Souvislosti, které všude nenajdete

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

Musíme se vrátit tam, kde jsme už někdy byli, do starodávné civilizace, kde se malá skupina mimozemských, královských, a bankéřských rodin zmocnila světa. Toto se nestalo teď nebo před několika sty lety. Trvá to tisíce let. Již před 400 000 lety začali atakovat Zemi Annunakové a před desítkami tisíci lety na Zemi dostali preadamité a další agresivní autoritativní bytosti. Temnota pak kontrolovala lidský vývoj jak u Atlanťanů a před 6000 lety i u Sumeřanů na Středním Východě v Sumerii. Sumerské tabulky nám o tom vypovídají mnohé. Když pak bylo "Království nebeské" sneseno na zem, informují nás, jak se z ničeho nic "objevili" kněžští vůdcové a králové, kteří lidem byli "přiděleni" a řekli: "Budu vašim králem a budete mi platit daně." A proč tito králové ve starodávných časech byli tak mocní? Byli dosazeni do svých funkcí "bohy". Nehovoříme zde o Bohu s velkým B, ale hovoříme tu o bozích s malým b (Annunakové – Jahve, Ball, Ra, ad.), kteří sem přišli, vyrušili nás tu, na této krásné planetě a ovládli nás.

A co se stalo pak? Jakmile jmenovali své krále, tak vytvořili peníze, rafinovaný zdroj k ovládání lidstva. Peníze nejsou součástí naší přirozené evoluce a ve své nejhlubší podstatě jsou součástí obrovské manipulace s lidstvem. Každý, kdo to ještě nepochopil, tak si ještě nesplnil svůj "domácí úkol". Peníze byly zlomyslně zavedeny ve starodávných časech zejména jako nástroj k ovládání lidstva. Je to dokonalý prostředek našeho skrytého zotročení a my právě teď pociťujeme tu nejhorší fázi toho, co peníze dovedou. Ale nyní po neuvěřitelně dlouhé době můžeme uskutečnit zásadní změnu. Je to na nás, co uděláme se všemi těmito informacemi, které již máme, a které postupně vyvěrají na povrch. Můžeme se rozhodnout, zda si zvolíme život v trvalém otroctví nebo zvedneme hlavu a budeme se chovat jako nesmrtelné duše.

V dnešní době existují tři hlavní a největší bankéřské rodiny: Rotschildové, Rockeffelerové a Morganové. Oni kontrolují světové finance a vlastní všechny banky světa. Mimo všech diskuzí je jasné, že nás a veškeré důležité dění tito odlidštění, chladnokrevní bankéři ovládali právě přes peníze. Měli bychom si ale vštípit do paměti, že peníze vlastně neexistují, protože jsou jen pouhým prázdným slibem.

Nyní musíme nastolit nový systém fungování společnosti, protože tento současný jen odvádí lidstvo od skutečných hodnot. Je nechutně zkorumpovaný a navíc zcela nereformovatelný. Nemůžeme stále pokračovat v tom, co děláme posledních 6000 let a co nás stále více zotročovalo a ničilo. Takové počínání se rovná nepříčetnosti a je podle Alberta Einsteina definované jako: "Opakování stále dokola té stejné věci s očekáváním odlišných výsledků."

Posledních 6000 let válek, násilí, zotročování, zneužívání a drancování všeho a všech by nás už mělo definitivně dostatečně poučit. Nesnažme se opravit současný systém, protože ho musíme zcela zničit a zásadně změnit. Musíme prolomit všechny zavedené normy, manipulativní techniky a nepřátelské celosvětové instituce, prostřednictvím nichž se nás snaží udržet v kleci nevědomí. Musíme usilovat o vrácení všeho, co jsme delegovali těm, kteří zneužili naši důvěru a také naivitu.

Je třeba předat opět moc vědomým lidem, sdružených v od spodu vytvořených nových sociálních strukturách a v lokálních komunitách. Je třeba přepsat zákony, protože tyto zákony, které máme, nejsou psané pro potřeby lidí, ale pro potřeby korporací. Musíme zavést neodcizitelná lidská práva a tak čelit postupnému lidskému zotročování.

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

16.09.2022

Rychlá navigace: