Souvislosti, které všude nenajdete

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Byla revoluce v Rusku předehra?...

(25. díl)

Zvláště poučná je Cohanova zpráva o významu rudé hvězdy, pěticípého znaku bolševismu: "SYMBOL ŽIDOVSTVA SE TAK STAL SYMBOLEM RUSKÉHO PROLETARIÁTU." Hvězda Davidova, židovský národní znak, je šesticípá hvězda, utvořená ze dvou trojúhelníků, z nichž jeden spočívá na svém hrotu. Bez základny se podobá známému znaku svobodných zednářů z kružítka a úhelníku. Protože jsou Židé vynikajícími mistry v umění tajných znamení, není jistě bez skrytého úmyslu, že bolševická hvězda má o hrot méně než hvězda Davidova. Nutno totiž splnit ještě jeden bod jejich světového programu, totiž ovládnutí trůnu "jejich vůdcem". Přijde-li tento světový samovládce, pro jehož příchod je manipulováno a připravováno lidstvo, pak bude k hvězdě přidán i hrot šestý. Pan Cohan potvrzuje, že "pod tímto znamením pak přijde smrt příživnické buržoazie" a že "vypotí židovské slzy prostřednictvím krvavých obětí". Touto "buržoazií" jsou myšleny, jak praví Protokoly, všichni nežidé. Židovská pozice v ruské revoluci dle Židů vznikla tím, že Židé museli v Rusku trpět. "Jak můžeme přispívat nějakému společenskému uspořádání, když trpí náš národ?" – namítají nežidům. Je zcela nezpochybnitelné, že světové židovstvo od počátku podporovalo toto bolševické hnutí. BOLŠEVICKÁ VLÁDA OD ZAČÁTKU DOSTÁVALA OD ŽIDOVSKÝCH FINANČNÍKŮ Z EVROPY PENÍZE A SAMOZŘEJMĚ I OD MEZINÁRODNÍCH BANKÉŘŮ Z AMERIKY. TOTO JE JEDNOZNAČNĚ ZJIŠTĚNOU SKUTEČNOSTÍ. Ruští Židé ani zdaleka netrpěli v té míře, jak nám vyprávějí židovští zmocněnci. Dle vlastního židovského doznání se polští Židé postavili při prvním pochodu bolševiků Polskem ihned na stranu dobyvatelů a podporovali je. Američtí Židé vysvětlují tuto situaci takto: Od zahájení bolševické vlády v Rusku se situace Židů značně zlepšila, a proto zaujali polští Židé přátelské stanovisko k bolševikům. Skutečně, situace ruských Židů byla velmi dobrá. Důvod toho byl zcela jasný: Židé totiž ovládli celé Rusko, kde jim patřilo prakticky vše. Ruští Židé ještě navíc byli jediní, kterým se dostávalo mezinárodní pomoci a podpory, což je skutečnost, které všeobecně není věnována žádná pozornost. Pouze Židům v Rusku se zasílaly odevšad peníze a potraviny. Tímto způsobem podporoval židovský svět bolševismus. Byla-li tedy židovská utrpení tak veliká, jak je líčí židovští mluvčí, jak strašnými teprve musely být útrapy Rusů, neboť jim nikdo neposílal potraviny ani peníze a ještě na ně byl vyvíjen obrovský nátlak. Tyto zásilky do Ruska měly význam daně, kterou židovský bolševismus uložil světu. Rozhodně všechno svědčí o tom, že situace Židů v Rusku byla dobrá. Druhá otázka, která se palčivě dere na povrch, zní!: "Jak mohli podporovat židovští kapitalisté bolševismus, je-li protikapitalistický?" Bylo to tak, protože bolševismus je antikapitalistický pouze proti majetku nežidovskému. Židovští finančníci, kteří operovali v Rusku, totiž vesele s bolševiky spolupracovali. Až bude vytažena opona, ukáže se, že většina nejcennějších statků tehdy přešla navýsost "zákonným" způsobem do židovských rukou. To je odpověď na otázku, proč podporovali židovští kapitalisté bolševismus. RUDÁ REVOLUCE BYLA NEJVĚTŠÍM SPEKULAČNÍM ČINEM, V CELÝCH LIDSKÝCH DĚJINÁCH. Současně byla povznesením Izraele, spolu s nesmírnou historickou pomstou Rusku a také povstáním proti "nespravedlivému pořádku", který Židé považují všude, kde mohou, za skutečné nebo domnělé bezpráví. Židovský kapitalismus ví velmi přesně, co činil a co zde získal? DOBYL VELKOU CENNOU ŘÍŠI – BEZ VÁLEČNÝCH VÝLOH. UKÁZAL ZNOVU SVĚTU VÁLEČNOU NEPOSTRADATELNOST ZLATA. Židovská moc spočívá na nám podsouvaném podvodu, že zlato se rovná bohatství. Zmanipulovaný bolševický peněžní systém namluvil světu, že jen zlato je nezbytné pro blahobyt a prosperitu a tento blud propůjčoval židovskému kapitalismu ještě větší moc nad nežidovským světem. Kdyby byl bolševismus poctivě protikapitalistickým, zasadil by židovskému kapitalismu smrtelnou ránu. Avšak zlato sedí zatím ještě na světovém trůně a až zničíme tento blud, že zlato je nezbytné pro světovou moc, tak pak židovští mezinárodní velmoži zlata budou sedět opuštění na hromádce "neužitečného" kovu. Protokol 7 nám praví: "Zotročit evropské vlády dokážeme prostřednictvím toho, že jedné z nich ukážeme svoji moc mohutnými násilnostmi a hrůzovládou." To zažila Evropa prostřednictvím ruské krvavé oběti a despotické hrůzovlády, která znamenala pro židovské kapitalisty velký zisk. Dále se zde hovoří, že neméně velkým ziskem bude pro ně získání BITEVNÍ STRATEGIE V REVOLUČNÍM UMĚNÍ, kterou prověřili i v Rusku. Žáci této Rudé školy se nyní vrací vyškoleni do Spojených států a umění používat revoluci dle pokynů Protokolů a zkušeností z Ruska se tak pro ně stalo důležitou zkušeností a přímo "posvátnou vědou".

Podle V. Uškujnika

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Byla revoluce v Rusku předehra?...

27.03.2021

Rychlá navigace: