Souvislosti, které všude nenajdete

Dopis lidem (1. část)

(1. část)

Ahoj lidi. Rád bych trochu přispěl k vaší základní orientaci. Právě probíhá litý boj o novou tvář planety Země. Zastánci starých pořádků, globální Rothschildovsko-Rockefellerská klika stovky let udržovala v hluboké nevědomosti lidstvo a zamlčovala mu důležité informace, vědecké studie, historické pravdy, velmi efektivní lékařské postupy, účinné léky proto, aby mohli lidstvo co nejlépe ovládat. Míra zamlčování informací dosáhla gigantických rozměrů a týká se všech oborů lidské činnosti, ale také vědy, ba dokonce i fyzikálních zákonů a neustálé mimozemské přítomnosti na planetě Zemi. Disproporce mezi realitou, kterou uměle vytvořili, v níž nás udržují především pomocí jimi globálně řízenými médii a skutečnou realitou je obrovská a další život v této uměle vytvořené bublině již dále nebude možný. Odtržená civilizace, která zde postupně vznikla, díky svému velkému historicky nashromážděnému a nakradenému majetku, příslušnosti k určitým rodovým liniím, možnému přístupu k pravdivým informacím a mimozemským technologiím je dle zasvěcených jedinců technologicky napřed před zbývající populací o 150 až 200 let. Udržet nadále tento stav je dnes neúnosné dokonce i pro tuto samotnou odtrženou společnost, protože tuto pravdu znají už desítky miliónů lidí (vojáků, vědců, geologů, inženýrů lékařů a dalších), kteří se za velmi ultimativních podmínek podíleli na budování jejich podzemní a kosmické říše. Navíc počet informovaných lidí o této skutečnosti stoupá každým dnem. Proto má odtržená civilizace a stínová světová vláda – Deep state velký problém, jak citlivě sdělit miliardám neprobuzeným občanů, že jim stovky let autority lhali, zamlčovali důležité informace, byly jim 24 hodin denně podsouvány prostřednictvím médií polopravdy a lži, byli neustále manipulováni, ohlupování a zotročováni. Všichni ti, kteří tvoří páteř a strukturu matrixové společnosti – politici, státní zaměstnanci, lékaři, pracovníci médií, profesoři a vědečtí pracovníci jsou plíživě nebo razantně stále ještě směřováni (zejména nižšími strukturami Deep state) k tomu, aby disciplinovaně sloužili starým temným pořádkům a stínové vládě, která s lidskou rasou a lidstvím už nemá mnoho společného a jejichž úmysly s lidmi nejsou vůbec "pěkné".
Stávající situace je ale dále neudržitelná. Vývoj lidstva i planety Země jasně a nezadržitelně směřuje do zcela jiné reality. Signalizuje to také frekvenční nárůst lidstva i celé planety. Jednak vzrůstá osvícenost kolektivního vědomí lidstva a také celá naše Sluneční soustava na své pouti Vesmírem nyní prochází a bude procházet další stovky let oblastí vysokofrekvenčních energií. Nastal konec staré éry.
Jak to ale udělat, aby se lidstvo vyhnulo zbytečnému násilí, pomstám a linčování viníků od rozlíceného a tak dlouho podváděného davu. Je nejvyšší čas, aby všichni lidé začali citlivě demontovat jako pyrotechnici nerovnováhu mezi naší realitou a realitou odtržené civilizace, aby nedošlo při spojování těchto realit k celoplanetárnímu výbuchu, který by nepřinesl nikomu nic pozitivního. Nejvyšší čas, aby obě strany udělaly k sobě vstřícný krok, byli potrestáni ti nenapravitelní a nejodpornější viníci, ale na druhou stranu se dala šance nápravy těm, kteří sami byli obětí tohoto zvrhlého systému a u kterých je předpoklad duchovní sebereflexe, pochopení a nápravy. Tak se bude moci opět spojit uměle rozdělené lidstvo v kompaktní celek s jednotným kolektivním vědomím a začne se posouvat k přirozenému vývoji lidstva i planety v souladu s navyšujícími frekvencemi a energiemi, které k nám nyní proudí z celého Vesmíru.
Je na všech lidech a na jejich osobní statečnosti a zodpovědnosti, aby se začali chovat co nejvědoměji a přestali podporovat vše, co je spojeno se starým, protihumánním, temným systémem. Vyzývám všechny, ke kterým alespoň z dálky promlouvá svědomí, vnímají hlas svého srdce a stále si uvědomují nesmírnou důležitost zachování své příslušnosti k lidské rase, aby dál nebránili přirozené evoluci lidstva, zapojili se mezi ty, kteří cíleně, ale citlivě demontují temné struktury, netransparentnost společnosti a pomohli tak svrhnout lživý štít uměle vytvořeného Matrixu. Je třeba, aby již dále nesloužili lži, rozšiřování dezinformací a přestali dále rozbíjet a rozdělovat kolektivní vědomí, kterého jsou součástí, které je vyživuje, dává jim sílu a bez kterého by samostatně nemohli vůbec smysluplně existovat. Nastal čas zřetelně a demonstrativně odmítnout vše protilidské. Váš případný podíl na páchaném zlu neublíží jen obětem, ale jako bumerang zasáhne s nebývalou silou všechny původce i vykonavatele takovéto činnosti, ať už je to šíření lží či podílení se na manipulacích s lidmi, na jejich zotročování či na elitami plánované, vysoce protilidsky zaměřené vakcinaci.
Vládní činitelé, politici, zdravotníci, pracovníci maistremových médií vědomě šířící nepravdu, lži, manipulace a dezinformace sedí ve špatném vlaku, který se nyní nekontrolovaně řítí vstříc smrtící propasti, protože ho už nějakou dobu nikdo neřídí. Toto by si měli uvědomit především všichni vládní a vysoce postavení činitelé, ale i "obyčejní přicmrndávači Systému", vždyť tuto informaci na ně již delší dobu křičí jejich instinkt, pragmatický selský rozum i vyšší intuice. Zahrávají si s rozlíceným davem, ve kterém nebudou všichni vědomí a ušlechtilí. Silné rozhořčení, nenávist, násilí či "případná defenestrace" od stále více naštvanějšího davu probouzejících občanů nemusí být nejhorší, co hrozí všem, kteří se přidali na stranu zla a kteří chtějí dále setrvávat na dlouhodobě neudržitelných pozicích temného, satanisticky orientovaného Deep state, ať už z vypočítavosti, strachu, lenosti či hlouposti. Každý člověk svým postojem nedává v sázku jen svou fyzickou existenci, ale i svou multidimenzionální duchovní podstatu. Vaše pasivita, mlčení a nerozhodnost znamenají váš souhlas se zlem, které se snaží vyklíčit z malé rostlinky v obří košatý strom. Pamatujte, že někdy tím největším "hříchem" není to, co uděláte, ale zejména to, co neuděláte!

Dopis lidem (1. část)

23.10.2020

Rychlá navigace: