Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 33: Královská koruna

(33. díl)

Párské ahuramazdovské tradici vděčí Evropa kromě jiných hodnot i za známý symbol krále – za královskou korunu, která má podobu zlatého kruhu na jeho hlavě. Jednotlivé trny koruny jsou vlastně rozevřené a postavené cípy kruhu. Tato královská koruna byla symbolem životodárné a geniální ideje, která určovala, kdo mohl být králem a obecně vládcem lidské společnosti. Na nejstarších vyobrazeních párského Pána Velkého Vědění – Ahury Mazdy můžeme spatřit korunu jako posvátný kruh Úplnosti, který je opatřen křídly orla, jenž pozvedá člověka vzhůru nad panství spodních vod a říši Hada. Sedm hrotů na koruně znázorňovalo jednotlivé ušlechtilé paramity, což byly lidské ctnosti, které vládce musel mít, a které také musel sám prosazovat. Pozůstatkem původního párského slova – Ahura je dnes zkomolené a hojně užívané slovo aura.

Koruna je královským symbolem osvícení a nalezení svého vlastního božství. Zobrazuje otevření korunní čakry a symbolizuje její rozkvět. Velkým zvýšením vibrací je nyní mocně podporován nárůst energie kundalíni, což umožňuje, díky našemu silně nabitému srdci energií, aby vše okolo nás bylo prodchnuto Láskou. Tato energie stoupá do Korunní čakry v temeni hlavy a pak, až na úroveň našeho vyššího "Já", té části nás, která je mimo naše fyzické "já". Protože dochází k pulznímu rozšíření proudu této energie, naše Korunní čakra je nucena se otevřít a pokud nějakou vlnou strachu není tento proud energie omezen, tak již tato čakra zůstane otevřena.

Děje, které probíhají v současnosti, jsou velmi složité a většina lidí si vůbec neuvědomuje jejich mnohovrstevnatost. Naše "koruna" nás spojuje se skutečným božstvím přes naše vyšší "Já", které není odděleno od Celku a které má obrovský nadhled. Je to právě naše vyšší "Já", které nám připravuje životní situace, které potřebujeme zažít ke své kompletnosti na naší cestě za svým vývojem. Až ve chvílích zoufalství jsme schopni se povznést a vidět věci z jiné perspektivy a v širších souvislostech. Každá zkušenost nám přispívá k našemu vývoji. V dalším kroku se můžeme stát skutečnými tvůrci a manifestovat vlastní realitu. Přes modlitby, přání a příkazy božské energii pak můžeme manifestovat prakticky cokoliv. Velikost těchto zázraků je ale úměrné otevřenosti naší korunní čakry. Je příznačné, že to, co lidé nejvíc potřebují pro splnění tohoto cíle je, aby se zastavili v čase a přehodnotili všechny dogmata, které je ovládají a ženou za "něčím, nevím čím" a nutí je, aby dělali "něco, nevím co". A právě k tomuto zastavení a zamyšlení nás nyní vybízí příchozí "korunovaný" vir. Zastavil všechny nesmysly, které tato civilizace stvořila. Sami od sebe bychom to určitě neměli sílu udělat. Prostřednictvím jeho jsme vybízeni k tomu, abychom se mocně pročistili a převibrovali svoje těla. Paradoxem ale je, že tento impuls přišel zřejmě nechtěně od autorit, které jsou přesně na opačné straně těch, kteří si přejí zásadní změnu a kvantový evoluční skok ve vývoji lidstva i celé lidské společnosti. Jejich kroky původně vedené snahou o utažení totalitní smyčky kolem krku národů, naopak přináší na pokyn vyššího záměru Vesmíru zcela opačný efekt. Zmražení společnosti pomáhá otevřít naše korunní čakry a celkový dopad bude nesmírný a tato událost nakonec změní lidem zcela zásadně jejich život. Čím více se lidem otevře korunní čakra, tím míň budou závislí na příjmu informací od druhých i celé společnosti. Obrovsky naroste míra citu, kritického myšlení, intelektu, ale zejména intuice, jako hlavního orientačního kompasu. Otevření korunní čakry nám umožní rozpustit hustý závoj nevědění a zabezpečí, abychom se neutopili v moři falešných zpráv dezinformací a manipulací, které cílí na zmatení celé společnosti a odvedení lidí od jejich pravé cesty. Otevření korunní čakry navíc působí blahodárně na naše zdraví, protože zprůchodňuje energetické bloky a celkově nás harmonizuje. Díky svému působení přímo na srdce nás zbavuje strachu, který se jinak projevuje jako lítost, agresivita, nenávist a beznaděj.

Díky opětovnému spojení se zdrojem již lidé konečně přestanou být snadnou kořistí lží a manipulací systému.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 33: Královská koruna

16.04.2020

Rychlá navigace: