Souvislosti, které všude nenajdete

Jakmile se stanete "někým", tak se automaticky vyčleníte vůči "někomu jinému"

(Článek 221)

Pokud hledáme skutečnou realitu v našich pěti smyslech tak uvázneme v "archontském Matrixu". Naše smysly definují naše "fantomové Já" a degradují opravdovou skutečnost nejrůznějšími omezeními. To snižuje lidskou frekvenci tak, aby se vměstnala do frekvenčního rámce matrixového uvěznění. Naše matrixové zkušenosti nám nemohou nic říci o tom, kdo jsme a kde se nacházíme. "Fantomové Já" se skládá z nekonečné řady názorových, myšlenkových a informačních nálepek, které jsou jaksi poslepované a matou vystředěný bod pozornosti našeho vědomí. Obalují ho iluzemi a lapají ho do pasti přeludů. Bez těchto nálepek, které si na sebe dobrovolně přilepíme, by žádné "fantomové Já" nemohlo existovat. Svět forem požaduje, aby všechno mělo své jméno. To na úrovni rozšířeného vědomí není potřeba. Všichni jsme jedno a všechno je jednota. Lidé si myslí, že se vymezí nálepkami, kterými opatří svoji identitu, ale je to sebeklam. Archontí systém nám systematicky nabízí nejrůznější nálepky, aby nás co nejvíce rozdělil. My si pak vybíráme z jejich seznamu ty, o nichž se domníváme, že nám nejvíce sedí. Neuslyšíte, že by někdo říkal: "Jsem všechno co je a co může být." Místo toho říkají: jsem černoch, jsem běloch, muž či žena, jsem křesťan, muslim, gay, heterosexuál, konzervativec, levičák, jsem bohatý, jsem chudý, jsem šéf, jsem dělník, jsem mladý, jsem starý, jsem úspěšný, jsem neschopný, jsem Sparťan.

Jakmile se stanete "někým" vyčleníte se automaticky vůči někomu jinému. Vyjádříte-li nesouhlas s genocidou Palestinců, je z vás ihned "antisemita", přestože pouze nesouhlasíte s masovým vražděním. Vyjádřete pochybnosti o smyslu toho, že někdo padá pětkrát denně na kolena čelem k Mekce a ihned se stanete anti-islamistou. Máte právo, aby vám to připadlo praštěné, ale oni zase mají právo na to, aby to dělali. Platí to pro obě strany. Nálepkoví lidé nevidí, jak je takový způsob sebeurčení omezuje. Mohli by se ztotožnit s "Nekonečným vědomím" a zatím prožívají svojí nálepku a říkají si, "toto jsem já". Toto platí pro všechny nálepky: černý, bílý, Žid, gay, ad., není v tom rozdílu. Tito lidé posedlí nálepkami mají stejné postoje a emoční reakce. Jsou pohoršení, uražení a stávají se cílem diskriminace jen proto, že si vybrali svoji nálepku a stali se jen jí.

Politická korektnost je další názorná ukázka toho jak se archontský virus šíří a je mocným nástrojem Archontů pro rozdělování, ovládání lidstva a vytváření "fantomových Já". Nálepkové vědomí se zde dostává na ještě vyšší level šílenství. Nálepky jsou vybízeny, aby odsuzovaly další nálepky a "poctivě" nahlašovaly, pokud některá z nálepek nějakou jinou "urazí nebo diskriminuje". Samozřejmě z pohledu vyšší primární inteligence a zdravého rozumu se o diskriminaci nejedná. Politická korektnost slouží archontským záměrům tak, že poštvává jednu nálepku proti druhé, aby lidstvo bylo rozděleno, ovládnuto a bylo vehnáno do války samého se sebou a k válčení proti falešným, vykonstruovaným nepřátelům. Lidstvu je pečlivě zakrývána síla, která těmito nálepkami hýbe, ale také má na svědomí jejich vznik. Celý archontský systém může fungovat jen v případě, pokud zotročení lidé budou zotročovat další lidi a budou tak pomáhat vytvářet ze svých spoluobčanů, přátel a dokonce i blízkých další otroky. Tak lidé zrazují svoji lidskou rasu a přidávají se k protilidským Archontům a protilidské agendě. Nálepkoví extremisté z řad Židů, muslimů, katolíků, bělochů, černochů, feministek aj. jsou pak Archonty všemožně podporováni a jsou směřováni k tomu, aby nerespektovali názory těch, kteří se nepohybují v prostoru vymezeném příslušnou nálepkou, jakou mají oni. Budou se přít a popírat i nezpochybnitelná fakta a to až do fascinujících extrémů. Rozumné argumenty jsou ze strany zástupců jiné nálepky odmítány a svoji zvolenou nálepku podle vloženého programu pak chrání za každou cenu. Nikdy nepřiznají, že by se mohli mýlit. To přece vidíme u všech politických stran, skrytě řízenými Archonty, pro které je věta "spletli jsme se" hrozným rouháním a nepřímá žádanka o hrdelní trest.

Dalším cílem Archontů je izolovat skupiny, které netvoří "menšinu". Z početnějších skupin se podle nich nutně rekrutuje většina údajných nepřátel menšin. Z toho důvodu zavedli, že při útoku na většinu žádná politická korektnost v žádném případě neplatí. Pokud se podle této jejich logiky pustí do bílých lidí jiné, ne-bílé rasy, tak to je naprosto legitimní postoj utlačované menšiny. Politická korektnost neuzákoňuje toleranci, pouze organizuje nenávist. Politická korektnost by měla být rozmanitá a tolerantní, ale zatím je nám vnucována nenávist, falešná tolerance a propagace role oběti.

Jakmile se stanete někým, tak se automaticky vyčleníte vůči někomu jinému

25.02.2019

Rychlá navigace: