Souvislosti, které všude nenajdete

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pokud vyhrajeme tuto revoluci, tak Rusko přeměníme na jeden velký hřbitov...

(3. díl)

Židé se rozhodli využít vítězství v říjnové revoluci pro uskutečnění svých cílů. Zatímco je "Dočasná vláda" učinila "rovnými mezi rovnými", tak komunismus jim už nesliboval jen rovnost, ale úplné panování nad Rusy a nad jejich životy a majetkem. To plně odpovídalo jejich cílům i jejich parazitické filosofii a ideji, že se zjeví jejich mesiáš, který přinutí celý svět se mu pokořit a svůj národ udělá vládcem světa.
Důležitou roli v celém plánu "ovládnutí Ruska" hrál Bronštejn, který pocházel z Oděsy, tehdejšího hlavního centra chazarského organizovaného židovstva. Později pobýval v Německu a ve Spojených státech. Oženil se s dcerou židovského bankéře Abrama Životovského, blízkého přítele Rothschilda a tím se Bronštejn stal "členem klanu". Výcvik a výuka všech chazarských Židů zapojených do revoluce probíhaly tajně v New Yorku, přímo v objektech J. Schiffa. Rothschild stál tradičně v pozadí této akce. Bronštejn byl za vybudování Rudé armády, tehdejší hlavní úderné síly zednářství zasvěcen do 33. stupně skotského rituálu. V knize "Vzpomínky" Arona Simanoviče, autor píše, že když se Lev Davidovič Trockij připravoval na likvidaci ruské mocnosti, na toto téma řekl: "Musíme Rusko změnit na poušť obývanou bílými negry, kterým zabezpečíme takovou tyranií, o které se nikdy nesnilo ani těm největším despotům Východu. Rozdíl bude jen v tom, že tato tyranie nepřijde zprava, ale přijde zleva a nebude bílá, ale rudá. Bude rudá v pravém slova smyslu, protože se při ní prolijí takové potoky krve, před kterými zůstanou v šoku a zblednou všechny kapitalistické války. S námi budou spolupracovat v úzkém kontaktu největší bankéři za oceánem... Pokud vyhrajeme tuto revoluci, tak tvrdě rozdrtíme Rusko a přeměníme ho na jeden velký hřbitov a na jeho hrobech upevníme moc sionismu, která se stane tak mohutná, že před ní poklekne na kolena celý svět. My jim ukážeme, co to je skutečná moc. Cestou nesmiřitelného teroru a krvavých lázní ruskou inteligenci dovedeme do úplného zničení, do úplného idiotismu a do zvířecího postavení." Tento citát není přebrán ze "Sionských protokolů", ale z velmi rozšířené "Kolumbijské encyklopedie" v Americe, kde je ho možno najít na straně 1026, vydání roku 1950, pod termínem "judaismus".
Zůstává jen dodat, že funkci tohoto "knížete mesiáše" na sebe převzal mezinárodní sionismus... Většina východoevropských židů nejsou Semité, ale turkotatarští potomci Chazarů, které nejdříve rozprášil kníže Svjatoslav, a potom byli dobyti Čingischánem, načež utekli do východní Evropy pod tlakem jeho hord. V situaci, kdy téměř úplně všichni významní představitelé judaismu a sionismu patří ke skupině východoevropských Židů, je úplně pochopitelné, že tato historická pravda se u nich netěší velké popularitě.
Ukradni a hrabej! Tento rozměr měl velmi přitažlivou stránku pro židovské kádry, které uchvátili moc a dostali se do nové vlády. Je těžké si jen představit, jakých obrovských rozměrů nabylo loupení ruského národního bohatství novými židovskými "hospodáři", kteří se dostali k moci. Loupili všechno, kde mohli a co mohli. Žádné, ani ty nejpřibližnější sumáře této organizované loupeže národa "vítězi" vůbec nejsou možné.
Například naprosto neocenitelnou sbírku známek zavražděného cara ukradl z paláce osobně sám Bronštejn-Trockij. Podle zpráv tato sbírka se doposud nachází v trezorech jedné ze židovských bank v New Yorku. Nejlepší kolekci ruských mincí na světě, kterou sesbíral velký kníže Georgij Michajlovič, ukradla skupina židů a tajně ji odvezli do Ameriky a tam ji po částech rozprodali bohatým numismatikům. Kodex Sinaiticus, který našel baron Tischendorf v jednom z monastýrů na Sineji, prodali židé za 100.000 funtů šterlinků Britskému muzeu. Tento kodex byl v knihovně Ermitáže a považoval se za jednu z vůbec nejdrahocennějších knih na světě. Známý žid Sol Varnato byl hlavním zprostředkovatelem při rozprodeji cenností nakradených z paláců, chrámů a od soukromých osob. Bylo jich takové neuvěřitelné množství, že měřicí jednotkou drahocenných kamenů nebyl jeden karát, jak je to obvyklé, ale dřevěné krabičky od cigár.

Podle V. Uškujnika

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pokud vyhrajeme tuto revoluci, tak Rusko přeměníme na jeden velký hřbitov...

03.03.2021

Rychlá navigace: