Souvislosti, které všude nenajdete

Párská tradice a celé jejich náboženství je odnoží védské náboženské tradice

Párská tradice, celá párská liturgie a celé toto náboženství je zcela evidentně západnější odnoží védské náboženské tradice. I ta jejich avestština je velmi podobná védštině, takže člověk, který zná védštinu, se může s jistými obtížemi pokusit o překlad, neboť smysl liturgie je u nich stejný jako ve Védě. Velebí se zde "haoma" (védský sóma), což je jiskra poznání a také úplný duchovní Člověk (ve smyslu netělesných kvalit). Takto je také výslovně nazýván v Yašně, a je jediným pravým prostředníkem mezi lidmi a Pánem vědění – Ahurou Mazdou, kterého jeho vyznavači (Pársové) spontánně uctívají. Celá lidská říše i celý živý svět je propojen s uctíváním lidskosti a humánnost je promítána do všech základních hodnot. Stejně, jako ve Védě, je ten který "neobětuje" tomuto životadárnému principu, považován za parazitického a škodlivého démona. Rozmnožování statků pro sebe sama nebylo v párské tradici tím pravým smyslem lidského života, ale bylo to rozmnožování a zvětšování síly haomy. Pravým smyslem lidského konání bylo posilování vlivu Ahury Mazdy.
Tato párská tradice se odvolává na "Zarathuštru" coby svého mytického zakladatele. Samotný božský princip se u Pársů nazývá "Ahura" a v klínopisných nejstarších textech se jmenuje "Aura" anebo "Aura Mazda". Toto je ale již deformovaný výraz, vycházející z původního védského termínu "asurah", který sémanticky znamená "ten", kdo podporuje a uctívá "asu", tedy "ducha života".
Naše slovo "bůh" pochází z védského termínu "bhaga", nazývaného staroslovansky "bog". Tento termín můžeme "dešifrovat" jako – "dárce všech hodnot", a pocházel od slovesa "bhadž", které znamenalo – "dávat život Světlem".
Pro Peršany má celý život charakter dualismu, protože to celé jejich učení je symbolizované věčným bojem Ahury Mazdy – "Dobrého pána vědění" s "Angri Mainyuem", který je nejčastěji překládán jako "Zlý duch", ale také někdy jako "Hladový duch", "Hladové smýšlení" nebo "Duch lačnosti". Tyto výrazy dobře vystihují celou jejich filosofii a smysl jejich náboženství. Tito "dva duchové" zde stojí věčně proti sobě a spis "Videvdat" potom výslovně ve své první kapitole popisuje vznik světa tak, že Ahura Mazda stvořil na počátku světa "dobré místo" a hned jako stín a zrcadlová nápodoba stvořil Angri Mainyu "zlé místo", zrcadlově totožné s tím prvním. Na tomto principu se podle Pársů pak vyvíjí celý svět a souboj mezi Ahurou Mazdou a Angri Mainyuem tvoří smysl a obsah veškerých lidských dějin, který má spoustu peripetií a spousty příběhů. V teologické rovině se ale pohybujeme stále v té stejné tradici.

Párská tradice a celé jejich náboženství je odnoží védské náboženské tradice

23.12.2022

Rychlá navigace: