Souvislosti, které všude nenajdete

Otec Vigano otevřel Pandořinu skříňku

(6. díl)

Mnoho prelátů se nyní posouvá aspoň ve svých myšlenkách na hranici, za kterou se již posunul tento bývalý apoštolský nuncius. Arcibiskup Vigano je pobouřený, jak "nejvyšší úroveň církevní hierarchie" otevřeně slouží "princi tohoto světa", přijímá požadavky OSN, globalistů, svobodozednářů a imigrace. Popisuje, že se vymýšlí jediné světové náboženství bez dogmat a morálky. Uvádí, že Bergoglio, spolu se všemi, kteří stojí za ním, toto vše podporují a snaží se vytvářet tuto pekelnou parodii Kristovské Církve.
Je třeba se seznámit s dopisem odvážného duchovního, v němž odhaluje spiknutí sil Temnoty proti zbytkům řádu, pravdy a dobra v současném světě. Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických, arcibiskup Vigano, napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi list v souvislosti s epidemií koronaviru a nepokoji způsobenými smrtí násilníka a recidivisty George Floyda. Podle něj to, co dnes otřásá USA, je součástí všudypřítomného mohutného duchovního zápasu mezi silami dobra a zla. Otevřený dopis způsobil poprask a pochopitelnou negativní odezvu v médiích napojených na Deep State a na rozkladné kruhy v Církvi kolaborující se všemi nepřáteli křesťanství, s politiky, aktivisty, bojovníky za "práva menšin", ekoteroristy a s dalšími služebníky sil NWO. Arcibiskup Vigano je novodobý bojovník za pravdu. Je známý kritik zhoubného Františkova episkopátu. V srpnu 2018 zveřejnil obsáhlý dopis, v němž obvinil papeže, řadu dalších vysokých kuriálních úředníků a amerických biskupů, že dlouhodobě věděli o obviněních ze sexuálního zneužívání v Církvi, drželi nad obviněnými ochrannou ruku a vše ututlávali. Zároveň papeže vyzval k rezignaci.
Prezident Trump reagoval slovy: "Jsem velmi poctěn otevřeným dopisem od arcibiskupa Vigana. Doufám, že každý, věřící i nevěřící, si jej přečte." Ostře sledovaný tweet se pak stal záminkou pro další útoky na prezidenta ze strany mediálního mainstreamu, kde se jednotlivé plátky předháněly ve spekulacích nad tím, o kolik si tím Trump snížil preference a kolik "soudných" věřících mu tímto přestalo důvěřovat. Ve skutečnosti arcibiskup udeřil hřebík na hlavičku. A obě strany to moc dobře vědí.

Z dopisu:
"V posledních měsících jsme byli svědky formování dvou opačných biblických stran, zformovaly se strana Světla a strana Temnoty. Strana Světla je podstatně početnější než strana Temnoty, ta však má své přívržence na významných postech v administrativě, politice, v ekonomickém sektoru a v médiích." Podle arcibiskupa Vigana je nepochopitelné, jak rychle se většina lidstva stala rukojmím v rukou darebáků a jejich pomocníků, kteří straně Temnoty pomáhají ze strachu, nebo kvůli vlastnímu prospěchu. Ve svém dopise Donaldu Trumpovi arcibiskup Vigano tvrdí, že strana Temnoty, proti níž prezident Trump bojuje, se rozhodla vyložit karty na stůl a odhalit své plány. Podle arcibiskupa je krize vyvolaná koronavirem kolosální technikou sociálních inženýrů, kteří jsou připraveni rozhodovat o osudu lidstva a jsou připraveni jednat proti vůli občanů a jejich demokraticky zvoleným zástupcům ve vládách po celém světě. V dopise arcibiskup Vigano zdůraznil, že neexistuje jen "Deep State" ale také "Deep Church". Věrní pastýři Církve se snaží starat o Kristovo stádo, bohužel existují i nevěřící žoldáci, kteří chtějí stádo rozehnat a vydat na pospas vlkům. Není divu, že tito žoldáci jsou stoupenci Temnoty a nenávidí stoupence Světla. Donald Trump jasně ukazuje, na které straně stojí. Chrání život nenarozených dětí, mluví o pronásledování křesťanů, podporuje náboženskou svobodu občanů, odsuzuje útoky na kostely a chrámy. Podle arcibiskupa je znepokojující, že existují v církvi biskupové, kteří svými kroky dokazují, že se zařadili do služeb temné strany. Tito biskupové slouží Deep State, globalismu, Novému světovému řádu (NWO), který nemá nic společného s křesťanstvím a který vychází ze zednářských tradic. Tito biskupové slouží lidem, kteří se chystají ovládnout svět, snaží se vyloučit Boha ze života společnosti, rodiny i církve.
Arcibiskup Vigano na závěr svého listu vyzval k modlitbě za prezidenta Donalda Trumpa, za USA a celé lidstvo, které je dnes vystaveno útokům satana. Síla modlitby odhalí všechny lži přívrženců sil Temnoty a jejich plány budou zmařeny, jejich zrada se ukáže v nahé pravdě a její na pohled hrůzostrašná síla se rozplyne a stane se ničím. Vytažením těchto podvodů na Světlo světa se jasně ukáže, co je pravda a co je ve skutečnosti pekelným podvodem.

Otec Vigano otevřel Pandořinu skříňku

09.11.2020

Rychlá navigace: