Souvislosti, které všude nenajdete

Nepřátelské okultní síly jsou zaměřené na "hledající"

Okultní nepřátelské síly nás ovlivňují mnoha způsoby a více, než si dokážeme uvědomit. Zejména působí na ty, kteří se aktivně angažují v činnostech zvyšujících duchovní povědomí lidí a při hledání pravdy. Je nutné toto pochopit a pak zachovávat vysokou bdělost, ať už je útočeno přímo na naši mysl pomocí psychických útoků, připoutáváním entit k našemu vědomí, nebo pomocí sil působících prostřednictvím jiných lidí, kteří jsou používáni jako "portály", aby nás svedli z naší cesty. Vzpomeňte si na agenta Smitha, který se mohl vtělit do libovolné postavy virtuálního světa ve filmu "Matrix" a který se snažil zastavit Nea, aby se neprobudil a nedosáhl svých skutečných schopností. Podobně jsou lidé, kteří spí a jsou napojení na velkou Matrixovou iluzi, nevědomými nástroji a loutkami Matrixu a tak jsou zneužíváni k zotročování ostatních. Takto se tyto síly snaží zabránit tomu, aby někdo nevybočil z řady.
Skrytí "upíři" vyhledávají kromě slabých a bezbranných lidí také jedince, kteří jsou na pokraji kvantového, evolučního skoku vědomí, protože tito lidé jsou v energeticky "nabitém" stavu a jejich otevřenost láká a "volá" upírské entity, aby se přiživili na světle plynoucího z jejich rozšiřujícího se vědomí. Přestože existence těchto "upírů" je spojena s Temnotou a nepřítomností Světla, mohou být považováni za "požírače světla", protože vysávají a konzumují světlo, jež patřilo druhým, a pak ho směřují do své černé díry vrozené prázdnoty. Potřebují ho takto krást, protože oni sami nemohou světlo generovat. Proto paraziticky využívají energii a světlo bytostí, které jsou v jejich područí. Neustále neutralizují a poškozují vznikající pozitivní lidské projevy, všechny ušlechtilé a zdravé prvky v lidech a snaží se snižovat jejich vyšší frekvence. Jakmile je jejich oběť zmanipulována, zahnána do existenčních problémů, temného kouta a stavu "beznaděje", tak drží své zajatce doslova "pod zámkem". Pokoušejí se v lidech zničit světlo, protože jim připomíná to, co sami v sobě zabili, ale současně se snaží toto světlo zcizit a pozřít. Své hlavní poslání vidí v "potírání" všech tvůrčích projevů lásky, protože pravá láska nejvíce ohrožuje jejich podstatu, trvání jejich parazitické dominance a panování jejich teroru.
Strategií těchto dravců je odvracet pozornost od nich, ale i naši pozornost od sebe tak, abychom měli naše vnímání nasměrované směrem ven, a abychom přestali hledat světlo uvnitř sebe, které tyto "upíry ničí". Když se nám ale podaří v sobě nalézt světlo a pak ho sdílet s ostatními, tak se nás tyto upírské entity snaží zastavit prostřednictvím svých "spojení" s nelokálním morfologickým polem a také tak, že ovlivňují ostatní lidi a obrací je proti nám.
Tento proces nás může ničit nebo nám naopak může posloužit k dalšímu posílení našeho záměru, prohloubit naše spojení s jasným světlem uvnitř nás a zdokonalit naši schopnost tvořivě přenášet pozitivní vize na ostatní, kultivovat soucit a produkovat lásku vycházející z našeho otevřeného srdce.

Nepřátelské okultní síly jsou zaměřené na 'hledající'

08.03.2023

Rychlá navigace: