18:20:40 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/kamil-jurkovic Dr. Karel Fortýn http://celostnivzdelavani.cz/karel-fortyn?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Příběh vynikajícího chirurga Dr. Karla Fortýna, který při práci s nádory objevil metodu, kterou nazval devitalizace Tue, 12 Dec 2017 16:41:35 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/karel-fortyn Příběh ze života http://celostnivzdelavani.cz/pribeh-ze-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dvě krávy si povídají v ohradě Wed, 22 Nov 2017 16:33:00 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/pribeh-ze-zivota Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo http://celostnivzdelavani.cz/odhalena-odtrzena-civilizace-zprava-pro-lidstvo?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Současné utajené kosmické programy byly vytvořeny odtrženou civilizací a naše konveční technologie jsou proti technologiím této civilizace zcela primitivní. Odtržená civilizace je tak odlišná od té, z které vyšla, že vytváří zcela jinou společnost. Používá úplně jiné technologie, jiný společenský systém a jiný systém kontroly. Nyní již existuje samostatně a má charakter totalitní společnosti Thu, 16 Nov 2017 19:29:50 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/odhalena-odtrzena-civilizace-zprava-pro-lidstvo Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo http://celostnivzdelavani.cz/odhaleny-vesmir-zprava-pro-lidstvo?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss 5 zpráv pro lidstvo Tue, 14 Nov 2017 18:27:41 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/odhaleny-vesmir-zprava-pro-lidstvo Většina informací, včetně vědeckých, je jen systém přesvědčování http://celostnivzdelavani.cz/vetsina-informaci-vcetne-vedeckych-je-jen-system-presvedcovani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Na základě celé řady informací armádních expertů, kteří komunikují a spolupracují s Enzáky, byly získány důležité informace. Většina z těchto entit operuje ve čtvrté hustotě. My působíme ve třetí. Pohybují se vesmírem tak, že převibrují svou frekvenci na naši planetu a tak překonávají vzdálenost mnoha světelných let během jedné setiny vteřiny. Využívají pro svůj pohyb a pohon naši energii, kterou vyrábíme zejména přes různá náboženství a symboly Mon, 23 Oct 2017 18:12:39 GMT Nebezpečné informace http://celostnivzdelavani.cz/vetsina-informaci-vcetne-vedeckych-je-jen-system-presvedcovani Dr. Nikolaj Kozyrev http://celostnivzdelavani.cz/dr-nikolaj-kozyrev?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Rus Dr. Nikolaj Kozyrev přišel s úžasnými objevy, které byly potlačeny vojensko-průmyslovým komplexem, zejména informace o tom jak jsou lidské bytosti mocné díky svému vědomí a emocím a to že existuje vyšší inteligence, která tvoří každého z nás. Zjistil, že viry a plísně se rozrůstají v prostoru spirálovitě a definoval životodárnou sílu v tomto prostoru a její působící vlny. Pochopil, že se vše pohybuje ve spirále a přišel tak na koncept torzních polí, které pohání planetární systémy, proud času a biologický život Sat, 21 Oct 2017 20:13:21 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/dr-nikolaj-kozyrev Wilhelm Reich http://celostnivzdelavani.cz/wilhelm-reich?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované "pravdy" a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o svůj život. Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmická orgonová energie, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, ve které si pouze nevzpomínáme, kým jsme Fri, 20 Oct 2017 19:05:09 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/wilhelm-reich Zákon rezonance http://celostnivzdelavani.cz/zakon-rezonance?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním Wed, 05 Jul 2017 15:55:55 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/zakon-rezonance Karma a zdraví http://celostnivzdelavani.cz/karma-a-zdravi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovo karma se v současné době skloňuje téměř ve všech jazycích. Význam tohoto indického slova vyvolává ve vědomí člověka představu něčeho, co je nevyhnutelné. Lidstvo v průběhu svého vývoje znepokojovala jedna a tatáž otázka: proč má každý člověk jiný osud, proč je jeden člověk už od narození šťastný a druhý nešťastný? Mon, 03 Jul 2017 18:32:09 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/karma-a-zdravi Ivo Wiesner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? http://celostnivzdelavani.cz/byli-adam-s-evou-skutecne-prarodici-lidstva-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Různá náboženská dogmata a tabu kněží vysvětlují tím, že lidstvo je sběř, přicházející na svět se stigmatem smrtelného hříchu, a tak lze od lidí očekávat všechny možné negativní vlastnosti. Je nám sděleno, že tyto negativní vlastnosti jsou lidstvu vlastní, neboť sami jeho prarodiče, Adam a Eva, byli pro nepřístojné chování vyhnáni ráje. Příčinou, proč se Adam s Evou stali prvními biblickými trestanci deportovanými na Zemi, bylo údajné překročení zákazu Jehovi (Elohim), "konzumovat ovoce stromu vědění" jak to traduje Genesis a některé další svaté knihy, u jejichž zrodu stáli Elohim, nikoliv však Bůh. Dodnes nikdo neodhalil veškeré lži a křivá obvinění, obsažené v tomto tvrzení, neboť lidé se bojí odhalit lživý původ křesťanské bible. Jako obvykle je vše jinak Sun, 09 Apr 2017 15:09:32 GMT Zakázaná historie http://celostnivzdelavani.cz/byli-adam-s-evou-skutecne-prarodici-lidstva-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Awareness http://celostnivzdelavani.cz/awareness-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Awareness (Cosmic Awareness) je skupinová duchovní energie, vyjadřující sebe samu prostřednictvím osobního vědomí takových osobností jako byli Buddha, Kristus, Edgar Cayce, Krišna, Muhammad a další velcí avatarové, představující propojení univerzálního kosmického vědomí (Boha, Stvořitele) s vědomím lidstva a každého člověka Sun, 09 Apr 2017 14:55:15 GMT Zakázaná historie http://celostnivzdelavani.cz/awareness-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Víte, že… http://celostnivzdelavani.cz/ivo-wiesner-vite-ze?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V roce 1982 se odehrála pozoruhodná událost. Výzkumný tým University of Paris vedený fyzikem Dr. Alainem Aspectem uskutečnil jeden z nejdůležitějších experimentů 20. století. Nemohli jste o tom slyšet ve večerních zprávách. Dokonce ani ve vědeckých časopisech jste pravděpodobně nikdy nečetli Aspectovo jméno, třebaže existují někteří, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy. Dr. Aspect se svým týmem experimentálně zjistil, že za jistých okolností mohou subatomické částice, takové jako elektrony, protony a další, komunikovat navzájem i na velkou vzdálenost, která je odděluje. Není rozhodující, zda jsou od sebe vzdáleny 10 metrů nebo 10 miliard kilometrů. Nějakým způsobem se každá z částic vždy doví, co dělají ostatní a ve svém chování je následuje Sun, 09 Apr 2017 14:43:10 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/ivo-wiesner-vite-ze Ivo Wiesner: Projekt Global 2000 http://celostnivzdelavani.cz/projekt-global-2000-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slyšeli jste někdy o plánu na snížení počtu (depopulaci) obyvatelstva Země známého jako Global 2000 Report? Tento plán na snížení počtu obyvatel Země o tři miliardy lidí byl oficiálně zveřejněn během funkčního období administrativy amerického prezidenta Cartera Sun, 09 Apr 2017 13:06:38 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/projekt-global-2000-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Loutkáři lidstva http://celostnivzdelavani.cz/loutkari-lidstva-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Hovoříme–li o "loutkářích" mám na mysli pozemské manipulátory s osudy Země a lidstva, o kterých se někdy hovoří jako o šedých eminencích či tajné vládě světa. Jsou to oni, kdo se pokouší vodit lidstvo jako loutky na neviditelných provázcích, spletených ze strachu o život, hrozby bídy, náboženského fanatismu, chamtivosti, touhy po moci, závisti a dalších negativních aspektů, které lidstvu darovali jako svou filosofii spolu s otcovskou částí genomu lyranští renegáti Elohim, alias Bafath či Gizeh Intelligence a jejich pokračovatelé souhrnně označovaní jako Cabal (Ilumináti, Sionisté atd.) Sat, 08 Apr 2017 22:33:42 GMT Manipulace napříč věků http://celostnivzdelavani.cz/loutkari-lidstva-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Do ráje projdeš peklem http://celostnivzdelavani.cz/do-raje-projdes-peklem-ivo-weiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss "Existuje globální tajná vláda se svými vlastními leteckými silami, se svým vlastním loďstvem a rozvětvenou sítí tajných služeb, se svým mechanismem získávání financí a informací, se schopností účinně prosazovat vliv svých idejí na národní cítění a zájmy občanů, nepodléhající žádné kontrole, ba ani povinným bilancím, takže sama sebe postavila nad zákony jednotlivých států a mimo kontrolu občanů". Americký senátor Daniel K. Inouye Fri, 07 Apr 2017 22:05:57 GMT Nebezpečné informace http://celostnivzdelavani.cz/do-raje-projdes-peklem-ivo-weiesner Křesťanství ve světle nejnovějších nalezených starověkých písemností http://celostnivzdelavani.cz/krestanstvi-ve-svetle-nejnovejsich-nalezenych-starovekych-pisemnosti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Až do 18. století nebylo možné objektivně posoudit křesťanství. Až překlady nejrůznějších textů, zejména ze sanskrtu, otevřely lidem oči. Do teď jsme vězni židovsko-křesťanské, biblické tradice, která bohužel vychází z převrácených hodnot, kdy bílá je černá a černá je bílá Mon, 13 Mar 2017 21:51:53 GMT Zakázaná historie http://celostnivzdelavani.cz/krestanstvi-ve-svetle-nejnovejsich-nalezenych-starovekych-pisemnosti Michal Tellinger - Londýnské setkání http://celostnivzdelavani.cz/michal-tellinger-londynske-setkani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Video z přednášky Michala Tellingera, ve které zmiňuje tato témata: Deset milionů pravěkých kamenných ruin v Jižní Africe na 450 000 km jsou diagnostikovány jako pradávná energetická síť; Stali jsme se otroky bohů budující zlaté doly před 100 000 lety; Zvuk je zdrojem léčení, stvoření, dělá věci neviditelnými, je zdrojem levitace, vše souvisí se zvukem a hlasem; Zvuk se stal nástrojem naší manipulace protože nám byla vypnuta intuice a vyšší vědomí a stokrát opakovaná lež se pak stává pravdou; Starodávné manipulace s námi pomocí frekvencí stále trvají; Chrámy, obelisky, architektura měst jsou energetické stavby; Konspirační teorie jsou pravdou a záleží na vás jak s ní naložíte; Hyperzvuk je rychlejší než světlo a je na něm založena utajovaná technologie SASER; Informace jsou střeženy a skrývány místo toho, aby se cíleně šířily Wed, 08 Feb 2017 10:58:59 GMT Zakázaná historie http://celostnivzdelavani.cz/michal-tellinger-londynske-setkani Inspirativní, sociálně ekonomické informace, hnutí Zeitgeist http://celostnivzdelavani.cz/inspirativni-socialne-ekonomicke-informace-hnuti-zeitgeist?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Proč se dějí všechny negativní věci kolem nás?; Antiekonomický monetární systém; Plánované zastarávání; Kolaps ekonomického systému je nevyhnutelný; Tento systém neuvěřitelně plýtvá zdroji; Je třeba začít u sebe; O změnách bude rozhodovat masa, je třeba, aby byla co nejvíce informovaná Fri, 20 Jan 2017 15:22:27 GMT Ekonomika zítřka http://celostnivzdelavani.cz/inspirativni-socialne-ekonomicke-informace-hnuti-zeitgeist "My" a "já" http://celostnivzdelavani.cz/my-a-ja?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nová společnost musí být založena na důsledném zveřejňování veškerých činností, jevů, výzkumu a důležitých informací. Tím se dosáhne kolektivní kontroly a skutečně rovného postavení všech. Může se rozvíjet společné jednotné vědomí a takto uspořádaná společnost bude stát na skutečně zdravých a pevných základech, bude skvěle prosperovat a bude se velmi rychle evolučně rozvíjet Tue, 03 Jan 2017 22:55:05 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/my-a-ja "Ne" pomalému a částečnému odhalení http://celostnivzdelavani.cz/ne-pomalemu-a-castecnemu-odhaleni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Někteří tvrdí, že proces odhalení musí probíhat velmi pomalu, aby lidé unesli obludnost a záplavu lží a dezinformací. Ale daleko větším zlem a zločinem na lidech je nechat je žít v marasmu hlubokého nevědomí a lži, ve společnosti, kde je vše obráceno naruby Tue, 03 Jan 2017 22:51:27 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/ne-pomalemu-a-castecnemu-odhaleni Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/odhaleni-pravdy-o-svobode-a-manipulaci?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jsme nekonečné vědomí, které zde prožívá zkušenost, ale chtějí, abychom si mysleli toto: Jsem malý, jsem bezmocný! Jsem omezený, musím následovat ostatní. Chtějí, abychom se považovali pouze za zlomek svého skutečného já, tím, že se budeme identifikovat pouze se svým jménem, prací, rodinou, namísto podstaty svého nekonečného já. Říkají nám, co si máme myslet a dělat. Jde jim o kontrolu našeho vnímání. Když kontrolujete něčí vnímání, kontrolujete jeho jednání, které z toho vyplývá. Všechny vládnoucí organizace to dělají Tue, 03 Jan 2017 22:49:45 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/odhaleni-pravdy-o-svobode-a-manipulaci Jak to bylo, je a bude se světem a našimi životy?! http://celostnivzdelavani.cz/jak-to-bylo-je-a-bude-se-svetem-a-nasimi-zivoty?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Každý den vstávají milióny lidí, aby se pustili do každodenních povinností. Velké procento z nich svou práci nenávidí, nenávidí svého šéfa, a přece musí cestovat dlouhé hodiny autobusem, vlakem, na kole nebo pěšky, v dešti, ve sněhu, v horku nebo musí strávit dlouhé hodiny v zácpě na silnici, aby se dostali do práce, která za to nestojí. Proč všichni lidé opakují každý den takovou šílenost? Aby vydělali peníze a mohli si koupit chléb, mléko a oblečení, aby zaplatili za elektřinu, poslali děti do školy a nějak vydrželi do konce měsíce – a potom ta šílenost začne znovu. Na planetě se sedmi miliardami lidí žije většina z nás v chudobě a ve stavu tichého zoufalství, kdy čekáme na nějaký zázrak, který nám pomůže v těchto obtížných ekonomických časech. Milióny lidí sní o slávě a štěstí, které nám nabízí nekonečný počet "reality shows" v televizi. Lidé hledají jakýkoliv způsob spásy a často si vyberou ten, který jim přinese ještě více utrpení Mon, 02 Jan 2017 15:44:06 GMT Nebezpečné informace http://celostnivzdelavani.cz/jak-to-bylo-je-a-bude-se-svetem-a-nasimi-zivoty UBUNTU a peníze http://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-a-penize?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Filozofie dobrovolného přispívání jako nové sociální struktury se zrodila v roce 2005. Vznikla jako důsledek intenzivního výzkumu kořenů lidstva a podvodu, který nás, lidskou rasu, zavedl až do dnešní doby. Někteří původní obyvatelé na planetě, například Cherokee, mají přísloví, které říká: "Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec." Filozofie UBUNTU je společná stovkám, pravděpodobně tisícům, starověkých kultur roztroušených po celém světě a i když je nazývána různými jmény, všude se shoduje s principy UBUNTU, kde lidé nejsou rozděleni strachem, ale žijí v jednotné komunitě oplývající hojností na všech úrovních Mon, 02 Jan 2017 12:34:06 GMT Ekonomika zítřka http://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-a-penize UBUNTU přispívání http://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz: V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo. Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá, jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí, nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly Sun, 01 Jan 2017 21:32:47 GMT Manipulace napříč věků http://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani Michael Tellinger – Ubuntu http://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Uvědomil jsem si, že dávné civilizace žili spokojeně celou dobu velmi rozsáhlého období bez peněz! To je ta nejdůležitější věc, kterou musíme udělat. Všichni jsme se narodili na této krásné planetě a všichni jsme se narodili svobodní. Přesto se nemůžeme svobodně pohybovat po tomto světě a nemůžeme žít tam, kde jsme si vybrali. Musíme poslouchat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit za základní věci něčím, co nazýváme peníze! S tím jsme taky nesouhlasili, než jsme se narodili. Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přisouzené číslo a že s námi bude zacházeno jako s objektem či firmou. My jsme žijící a dýchající lidské bytosti, my nejsme čísla. Máme nekonečnou duši, jsme z masa a krve, ale to neznamená, že bude s námi takto zacházeno Thu, 29 Dec 2016 18:41:16 GMT Ekonomika zítřka http://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku http://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-o-frekvencich-svetle-a-zvuku?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Poznání tajů rezonance, frekvence a především zvuku, nám otevírá vyšší stádia vědomí. To vše má něco společného se zvukovými frekvencemi. Jedním z méně známých výroků Nikoly Tesly je: “Zem zvoní nepřetržitě jako zvon a pokud víte, jak máte použít tento prapůvodní zvuk, frekvence Matky Země, potom víte, jak ho přeměnit do neomezeného zdroje energie.“ Thu, 29 Dec 2016 18:26:25 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-o-frekvencich-svetle-a-zvuku Argentum astrum http://celostnivzdelavani.cz/argentum-astrum?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Argentum astrum; Agarťané; Program 22 mimozemských civilizací; Je Země dutá?; Pleáďané; Epidemie ve středověku byly uměle vytvořeny; Proč církev upalovala čarodějnice?; Akt oživení lidského těla duchem; Anunnaki Nefilim; Přechod ze 3. do 5. dimenze. Ochutnávka z pořadu "Absolutně neuvěřitelné" Jaroslava Chvátala na Svobodném vysílači Tue, 27 Dec 2016 22:37:29 GMT Absolutně neuvěřitelné http://celostnivzdelavani.cz/argentum-astrum Dávná historie podle Ulema a Ramadoš http://celostnivzdelavani.cz/davna-historie-podle-ulema-a-ramados?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Učení Ramadoš a Ulema; Naše pravlast - galaxie Andromeda; Vznik člověka z genomu Anunaki Nefilim; Kříženci Elohim; Vznik Babylonského bratrstva - základ globálně mocenského systému; Kristova magnetická mřížka; Ariská linie. Ochutnávka z pořadu "Absolutně neuvěřitelné" Jaroslava Chvátala na Svobodném vysílači Tue, 27 Dec 2016 22:33:00 GMT Zakázaná historie http://celostnivzdelavani.cz/davna-historie-podle-ulema-a-ramados Mohamedova úmluva http://celostnivzdelavani.cz/mohamedova-umluva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Mohamedova úmluva; Aliance sfér; Rameno Orionu; Impérium Orionu; Plazí rasa Baruch a Rahor; Dědičný hřích; Kreativní otisk; Kosmické principy; Právo první noci; Kolik mají Agarťané a Ilumináti látky argentum astrum; Maximillian de Lafayette. Ochutnávka z pořadu Absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala na svobodném vysílači Tue, 27 Dec 2016 18:24:12 GMT Absolutně neuvěřitelné http://celostnivzdelavani.cz/mohamedova-umluva Mimozemská základna Dulce http://celostnivzdelavani.cz/mimozemska-zakladna-dulce?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Souřadnice GPS; Genetické experimenty v Dulce; Úmluva s mimozemskou civilizací GRAYS; Únosy těhotných žen; Ozbrojený konflikt mezi I.T. a lidmi; Přísně tajná oficiální zpráva o vojenské operaci; Šokující skutečnosti. Ochutnávka z pořadu Absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala na svobodném vysílači Mon, 26 Dec 2016 19:08:57 GMT Absolutně neuvěřitelné http://celostnivzdelavani.cz/mimozemska-zakladna-dulce UBUNTU život http://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-zivot?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss UBUNTU přispívání je založeno na starověkých kmenových strukturách lidu Afriky a mnoha dalších domorodých kmenů světa s adaptací na dnešní dobu a pro lidi zvyklé na úroveň dnešních technologií Mon, 26 Dec 2016 18:28:59 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-zivot David Icke http://celostnivzdelavani.cz/david-icke?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jeho knihy čtou stovky tisíc čtenářů a jeho přednášky jsou zpravidla během několika dní vyprodány. Tento pozoruhodný Brit, kterého jedni milují a druzí si ťukají na čelo, začínal jako profesionální fotbalista a zranění ho přinutilo změnit profesi na televizního sportovního komentátora. Nějakou dobu se angažoval v politice, byl mluvčí Britské strany zelených, ale později stále více začal zkoumat podstatu řízení a ovládání našeho světa, k čemuž ho stále více vedly "životní náhody" a různá setkání. Své závěry pravidelně zveřejňuje ve svých knihách a na velkolepých přednáškových vystoupeních. Ačkoliv se jeho závěry mohou jevit často na první pohled neuvěřitelně, vývoj a čas mu dává postupně za pravdu v mnoha bodech jeho zkoumání a závěrů a dělá z něj tak jednoho z největších vizionářů, filosofů, či myslitelů našich dní Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/david-icke Vzestup a únik z falešného vidění světa http://celostnivzdelavani.cz/vzestup-a-unik-z-falesneho-videni-sveta?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Únik z našeho falešného vidění světa a průnik do chápání pravé podstaty naší reality a existence probíhá na individuální úrovni v podobě postupného odkrývání celé řady předpřipravených manipulačních vrstev. Na unikající jedince z tohoto falešného matrixu je nachystána celá řada léček, do kterých jsou takoví jedinci umně chytáni Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků http://celostnivzdelavani.cz/vzestup-a-unik-z-falesneho-videni-sveta Skryté manipulace http://celostnivzdelavani.cz/skryte-manipulace?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V celé mocensky ovládané kultuře jsou podporovány procesy, které jsou zdrojem nízkofrekvenční energie. V tomto článku se dozvíte o škodlivých vlivech očkování, chemtrails, fluorizace vody a jedů v potravinách a také o manipulaci, skryté v hudbě, módě, výtvarném umění, filmu a komerční zábavě Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků http://celostnivzdelavani.cz/skryte-manipulace Anite Petek - pravda o očkování http://celostnivzdelavani.cz/anite-petek-pravda-o-ockovani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Máme tu prvotřídní lékařku, která prostudovala 30 tisíc stran literatury o očkování a analyzovala je. Je to na slovo vzatý odborník. Na základě svých praktických zkušeností a prostudovaných materiálů dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu školní medicíny dokazuje, že očkování způsobuje více utrpení a smrti, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak bychom měli věnovat zvýšenou pozornost jejím názorům a pečlivě vše vyslechnout. Anite Petek provede rekapitulaci posledních 200 let očkování a poskytne nám napínavý a kritický názor zda očkování má, nebo nemá smysl Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Zdravotnictví na pranýři http://celostnivzdelavani.cz/anite-petek-pravda-o-ockovani Zeitgeist: Duch doby, posun vpřed http://celostnivzdelavani.cz/zeitgeist-duch-doby-posun-vpred?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Absolutní spojení našeho blahobytu s množstvím peněz je děsivá porucha systému, větší DPH, prodej či zisk ještě neznamená více spokojené, šťastné a zdravé lidi. Peníze jako prodejní komodita nepřináčí společnosti žádnou hodnotu, naopak vytváří náklady. Žebříček peněžních hodnot se naprosto oddělil od žebříčku lidských hodnot Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Ekonomika zítřka http://celostnivzdelavani.cz/zeitgeist-duch-doby-posun-vpred Peter Joseph - Zeitgest http://celostnivzdelavani.cz/peter-joseph-zeitgest?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Peter Joseph chce změnit ekonomiku, jak ji známe, aby se vyřešily neduhy společnosti. Je to zakladatel celosvětového Hnutí Zeitgeist na podporu globální udržitelnosti Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Ekonomika zítřka http://celostnivzdelavani.cz/peter-joseph-zeitgest Rozhovor s Aaronem Russo http://celostnivzdelavani.cz/aaron-russo-o-svetove-kontrole-a-vladnouci-elite?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Aaron Russo natočil utvrzující film, že elita kontroluje národy na této planetě skrz privátní banku Federálního Reservního systému (FED - centrální banka USA). To probudilo tolik lidí, jako nikdy předtím. V tomto rozhovoru s Alexem Jonesem odkrývá mnohé souvislosti Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Ekonomika zítřka http://celostnivzdelavani.cz/aaron-russo-o-svetove-kontrole-a-vladnouci-elite Petr Chobot http://celostnivzdelavani.cz/petr-chobot?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Biolog a terapeut Petr Chobot mimo jiné říká: Zorientujte se, co je dobro, zlo a co je manipulace, kdo je za čím a komu to slouží. Hlavními viníky není těch pár tisícovek lidských kreatur, kteří si hrají na vládce planety, ale my všichni, kteří jim to dovolíme, my, kteří se bavíme nějakou bezduchou zábavou, vyděláváním a hromaděním peněz, my co hrajeme některou z ubohostí komerční společnosti, kterou nám podstrčila, my, co jsme se nechali uzavřít do dokonalého vězení v kleci nevědomosti a virtuálních příběhů pro blbečky Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Odhalení http://celostnivzdelavani.cz/petr-chobot Omezování výzkumu, léčebných metod a duchovních nauk http://celostnivzdelavani.cz/omezovani-vyzkumu-lecebnych-metod-a-duchovnich-nauk?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Potlačení vědecký výzkum, zotročené zdravotnictví a zamlčená reinkarnace v křesťanství Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace http://celostnivzdelavani.cz/omezovani-vyzkumu-lecebnych-metod-a-duchovnich-nauk Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu http://celostnivzdelavani.cz/vynatky-ze-zaloby-na-farmaceuticky-prumysl-mudr-matthiase-ratha-a-jeho-tymu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, tedy syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stál investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace http://celostnivzdelavani.cz/vynatky-ze-zaloby-na-farmaceuticky-prumysl-mudr-matthiase-ratha-a-jeho-tymu Linus Carl Pauling http://celostnivzdelavani.cz/linus-carl-pauling?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější chemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Za tento výzkum obdržel první Nobelovu cenu. Druhou pak dostal za své zásluhy o mír. Carl Pauling jako jediný užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval dávku až na 18g denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a oba rodiče zemřeli ve věku 60ti let. Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům. V 50. a 60. letech minulého století vydal bestseller o vitamínu C. Lidé začali v Americe masivně užívat vitamín C podle jeho instrukcí v knize. Výsledkem bylo, že se v té době snížila úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 50% Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/linus-carl-pauling MUDr. Matthias Rath http://celostnivzdelavani.cz/matthias-rath?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy. MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farmakartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat. Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro dvacet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku http://celostnivzdelavani.cz/matthias-rath Karma a vzestup http://celostnivzdelavani.cz/karma-a-vzestup?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Osvětleme zmíněný pojem karma. Pojem karmy je namístě chápat jako míru průzračnosti, čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/karma-a-vzestup Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby http://celostnivzdelavani.cz/skryta-frekvence-432-hz-v-pozadi-hudby?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme "co" nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/skryta-frekvence-432-hz-v-pozadi-hudby Frekvence života http://celostnivzdelavani.cz/frekvence-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Uznávané spirituální autority potvrdili ke vztahu k nám lidem zde na Zemi unikátnost sedmi frekvencí. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Co nám ve škole neřekli http://celostnivzdelavani.cz/frekvence-zivota Citronová prevence http://celostnivzdelavani.cz/citronova-prevence?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Francis Drake roku 1577 hlásil, že se skorbut dá vyléčit citróny. Roku 1593 admirál sir Richard Hawkins dokázal ochránit svoji posádku tímto způsobem a i kapuitán Lancaster roku 1600 dokázal, že lze skorbut lehce porazit Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků http://celostnivzdelavani.cz/citronova-prevence