Souvislosti, které všude nenajdete

Probuzený "Duch", který o sobě ví, neubližuje

(Článek 48)

Máme zachovanou krásnou filosofii starého řeckého filosofa Empedokla, který vykresluje pravý obraz podstaty světa, věčný souboj síly Jednoty, kterou on nazývá "láskou" a síly nejednotnosti, kterou on nazývá "nenávistí", které se jako dvě věčné antagonistické protivy neustále snaží působit a ovlivňovat náš svět.

Vše pronikající síla chápání a soucítění, souvisí s poznáním, že není rozdíl mezi světem myšlenky a citu, a že oddělenost rozumu od citu je obrovským omylem západního světa. Skutečnou jednotu způsobuje právě vzájemnost myšlenek a citu.

Duch, který o sobě ví, nedopustí ubližování. Veškeré ubližování se nám děje mimo oblast chápání Jednoty. Ve stavu neprobuzenosti a nejednoty se dostáváme do světa vraždy, do světa zločinu, protože každé "jáství" se vyčleňuje z okolního světa a způsobuje veškeré neštěstí, jak říkají všichni indičtí filosofové. To je ta negativní "Příčina", a proto je tak důležité hodnotu Jednoty a vzájemnosti chápat, pěstovat a velebit.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Probuzený Duch, který o sobě ví, neubližuje

24.08.2018

Rychlá navigace: