Souvislosti, které všude nenajdete

Druhé zrození člověka

Védská oběť se prováděla neustálým připomínáním duchovní podstaty člověka, pomíjivosti hmoty, materialistických statků a nezbytnosti skutečné svobody pro veškerý život. To se dělo prostřednictvím "křesáním posvátného slova", tedy zpíváním védských hymnů, ale i pomyslným zažeháváním "duchovního ohně". Tímto byl udržován životadárný prostor "mezi nebem a zemí". Tento vytvořený prostor všichni chápali, je základní podmínku pro veškerý život a byl jeho krystalizačním jádrem. Bez tohoto stálou obětí udržovaného prostoru by život na naší planetě podle Védy vůbec nemohl dlouhodobě existovat. Člověka západní tradice prý odlišuje od zvířete užívání nástrojů, ale Véda nám říká, že je to schopnost praktikovat duchovní oběť, která vytváří "prostor Světla" a pak ho chrání a čistí.
Na rozdíl od chtonické hadí krvavé oběti "bohům" se ta védská konala pouze prostřednictvím slova a samotné slovo bylo tou jedinou obětinou. Jednalo se o slovo, nesoucí Světlo poznání. A tahle obrovsky dlouhá tradice nekrvavé oběti, která v hinduismu trvá až do dneška, používá oběti v podobě květin. A symbol květiny, která se sanskrtem řekne "Sumanas", je něco jako dobrotivá mysl. Takže květina zde symbolizuje tu dobrotivou mysl a ta je skutečným základem lidské společnosti. A právě každá společnost musí na tomto bezpodmínečně trvat, jestliže chce dlouhodobě existovat jako svobodná a harmonicky se vyvíjející společnost.
Jakmile začne vládnout na nějaké planetě temný hadí chtonismus v jakékoliv podobě, ať už v podobě aztécké, židovské či chazarské, pak se celý svět začne obracet do nenávisti, boje o moc, o peníze, o území či o nějaké zdroje. Hadí služebníci povedou pak lidstvo do nejrůznějších válek, násilí, krveprolévání, korupce a netransparentnosti. Toto je velmi důležité si plně uvědomit.
Duchovní "zmoudření" a úspěšné vykřesání ducha poznání s následným osvícením je ve védské tradici velebeno jako akt "druhého zrození". Po prvním fyzickém zrození má následovat na základě Světla poznání "druhé zrození" Člověka. Je to zrození duchovní, zrození k probuzenému, plnohodnotnému, kreativnímu svobodnému životu a je vyjadřováno termínem "dvidža" – "podruhé zrozený". Takový nově zrozený jedinec se skutečně stane zcela jiným Člověkem, daleko vnímavějším, citlivějším, lidštějším a soucitnějším. Od okamžiku svého druhého zrození se přidá ke všem těm, kteří bez reptání tvoří a brání úděl skutečného Člověka, ale i opravdové lidství a vykřesaný prostor pro jeho svobodný život. Tento nový vědomý Člověk si také velmi dobře uvědomuje, že nezávislá duchovní svoboda je to nejcennější co může mít, a že je zároveň i základní podmínkou pro smysluplný život.

Druhé zrození člověka

20.11.2022

Rychlá navigace: