Souvislosti, které všude nenajdete

"Oni to přece nemyslí tak zle"

Oni to přece "nemyslí tak zle", oni přece jen "dělají svoji práci", která spočívá v ovládání mas. Práce s veřejností si žádá ty "správné nástroje" a manipulace s lidmi je jeden z nich. Teď už asi chápeme, proč přetrvává tak zásadní odpor k výuce moderních dějin na školách.

Do koncentráků se už lidi nevozí. Bylo by to nepraktické, komplikované a bylo by kolem toho hrozně papírování. Himmler by mlátil hlavou do zdi, kdyby viděl, jak snadno to jde – zotročit lidi a zavřít je do vězení. Mnohem jednodušší je lidi nechat tam, kde jsou a koncentrák postavit kolem nich. A vůbec nejlepší je přesvědčit je, aby si ten koncentrák postavili sami. Takže zůstaňte doma, na nic se neptejte, důvěřujte odborníkům, samozřejmě, že ty "skutečné" a jedině možné odborníky" má jen vláda. Proto dodržujte všechna opatření, která vám vláda prostřednictvím nich sdělí, protože to údajně "zachraňuje" životy, a kdo nebude očkovaný, pro toho tady máme takovou žlutou nášivku na oděv, aby byl zdálky vidět a "slušní" lidé si na něj mohli dát pozor.

Jmenovali jsme politiky v domnění, že budou sloužit svému lidu, a že pro nás budou dělat to nejlepší, co mohou. Ale v momentě, kdy jsou zvoleni, tak jsou ihned převálcováni systémem a pak zkorumpováni pověřenými a speciálně vycvičenými pracovníky. Velmi rychle zapomenou na své původní názory a dělají jen to, co chtějí jejich loutkovodiči, bez ohledu na to, co si přejí lidé. Jasným výsledkem toho všeho je, že vláda neslouží lidu, ale nadnárodním společnostem a úzké skupině nějakých "tvorů" za oponou. Politici a vláda lidstvo neustále na všech frontách dramaticky zrazují. Zrazují sny a vize moudrých, poctivých mužů jako byli Mahatma Gándhí, Nelson Mandela, Martin Luther King, William Wallace, a mnoha dalších, kteří své životy zasvětili lidskému osvobození.

Narodili jsme se na této planetě do otroctví, skrze veliký podvod, který se na naší planetě odehrává již dlouhá tisíciletí. Všechna naše práva jsou zneuctěna ihned v okamžiku, kdy se poprvé nadechneme. Musíme si ale ujasnit rozdíl mezi právy živých lidských bytostí a právy fiktivních jedinců, kteří jsou vytvořeni rodným listem, reprezentovaným identifikačními a dalšími oficiálními dokumenty, které nutí lidi uvěřit tomu, že oni jsou to jméno nebo identifikační číslo na kousku papíru a že jsou známé úřední terminologii jen jako právnické osoby a reprezentují kus papíru a ne lidskou bytost z masa a krve, obdařenou nesmrtelným duchem.

Je nejvyšší čas abychom si připomenuli naše nejdůležitější a nezcizitelná práva:

Jsme živé lidské bytosti z masa a krve, s nesmrtelnou duší a s nezcizitelnými právy a naše Svoboda není naše právo, ale je to dar Stvořitele každému z nás, který nám nikdo nesmí vzít. Žádná vláda ani korporace nám nesmí odebrat naši individuální svobodu. Planeta a její bohatství je zde pro každého k citlivému užívání, a ne pro hromadění osobních zisků, vykořisťování ostatních a drancování přírody, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva. Půda, voda, lesy, řeky, ovzduší jsou zde pro společné užívání. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému. Jsou součástí planety Země a my máme být jejich opatrovníci a ochránci. Znalosti, moudrost a všechny důležité informace mají být sdíleny těmi, kteří ji obdrželi, se všemi tak, aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek. Důležité informace nepatří malé "vyvolené" elitě, politikům, vládě ani nějaké nadnárodní korporaci, kteří si na toto nyní dělají nárok a skrývají je patenty a soudními rozhodnutími. Elity postupně ukradly lidem jejich Zemi. Nelidské bytosti skryté v nečitelných korporacích koncentrují ve svých rukách moc a dělají si nároky na naše země, půdu a veškeré hmotné i duševní bohatství, dokonce na naše těla a naši duši. Neustále pokračují v přípravě nových a nových zákonů, které jim zaručují větší a větší kontrolu nade vším, co si jen dovedete představit včetně vašich schopností, vás, vašeho zdraví i vědomí. Jediný závěr, ke kterému můžeme za současné situace dojít je ten, že vlády a velké korporace skutečně ukradly celou Zemi a zablokovali přirozenou lidskou podstatu, pěkně potichu, skrze lži a podvody. Živí se a sají energii z nevědomosti a dobrosrdečnosti lidí. Nyní je to na nás lidech, abychom si vzali vše zase zpátky. Je to na nás, abychom zastavili stále se zrychlující destrukci této překrásné planety. Země je jako naše Matka a my jsme vyživováni její blahodárnou frekvencí. My jsme zde pouze díky ní. Půda, voda, vzduch musí být pro nás vždy tím nejposvátnějším a nejcennějším, co máme. Je třeba se urychleně spojit, abychom tyto dary mohli zase bedlivě střežit, chránit a již nikdy nedopustili tak rozsáhlou a dlouhou destrukci přírody, lidstva a všech duchovních, morálních a humánních hodnot.

'Oni to přece nemyslí tak zle'

19.08.2022

Rychlá navigace: