Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXII

66. část

Proč jste si zvolili stísněnost ve hmotné formě, v cyklu zrození a smrti a ve všem, co s tím přichází? Nebylo by mnohem blaženější zůstat po celou dobu ve stavu neomezené jednoty? Zeptejte se na tuto otázku sami sebe. Někteří z vás by ihned řekli, že kdyby to bylo možné, už by se sem nikdy znovu neinkarnovali. Řekli byste mi, že život na Zemi je příliš krutý, příliš temný a že tak moc toužíte jít Domů a zůstat tam navždy. Nicméně já vám říkám, že vaše duše zvolila prožít tento život na Zemi, stejně jako všechny životy předtím. Existuje část duše, která miluje tančit s hmotou, a Já vám říkám, že je to ta nejvíce božská, nejvíce posvátná a tvořivá část vás samých.

Pozn.: Kdysi jste tam nahoře byli ženou a mužem v jednom energetickém celku (těle) a byla to vaše ženská část, která se nechala zlákat Satanem, aby se ponořila do hmotných světů za příslibem realizace svých tvůrčích aktivit a uvázla v něm a vaše mužská část, která zůstala věrná Světlu, se tu v každé inkarnaci jako ten duch ponořuje do společné aury k oné ženě a snaží se jí pomoci na cestě zpět do Domu Otce... Ano, právě ta ženská část vás samotných se kdysi rozhodla tančit s hmotou, až v ní nakonec uvázla... a je kupodivu skutečně tou vaší nejvíce posvátnou a tvořivou částí vás samotných... ale k tomu, abyste se zde v tomhle satanském padlém ráji na Zemi cítili dobře, musíte dobře znát sami sebe a to, kým jste.

Bůh touží přinést Světlo do hmotné formy. Stvořil hmotu, aby Světlo nabylo tvaru a zakusilo samo sebe. Stvoření hmoty dalo vzniknout tanci vědomí a hmoty: tanci ducha a těla. Souhra mezi duchem a tělem je forma božského způsobu tvoření. Vy jste duch obývající tělo. Jak se vaše duše vyvíjí a zraje, jste schopni více držet Světlo Ducha a projevit ho prostřednictvím hmoty a těla. Umění žít v těle znamená projevit správně svobodu Ducha uvnitř hmotné dimenze. Vše, co je v materiální dimenzi osvětleno zevnitř uvědoměním Ducha, vyzařuje krásu, vitalitu a přidává něco důležitého životu. Ztělesněné světlo je nejdrahocennějším světlem, které je. Tím, že ztělesníte Světlo své duše na Zemi ve hmotné formě, rozšiřujete tvoření Boha. Vytváříte něco nového a přispíváte celku něčím, co by bez vaší jedinečné přítomnosti neexistovalo.

Pozn.: Ten Satan není žádný idiot a ta jeho "pracovitost" mě nadzvedává, je však nutno přiznat, že kdysi dávno se se Stvořitelem dohodli, že jeden si bude hrát na toho hodného policajta a druhý na toho zlého a ač je to k nevíře, byl to Satan, který z rozhodnutí Boha přešel do jím stvořené hmoty, aby připravil podmínky pro to, aby do hmoty vnesené Světlo nabylo tvaru a zakusilo sama sebe... A ač je to ještě více k nevíře, právě Satan je tím tancmajstrem, který tady dole organizuje ty "kurzy tance vědomí a hmoty"... a vy jste těmi, kteří tančíte! Jste zároveň hmotou a duchem, mužem i ženou. To konečně pochopte a jednejte v souladu s tímto poznáním.

Hojnost životních forem na Zemi ve zvířecí, rostlinné a minerální říši odráží touhu Ducha projevit se v rozličných formách. Krása a rozmanitost života na Zemi se vyvinula z tance ducha a hmoty, vědomí a formy. Bůh touží po vyjádření v různých podobách, neboť obohacuje tvoření a umožňuje všem bytostem prožívat krásu, radost a dobrodružství v jejich životních cyklech. Všechny bytosti jsou jiskrami Ducha. Cestování různými formami a seznámení se s životem z mnoha odlišných perspektiv přináší hloubku a moudrost vaší duši. Dokonce i zkušenost oddělení a Temnoty vám pomáhá tvoření obohatit.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXII

23.02.2020

Rychlá navigace: