Souvislosti, které všude nenajdete

Od nepaměti je srdce nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

(Článek 330)

Když se dostala ke slovu "moderní věda" a "klasická medicína", autority nám chtěly namluvit, že srdce je pouze pumpa, díky které cirkuluje krev naším tělem. Srdce je ale obklopeno silným energetickým polem o průměru dva a půl metru! Představme si to. Pole energie vytvářené srdcem je mnohem větší než energetické pole mozku. Doposud vycházela věda z názoru, že největší dosah má elektromagnetické pole mozku, ale bylo objeveno pole energie, které je podstatně větší a které je tak silné, že dalece přesahuje vlastní tělo. Elektrická a magnetická pole vysílaná srdcem komunikují s orgány našeho těla. Lze dokonce dokázat, že existuje spojení mezi srdcem a mozkem, jemuž srdce signalizuje, které hormony, endorfiny nebo jiné látky mají být v těle vyrobeny. Mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce. V další řadě pokusů bylo zjištěno, že všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí. V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje. Při dalším výzkumu se zjistilo, že elektrické a magnetické pole našeho srdce je tvořeno nejen našimi emocemi, ale je dáno silou našich přesvědčení, v něž pevně věříme a podle kterých se vyvíjí náš život! To vše se znovu objevuje jako informace v energii vysílané naším srdcem a předává se dál nejen našemu mozku a našim orgánům, ale také směrem ven, do světa. Ozvěnou této prastaré pravdy je: "Je to přání jeho srdce", "přát si z celého srdce" či "mluvit řečí srdce" a toto poselství můžeme nalézt v mnoha kulturách.

Naše srdce je prostředníkem, který přeměňuje veškerá naše přesvědčení a pocity na elektrické a magnetické kmitání a vlny. Tyto elektromagnetické vlny nejsou omezeny jen na naše tělo, ale dosahují daleko do našeho okolí a reagují se vším, co nás obklopuje. Naše srdce všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy překládá do své vlastní řeči – kódované řeči kmitání a vln a tu pak vysílá do prostoru. Naše přesvědčení jsou prostřednictvím elektrických a magnetických vln, které naše srdce vysílá, v interakci s okolním fyzickým světem. Jak veliká je vysílaná energie, ukázaly výzkumy v Institutu HeartMath: Elektrická síla srdečního signálu (EKG) je až 60x silnější než elektrický signál mozku (EEG). Magnetické pole srdce je dokonce 5000x silnější než je pole mozku.

Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem. Proč je důležité to vědět? Jednoduše proto, že díky tomu pochopíme, proč se některá přání vyplní zcela lehce, zatímco jiná se v našem životě neprojeví, i když jsme na jejich realizaci vynaložili spoustu úsilí a vizualizovali jsme si je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Říkáme-li si stále afirmace nebo vytváříme-li si obrazy před naším vnitřním zrakem, aniž bychom byli o vyplnění našeho přání pocitově přesvědčeni, vysílá elektromagnetické vlny jen náš mozek, zatímco vlastní centrum pocitů, naše srdce, vyzařuje do světa naše skutečné přesvědčení, tvořené většinou pochybnostmi a strachy, a to s 5000x větší silou. Důsledky, které z toho plynou, máme jako na dlani: V našem životě se může skutečně splnit pouze to, čemu věříme z celého srdce. Pokud jsme smutní, deprimovaní nebo se cítíme na dně, můžeme si přát, co chceme a síla neutěšených emocí vyzařovaná srdcem bude mnohem silnější než přání vysílané mozkem a rozumem.

Srdcem můžeme změnit svět

Výrok, že víra hory přenáší, jak nás učili duchovní mistři, získává tímto hlubší a především vědecký rozměr. Budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co učinil například Ježíš. A věříte-li v něco z celého srdce, dostanete všechno, oč budete v modlitbě prosit. Jen pevná víra má sílu v našem světě stvořit nové. Magnetické a elektrické vlny, které vycházejí z našeho srdce, jsou tvořeny našimi pocity a přesvědčeními. Je jedno, jestli jsou tyto vlny pozitivní nebo negativní, jsou vysílány do světa nesmírnou silou. Srdce je prostředníkem, který naše přesvědčení převádí do kódové řeči vln a s obrovskou energií je vyzařuje. Neznamená to nic jiného, než že naše přesvědčení jsou vysílána směrem ven a podle zákona rezonance si hledají stejně kmitající energii. Stejné kvality se přitahují. Všechno, co s naší energií rezonuje, se pak bude uskutečňovat v našem životě.
Pro splnění našich přání je nejdůležitější, abychom:
Každé přání přenesli z roviny rozumu do oblasti srdce.
Byli o jejich splnění stále a hluboce přesvědčeni.
Byli vždy šťastně naladěni.
Naši sílu a moc můžeme použít ke změně až v okamžiku, kdy pochopíme, že pramení v našem nitru a nepřichází k nám zvenčí. Vnější svět pouze zrcadlí naše vnitřní vědomí.

Člověk se může mýlit dvěma způsoby. Může věřit něčemu, co není pravda,
nebo se může bránit uvěřit tomu, co pravda je.

Od nepaměti je srdce nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

01.07.2019

Rychlá navigace: