Souvislosti, které všude nenajdete

Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra (2. část)

(2. část)

Archonti z nás čerpají energii, když se trápíme, trpíme a umíráme. Snaží se tuto Zemi zamořit a otrávit jedy a k tomu používají hloupé, egoistické, naivní a poslušné lidi. To je vyživuje. "Duševně zabetonovaní" a nevědomí lidé ale řeknou: "Jak to, vždyť oni ty jedy dýchají také? Jak to, že ničí přírodu a sypou chemtrails i nad své hlavy?". Věc se má tak, že jedy nesypou nad své hlavy. Nad své nikdy. Jen je sypou nad naše. A to, že je sypou nad hlavy svých poskoků a posluhovačů jako jsou politici a bankéři to jim je jedno. Je mají totiž za stejný odpad, jako nás. Technologie jakými disponují tyto rodiny archontů a skupiny Chiméra, která stojí ještě nad archonty, jsou totiž tak pokrokové, že si je nikdo z lidí ani nedokáže představit, natož je chápat.

Zotročili nás, zneužívají nás, demoralizují nás, ale my jsme jim to DOVOLILI. Ve své naivitě, touze po experimentování a majetku, namyšleném egoismu a nezkušeností se setkáním s Temnotou. Lidé podcenili její záludnost, urputnost a účinnost všech jejich podmaňovacích metod. Lidstvo touto zkušeností ale musí projít, aby jednou provždy získalo "imunitu" proti této "temné a zhoubné nákaze" a v budoucnosti zastavilo její projevy a nástup hned v počátku a již nikdy nedovolilo její děsivou nadvládu, kterou lidstvo tak dlouho a v takové rozmanitosti a hrůznosti zažívalo.

Nyní si musíme uvědomit, že nám "Vesmír" garantuje v prvé řadě a za všech okolností možnost svobodné volby a tedy záleží jen na nás, jak se budeme chovat, koho budeme poslouchat a čemu chceme věřit. Musíme sundat se svého krku okovy, které jsou na něm jen volně položeny a nikdo nebrání jejich odstranění. Musíme se odvrátit se od všeho temného, nemorálního, podlého a špinavého, abychom mohli sebevědomě vykročit po cestě probuzeného vědomí, skutečného poznání, harmonie a upřímné srdečnosti. My se sice rodíme s více rozvinutým předním mozkem a máme méně rozvinutý mozek zadní, který nás spojuje s duchovním světem a vyšším poznáním (což je pozůstatek našeho dědičného hříchu), ale to z nás nesnímá vinu z nevyužití naší možnosti svobodné volby, kterou můžeme kdykoliv uplatnit. Všechny tyto temné entity nás mohly zotročit jen proto, že jsme jim to svým neduchovním vyzařováním, pasivitou a egoistickým přístupem dovolili. Kdybychom se nenechali zmanipulovat temnými přísliby a ubírali se přes "všechna protivenství" cestou Světla, tak by se taková hustá Temnota nebyla schopna na Zemi ukotvit, protože tam, kde je Světlo, není už žádné místo pro Temnotu.

I Jan Amos Komenský  byl toho názoru, že když mezi lidmi zmizí nevědomost, všechny války ustanou a vzkazuje nám: "Svět nebyl stvořen k jinému účelu, než aby byl člověku předehrou k samotné věčnosti. Je nižší školou, do níž jsme posíláni dříve, než postoupíme do nebeské akademie. Žel se tato škola světa odchýlila od úmyslu Stvořitele! Jen málokteří dbají na to, kvůli čemu sem byli posláni! Většina jako by sem přišla jen přebývat a co nejdéle pobýt. Tráví život ve velké nevědomosti, ať už jde o Boha, sebe či všechny ostatní věci a marní zde jen svůj čas. Ti pak, kteří se zušlechťují pouze vzděláváním, nesledují hlavní cíl, kterým je usilovné hledání pravdy a své blaženosti v Bohu. Slouží hříchu, schraňování bohatství, pachtí se po marných poctách a svým nadáním mrhají ve službách zvědavosti. Ti, kteří takto usilují o opravdové dobro, pak dosahují výsledku, o němž mluví apoštol: 'Stále se učíme a nikdy nedocházíme k poznání Pravdy.' Tak se ze 'školy moudrosti' stal svět, který je cvičištěm hlouposti, zuřivosti a z velké části satanovým shromaždištěm." Komenský byl apoštolem lidství, nositel myšlenky věčného míru, lepšího společenského uspořádání a svědomité péče o lidstvo. Jeho poselství jen čeká na to, až bude moci dozrát v činy. "Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje. Světlo má atributy božství. Je všudypřítomné, všeobjímající, všeprosvětlující, ale není vidět, stejně jako Bůh. Hledejme Světlo i v nejhlubší Temnotě a snášejme pro něj vše. Sviťme, protože jen tak se může Světlo odrážet a šířit."

Naštěstí pro lidi, kteří si vědomě zvolili cestu Světla poznání, tato předlouhá temná noc hrůzy, jíž jsme nyní svědky, bude už brzy minulostí, protože božský meč Světla a spravedlnosti již pomalu dokončuje za přispění probouzejícího se lidstva a dalších světelných světů, své dílo očisty...

Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra (2. část)

24.04.2022

Rychlá navigace: