Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (3. díl)

(3. díl)

Také doba Atlantidy byla tvořivá, světlá a úspěšně se harmonicky vyvíjela až do doby, kdy se do infrastruktury Atlantidy infiltrovaly temné parazitické kosmické bytosti, což postupně vedlo k ústupu od zřecovského, duchovního systému a světelného způsobu bytí. Konec Atlantidy byl způsoben válkou vyprovokovanou kosmickým parazitem a nuceným zničením druhého měsíce "Faty" a apokalyptickou záplavou způsobenou pádem jeho úlomků do oceánu. Oficiální historie, která byla lidstvu podsunuta kosmickým parazitem, odmítá veškerá fakta, ničí a schovává veškeré důkazy, které vyvrací jeho vykonstruovanou verzi, protože by se současná historie zhroutila jako domeček z karet a musela by být zavedena důkladná revize celé historické časové osy. Najevo by vyšly nejrůznější informace, které kosmický parazit zatajil, přepsal, převrátil a do dneška je neustále atakuje, manipuluje s nimi, uplácí a zastrašuje historiky, aby důsledně prosazovali jen jeho verzi.

Kosmický parazit spolu se svými "zástupci na Zemi" cíleně využívá každé války, apokalypsy a živelné katastrofy, kterými lidstvo vydírá, decimuje jeho vědění i vědomí, vynucuje si poslušnost zbylých lidí a bere jim dosažený stupeň poznání, odtrhává je od vyspělých technologií. Zašlapává co nehlouběji poznatky o skutečné historii lidstva, aby pohřbil veškeré důkazy o lidské minulosti co nejhlouběji, zpřetrhal kořeny lidstva a oslabil jeho sílu. Takto zmanipulované a nevědomé lidstvo je jím potom mnohem lehčeji hlídáno, kontrolováno, manipulováno, ovládáno a zotročováno. Do jeho arzenálu trestů a "drobného upozorňování" patří vše, od "zmatení jazyků", biblických potop, rozsáhlých požárů, navigovaných pádů asteroidů, epidemií, obrovských tsunami, tornád a hurikánů, dlouhých suchých období bez dešťů (například s následnou kalamitou kůrovce), rozsáhlé záplavy (jako ty statisticky zcela nemožné výše hladin řek na Moravě a v Čechách, kdy během 5ti let na přelomu tohoto tisíciletí proběhly 3 tisícileté vody) a také nedávné zcela nepřírodní tornádo na Hodonínsku.

Kosmický parazit vzal lidem postupně jejich historickou paměť, přeformátoval jejich mysl a uvrhl je do technologické a informační nevědomosti, protože zmanipuloval velkou část vědeckých teorií a dokonce přírodních zákonitostí. Tak kontaminoval veškeré vědomosti lidstva, které ho pak spolu s podsunutými nepravdivými dogmaty výrazně limitovaly v jeho evolučním rozvoji a uzavřely ho do nevědomé klece a do bludiště polopravd, kde se motá v nikam nevedoucím bludném kruhu.

Lidstvu je navíc ještě ztěžována jeho cesta kupředu nesmyslnými vyhláškami, protichůdnými pseudozákony, nelogickými předpisy a je zatěžováno záměrně přebujelou byrokracií, vysokými náklady s následným každodenním bojem o přežití. Jako pojistku pro neúspěšnosti lidstva vytvořil kosmický parazit agendu, podle níž dosazoval do řídící struktury ty nejméně schopné a všeho schopné, kteří také plní dozorčí roli a rozčleňovací agendu, skrytě podporuje závadové osoby s morálním škraloupem, které nestydatě vydává za lidské vzory, aby zmatek, chaos a demoralizace byly co největší a ztráta orientace lidstva byla absolutní.

Jakákoliv správná důležitá teorie a pravda je ihned prohlašována za nesmyslnou, nevědeckou a konspirační teorii, s aspirací na bludný balvan, aby nevědomý dav byl tímto způsobem informován o těch "přihlouplých vědcích", kteří ničemu nerozumí. Také skrytá cenzura a odměňování těch nejzkorumpovanějších spolupracujících vytyčuje "vědeckou" cestu lidstva vpřed. Pokud se přece jen objevila v minulosti skutečná vědecká osobnost, byl její vynález a patent odkoupen a uložen do spodního patra bezedného šuplíku, nebo byl vědec zesměšněn, oloupen či zničen. Tak nesmí tisíce úžasných technologií a vynálezů sloužit lidem a zlepšovat jejich životní podmínky, včetně zakázaných volných energií, které by definitivně osvobodily lidstvo od nedostatku, bídy a hladu. Tímto způsobem je lidstvo udržované v tupé poslušnosti, odevzdanosti a otrocké nevědomosti.

Nová chronologie dějin (3. díl)

16.07.2021

Rychlá navigace: