Souvislosti, které všude nenajdete

Jezuité – 2. Přišli jsme jako beránci, ale vládnout budeme jako vlci – Francesco Borgia, třetí jezuitský Superior General

(Článek 207)

Jezuité posílali misionáře do všech koutů světa. Byli to ozbrojení misionáři, protože jezuité jsou vojenskou organizací. Činy Jezuitů brzy otřásly celým světem a zvedla se proti nim obrovská vlna nevole. Lidé, kteří se setkali s jejich praktikami a skutky byli tak zasaženi jejich nelidskostí, že museli své velmi negativní zkušenosti s nimi zaznamenat do celé řady knih a podělit se o tom s širokou veřejností. Tyto knihy se pečlivě uchovávaly a předávaly se jako důležité svědectví ostatním generacím. Díky tomuto svědectví těchto odvážných lidí jsme se dozvěděli skutečnou pravdu o Jezuitech. Všichni bez výjimky psali o jejich velmi zlém a vysloveně protilidském chování. Fascinující je, že stejný protilidský a destrukční vzorec přinášeli Jezuité do všech zemí po celém světě. Jezuité měli jeden vzorec chování a plán, který všichni jejich misionáři všude uplatňovali a prosazovali.

Vysoce postavení Jezuité odvozují svůj původ z pěti až šesti mimozemských pokrevních linií. Mají za sebou dlouhou historii a opírají se o obrovské bohatství, větší, než si kdo umí představit, bohatství, které za dlouhé věky jejich rodové linie nashromáždily. Oni reprezentují negativní spirituální energii a entity živící se negativní energií vyvěrající ze strachu, bolesti, utrpení, násilí a veškerého zla. Přesně o tom nás informuje zákon Jednoty. Zde pramení obrovská nenávist vůči původnímu a čistému křesťanství a obrovská zášť k Ježíši Kristu. Ztotožňují se s luciferianskými a satanskými postoji. Je to tak, protože Jezuité jsou na vyšší spirituální úrovni manipulováni temnými bytostmi – Archonty. Lidé z této skupiny jsou na nich závislí, a pokud nevytváří dostatek strachu, stresu, hněvu, násilí, smutku, bolesti a konfrontace, tak nejsou jimi "odměňováni a placeni". Takto zákon Jednoty vysvětluje činy tzv, "negativní elity". Archonti tuto elitu v podstatě kontrolují a je jedno, zda ji nazýváme Cabal, Jezuité, Ilumináti nebo jakkoliv jinak. Oni jako loutky Archontů na provázku to tu zatím řídí.

Možná si říkáte, že skupina Jezuitů je spojena s křesťanstvím a tudíž nemůže být tak špatná, ale svědectví o jejich hrůzných a otřesných činech nemají naprosto nic společného se skutečným křesťanstvím a křesťanskými zásadami a postoji. Jezuité mají totiž na svědomí znásilňování, zabíjení, upalování, obětování lidí, provádění rituálů, které svou povahou naprosto nejsou křesťanské, ani nemluvě o běžném lhaní, vydírání a manipulaci s věřícími. Důkazy o jejich zlovolném jednání byly zadokumentovány ve stovkách různých knih v minulých 500 letech. A protože je tato skupina zatím stále u moci a vše kolem nás manipuluje, tak o těchto knihách nic nevíte...

Jezuité – 2. Přišli jsme jako beránci, ale vládnout budeme jako vlci – Francesco Borgia, třetí jezuitský Superior General

08.02.2019

Rychlá navigace: