Souvislosti, které všude nenajdete

Důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem pro lháře

Nejde jen o důvěru nevinných, která je manipulátory zneužitá, ale také těch, co se bojí. "Fantomová Já" jsou od strachu celá bez sebe, protože jimi neustále koluje program strachu a tím jsou naplno vystaveny lživým informacím, které jsou jim sdělovány a dokonce sami chtějí, aby byly pravdivé. Pro "fantomové Já" je prostě jednodušší zastřelit posla a vše zamítnout, než sebrat svoji odvahu, zodpovědnost a zvážit, že by jeho zpráva mohla být opodstatněná.

Archontský program "rozděl a panuj" systematicky rozděluje lidstvo na nejrůznější strany, skupiny a skupinky, které pak provokuje, ponouká a navádí k tomu, aby spolu neustále bojovaly, vymezovaly se proti sobě a pěstovaly zášť, nedůvěru a potlačily lidskou solidaritu. Pastor Martin Niemóller svým přiznáním ukázal, kam tyto postoje nakonec vedou:

Když nacisté začali zatýkat a přišli si pro komunisty, mlčel jsem, nebyl jsem přece komunista.
Když si přišli pro socialisty, mlčel jsem, nebyl jsem přece socialista.
Když si přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář.
Když si přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem přece Žid.
Když si přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by mi pomohl a mohl se mě zastat.

V souvislosti s tímto případem si můžeme uvědomit hluboký smysl Ježíšovy myšlenky a citátu, kde vyjádřil nesmírnou důležitost lidské sounáležitosti, solidarity a celistvosti: "Nenechte ubližovat nikomu z vás. Kdo nechá ublížit tomu nejposlednějšímu z vás, jedná stejně, jako by nechal ublížit mně samému".

Je velmi snadné "fantomová Já" rozdělit a ovládnout, protože vidí všechno odděleně a nedokážou vůbec pochopit, že jsme všichni jeden celek, jedno kolektivní lidské vědomí, bez ohledu na to, jakými nálepkami opatříme sebe nebo ty druhé.

Důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem pro lháře

25.09.2022

Rychlá navigace: