Souvislosti, které všude nenajdete

Banksteři řídí svět a peníze jsou jejich zbraň

(8. díl)

UBUNTU je založeno na základní víře v absolutní rovnost všech a v důležitosti společné práce pro všeobecnou hojnost ve sjednocených komunitách, které přirozeně prosperují na všech úrovních společnosti. Systém vychází z přirozeného pořádku věcí, z naprosté harmonie s přírodou, naší planetou a s veškerým stvořením. Společnost založená na spolupráci, synergickém efektu a nových, lidstvu utajených technologiích přinese lidem mnohem větší dostatek ve všech sférách života, takový, jaký si ani nedovedeme představit.
Kvantová fyzika a vesmírný zákon přitažlivosti nás učí, že pozorovatel může ovlivnit výsledek události a že i my můžeme manifestovat své myšlenky a věci, které si vizualizujeme. Ti, kteří studovali vyšší úrovně vědomí, budou těmto zákonům přírody rozumět lépe. Zákon přitažlivosti reaguje na naše konání a z tohoto důvodu tedy musíme jednat a něco udělat pro realizaci naší vize. Proto dnes modelujme v naší mysli tento nádherný svět.
Připojte se k lidskému hnutí typu UBUNTU a přispějte celku něčím, co vychází z vašeho srdce. Uvědomte si, jak je důležité vytvořit lidskou jednotu a zbavit se všeho co nás rozděluje.
Jakmile se zbavíme naší závislosti na penězích a zbavíme se kontroly peněz nad našimi životy, uvědomíme si, že peníze skutečně nedělají nic, ale jsou to lidé, co tvoří vše. Peníze jsou jen věcí, která stojí mezi lidmi a tím, co potřebují a co chtějí. Peníze slouží jako nástroj kontroly a zotročení lidské rasy. Podívejte se kolem na stav zničení v našich městečkách a městech. Všechno se zdá být rozbité, trvá věčnost, než se něco opraví nebo nahradí, lidé trpí nedostatkem a chudobou, obrovské množství lidí na Zemi hladoví, ne proto, že nejsou lidé, kteří by tyto problémy řešili, ale prý proto, že není dost peněz. Ale to je nesmyslné a nepochopitelné. Je to hlavní výmluva a téma nekonečných debat všech politiků, když mluví o nedostatku peněz, které by měly být využity k prospěchu lidí. Ale nějak těch peněz nikdy není dost na řešení našich potřeb a našich problémů. Politici to nikdy nevyřeší správně a my nikdy nedostaneme to, co chceme a co potřebujeme, ale politici si s tím příliš velký problém nedělají. Údajně jsou to peníze, které vždy stojí v cestě našim potřebám a pokroku, na rozdíl od bankéřů, kteří nemají nikdy žádné problémy, a to dokonce, i když se jejich banky položí. Jsou vždy vykoupeni, zatímco milióny lidí jsou vyhnáni ze svých domovů, zůstanou hladoví a nikdo je nezachrání, zatímco bankéři jsou zachráněni vždy.
Politici nejsou experti na řešení problémů, ale experti na sliby a prosazování agendy svých politických stran, banksterů a tajných struktur, které je vycvičily a které je ovládají. Všimněte si, že skutečně seriózní a poctivý odborník je pro politickou kariéru, kterou elity politikům vytvářejí, něco jako nadávka. Stejně jak peklu smrdí poctivost, láska, pospolitost, tak těmto temným elitám smrdí charakternost a lidskost. Bez ohledu na politickou příslušnost financují a prosazují rozvoj nelidské společnosti, ovládané netransparentními strukturami a Umělou Inteligencí na úkor přírodní a lidské přirozenosti.
Naši vědci, inženýři, farmáři znají velmi dobře všechny odpovědi, které jsou nutné k vyřešení všech problémů a mohou sami rychle realizovat opatření pro rychlý pokrok. To naše vlády a politici nedovedou a navíc není v zájmu jejich šéfů, aby se toto dělo. Jestliže máme krizi s potravinami, nechme farmáře, aby ji vyřešili. Dovolme inženýrům zabývat se inženýrskými problémy a vědce navrhovat vědecká řešení. Nechme učitele přijít s kreativními nápady pro výuku a experty na vodu poskytnout všem čistou vodu plnou energie. Protože odpovědi na problémy lidské rasy jsou v podstatě jednoduché – jenom musíme předat možnost řešení nadšeným lidem, kteří mají schopnost a možnost je vyřešit a ne zkorumpovaným politikům nadnárodními korporacemi. Ale v současné době většina skvělých vědců či výzkumných pracovníků pracuje pro univerzity, výzkumné laboratoře nebo instituce, které patří velkým netransparentním korporacím. Jejich výzkum je omezen na oblasti zájmu, ze kterých mají prospěch korporace a ne lidi. Proto málokdy slyšíme o významných objevech. Co ale neustále opakovaně slyšíme je to, jak nás nový převratný výzkum opět přivedl o krok blíže k nalezení "léku na rakovinu" nebo nějaký podobný nesmysl (léčba je známa již takřka 90 let). Toto vše je pečlivě promyšlená propaganda, která živí plamínek "naděje" mezi lidmi, kteří jen dřou zase další den a bláhově věří, že naši vůdci pro nás dělají jen to nejlepší, co mohou. Mnohé významné objevy jsou již dlouho objeveny, ale bohužel elitami úspěšně zatajovány. Současný vrcholný výzkumu slouží pouze těm, kteří nás drží v temnotě, ale přichází doba, kdy vše bude zcela jinak...

Banksteři řídí svět a peníze jsou jejich zbraň

21.12.2020

Rychlá navigace: