Souvislosti, které všude nenajdete

Americký lid vyzývá prezidenta Trumpa k rozhodné akci

Prezidente Trumpe, vy a každý další úředník v našich místních, státních a federálních vládách a všichni v oblasti vymáhání práva a v naší armádě složili přísahu, která říká: "Budu podporovat a bránit Ústavu Spojených států proti všem nepřátelům, cizím i domácím." Je načase, aby podle ní jednal každý, kdo přísahal. Nepřátelé jsou v našich řadách a naše Ústava a národ jsou ve skutečném riziku prohry s touto socialistickou / komunistickou invazí, pokud nebudete jednat rozhodně.
Alespoň polovina všech Američanů tyto podvodné volby neakceptuje a nepřijme kvůli svědectví očitých svědků a materiálním, statistickým a matematickým důkazům o nepochybném podvodu. Druhá polovina nepřijme výsledek, pokud soudy uvidí důkazy o podvodu a právem zvrátí volby! Levice doslova měsíce plánovala nepokoje jen pro tuto příležitost. My, "obyčejní" lidé, nesmíme a NEBUDEME se vzdávat svého výlučného ústavního práva volit své zástupce a nebudeme převádět svá práva do rukou právníků, soudů, guvernérů, státních tajemníků, zkorumpovaných volebních úředníků a místních politiků či uplacených médií nebo podléhat hrozbám levicového násilí! NAŠÍM VÝHRADNÍM PRÁVEM je rozhodovat o svých Zástupcích, nikoli přijmout jejich! Proto MUSÍME požadovat NOVÉ a spravedlivé národní hlasování, hlasování, kterému budou důvěřovat a věřit všichni Američané bez ohledu na vítěze! Bez spravedlivého hlasování se oprávněně obáváme velké hrozby občanské války. Prodeje zbraní v USA jsou velmi vysoké a 40% jich vlastní prvomajitelé, kteří jsou připraveni bránit sebe, svůj majetek i svá práva. Proto, pane prezidente, musíte jednat hned, než bude definitivně potlačen silami demokratů mírový způsob řešení, jak zachovat naši Unii.
Pokud zákonodárci, soudy nebo Kongres nesplní svou povinnost podle 12. dodatku, musíte být připraven, pane prezidente, abyste okamžitě vyhlásil omezenou formu stanného práva a dočasně pozastavil ústavu a civilní kontrolu těchto evidentně nezákonných federálních voleb. Jediným pokojným řešením je, aby armáda dohlížela na národní hlasování, které zajistí spravedlivé volby v každé jurisdikci a bude reflektovat skutečnou vůli lidu. Papírové hlasovací lístky. Žádné počítače. Ruční počítání hlasů, přičemž obě strany budou sledovat každý hlas. Pouze registrovaní voliči a průkaz totožnosti s fotografií prokazující bydliště. Bezpečné chování a šest stop od sebe, stejně jako v Ohiu. Pouze tehdy může být vítězný kandidát přijat jako legitimní skutečnou většinou nás, lidí, kteří musí tak dají svůj souhlas, aby jim bylo spravedlivě vládnuto!
Musíte také začít jednat, stejně jako Lincoln, a umlčet jednostrannou propagandu destruktivních médií, která byla navržena tak, aby ovlivňovala volby, což bylo již dnes jasně prokázáno a také ukončit nezákonnou cenzuru Big Tech, tak, aby byla opět obnovena důvěra amerického lidu v náš volební proces, nebo jinak už nemůžeme dál pokračovat jako jednotný národ. Pokud by tak nebylo učiněno, mohlo by to vést k masivnímu násilí a k ničení na úrovni, která se od občanské války neobjevila. Omezené stanné právo je jednoznačně lepší volba než občanská válka!
Mnoho lidí bude proti těmto činům vznášet námitky, jako tomu bylo v Lincolnově době, ale ujišťujeme vás, že většina chápe, že k zabránění ztráty našeho ústavního volebního práva a zachování naší republiky postačí tato opatření. Je čas ctít svou přísahu, pane prezidente. Je na čase, abyste odvážně jednal a zachránil náš národ, jako to udělal Lincoln. My, chceme pokojně podpořit národní hlasování a doufáme, že nebudeme mít jinou možnost, než vzít věci do vlastních rukou a hájit svá práva sami, pokud nebudete jednat v rámci svých pravomocí k naší ochraně.
Nyní je také jasné, proč CNN nechtěla Trumpův projev přenášet, protože Donald Trump nemluvil k americkému lidu, ale mluvil k Nejvyššímu soudu a k americkému generálnímu štábu.

Americký lid vyzývá prezidenta Trumpa k rozhodné akci

14.12.2020

Rychlá navigace: