Souvislosti, které všude nenajdete

Jezuité – 3. Nyní, více než kdykoliv předtím je extrémně důležité zveřejnit historická fakta o tomto spolku zla a ukázat jeho zkaženou povahu

(Článek 208)

Jezuité se dostali do různých zemí a ovládli je pomocí plánu, který se skládá ze 4 etap. Byl odhalen jejich vzorec, který se táhne celou lidskou historií, a který tato zlovolná skupina uplatnila v různých dobách na různých místech planety. Snaží se vytvořit nový světový řád a ovládnout planetu. Zaprvé společnost demoralizují, pak ji destabilizují, vytvoří krizi a nakonec společnost normalizují pomocí tvrdého nedemokratického řádu. Na začátku provedou na veřejnosti atentát, vraždu či teroristický čin, aby vyvolali strach a depresi, což dělá populaci poddajnější. Destabilizaci vytvoří tak, že využijí negativní energii z této události a snaží se ji co nejvíce zvětšit, aby nastal co největší rozpad v sociální struktuře. Pro svůj cíl mají celou řadu strategií. Například poštvou proti sobě jednu skupinu lidí proti druhé: bílé proti černým, bohaté proti chudým, ženy proti mužům, katolíky proti protestantům atd. Demoralizace společnosti je dlouhodobý plán a má mnoho podob. Je organizováno plno nejrůznějších demoralizačních akcí, které sráží lidi na kolena. Společnost je infikována skrytou podporou všem nenormálnostem, úchylkám, závislostem a jsou vytvářeny vhodné podmínky pro korupční prostředí a chaos. Národní a morální vzory jsou zpochybňovány, zesměšňovány a je jim vkládáno do úst to, co nikdy neřekli a neudělali. Naopak jsou pomocí filmů a seriálů vytvářeny vzory neetické a nemorální a pak je lidem tvrzeno, že veškerý tento marazmus je zcela normální. Je vytvářena obecně kultura násilí a negativity a všechny pozitivní vzory jsou potlačovány. Drogy, alkohol, korupce, deviace, agresivní boj o moc a peníze jsou lidem podsouvány jako běžný, nutný a přirozený projev lidstva. Všemi dostupnými prostředky je podlamována a snižována autorita všech skutečně pozitivních a přirozených morálních vzorů.

Destabilizace a chaos ve společnosti je také vytvářen uměle vytvořeným nedostatkem, přestože by veškeré lidstvu ukryté a odebrané technologie umožnily velmi dlouhý, zdravý, hodnotný, kreativní a pro ostatní prospěšný život s velkým prostorem pro šťastný osobní život. Lidé jsou zotročováni často nesmyslnou a pro lidskou evoluci nedůležitou prací nebo musí pracovat na rozvíjení propastné finanční a technologické propasti mezi lidmi a mimozemsky ovládanou elitou. Lidé jsou uměle odváděni od skutečných problémů a není jim ani dovoleno je řešit. Jejich cílem je lidstvo co nejvíce zaměstnat obyčejnými ekonomickými starostmi o přežití, aby byl co nejvíce oddálen moment jejich prozření. Do řídících, státních a politických funkcí jsou vybíráni lidé spojení s mimozemskými liniemi, lidé zmanipulovaní a poslušní vůči novému světovému řádu nebo neschopní a morálně závadní což opět zpětně demoralizuje zbytek obyvatelstva. Toto se dělo také za komunistického režimu, což byla jen jiná tvář tohoto zla, kdy byli do řídících funkcí vybíráni často ti nejméně schopní, nekompetentní a nejvíce nemorální, tzv. dělnické kádry. Toto skrytě probíhá i dnes. Dále "systém" vykořisťuje lidstvo obrovským daňovým zatížením. Ještě ve středověku lidé platili církvi nebo panovníkovi tzv. desátky což bylo 10% z produkce. Dnes, když sečteme všechny daně a odvody, činí toto daňové zatížení 70 %. Cílem je udržet lidstvo v zotročení, bídě, nevědomosti, strachu a poslušnosti, prostě v "Matrixu" pomocí sociálního tlaku a nedostatku bezpečí. Tak postupně vzniká krize, která vytváří postupně vhodné podmínky pro úplné a konečné ovládnutí lidstva.

Jezuité – 2. Přišli jsme jako beránci, ale vládnout budeme jako vlci – Francesco Borgia, třetí jezuitský Superior General

10.02.2019

Rychlá navigace: