Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (16. díl)

(16. díl)

Každá kataklyzmatická událost, které bylo lidstvo vystaveno, zašlapala "Světlo" hlouběji a uvrhlo lidstvo ještě do větší duchovní temnoty. Tyto tragické události stále více prohlubovaly ztrátu historické paměti lidstva a pomáhaly čím dál, tím více utvářet společnost, která se chová naprosto nelogicky, která řeže pod sebou existenční větve a která místo toho, aby pečlivě schraňovala důležité informace a vědomosti, chránila přírodu a její zdroje a připravovala, co nejlepší podmínky pro své potomky, byla "nucena" vyznávat zničující filosofii kosmického parazita: "Po nás potopa". Dnešní společnost, společenské vztahy, zvyklosti a rozsáhlé protilidské počínání je výslednicí tohoto historického vývoje a dlouhodobé manipulace temných parazitů s lidmi. Proto je to, co se děti učí ve školách a vysílají globálně média naprosto nelogické, zmatené a celá společnost se chová nesmyslně, nepochopitelně a doslova šíleně.
Kataklyzmatickou potopu z roku 1675 přežili zejména lidé na povrchu Země na vyvýšených místech, s čímž vůbec nepočítali ti, co se uchýlili do podzemí, a kteří měli později svoji dopředu připravovanou agendou přeformátovávat zbytek lidstva a učit ho svou novou historii. Přežilo ale více lidí, než bylo naplánováno a tito lidé si pamatovali přece jen něco jiného, než to, co šířili židokřesťanští nábožníci, kteří se na tuto zhoubnou misi připravovali po desetiletí a vylezli jako krysy na povrch hned, jakmile se přehnala kataklyzmatická událost. Proto pro tentokrát dokonání plného zotročení lidstva a jeho "převýchova" opět nebyly možné. Temná pátá kolona si myslela, že nastane totální restart lidstva, který zajistí jejich "šéf". Věřili, že Velká Tartárie a Slovanství budou definitivně pohřbeni pod nánosy bahna a písku a teď najednou museli znovu čelit nové konfrontaci se Slovany. Přitom měli tak dobře připraveno, že jak vylezou na povrch, zavedou nový jazyk, sepíší další svoje legendy, doupraví historii, zcela přeformátují stávající realitu a dokončí svůj "biblický projekt", aby tak ovládli pro svého "Pána" celou planetu.
Kosmický parazit samozřejmě nebyl spokojen s vývojem, který na planetě Zemi opět započal. Proto byly naplánovány další děsivé apokalyptické "klimatické" události, které v kombinaci s jadernými ataky, laserovými, frekvenčními a elektromagnetickými útoky na Velkou Tartárii, způsobily v letech 1790 porušení kosmické klenby a zasypání celé řady koryt řek, s následným zabahněním a zatopením velkých měst kolem nich, zasypání rozsáhlých území pískem (tam se dnes nachází pouště, včetně Sahary) a jaderné bombardování 1812 až 1815 s následnou jadernou zimou do roku 1819. Další velká katastrofa proběhla podle kalendáře v roce 1842, ale ve skutečnosti to bylo v roce 1924, po níž se jakoby zastavil čas na 18 let a vznikla velká mezera v planetární historii. Temná parazitická síla pak byla nucena manipulovat s kalendářem a posunula řadu událostí o 20 let. Tím se události v době evropských mejdanů staly pro současné lidstvo ještě nepřehlednější a je ještě obtížnější dohledat a vysledovat to, co se tehdy opravdu stalo.
Na této zveřejněné mapě Afriky, kde jsou zobrazena a označena největší a nejdůležitější města, je velmi zajímavé, že na severu Afriky (oblast vlivu Velké Tartárie) je ukázáno mnoho obrovských megaměst (kolem 10 milionů obyvatel). Můžeme tam také pozorovat řeky, které už na dnešních mapách neexistují. Na starých mapách je téměř vždy správně zobrazena topologie objektů a jejich vzájemná propojení i poloha měst. Prakticky neexistují chyby a už vůbec ne v zásadních věcech jako: na kterých řekách jsou hlavní města, do které řeky se vlévá další řeka, jezero nebo moře, poloha města ad. Podobná konfigurace řek v severní Africe, kde by se měla skutečně nacházet Saharská poušť, je navíc pozorována na jiných mapách až do první poloviny 18. století! A teprve po tomto okamžiku se začne toto území označovat "Grand Desert Sahara", tedy jako "Velká saharská poušť"!!!
Rok 1824, byl rokem, ve kterém došlo dalšímu napadení Velké Tartárie klimatickou nebo vojensko-technologickou zbraní a masívnímu bombardování celé Euroasie a zejména centrální části Tartárie. V kronikách je vše zachyceno pomocí symbolů a popsány ohnivé koule na obloze a obří, nevídané lijáky. Tento válečný úder byl také nepřímo prokázán zachycenými vrstvami popela v ledovcích a tvorbou ledu na místech, na kterých dříve nebyl. Následná povodeň a obrovské "bahnité lijáky" zasypaly budovy z té doby blátivou hlínou až na úroveň prvního patra. Časový chronologický posun v délce 18 let vznikl při zániku mezipovodňové civilizace. Stejný časový skok je patrný v dokumentech hovořících o explozi "meteoritu" nad Tulou.
Tartárie byla zasažena jadernými zbraněmi, frekvenčními vyspělými technologiemi, nasměřovanými meteority a asteroidy. Na celém tomto území došlo k obrovské katastrofě, která měla za následek nejen nesmírné škody, zničení veškeré infrastruktury, změně klimatu, ale pochopitelně k nepředstavitelně velkým ztrátám na životech především kreativních, vědomých a mírumilovných občanů Velké Tartárie. Slovansko-Árijská civilizace byla surově napadena třetí kosmickou parazitickou silou, která tak umožnila předem vybraným rodům, aby v oblastech celé říše původní Tartárie převzaly moc!

Nová chronologie dějin (16. díl)

01.08.2021

Rychlá navigace: