Souvislosti, které všude nenajdete

Chazaři rozhodně nebyli Semiti

(10. díl)

Chazaři (Aškenáziové) rozhodně nebyli Semiti. Je to národ čistě tureckého původu, přesněji skupiny stepních Nomádů, jejichž kulturní zázemí spočívalo v krutých dobyvačných taženích směrem na jih Ruska tak dlouho, dokud nevybudovali svoji říši, která se rozprostírala od Černého moře po Kaspické, od Kavkazu k Volze. Nacházeli se v permanentní válce. Uctívali boha Baala a vykonávali krvavé satanské obřady, obětovali děti a byli pod neustálým tlakem, aby se vzdali těchto praktik a přijali humánnější náboženství. Odmítli islám i křesťanství a přijali judaismus, který jim byl nejbližší a "obohatili" ho o svůj despotický přístup a protilidský charakter. Chazaři se vydali cestou judaizmu a od poloviny 9. století je kompletně sjednotila židovská víra.
Jejich následovník trůnu Bulan, nazývaný také Obadiach, zakládal ve velkém židovské školy, masívně budoval synagogy, přijal hebrejské písmo a tímto vpustil židovskou víru na území dnešního Ruska. Dále se trůnu podle fundamentálního práva o nástupníctví Chazarů ujal jeho syn Hesechiel, potom syn jeho syna Manasseh, potom Hanukah, dále jeho syn Isaak, potom Isaakův syn Mojžiš (Manasseah II). Po něm přebral žezlo jeho syn Nisim, následoval Nisimov a syn Aaron II, až nakonec vládl Joseph, který byl poražený Rusy a tehdy se byla nucená celá jejich šlechtická linie rozprchnout do světa. Přednostně odešla do Španělska a část z ní do Maďarska, odkud se pomalu rozprostřeli přes germánské krajiny do zbytku Evropy.
Samozřejmě, jak je zvykem u Chazarů, se za toto vyhnanství později ruským panovníkům tvrdě pomstili a dobyli Rusko zpět, a to konkrétně v rámci bolševické revoluce. O tom se dají dohledat kořeny jednotlivých vůdců tohoto spřísahání. Například Trocki byl ve skutočnosti Bronstein, Zagorsky = Krochmal, Suchanov = Gimmer, Dan = Gurvitch, Parvus = Helphand, Kradek = Sebalson, Zinovjev = Apfelbaum, Šteklov = Nachamkes, Larin = Lurye, Ryazanov = Goldenbach, Kamhov = Katz, Bogdanov = Josse, Goryev = Goldmann, Zvedzin = Wanstein, Ganezky = Fürstenberg, Rozal = Solomon, Chernov = Von Gutmann, Martov = Zederbaum atd. Možná se ani nebudete divit a nebudete překvapení, že i samotní ideologičtí vůdci a prezidenti SSSR či novodobého Ruska, tedy Marx, Lenin, Stalin, Chruščov, Gorbačov, Jelcin či radikál Žirinovskij patří k chazarským Židům. Tyto informace tak trochu toto spletité zašmodrchané klubko globálního spřísahání rozmotávají.
Chazaři jsou tedy samozvaní Židé, kteří vykonávají specifický druh fanatického náboženství, s příchutí protilidské zvrácenosti, což důkladně objasňuje jeden židovský historik, konkrétně profesor H. Graetz ve své publikaci "History of the Jews" (Historie Židů), kde se odvolává na "Židovský Lexikon". Skutečností tedy je, že až 95% dnešních Židů nemá hebrejský a semitský původ, ale húňsko-turecký. Encyklopedie Judaica udávala v roku 1960, že z celkového tehdejšího počtu 11 a půl milionu židů je jen půl milionu Sefardů (Hebrejů) a zbytek tvoří právě Aškenázi (Chazaři), kteří nepochází od Jordánu či z Kanaanu, ale od Volgy a z Kavkazu a nejsou geneticky nijak propojeni s Abrahámem, Isaakem či Jakobem, ale právě z Huni, Ujguri a Maďary.
Van Helsing otevřeně tvrdí, že už po celé věky je Judaizmus vlastně jen synonymem pro Talmudizmus, což je neoddělitelné shrnutí Velkých židovských Písem, přesněji Mischny a Gemary, kde jsou dopodrobna zobrazeny projevy náboženského hnutí (všechny kódy, ceremonie, popisy), ale i tak jsou v protikladu se skutečným významem slova Mesiáš a moudrostí vytvořené na Mojžíšově učení. Někteří tvrdí, že to není nic jiného, než neúnavná postupná globalizační snaha o budovní všemožných mocenských struktur zaměřených na sektor businessu, které jsou pěkně maskované různými rituály, z čehož dokonale těží právě přímí potomci Chazarů, kteří celou tuto náboženskou problematiku náležitě a účelově glorifikují. Zřízení současného sionistického Izraelského státu je též věcí dlouhodobě plánované režie, stejně jako založení OSN, které tomuto kroku nevyhnutelně předcházelo a není žádným tajemstvím, že všechny "důležité" rozhodnutí a politické intriky přichází přímo z New Yorku, který je kompletně ve vlastnictví chazarských židů, a kde jich žije více, než v samotném Izraeli.

Podle van Helsinga

Chazaři rozhodně nebyli Semiti

13.02.2021

Rychlá navigace: