Souvislosti, které všude nenajdete

Co můžeme udělat pro probouzení lidí?

Můžeme šířit tzv. "semena uvědomění". To lidem dá "látku k přemýšlení", aniž bychom se je snažili přesvědčit o věrohodnosti těchto informací a měli nějaká velká očekávání, jakým způsobem informace přijmou. Některá semena vzklíčí, některá nikdy nevzejdou, ale přesto nikdy nepodceňujte efekt motýlích křídel.
Je nerealistické a velmi nerozumné očekávat, že někdo, kdo působí v hlavním proudu politiky, kultury, náhle přijme objevné, revoluční, esoterické a zcela nové myšlenky. Lidé potřebují čas na to, aby pochopili, co je a co není skutečné. Jediné, co můžeme pro jejich posun udělat, je prezentovat naše objevy a nechat všechny, aby si z předložených informací vzali, co chtějí. Tuto činnost konejte co nejodpovědněji a nejvěrohodněji. Buďte co nejvíce přesní, autentičtí, ale hlavně nepřestávejte.
Snaha probouzet a pomáhat druhým může být obzvlášť náročná v důvěrných vztazích. Když se jeden partner začne probouzet a upřímně na sobě pracuje, hledá pravdu, ale druhý partner o nic nejeví zájem, je jejich odloučení často nevyhnutelné, protože oba v podstatě zasahují do cesty duše toho druhého.

Někteří lidé jsou natolik omámeni tím, že žijí "duchovním životem", že jsou chyceni do pasti svého "revolučního" myšlení. Toto pak používají jako omluvu, aby se vyhnuli běžným každodenním záležitostem. Mají tendenci šmahem odmítat vše, co nevnímají jako "duchovní" (nebo to, co považují za realitu "Matrixu"). Například neplatí své účty nebo nájem a cítí se natolik "výjimečnými a duchovními", že si nemají zájem najít nějaký zdroj příjmů ani práci. V extrémnějších případech mají tendenci manipulovat s lidmi a v podstatě parazitují na ostatních. Odmítnutí hmotného světa je další oblastí zkresleného porozumění duchovního života. Duchovní pojmy jsou pak využívány jako ospravedlňující prostředky k obhájení selhání v materialistické realitě. Mnoho hledačů pravdy a duchovna si omlouvá svůj přístup, že jsou neschopní fungovat ve "3D světě" a zařizovat běžné každodenní záležitosti, a pokládají to za "důkaz" jejich velké spirituality. To se váže také ke komplexu mučedníků.

Zen tuto situaci komentuje takto: "Před Osvícením: sekám dřevo, nosím vodu a po Osvícení sekám dřevo, nosím vodu".

Co můžeme udělat pro probouzení lidí?

27.02.2023

Rychlá navigace: