Souvislosti, které všude nenajdete

Emery Smith promluvil – 17. díl

17. díl

"Základny jsou často umísťovány do velkých národních parků, které jsou neustále monitorovány jednak civilní pozemní ostrahou a také samozřejmě pomocí velkého množství satelitů a jiných zařízení, které oblast nepřetržitě sledují. Takže pro ostrahu základny nepřímo pracují malí civilní agenti. Také zde bývá často zdroj termální energie, kterou základna využívá. Parky byly vybírány pro základny od počátku, aby vojenská zařízení maskovaly. Jsou to perfektní místa, kde je omezený lidský provoz a navíc omezující provozní řád parku. Jedna základna je v jížním Tichém oceánu a při přeletu vypadá jen jako nějaký ostrov, ale půlka z něj je základna, která je maskována hologramem. Dnes už dokonce vyvinuly hologramy, které mají částečně hmotný charakter. Říkají tomu tvrdé světlo a takový hologram může mít i stín. Můžete k němu přijít a lehce na něj zaťukat. Proto tady říkám, že pokud něco vidím, mimozemské plavidlo či nějakého mimozemce, tak nepoznám, zda to je skutečné nebo ne, dokud nestojím přímo před tím a nezkoumám to. Protože oni pak třeba dokážou vyvolat dojem, že letadlo narazilo do budovy. Některé hologramy jsou dokonce hmatatelné, ale jednoduše lze projít skrz ně. Je to úžasná technologie a tak lze vyrobit relativně snadno falešnou hrozbu. Pro vytváření hologramů, kterými maskují celou řadu skutečností a vytváření nejrůznějších iluzí používají až 9 satelitů nebo k tomu používají obrovské nákladní kontejnery na zemi, se kterými udělají to samé. Někdy ale musí hologram vytvářet ze země, aby každá vrstva hologramu dostala patřičnou věrohodnost. Tato technologie je založená na faktu, že už zvládli měnit hmotnost atomů ve vzduchu. Používají nějakou páru na bázi glicerínu, kterou když rozpráší letadly tak si vytvoří "plátno" na které pak promítají "svůj film". Měl jsem možnost dotýkat se takového hologramu. Je to, jako bych se dotýkal matrace, ale když zatlačíš víc, projdeš skrz.

Civilisti jsou odrazováni od míst, kde jsou základny, nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich jsou nainstalované tabule v okolí základny, kde je např. uvedeno, že okolí je kontaminováno zvýšenou radioaktivitou. Pokud někdo pronikne do utajeného prostoru, je odstraněn, zmizí nebo je použit na biotechnologické testování. Radary a satelity takové jedince vždy objeví a chytí. Všechny základny jsou také hlídány dálkovými pozorovateli, kteří střeží základny mentálně. Mají vzdálené ovlivňovatele používající technologii asistovanou vědomím, účinnost své práce zvyšují přes elektroniku. Pokládají ruce na kovové pláty. Dvě části jednoho plátu jsou zlaté a jedna část je měděná a druhý plát je ocelový, vše je propojeno dráty. Oni pak sedí, pokládají ruce na pláty, což zesiluje jejich schopnost vzdáleného pozorování. Jsou to ti "rozptylující", kteří rozptylují myšlenky kohokoliv, kdo se snaží na základnu napojit. Navíc způsobují narušitelům úporné bolesti hlavy, které působí několik dnů. Tito pozorovatelé sice uvidí nějaký pohled, ale hned jsou jejich myšlenky rozptýleny.

V podzemních základnách se pracuje s delta vlněním, které se například používá při únosech. Všem lidem okolo navodí vlivové vzory delta, což způsobí hluboký spánek a velmi sníží jejich pozornost. Aplikují ho na tisících pracovnících, kteří pracují na podzemních základnách, aby lidé nevěděli, na čem pracují. Když přijdou z práce, vědí, že pracují na něčem velmi důležitém, ale jejich vzpomínky jsou filtrované a zamlžené. Na konci každé směny jim totiž mažou paměť. Na mně to ale nepraktikovali a na odděleních, kde jsem pracoval, to nepoužívali. Získal jsem vysoké bezpečnostní oprávnění a nikdy jsem nic nespackal, kromě 1 až 2 případů za celou dobu, co jsem pracoval v tajných programech a to je skutečně málo, protože většina lidí chybuje neustále. Vím, že někteří plukovníci a generálové prošli mazáním paměti nejméně 20 až 30 krát, protože věděli příliš mnoho. Když odcházeli domů, procházeli takovým odbavovacím prostorem a mysleli si, že jsou scanováni, zda něco nevynáší, ale ve skutečnosti jim je mazána paměť. Po tomto zásahu sice lidé vědí, co dělají, pouze si to nepamatují. Nevadí jim to, protože příští den, když přijdou do práce, si zase budou pamatovat vše, co potřebují vědět pro svou práci. Jakmile se vrátí, je vše při starém, vzpomínky se vrátí, protože když vstoupí na pracoviště, dostanou určitý podnět, který odblokuje vymazané vzpomínky. To se děje prostřednictvím určitých zvuků a symbolů. Pokud budeš chtít mluvit o určitých věcech, můžeš mít naprogramovaný nějaký záchvat nebo to, že usneš nebo třeba začneš koktat. To vše souvisí s technologií mazání paměti..."

Emery Smith promluvil – 17. část

Doporučené rozhovory, rádiová vysílání, interview, videa a texty - prameny, které dopomohly k vytvoření článků o Emery Smithovi:

 • Et Autopsy Insider Emery Smith Hit With Massive Attack...
 • Free Episode Cosmic Disclosure Paul Comes Forvard David Wilcock / Emery Smith 1 až 5
 • Matrix – 2001.cz / Gaya Cosmic Disclosure
 • POWERFUL "Emery Smith" Interview on Free Energy, et Technology and Black Projects
 • Emery Smith What I Have Seen Would Change the World As We Know It
 • Ep 909 FADE to BLACK Jimmy Church w. Emery Smith
 • Emery Smith – David Wilcock with Cosmic Disclosure 2018
 • Testimontio de Emery Smith – Part 1
 • David Wilcock and Emery Smith EVERYTHING YOU NEI
 • La NASA sekreta por Corey Good y Emery Smith
 • Emery Smith: Portales / Viajes en el tempo / MH 370...

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

20.09.2023

Rychlá navigace: