Souvislosti, které všude nenajdete

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (9. díl)

(9. díl)

Adolf Hitler jednou řekl svému synovci WIlliamu Patricku Hitlerovi: "Tito lidé nesmí vědět, kdo jsem. Nesmí vědět, odkud a z jaké rodiny pocházím." Ve snaze odstranit jakékoliv důkazy, které by Hitlera spojily s Rothschildy, nejen, že byli zavražděni určití lidé, ale celá vesnice Döllersheim, odkud pocházela Hitlerova babička, byla na příkaz Hitlera naprosto zničena. Adolf Hitler, Vůdce, se nezjevil z ničeho nic. Panuje obecné přesvědčení, že byl Rothschildem. Adolf Hitler byl dosazen, aby ovlivnil výsledek další Cabal války. Hitler byl velkým obdivovatelem zakladatele jezuitů, Ignáce z Loyoly a tvrdil: "Hodně jsem se toho naučil od jezuitského řádu. Doposud na zemi nebylo nic velkolepějšího než hierarchické uspořádání katolické církve. Velkou část tohoto uspořádání jsem převedl do své vlastní strany."
Hitler srovnával Heinricha Himmlera, strůjce a organizátora holokaustu s Ignácem z Loyoly. "Beru Himmlera jako našeho Ignáce z Loyoly.", tvrdil Adolf Hitler, Libres propos (1952, str. 164). "Himmler vytvořil organizaci SS podle zásad jezuitského řádu. Jejich zásady a duchovní cvičení předepsané Ignácem z Loyoly byly modelem, který se Himmler snažil přesně okopírovat od jezuitů. Himmlerův titul, jako nejvyšší velitel SS, měl být obdobou jezuitského generála a celá struktura strany a její směr byla blízkou imitací hierarchického řádu katolické církve. Nejvyšším pravidlem byla naprostá poslušnost; každý rozkaz měl být bez komentářů vykonán." Hitler se zbavoval všech, které vinil za problémy Německa – Židů, cikánů, komunistů, postižených, homosexuálů a také jim nezapomněl zabavit jejich veškeré zlato. Hitler byl podporován velmi efektivní propagandistickou mašinérií, kterou vedl Joseph Goebbels SS, který zmanipuloval Němce, aby uvěřili, že Hitler je mesiáš, a že Židé byli příčinou veškerého zla. Všichni víme, co se dělo dál. Během 2. světové války zemřelo 85 milionů lidí.
V situaci nastalé po 2. sv. válce, stovky tisíc Židů emigrovaly do Izraele, do země zaslíbené. Ale věděli jste, že tato migrace už byla Cabal naplánovaná v roce 1917? Bylo to už 22 let předtím, než 2. sv. válka vůbec vypukla. Palestina byla i s obyvateli doslova darována Arthurem Jamesem Balfourem, ministrem zahraničí Spojeného království, jménem britské vlády lordu Lionelu Walterovi Rothschildovi. Přesně v roce 1917, když první světová válka ještě ani neskončila. "Vážený Lorde Rothschilde, s radostí vám oznamuji, jménem vlády jejího veličenstva, že následující deklarace soucítí s židovsko-sionistickými aspiracemi, které byly předloženy a schváleny vládou. Vláda jejího veličenstva je příznivě nakloněna vytvoření Palestiny jako národního domova pro židovský lid a udělá vše k umožnění dosažení tohoto cíle. Je jasně chápáno, že nebude provedeno nic, co by mohlo ohrozit občanská a náboženská práva existující nežidovské komunity v Palestině nebo práva a politický status Židů v jakékoliv jiné zemi. Budu vděčný, pokud s touto deklarací obeznámíte Federaci sionistů." Arthur James Balfour.
Židé ani Palestinci o tomto nevěděli. Byl to další dopředu vymyšlený tah Cabal na světové šachovnici. To, co se prezentovalo jako neškodná akce ve prospěch Židů, byla znovu strategická akce ve stylu: "rozděl a panuj". Toto mohlo vyústit pouze v další napětí a v další válku. Tentokrát mezi Židy a Palestinci. Židovský lid byl ochotně a vědomě vehnán do této zóny velkého napětí. Proč? Protože Rothschildové a ostatní Cabal rody měly pouze jediný cíl a to Jeruzalém. Není náhoda, že tolik jejich členů rodiny má jméno Šalomouna ve svém jménu. Chrám Šalomouna a Chrámová hora byla jejich hlavní prioritou.
Následovala celá řada válek, jako válka ve Vietnamu, studená válka. Cabal všechny ty války iniciovala a financovala obě strany. Takto se lidé po celém světě udržovali ve strachu, v paralýze, v chudobě, v rozdělení a v poslušnosti. Jakmile pochopíte a odhalíte tuto jejich strategii, nemůžete ji nevidět. Ale to nejhorší mělo teprve přijít, jelikož doba se měnila a Cabal také přizpůsobovala svoji strategii. Klíčová slova v jejich věčném plánu k ovládnutí světa se ale neměnila: nenávist, pomsta, pohrdání. Tato tři slova byla dokonale vylíčena v dokumentu: "Protokoly sionských mudrců". Všechny války byly iniciované Cabal, vše bylo naplánované, každá nezbytná figurka byla dosazena k uskutečnění jejich plánu. Cílem bylo, získávat stále více peněz a stále více moci nad lidmi. Na konci 2. sv. války zemřely miliony lidí. Každý, kdo byl jiný, měl jiný postoj, kdo promluvil, byl ve velkém nebezpečí nebo byl zavražděn. Jedním z obětních beránků byl také židovský lid, který byl obětován ochotně a vědomě, aby Cabal ovládla Izrael. Palestinci, kteří od počátku času žili v Izraeli, byli v další cabalské válce poraženi...
Podobnost mezi nacistickým Německem a současným stavem v mnoha evropských zemích je až zarážející. Hitler začal s nouzovým stavem, který je nyní zaveden ve většině evropských zemích.

Podle Janet Ossenbaard

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (9. díl)

12.02.2021

Rychlá navigace: