Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo z koho na planetě Zemi (2. díl)

(2. díl)

Nesmíme se bát říci hlasitě a důrazně NE současné EU, protože v sobě skrytě nese nacistickou ideologii. Co skrytě, již se tím ani netají. Její kroky a nařízení vyvolávají jasnou asociaci: Totalita. Diktát. Národní a jazyková degenerace. Zotročení. Proměna biologického člověka v pracovní nástroj, v robota, otroka, počítačový terminál. Přece se nesmíříme s touto cílovou pracovní nabídkou, kterou pro nás "Systém" připravuje: výkonný bezkonfliktní sluha, genderově bezpohlavní tvor, dozorce systému – necitlivá bytost bez svědomí a soucitu, egoistický hybrid zahleděný do sebe a plně závislý na řídících strukturách, otrok dorozumívající se jednoduchým odosobněným jazykem bez hlubšího poselství Světla a bez slabik s vyšší vibrací a emocionálním nábojem. Neživé korporace. Umělé kartely. Chladné nelidské nadnárodní společnosti. Byrokracie a Umělá Inteligence ovládající řídící struktury a světové finance. ONI se nikdy dobrovolně nezřeknou cesty, na které má nakonec zůstat jen velmi málo "lidí" a opravdu živoucí rozmanité přírody. Frekvence laskavých, spolupracujících, láskyplných lidí a frekvence kvetoucí, šťavnaté vonící přírody jim totiž škodí, ba přímo je hubí. Proto je tak vehementně historicky devastováno a vybíjeno lidstvo, které je potenciálně nositelem šlechetnosti, lásky, soucitu a tolerance. Proto je všemožně ničena příroda, deštné pralesy, zdroje podzemní vody, zamořován vzduch a půda těžkými kovy a zvýšenou radioaktivitou, proto je ovlivňováno počasí (povodně nebo sucho – vyberte si). Entity a bytosti, proti kterým dnes lidstvo stojí, jsou buď nehmotného charakteru a žijí z negativních nízkofrekvenčních energií, které jsou po lidech "požadovány" nebo většinou žijí hluboko pod zemí a jsou zvyklé na zcela jiné podmínky než lidé, a pokud budeme hovořit o případných řídících strukturách Umělé Inteligence, tak to už není třeba srovnávat s jakýmikoliv lidskými životními podmínkami, protože obývají rozbujelé technologie a řídící centra nadnárodních korporací.

Vím o lepší cestě, kterou nám globalisté tak vehementně haní a mnohem lepší asociaci: svobodný člověk, spolupráce, lidská sounáležitost, transparentnost, mír, bezpečí, péče o celoplanetární ekologii, čistá voda, čistý vzduch, zdravé nezávadné potraviny, kvetoucí příroda, přírodní léčba, zdravý život, radost, dětský smích, kreativní a tvůrčí práce, šťastný a spokojený život pro všechny bytosti.
Je smutné, že ti, dnes tak velmi bohatí a mocní "ještě lidé" jsou tak naivní, že se spřáhli se silami tak zlovolnými a s lidskou biologickou podstatou tak neslučitelnými. Ve své krátkozrakosti nevidí, že finální plán této "nelidské skupiny" nepočítá ani s nimi – "jenom lidmi". I oni by nakonec jako ostatní lidé přišli velmi brzy o vše lidsky důležité a o svou duchovní podstatu, včetně své svobodné volby. Není důvod si myslet, že by zrovna oni byli těmito zlovolnými silami v další vývojové fázi světa ušetřeni, pokud by se jim podařilo naplnit jejich agendu. I ONI by se měli rychle probrat a uvědomit si, že jsou především "ještě LIDÉ" a jejich jediná perspektiva je na straně lidské smečky. Každá cesta vede dopředu k vytýčenému a naplánovanému cíli a ve studeném korporátním světě "počítačové byrokracie" a UI není takřka místo pro živé, tvořivé, vnímající – pro LIDI. Po vypořádání se s mlčící "nepotřebnou masou" a střední třídou, by již nebránilo nic likvidaci většiny těch, kteří si dnes bláhově myslí, že jsou elity, a že jsou nedotknutelní a nepostradatelní.

Kdo z koho na planetě Zemi (2. díl)

19.08.2020

Rychlá navigace: