Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 5. část

Vládněte svému vesmíru moudře

Každý z nás je pánem obrovského vesmíru, vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně sto bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů, každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed (atomovým jádrem) a planetami z protonů, elektronů a neutronů a vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoli vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem o zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci!

Nocebo efekt

Důležité poučení, které bychom měli vzít na zřetel je, že musíme přistupovat ke všem informacím a zprávám, které dostáváme velmi obezřetně.
Špatné zprávy, pokud jim dáme prostor, mohou být po naše zdraví, radost ze života a duševní pohodu v dlouhodobém měřítku velmi nebezpečné. Říkáme tomu síla "nocebo" (anglicky no = ne + placebo). Nocebo je záporný tvar známějšího výrazu placebo a funguje podobně jako prokletí voodo.

Při výzkumu se účinky farmaceutických drog měří s účinky inertních pilulek zvaných placebo. Zkoumá se, zda má droga v porovnání s placebem větší účinky. Na testech je však zajímavé, že má placebo samo o sobě pozitivní účinky. Jak je to možné? Takto podávané pilulky neobsahují žádné účinné látky, které by měly mít sebemenší léčivé účinky, a které by měly mít ozdravný vliv na zdravotní problém. A přesto má placebo nezanedbatelný, pozitivní vliv na pacienty. Bylo naměřeno, ve skupině užívající placebo, zlepšení jejich zdravotního stavu něco mezi 20 až 50%. Klíčovým faktem bylo, že nikdo z testovaných nevěděl, že užívá placebo, ale myslel si, že užívá drogu. Pozitivním výsledkem placebo efektu je psychologická síla naděje.

Věta: Máte rakovinu, může působit jako kletba a vy můžete onemocnět, i když jste doposud byli zcela zdraví a zase naopak řada velmi těžce nemocných se úplně vyléčila, když jim bylo řečeno, že jsou zdraví a nic jim nechybí. Nezodpovědní lékaři tak mohou některým lidem nemoc vlastně vsugerovat. Plno pacientů se skutečně uzdravilo, pokud se lékař spletl či zamlčel pravdu o jeho zdravotním stavu a naopak mnozí pacienti onemocněli či zemřeli, pokud jim byla sdělena fatální diagnóza, která byla planým poplachem...

Tak obrovská je síla a moc naší víry!

Měli byste vědět – 5. část

06.06.2019

Rychlá navigace: