Souvislosti, které všude nenajdete

Radujme se z toho, že právě MY můžeme být účastni takto velkolepého Tvoření, které nyní probíhá

Je krásné pozorovat lidi kolem, jak začínají vnímat své slovanské kořeny a pak jimi pouštět do svého nitra Sílu Předků, sílu Slovanů a Slavienů. Je krásné cítit, jak Síla naší Krve svolává všechny probuzené a transformované zase domů. Je krásné vnímat, jak se náš národ (Náš Rod) pomalu, ale jistě sjednocuje, zvedá hlavu, rovná záda a vypíná hruď. Žijeme ve skvělé době. Máme možnost svojí vnitřní Silou ovlivnit průběh událostí, které nás ještě čekají. Mnozí si již povšimli, že Tvoření a zhmotňování přání probíhá velmi krátkou dobu ne-li téměř obratem. Síla našich myšlenek a vyvolaných obrazů je obrovská a stále sílí. Čemu budeme nyní věnovat svou pozornost, tomu dáváme Sílu Tvoření a to zhmotníme.

Všimli jste si, jak se kolem Vás množí katastrofické předpovědi? Válka ... utečenci ... přírodní katastrofy ... výpadky sítí a energií ... finanční krach ... sílící covid ... hrozba nastupujícího terorizmu ad. Těmito zprávami jejich šiřitelé stahují naši pozornost od krásného k ničivému. Při čtení těchto negativních zpráv odevzdáváme naši životní sílu. Naproti tomu se prakticky vůbec nehovoří o Tvoření krásna, o prožívání Lásky a radosti, Lásky dávající i přijímací, Lásky, která vychází ze Světla v našem srdci: Čistá všeobjímající pozitivní náklonnost, shovívavost a tolerance, pozitivní bytí bytosti, která je radostná a šťastná pouze tím, že JE. Je to ta pravá Láska bez nároků a výčitek, která je tou nejsilnější, nejmocnější, ušlechtilou, tvůrčí a hybnou Silou dějin od Prvopočátku. V této Lásce Tvořil velký Ra-M-Cha náš Vesmír a také v ní tvořili naši Předkové – Bohové. A v této Lásce máme nyní opět možnost Tvořit i my, současní Lidé, které svolává k velkému Tvoření nového Života naše probuzená a již transformovaná Matka Země. Pouští do našich kořenů vláhu a vysokofrekvenční impulzy, které probouzí naše Vědomí a vnímání stejně, jako se na jaře probouzí stromy. I oni se probouzí postupně, stejně tak jako lidé. Někteří si již uvědomují dění dnešní dnů, jiní protírají oči a další se ještě choulí pod peřinou a odmítají ji zvednout. Každým dnem však přibývají další a další, kteří se radostně a odhodlaně zvedají.

Mnozí probouzející, než stačí trochu prohlédnout, tak jsou zasypáni ze všech koutů valícími se katastrofickými scénáři a jejich nová, právě se probudivší Síla jim uniká. Proto je třeba se ke všem těmto negativním a manipulativním scénářům otočit zády, přestat se na ně opakovaně dívat, sdílet je, číst, dávat jim drahocennou Sílu. Tuto Sílu je třeba věnovat čistému Tvoření vlastního života v Lásce a radosti. Radujme se z toho, že právě MY můžeme být účastni takto velkolepého Tvoření, které nyní probíhá. Tvoření Nového světa pro nás, naše děti a naše vnoučata.

Radujme se z toho, že právě MY můžeme být účastni takto velkolepého Tvoření, které nyní probíhá

16.08.2022

Rychlá navigace: