Souvislosti, které všude nenajdete

Emery Smith promluvil – 29. díl

29. díl

"Můj první kontakt s mimozemci byl s "Vysokými bílými". Nebyl to pro mě šok, protože jsem je měl možnost už dlouho pozorovat z dálky. Díval jsem se na ně skrz různá okna v některých programech. Navíc jsem o nich četl v elektronické knihovně, kde jsem je mohl studovat. Našel jsem o nich plno materiálů, takže jsem byl dobře připraven na setkání. Dříve, než jsem se s nimi vůbec setkal, jsem měl také za sebou mnohé vzdělávací programy, které nás nejdříve zasvěcovali do dané problematiky prostřednictvím videí a řady textů v databázi. Až po 7 měsících, kdy jsem je z dálky uviděl poprvé, jsem s nimi začal v projektech spolupracovat.

Vysocí bílí měří přes 2 metry. Mají malou tvář, o něco menší než máme my s opravdu nádhernýma očima, které jsou dvakrát až třikrát větší než naše. Téměř postrádali nos. Ten byl malinký s maličkými nozdrami. Měli krásné rty na malých ústech. Oči jsou oválné a natočené asi o 20 stupňů. Mají velmi dlouhé, štíhlé prsty a nohy zhruba jako my. Pohybují se velmi plynule, což vypadá, jakoby tančili. Do pohybu zapojují svoje klouby. I jejich končetiny jsou ohebné na rozdíl od našich strnulých. Velmi dobře chápou naše systémy hodnot a jsou velmi chytří a soucitní. Když mluvím o Vysokých bílých, tak tím rozhodně nemyslím blonďaté modrooké bytosti – Nordiky. Jejich kůže je tak bílá, že odráží světlo. Jsou holohlaví a nemají žádné vlasy. U žádného jsem neviděl vlasy, nosí oblečení a uniformy jako my, obvykle těsně přiléhající na tělo. Mají složitý systém orgánů a dokážou žít téměř na každé planetě s jakoukoliv atmosférou. Jsou schopni dýchat různé chemické plyny, které by nás normálně zabily. Nosili nějaké speciální náramky nebo obojky, které zřejmě nějak souvisely s jejich orgánovým systémem. Uvnitř tohoto náramku a modrého proužku běhala nějaká světla. Měl šířku 2,5 cm a byl velmi tenký a vždy ho měli zapnutý. Podle mě to souviselo s testováním různých míst a různých životních podmínek, na které byli schopni reagovat a pak jim byly do těla dodávány různé potřebné živiny a chemické látky, které udržovaly jejich fyziologickou rovnováhu. Vždy nosili oblečení a vždy používali rukavice. Někteří hybridní "Bílí" byli příliš citliví na naše energetická pole, protože zachytávají naši veškerou buněčnou energii. Nejsme všichni stejní a tím, jaké přenášíme bakterie, vytváříme kolem člověka energetická pole, na které reagují a mohou i onemocnět. Ženy se liší od mužů, tím že mají poněkud štíhlejší obličej, menší oči a bílý pigment nad jejich očima měl jiný nádech. Jejich těla ale vypadala téměř totožně. Jsou velmi telepatičtí. Dokonale hovoří anglicky i všemi ostatními jazyky, ale nemusí. Pouze se na tebe podívají a při komunikaci tě požádají o oční kontakt. Když se na sebe podíváte, vznikne přes oči spojení a oni do tebe nahrají vše, co si myslí. Jsou velmi vnímaví a citliví k druhým. Jakmile jim pohlédneš do očí, tak o tobě vědí všechno. Pokud je při komunikaci začne člověk hodnotit, nereagují na to, protože vědí, že si lidé musí na jejich odlišnost zvyknout.

Moje první setkání s Vysokými bílými proběhlo, když jsem pracoval na jedné pitvě nějakých lidí, kteří zemřeli z neznámých důvodů. Oni je přivedli, pak s námi pracovali a očividně je to zajímalo. Když jsem se na ně podíval, nic neřekli, ale já slyšel něco jako pozdrav. Pomyslel jsem na to samé a oni se usmáli. Když tě chtěli něco naučit, co neznáš, během několika sekund ti to nahrají do mozku a do vědomí. Tak se lze naučit rychle něco jen tím, že stojíš na druhé straně stolu. Přiváděli je k neobvyklým případům, kdy nebylo jasné, jak člověk nebo mimozemec zemřel. Například jsme pracovali na jednom z jejich druhu a on měl na hrudi vypálené injekční body, šest malých děr. Zřejmě mu je tam vypálila nějaká zbraň. Uprostřed těch spálenin byly tři tečky, vypadající jako trojúhelník. Snažili se zjistit, jaký typ zbraně to udělal, proč a kde se to stalo. Dokázali se napojit na mozek již mrtvé bytosti a stáhnout z jejího mozku informace do své hlavy. Takže mohli zjistit, kde a jak se to stalo a kdo je za to zodpovědný. Celý příběh získali během několika minut. To, co zjistili, je rozesmutnělo natolik, že na jejich tváři byla patrna velká bolest.

Ve filmu "Valerian" vypadali někteří mimozemci přesně tak, jak "Vysocí bílí". Bylo tam velké shromáždění, kterého se zúčastnily různé druhy. Jeden měl na hlavě takové akvárium. Bylo to vtipné, ale pravdivé. Mimozemci nosí u sebe nějaké věci ze své planety, aby si udrželi svoje správné vibrace. Někteří musí mít na hlavě speciální helmu se svou atmosférou, aby zde mohli vůbec fungovat. Velmi to na mě zapůsobilo, jak to tvůrci v tomto filmu zobrazili..."

Emery Smith promluvil – 29. část

Doporučené rozhovory, rádiová vysílání, interview, videa a texty - prameny, které dopomohly k vytvoření článků o Emery Smithovi:

 • Et Autopsy Insider Emery Smith Hit With Massive Attack...
 • Free Episode Cosmic Disclosure Paul Comes Forvard David Wilcock / Emery Smith 1 až 5
 • Matrix – 2001.cz / Gaya Cosmic Disclosure
 • POWERFUL "Emery Smith" Interview on Free Energy, et Technology and Black Projects
 • Emery Smith What I Have Seen Would Change the World As We Know It
 • Ep 909 FADE to BLACK Jimmy Church w. Emery Smith
 • Emery Smith – David Wilcock with Cosmic Disclosure 2018
 • Testimontio de Emery Smith – Part 1
 • David Wilcock and Emery Smith EVERYTHING YOU NEI
 • La NASA sekreta por Corey Good y Emery Smith
 • Emery Smith: Portales / Viajes en el tempo / MH 370...

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

18.10.2023

Rychlá navigace: