Souvislosti, které všude nenajdete

Jezuité – 5. Když jsou jezuité vyhnáni z nějaké země, jednoduše změní strategii a vrátí se do této země v jiném převleku

(Článek 210)

Je třeba si uvědomit, že se jezuité neobjevili z ničeho nic. Převzali jen štafetový kolik od mocenské síly, která se věky snaží ovládat lidstvo a řídit celý svět. Vatikán byl ve středověku nejmocnější ekonomikou, a proto se tato síla pomocí jezuitů infiltrovala do vnitřních struktur Vatikánu, kde je koncentrováno veškeré bohatství světa, důležité informace i starověké technologie. Vatikán je obrovská entita. Je to v podstatě Římská říše s náboženskou tváří. Jezuité kolem roku 1540 tedy infiltrovali Vatikán, ale to jim bylo málo. Chtěli infiltrovat jakoukoliv sílu v každé zemi. K tomuto cíli jim posloužila geniální strategie, kterou použili. Postavili se do role horlivých ochránců katolické církve a náboženství, šířili svůj vliv jménem strachu a nelidské zvůle inkvizičního úřadu, který obsadili. Vytvořili rozsáhlou celosvětovou síť zpovědnic a stali se zpovědníky a velmi dobře informovanými osobami a nositeli nejrůznějších tajemství od všech zpovídaných po celém světě, včetně velmi vlivných osob, politiků i králů. Všichni, včetně těch nejvlivnějších se museli přizpůsobit diktátu zpovědi, a pokud by se tomu vzepřeli, tak jim hrozilo obvinění z kacířství a upálení. Všichni museli říkat jezuitským knězům svá tajemství a ty mocensky a politicky zabarvené byly podle instrukcí jezuitského generála posílány do Vatikánu. Institut zpovědi se stal rafinovanou zpravodajskou službou, která shromažďovala nejrůznější informace o tom, koho lze vydírat nebo kdo se dá podplatit, na koho jaký tlak mohou vyvinout. Zjišťovali prostě vše, co by jim pomohlo v jejich cíli – ovládnutí planety. Pokud třeba na zpověď přišel nějaký sociopat schopný zabíjet tak si řekli: "Toho chceme. Ten se nám bude hodit". Pak takového člověka vzali mezi sebe, protože měl žádané schopnosti a vlastnosti, které mohli využít proti zbytku populace. Brzy znali každou psychologickou i fyzickou informaci o všech lidech v každé zemi, kde měli Jezuité misi. Tak mohli manipulovat s každým, jak se jim zachtělo.

Jedna ruka této síly byla zpovědníky a druhá část založila svobodné zednářství. Nové členy nabírali tak, že přišli a nenuceně jim řekli: "Jsme ve skvělé skupině, je tajná, a když tě do ní přivedeme tak zbohatneš a dáme ti všechnu tu moc". On ale netuší, že už mají o něm mnoho informací, které jim u zpovědi prozradil. Dotyčný se pak stal jejich figurkou a loutkou. Mafie, syndikáty a gangsteři s jezuity rádi hráli tuto hru, aby získali podíl na moci, bohatství a byli středem pozornosti.

Na aktivity Jezuitů se musíme dívat jako na organizovaný zločin, protože aktivovali sociopatické a gangsterské skupiny. Jejich členové jsou mučeni, znásilňováni a vydíráni. Vyrůstají jako traumatizovaní lidé, kteří mají problém chovat se k druhým láskyplně. Cílem Jezuitů je postupná negativní změna chování lidí k ostatním. Pokud jsou tito lidé trvale vystavení silné deprivaci a stresům, začne se měnit jejich neurochemický obraz mozku. Jejich čelní lalok postupně přestane být aktivní a tito lidé ztratí schopnost být citliví, empatičtí, soucitní a láskyplní. Tímto způsobem tato negativní síla prostřednictvím Jezuitů měnila lidstvo. Takto vzniklí psychopati přestávají mít přístup k určitým částem mozku a přestanou být funkčními členy společnosti.

Jezuité se stali dominantní skupinou ve Vatikánu, která dodávala zpovědníky. Jezuité tak naslouchali králům, princům a těm, kteří jsou u moci. Působili jako zpovědníci všech francouzských králů, všech německých císařů, všech vévodů Bavorska, většiny vládců Polska a Portugalska a knížecích rodin po celé Evropě. Jezuitský zpovědník krále Ludvíka XIV kolem roku 1680 přesvědčil panovníka, aby odvolal Edikt z Nantes, který zaručoval náboženskou svobodu protestantům. Jen tento jejich krok způsobil smrt 400 000 francouzských protestantů. Jezuité jsou dokonce zpovědníky papežů. Papežův zpovědník musí být jezuita, musí navštívit Vatikán jednou týdně ve stanovený čas a jedině on může zprostit papeže jeho hříchů...

Jezuité – 5. Když jsou jezuité vyhnáni z nějaké země, jednoduše změní strategii a vrátí se do této země v jiném převleku

11.02.2019

Rychlá navigace: