Souvislosti, které všude nenajdete

Hlavní cíl 'Elit' – úplné zotročení lidstva

Politické strany jsou jenom jednou z pastí nastraženou archontským Systémem. Příkladem je Amerika. Republikánskou stranu za vlády mladšího Bushe ovládala nevolená skupina za oponou, zvaná jako "Neocons" neboli neokonzervativci, kteří stáli za invazí do Afganistánu, Iráku a za dalšími konflikty a sehráli také nechvalnou roli v událostech 11. září. Demokratická strana má podobnou řídící kliku. Ta je nositelkou moci a ne "demokraticky" zvolený prezident, ať už je to Obama, Clinton nebo kdokoliv jiný. Na vyšší úrovni se ale obě tyto kliky zodpovídají stejnému "pánovi", který je ukrytý za zrcadlem. Na této úrovni je už zcela jedno, zda jsou zvoleni demokrati či republikáni a také jaký prezident zvítězí. Všichni kandidáti i politické strany jsou v konečném důsledku ovládáni stejnou silou. Ve skutečnosti jsou to vždy Archonti, kdo je u moci. A tak, ať se dostane k moci oficiálně kdokoliv, bude se odvíjet stejná agenda se stejným směrem a výsledkem. To je ta věhlasně propagovaná politická demokratická kultura. To jsou ty demokratické hodnoty. Tato politická struktura funguje prakticky v každé zemi, všude tam, kde byla zavedena "demokracie". V Severní i Jižní Americe, Evropě, Asii, včetně Austrálie a Nového Zélandu. Dalším krokem globalistů je slučovat státy do větších celků jako je třeba Evropská Unie a obchodních zón, které mají sdružovat moc v rukou čím dál, tím menšího množství lidí, kteří by měli stále více dirigovat naše životy. Národní státy se tak stávají podřízenými vazaly vznikajících, Archonty ovládaných superstátů a nevládních, diktátorských organizací vytvořených archontskými klany Rothschildů a Rockefellerů, jako je například "Světová obchodní organizace" či "Světová zdravotní organizace" což má být globální organizace pro zdraví, ale spíše je to obchod ze smrtí. Toto všechno jsou projevy šířícího archontského viru.
Americký bojovník za lidská práva John Whitehead k tomu řekl: "Je to důmyslná lest, která má za cíl neustále rozdělovat lidstvo a pobízet ho k bojům za zájmy jedné ze dvou stran, jejichž priority jsou ale naprosto totožné. Není žádným tajemstvím, že obě strany podporují nikdy nekončící válčení, podílí se na bezuzdném utrácení, ignorují základní občanská práva, nemají žádný respekt k zákonům a bezuzdně prosperují z uměle vyvolaných válečných konfliktů."
Tato skupina, aby dosáhla svých cílů a upevnila si moc, vyvolávala neustále války a tajně ovládala obě strany, aby tak dosáhla svého ústředního cíle – ovládnutí planety a lidstva. Všechny války ve 20. století byly tajně financovány, vyzbrojeny a kontrolovány stejnou skupinou na obou stranách, a to za účelem naplnění této zlověstné agendy. Tato skupina používala 1. a 2. světovou válku také jako zástěrku pro to, aby mohla systematicky zabavovat všechny významné držby zlata na světě, a aby tak nic nemohlo konkurovat její měně, která není podložená ničím. Rozvoj této "nekryté" měny znamenalo, že tato skupina mohla doslova tisknout peníze z čirého vzduchu, a to v jakémkoliv množství a jak se jí zachtělo.
Klíčové události, které se jeví jako náhodné, byly ve skutečnosti pečlivě, chladnokrevně a dlouho dopředu připravované, aby odstartovaly změny, které Archontům měly přinést ještě větší moc. Nenechte se zmást agresivními kampaněmi politických stran a hulvátskými výpady některých politiků proti sobě navzájem. Dávejte si velký pozor na tento jejich starý trik. To, co nám předkládají jako opačné, je ve skutečnosti naprosto stejné, ale budou nám vždy tvrdit, že máme demokratický výběr. Ukazují nám dvě verze stejné věci. Jejich poskoci sice částečně bojují o moc doopravdy, protože mají neukojitelnou touhu po moci, ale tvrdé archontské jádro zabezpečuje, aby jejich ambice nepřekážely jejich hlavnímu cíli – plnému zotročení lidstva.

Hlavní cíl 'Elit' – úplné zotročení lidstva

05.10.2022

Rychlá navigace: