Souvislosti, které všude nenajdete

Aliance národních sil odvážně ukazuje lidem cestu v právě probíhajícím celosvětovém přeformátovávání lidské společnosti

(1. díl)

Jsme velmi málo informovanými svědky právě probíhajícího celosvětového procesu změny globálního paradigmatu, který doputoval do své závěrečné fáze a do bodu totálního kolapsu celého finančního systému, založeném na dluhové pasti. Dlouhodobě zavedené pořádky se bortí a kolektivní vědomí lidstva se postupně nezadržitelně mění, jelikož se již dozvěděla kritická hodnota lidí to, jak bylo lidstvo zneužíváno, manipulováno, zotročováno, a co všechny světové autority dovolily, aby bylo prováděno jejich dětem. Přesto je ještě hodně lidí, kteří se brání přijmout pravdivý obraz světa a odmítají si sundat klapky z očí, aby uviděli realitu ve své pravé podobě, zpracovali ji a tak začali budovat spolu s ostatními "Nový svět". Velkým lidským selháním ale je postoj těch, kteří sice již pochopili jakou zvrácenou a nelidskou realitu globální elity připravují prostým lidem a jejich dětem a přesto se dál podílí na realizaci agendy a cílů této temné, globální korporátní ideologie.

Korporátní kapitalismus vnímá člověka jen jako zdroj svých příjmů a přisoudil lidem nedůstojnou roli otroka, který má jen neustále zvyšovat příjmy odlidštěných gigantických korporací, které jsou anonymně řízeny možná už jen mimozemským elementem či strukturou Umělé Inteligence, bez jakékoliv pozitivní vazby na organického člověka. Řada důkazů usvědčuje stínovou temnou vládu z přímé účasti na obchodu s lidskými bytostmi jako otroky a z toho, že je součástí skrytých transakcí s lidskými orgány, lidským genetickým materiálem, lidskou krví, drogami a adrenochromem získaným při utrpení mučených dětí.

Každý člověk by měl dnes učinit inventuru svého počínání a zjistit, zda nepřekročil hranice únosnosti kompromisů, které z nejrůznějších důvodů udělal nebo byl přinucen udělat. Měl by zjistit, zda vysloveně neslouží zlu a temné protilidské agendě a zda své svědomí neomráčil vidinou získaných peněz a mocenské či prestižní pozice. Je nejvyšší čas, aby zejména politici, lékaři, pracovníci médií a vysoce postavení úředníci zapnuli zpátečku a řekli zlovolnému systému a veškerým lžím, které si je částečně podmanili: "Dost". Pokud nezmění svůj současný přístup z "vyšších" a morálních důvodů, měli by urychleně reagovat na přicházející změny alespoň z pragmatických důvodů, protože ne každá změna a "revoluce" je sametová a hněv "obyčejných lidí" se může rychle obrátit ne proti těm, kteří současný marasmus způsobili, ale může být lehce vybit na těch, kteří jej tvrdohlavě obhajují a udržují při životě.

Aliance národních sil je takřka jediný subjekt na politické scéně, který se srdnatě a odvážně zapojil do demontáže satanského formátování světa a jednoznačně ve svém volebním programu nám ukazuje jedinou možnou cestu, pokud chceme jako národ a svobodní lidé v blízké budoucnosti důstojně existovat. Aliance správně pochopila otřesnou realitu, do které bylo lidstvo vehnáno agendou korporátního kapitalismu, a skrytým nacismem, prostřednictvím nenasytných nadnárodních společností, dogmatických neziskovek, všech centrálně ovládaných médií, zbrojních konglomerátů, farmaceutického monopolu, šílenců a "filantropů", kteří chtějí údajně pro lidi jen to "nejlepší" jako je Bill Gates, George Soros, Rockefellerové a Rothschildové. Ti všichni už dlouhodobě organizují po celé planetě překotnou honbu za ziskem bez jakéhokoliv ohledu na kvalitu životních podmínek lidstva a dopad na veškerou ekologii celé planety. Jimi řízení, ovládaní a placení politici přitom celosvětově nestydatě tvrdí, že hájí zájmy lidí, zvířat, národnostních menšin, a že usilují o zdravou přírodu a přirozený rozvoj lidstva. Celosvětová realita je ale usvědčuje z obrovské lži. Poslušné lidstvo by přitom velmi rádo a pokorně přijalo (pokud by mu to bylo umožněno) všechny smysluplné a celoplanetární úkoly, které by vykořenily bídu, bezdomovectví či ekologické kalamity, tak, jak to ukázalo svým "horlivým" a disciplinovaným přístupem dokonce i v případě velmi "diskutabilní "a uměle vytvořené krize Covid – 19.

Aliance národních sil odvážně ukazuje lidem cestu v právě probíhajícím celosvětovém přeformátovávání lidské společnosti

13.08.2020

Rychlá navigace: