Celostní vzdělávání https://celostnivzdelavani.cz/ cs © 2016-2018 CelostníVzdelavani.cz All rights reserved. Sun, 09 Dec 2018 19:00:36 GMT Sun, 09 Dec 2018 19:00:36 GMT Souvislosti, které všude nenajdete. Články 60 Royal Raymond Rife https://celostnivzdelavani.cz/royal-raymond-rife?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Royal Raymond Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů. Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/royal-raymond-rife Max Gerson https://celostnivzdelavani.cz/max-gerson?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Max Gerson poznal, že rakovinu způsobuje především kumulace toxinů v lidském těle a těch se nejlépe zbavíme přechodem na vegetariánskou stravu, která se mimo jiné sestává z čerstvě připravených tělo alkalizujících džusů, potravinových doplňků a léčebných klystýrů. Po jeho smrti pokračovala v propagaci jeho dcera Charlotte a její snaha nakonec vyústila v založení Gersonova institutu se dvěma klinikami Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/max-gerson Nebuďte nevědomé ovce https://celostnivzdelavani.cz/nebudte-nevedome-ovce?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Lidstvu je záměrně skrýván celkový obraz skutečnosti tak, aby se stalo nevědomým a lehce manipulovatelným stádem. Systematicky je rozbíjena jednota lidstva všemi možnými prostředky, ekonomicky, politicky, pomocí monopolů nadnárodních společností a též pomocí zkorumpovaných jedinců či placených dezinformátorů na internetu Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace https://celostnivzdelavani.cz/nebudte-nevedome-ovce Dr. Johanna Budwigová https://celostnivzdelavani.cz/johanna-budwigova?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dr. Budwigová učinila pozoruhodný objev: rakovinové buňky jsou takové, kterým schází na molekulární úrovni důležité nutrienty. Také zjistila, že červené krvinky u pacientů s rakovinou neobsahují tukovou složku. Toto zjištění ji dovedlo k její léčebné metodě, která se ukázala být úspěšnou až v 90% případů. (A je potřeba poznamenat, že mnoho jejich pacientů s rakovinou k ní bylo odesíláno až ve 4. stadiu nemoci, kdy už za sebou měli neúspěšnou léčbu operacemi nebo ozařováním Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/johanna-budwigova Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko https://celostnivzdelavani.cz/osvobodte-se-s-iluzi-a-aktivujte-sve-treti-oko?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jsme veškeré vědomí, uvědomění, všechno, co je, bylo a bude a to platí pro každého, pro každého ve všech realitách tohoto nekonečného světa, ve kterém žijeme. Jsme všechny možnosti. A to je náš základní stav Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Absolutně neuvěřitelné https://celostnivzdelavani.cz/osvobodte-se-s-iluzi-a-aktivujte-sve-treti-oko Zakázaná historie https://celostnivzdelavani.cz/zakazana-historie-a-dejiny-lidstva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Celá historie, ale i současnost je protkána vztahy s entitami z jiných planet. Ve starých spisech a eposech je zaznamenáno plno velmi důležitých informací o dějinách lidstva, které oficiální historie tají, ignoruje nebo znevažuje Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Zakázaná historie https://celostnivzdelavani.cz/zakazana-historie-a-dejiny-lidstva Manipulace napříč věků https://celostnivzdelavani.cz/manipulace-lidstva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Napříč věky je ničeno systematicky vědění a pokrok. Jsou vypalovány knihovny, ničeny kulturní památky, které vypovídají o jiné historii než je ta, která je prezentována globálním predátorem. Skutečná historie je lidem zamlčována stejně tak jako jejich původ, to kdo jsou a proč tu jsou Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků https://celostnivzdelavani.cz/manipulace-lidstva Nenechte se zavřít do krabice https://celostnivzdelavani.cz/nenechte-se-zavrit-do-krabice?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Temná světová vláda je si vědoma obrovského potenciálu lidstva a tak se snaží lidem znemožnit, aby uskutečnili svůj evoluční a vibrační vzestup a oni by tak ztratili moc a kontrolu nad lidmi. Rozbijí všechny důležité informace a vědomosti na mnoho částeček, které pak lidem jednotlivě nedávají žádný smysl. Systém chce, aby se napříč společnosti lidé soustředili na jednotlivé body, náboženství, rodinu, práci, fotbalový tým, to je jedno na co. Na soustředění není nic zlého, ale musíte si udržet periferní vidění Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace https://celostnivzdelavani.cz/nenechte-se-zavrit-do-krabice Hadí kultura musí prolévat krev https://celostnivzdelavani.cz/hadi-kultura-musi-prolevat-krev?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Uctívači Hada věří, že život na zemi lze zachránit jen permanentním zabíjením a vedením válek, kdežto naše původní védská tradice nás vede k pravému opaku. Ano, my víme, co to je statečně bojovat, víme, co to je statečně se bránit, ale určitě nemáme představu, že musíme pořád někoho propichovat a zabíjet Fri, 07 Dec 2018 07:05:45 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/hadi-kultura-musi-prolevat-krev Musíme pochopit podstatu síly "Hada" https://celostnivzdelavani.cz/musime-pochopit-podstatu-sily-hada?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Had vyjadřuje svoji podstatu jednak tím, že se stále jen plazí a vlní, nedokáže se "postavit" a neví co je to přímost a pravda. Stále se spokojeně plazí pod střídajícím se diktátem dolní nebo horní síly Wed, 05 Dec 2018 18:32:50 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/musime-pochopit-podstatu-sily-hada Chtonický kult, kult Hada https://celostnivzdelavani.cz/chtonicky-kult-kult-hada?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Chtonický kult je materialistický kult Země, který nepřipouští duchovní školu, a proto za jedinou životadárnou sílu uznává tu, která pochází z nitra Země. Je to kult podsvětského božstva a bohatství, který se vztahuje pouze k jisté části sil v kosmu. Je projevem naší lidské mentality nižšího řádu a je temné a démonské povahy. Velebí zvířecí sílu, sílu krve a gravitace. Ostře se vyhraňuje vůči náboženství slunce, světla poznání a vůči duchovní cestě, jak ji pěstují Indové a jejich džňána márga Wed, 05 Dec 2018 18:17:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/chtonicky-kult-kult-hada Zdeformovaná duchovní tradice https://celostnivzdelavani.cz/zdeformovana-duchovni-tradice?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní pragmatičnosti, ziskuchtivosti a nasměrování na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že duchovnost v minulosti prostupovala celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, duchovnosti, duchovních obětí a liturgie. Materialistická věda nám záměrně tuto tradici zamlčuje, aby nás neinspirovala a neinterpretovala život dávné společnosti jinak, než jak vidíme život společnosti dnes Tue, 04 Dec 2018 21:20:18 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zdeformovana-duchovni-tradice Védská tradice - kříže https://celostnivzdelavani.cz/vedska-tradice-krize?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Védská tradice kříže je původní tradicí védského "spasitele Krista" a je daleko, daleko starší, než je tradice biblická. Je zcela duchovní a člověka podporující. Až mnohem později udělali Židé z Krista fyzické tělo a opředli ho tím krvavým martýriem a smrtí na kříži. Tak zmátli a přivedli celou duchovní tradici do nepochopení a obrátili ji v pravý opak Mon, 03 Dec 2018 21:13:39 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vedska-tradice-krize Nekrvavá védská oběť https://celostnivzdelavani.cz/nekrvava-vedska-obet?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Na rozdíl od chtonické, se konala védská oběť pouze slovem a samotné slovo bylo tou obětinou. Jednalo se o slovo, nesoucí světlo poznání. Tahle dlouhá tradice nekrvavé oběti trvá v hinduismu až do dneška a používá oběti v podobě květin. Symbol květiny, sanskrtem se řekne Sumanas, je něco jako dobrotivá mysl Mon, 03 Dec 2018 21:03:19 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nekrvava-vedska-obet Základním mystériem ve Védě je "oběť" https://celostnivzdelavani.cz/zakladnim-mysteriem-ve-vede-je-obet?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ti, co obětují, si vypracovávají svojí činností svobodu od světských sil a ti, kteří neobětují, jsou jen sluhové světa. I dnes platí, že člověk, který se vymanil z otrocké služby dnešnímu světu a jeho moci, tak může nahlížet i na dnešní "sluhy" – "dásy" stejným způsobem. Jsou to bytosti, které většinou nic jiného než svět a jeho moc neznají a jsou jakoby "bez sebe", bez vnitřního Člověka Fri, 30 Nov 2018 09:11:48 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zakladnim-mysteriem-ve-vede-je-obet Posilujte "sómu", védskou sílu lidskosti https://celostnivzdelavani.cz/posilujte-somu-vedskou-silu-lidskosti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Základní orientace je ve Védě a v pravé duchovní škole vždy orientována na orient, (lat. "oriens") - ten vycházející, vznikající, tryskající (od slovesa "orior"). Je komické, že my se dnes "orientujeme" na Západ a naším "vycházejícím sluncem" je dnes vlastně "slunce zapadající". O naší neduchovní "orientaci" bylo rozhodnuto již dávno tím, že nám bylo vnuceno chtonické židokřesťanství Fri, 30 Nov 2018 08:56:48 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/posilujte-somu-vedskou-silu-lidskosti Védská vize života https://celostnivzdelavani.cz/vedska-vize-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Základní védskou vizí je, že každý dobrý člověk kolem sebe vytváří svou vědomou snahou a "každodenní obětí, slovem a činem", atmosféru světla, protože si moc dobře uvědomuje, že existují temné síly, kterými, když se nechá strhnout, tak se dostane do "moci démonů". V této védské vizi takový člověk vytváří v sobě a také i kolem sebe, životodárný prostor s pozitivní atmosférou a zdrojem idejí, které podporují život. Védský člověk božskou sílu velebil, a tím ji zároveň oživoval Thu, 29 Nov 2018 19:37:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vedska-vize-zivota Véda a její trojprincipiální pohled na svět https://celostnivzdelavani.cz/veda-a-jeji-trojprincipialni-pohled-na-svet?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Véda nebyla a není žádné opěvování přírodních elementů, jako je vítr, oheň, voda nebo slunce, měsíc, hvězdy, nýbrž byla vytvořena na obranu a podporu vnitřního Člověka v nás a na obranu síly, skrze kterou se člověk zrodil na naší planetě, která ho živila, umožnila mu vyrůst a odlišit se od zvířete. Véda ctí Světlo poznání a vědění a nabádá k nutné, pravidelně udržované oběti, v podobě vzývání "slovem" těch věčných sil, které udělaly člověka člověkem. Upozorňuje také na stálou přítomnost sil Tmy nevědění, vnější sily necitlivosti mělkosti a formálnosti, které napadají v časových periodách stále znovu a znovu lidský svět a vedou ho do duchovní potopy a tím i záhuby Wed, 28 Nov 2018 17:33:34 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/veda-a-jeji-trojprincipialni-pohled-na-svet Svobodná volba https://celostnivzdelavani.cz/svobodna-volba?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Naše tělo i vědomí je manifestací ducha a svobodné volby. Máme v sobě obrovskou moc a schopnosti, o kterých tuší jen málokdo. Můžeme úplně všechno, být úspěšní, nemocní, zdraví, zamilovaní, ignorantští, můžeme se vydat ke světlu a být šťastní nebo si můžeme zadat s temnem a tak postupně snižovat své vibrace a postupně tuhnout a měnit své srdce i sebe v kámen. Můžeme pomocí svého probuzenému vědomí měnit svou povahu, karmu, osud i DNA, tím, že rozdmýcháme v sobě božskou jiskru v oheň poznání Tue, 27 Nov 2018 21:15:50 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/svobodna-volba Archontská matematika https://celostnivzdelavani.cz/archontska-matematika?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Saturnova pečeť pochází z magického Saturnova čtverce, který je zároveň magickým čtvercem svobodného zednářství. Tvoří ho číslice od 1 do 9 uspořádané tak, aby součet všech jednotlivých sloupců a řádků ve všech směrech dával vždy výsledné číslo 15 Mon, 26 Nov 2018 17:09:38 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archontska-matematika Archontská symbolika https://celostnivzdelavani.cz/archontska-symbolika?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archontské parazitování na lidské energii již trvá velmi, velmi dlouho a je zde trvale přítomné a je prováděno individuálně i kolektivně. Pokud lidské bytosti sníží svoje frekvence a jsou připojeny k archontskému frekvenčnímu pásmu. Jejich energie může být odsávána způsoby, jaké si většina lidí ani neumí představit. Trik je v tom, že je připoutána pozornost k osobě nebo symbolu, který představuje archontskou frekvenci a skrze toto soustředění se vytvoří energetické spojení s Archonty. Platí zásada, že kam jde pozornost tak tam jde i energie Sun, 25 Nov 2018 22:17:23 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archontska-symbolika Aktivity v Bohemian Grove https://celostnivzdelavani.cz/aktivity-v-bohemian-grove?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Je velmi těžké pro lidi, kteří se s těmito informacemi nikdy nesetkali, aby je hned přijali a pochopili jaké obrovské důsledky a význam mají pro to, aby pravda vyšla na povrch a co nejvíce lidí prohlédlo všechno co se na Zemi v minulosti dělo a stále ještě děje. Jedině tak může lidstvo udělat konečně přítrž všem těmto odporným praktikám a osvobodit se z područí skrytého ovládání. Satanismus, pedofilie, pokrevní linie, reptiliáni a Archonti - to všechno tvoří globální vzájemně propojenou síť Sun, 25 Nov 2018 22:15:19 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/aktivity-v-bohemian-grove Jimmy Savile, prominentní dodavatel dětí https://celostnivzdelavani.cz/jimmy-savile-prominentni-dodavatel-deti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V roce 2012 policie potvrdila výpověď přítelkyně princezny Diany, Christine Fitzgerald, že bývalý bavič Jimmy Savile je nechutný pedofil a nekrofil, a že tuto činnost provozoval v nebývalé míře. Od něho vedou nitky k dalším významným lidem Fri, 23 Nov 2018 10:41:32 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jimmy-savile-prominentni-dodavatel-deti Elitní pedofilové https://celostnivzdelavani.cz/elitni-pedofilove?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Po roce 2012 vyšly najevo šokující skandály o pedofilních politicích a zneužívání dětí v elitních kruzích včetně westminsterského parlamentu a vlády premiérky Margaret Thatcherové. Jedno policejní "vyšetřování" stíhalo druhé, aby se objevila "pravda", ale doposud nesedí za mřížemi jediný politik Thu, 22 Nov 2018 14:57:55 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/elitni-pedofilove Archonty organizovaná pedofílie https://celostnivzdelavani.cz/archonty-organizovana-pedofilie?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zneužívání dětí je ve světě tak přebujelé, že to rozum už ani nechce "brát". I FBI informovala, že zneužívání amerických dětí dosahuje rozměrů epidemie a má to svůj velký důvod. Archonti, kteří ovládají pedofily, využívají tyto trýznitele jako nástroj, pomocí něhož vysávají dětem z kořenové čakry na konci páteře energii Wed, 21 Nov 2018 20:40:41 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonty-organizovana-pedofilie David Icke o královské rodině https://celostnivzdelavani.cz/david-icke-o-kralovske-rodine?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Navzdory obrovskému a mainstreamem živenému posměchu opakovaně tvrdil na základě velmi důvěryhodných zdrojů, že britská královská rodina jsou reptiliánští hybridi, kteří mohou měnit podobu a zúčastňují se satanských rituálů včetně obětování Tue, 20 Nov 2018 10:40:30 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/david-icke-o-kralovske-rodine Hallowen – den Satana https://celostnivzdelavani.cz/hallowen-den-satana?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Druidové, duchovní elita Keltů, prováděli v tento z astrologického hlediska příhodný den temné rituály, stejně jako dnes satanisté. Na Hallowen kráčeli v procesí osvětleném pochodněmi a nesli keltské kříže a srpy (symboly Saturnu) Mon, 19 Nov 2018 22:44:15 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/hallowen-den-satana Římskokatolická církev – přestěhovaná církev babylonská https://celostnivzdelavani.cz/rimskokatolicka-cirkev-prestehovana-cirkev-babylonska?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nesmírně významnou částí tajných společností je Římskokatolická církev, což je původní přestěhovaná církev babylonská. Ve svém nitru je pobočkou satanismu a uctívání Demiurga a archontských reptiliánů Sat, 17 Nov 2018 09:13:11 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/rimskokatolicka-cirkev-prestehovana-cirkev-babylonska Archontská síť https://celostnivzdelavani.cz/archontska-sit?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Všudypřítomná historická provázanost mezi jednotlivými náboženstvími nám ukazuje, že jsou ve své podstatě různou variantou jednoho jediného náboženství. Archontům je jedno koho budete uctívat, hlavně když se necháte zmanipulovat nějakou propagandou a budete věřit v jakékoliv náboženství. Archontsko- reptiliánské semeno se vynořilo v Sumeru, Egyptě a Babylonu. Odsud tyto "nelidské linie" zamířily do Říma, Evropy a zbytku světa. Všechna náboženství jsou výtvorem archontského viru a také jako virus působí. Většina věřících a obhájců náboženství jsou možná upřímní lidé, kteří se jen nechali zmanipulovat a napálit podstrčeným programem, ale svou vírou bohužel udržují archontský virus při životě Sat, 17 Nov 2018 09:11:48 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archontska-sit Uctívání Saturnu https://celostnivzdelavani.cz/uctivani-saturnu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Římský císař Konstantin (272 – 337 n. l.) oficiálně založil dnešní křesťanství na koncilu v Nice v roce 325 n. l. Pro Konstantina změna náboženství nepředstavovala žádný problém, protože nezměnil nic jiného, než předmět uctívání. Uctíval Nepřemožitelné slunce, stejně jako Babyloňané uctívali slunečního boha Nimroda. Ale jaká to byla božstva? Ke kterému slunci patřila? Byla to opravdu všechno sluneční božstva? Hlavním římským božstvem nebylo slunce, které známe dnes, ale Černé slunce - Temné slunce – Saturn Fri, 16 Nov 2018 18:41:51 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/uctivani-saturnu Archontí vynález - náboženství https://celostnivzdelavani.cz/archonti-vynalez-nabozenstvi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Náboženské archontské programy jsou založeny na stejném základě: systém víry, božstvo, uctívači tohoto božstva neboli věřící, "svatá" místa, kde je božstvo uctíváno a bytosti v sutanách, které působí jako prostředníci mezi božstvem a věřícími. No a to je vlastně všechno. Thu, 15 Nov 2018 20:24:58 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-vynalez-nabozenstvi "Rozděluj a panuj" https://celostnivzdelavani.cz/rozdeluj-a-panuj?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Bez zarputilé, dogmatické víry by nebylo archontského systému ovládání. Každá lidská bytost je od narození programována, aby věřila čemukoliv, jenom to nesmí být skutečná pravda. Vrstva po vrstvě je nanášena na naše vědomí tak, aby vznikl pevný sediment nepravdivých nánosů, které vytváří neprodušnou krustu, přes kterou se k nám dostává velmi těžce "Světlo poznání“. Tak je utvářeno naše fantomové „Já“ a vnímání člověka je nakonec ovládáno archontským programem Wed, 14 Nov 2018 13:10:10 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/rozdeluj-a-panuj Protěžovaná archontí levá mozková hemisféra https://celostnivzdelavani.cz/protezovana-archonti-leva-mozkova-hemisfera?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Energetické vlivy Saturnu, reptiliánská část našeho mozku a levá hemisféra mají řadu podobných rysů. Jsou součástí jednoho ovládacího systému, který nás kóduje a pomocí kterého vnímáme a zažíváme Matrix Tue, 13 Nov 2018 17:46:16 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/protezovana-archonti-leva-mozkova-hemisfera Archonti nám navlékli saturnské okovy https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-navlekli-saturnske-okovy?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Gnostické texty z Nag Hammadi nás upozorňují na to, že duši v okamžiku smrti čeká další klam v podobě pokročilejší simulované iluze zvané phantasia. Aby duše mohly uniknout z falešné Archontské reality musí proniknout za hranice planetárních sfér ovládaných Archonty. Hovoří o tom, že tou hraniční planetou je Saturn, planeta spojená se smrtí, kterou symbolicky představuje postava smrtky. Gnostici tvrdili, že za Saturnem se nachází Leviatan (reptiliánský had), který požírá svůj vlastní ocas a je známý jako Uroboros. Uroboros symbolizuje vnější zdi frekvenční pavučiny a podle gnostiků musí duše projít přes Leviatana, aby se dostala do Ráje Mon, 12 Nov 2018 19:36:34 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-navlekli-saturnske-okovy Archonti nám dokonce vytvořili matrixové nebe https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-dokonce-vytvorili-matrixove-nebe?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Proč vlastně vstupují svobodné duše do této inkarnace? Nepochybně je to poslední místo, kam by se každá rozumná duše vypravila, pokud by ovšem nepřicházela upozornit vězně na jejich neutěšenou realitu. Ale co ty ostatní duše? Jsou uvězněné stejně jako jejich fyzické schránky v archontském Matrixu, který neoperuje pouze ve sféře holografických pěti smyslů, ale dokonce vytváří iluzi matrixového nebe. Je to systém uzavřený do frekvenční bubliny, sítě či pavučiny, ve které všechny "zakleté" duše uvázly Mon, 12 Nov 2018 19:04:37 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-dokonce-vytvorili-matrixove-nebe Archontí měsíc https://celostnivzdelavani.cz/archonti-mesic?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Měsíc je součástí systému, který nám vytváří falešnou realitu. Je také falešný a není na svém současném místě z přirozených příčin. Je obrovským přenašečem signálu, který zesiluje vysílání Saturnu a směřuje ho přímo na Zemi. Saturn a Měsíc vysílají lidem neustále dokola seriál "o vězení každé naší mysli" Fri, 09 Nov 2018 10:44:06 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-mesic CERN https://celostnivzdelavani.cz/cern?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Hadronový urychlovač, největší a nejvýkonnější urychlovač částic na světě, umístěný v CERNu ve Švýcarsku byl vyroben bez ohledu na gigantické náklady proto, aby byl další technologií, která zesílí účinky Matrixu a zlepší spojení mezi Saturnem a Zemí a vytvoří interdimenzionální bránu do říše Archontů Fri, 09 Nov 2018 10:25:44 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/cern Matrixové vysílání ze Saturnu? https://celostnivzdelavani.cz/matrixove-vysilani-ze-saturnu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Bergruna uchvátily prstence Saturnu poté, co prostudoval fotografie z první a druhé mise Voyagera. Sondy dorazily k Saturnu v rozmezí devíti měsíců v letech 1980 a 1981 a on si povšimnul na jeho prstencích do očí bijících rozdílů, přestože oficiální věda považovala tyto prstence v každém okamžiku za zcela ustálené. Cenzurovaná věda odmítala přijmout proměnlivou geometrii celého systému prstenců, protože to neodpovídalo zavedenému paradigmatu Thu, 08 Nov 2018 03:30:51 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/matrixove-vysilani-ze-saturnu Saturn symbol smrti https://celostnivzdelavani.cz/saturn-symbol-smrti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Geometrickým vyjádřením hexagonu jsou různé hexagramy, ale také šesticípá hvězda. Tyto tvary jsou starověkým i moderním symbolem a vyjádřením všech zmanipulovaných a Saturnu (Satanu) otevřeně nebo skrytě sloužících náboženství - satanismu, judaismu, křesťanství, islámu Wed, 07 Nov 2018 05:57:33 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/saturn-symbol-smrti Saturn – Temné slunce https://celostnivzdelavani.cz/saturn-temne-slunce?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Saturn je pro Archonty klíčovou planetou, přestože je to trpasličí hvězda. Saturn byl odjakživa v centru pozornosti starověkých civilizací a byl i hlavním bohem Říma. "Systém", tajné společnosti i satanismus překypují saturnskou symbolikou. Hovoří o Saturnu jako o "Temném slunci" nebo "Černém slunci" stejně jako starověké národy. Saturn je domem Demiurga stejně jako kostely, kde je Saturn uctíván nevědomými kongregacemi Tue, 06 Nov 2018 14:26:37 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/saturn-temne-slunce Preadamité v Antarktidě – 2. část https://celostnivzdelavani.cz/preadamite-v-antarktide-2-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Minimálně před 11 500 lety panovalo na Antarktidě mírné až subtropické klima. Pro zamlžující agendu tajné světové vlády je nepříjemné a velmi těžce vysvětluje zkoumavé veřejnosti, že se dochovaly kopie velmi starých map, které podrobně znázorňují Antarktidu z doby před minimálně 11 500 lety, kdy na sobě tento kontinent neměl kilometry spadlého ledu Mon, 05 Nov 2018 09:39:01 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/preadamite-v-antarktide-2-cast Preadamité v Antarktidě – 1. část https://celostnivzdelavani.cz/preadamite-v-antarktide-1-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss 13. 4. 2002 se objevila tisková zpráva, která informovala o tom, že při natáčení dokumentárního filmu na Antarktidě byly objeveny starověké ruiny, zmizel kameraman a natočené filmové materiály se ztratily. V červenci roku 2005 prosákly na veřejnost zprávy, že tyto ruiny jsou vytvořeny z neznámých slitin zřejmě mimozemského původu a v nich byla objevena humanoidní těla o velikosti kolem 8 metrů, která byla v perfektním stavu, protože byla náhle zmražena a uložena dlouhé tisíce let pod velkou vrstvou ledu po náhlém a mohutném ledopádu Sun, 04 Nov 2018 14:18:09 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/preadamite-v-antarktide-1-cast Zní to neuvěřitelně https://celostnivzdelavani.cz/zni-to-neuveritelne?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Všechny starověké zdroje hovoří o novém "zlatém věku", na jehož prahu dnes všichni stojíme. Stačí již udělat jen poslední malý krůček, abychom do něj všichni vstoupili. 850 let kosmologické ale i praktické doby temna, ve které trpěly všechny svobodomyslné, kreativní a po pravdě toužící bytosti definitivně skončilo a nastává více jak tisíciletá doba světla a nového zlatého věku Sat, 03 Nov 2018 09:32:42 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zni-to-neuveritelne Nevyměňujte svoji duši za pytlík bonbónů https://celostnivzdelavani.cz/nevymenujte-svoji-dusi-za-pytlik-bonbonu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zamlčování klíčových informací široké veřejnosti ve všech oborech lidské činnosti a jejich využívání pouze utajenou elitou by fungující právní systém měl ve "fungující kapitalistické společnosti" klasifikovat jako "zneužívání informací v obchodním styku" a tato skutečnost by měla být řešena trestněprávně. Navíc toto zamlčování je cíleně a dlouhodobě celoplanetárně organizováno a to znamená, že jsme součástí plíživé, chlácholivé a skryté genocidy lidské rasy, aniž by si to většina utlumených "obětí" uvědomila a postřehla Fri, 02 Nov 2018 22:14:56 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nevymenujte-svoji-dusi-za-pytlik-bonbonu Nasazení archontí "trolové" na internetu https://celostnivzdelavani.cz/nasazeni-archonti-trolove-na-internetu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss "Archontí specialisté" vyrábějí na zakázku záměrné dezinformace, které jsou pak propagovány a zveřejňovány v odborných časopisech a internetových vyhledávačích. Naopak pravda je rozmělňována do celé řady verzí a to tak důkladně, aby se obyčejný člověk zcela ztratil v této záplavě nesmyslů a polopravd, je zdezorientovaný a ztratil chuť pravdu hledat, ale také ji hájit Thu, 01 Nov 2018 18:16:36 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nasazeni-archonti-trolove-na-internetu Výměna pravdy za lež, její zamlčování a rozmělňování https://celostnivzdelavani.cz/vymena-pravdy-za-lez-jeji-zamlcovani-a-rozmelnovani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Základním projevem a cílem archontí agendy je výměna pravdy za lež, neprůhlednost, nejasnost, zamlžování, pokřivení a zejména utajování. Naopak průzračná transparentnost všeho kolem nás je zcela zásadní pro vysokofrekvenční, světelně a pozitivně orientovanou realitu. Také staré gnostické texty nám předávají v tomto duchu důležité poselství a nabádají nás: "Mluvte vždy jasně - ano, ano nebo ne, ne". Abychom se udrželi na vlnách vysokých frekvencí pravdy, musíme mít toto poselství stále na paměti a co nejvíce usilovat o jasné, srozumitelné a pravdivé vyjádření všeho, čeho jsme součástí, čeho jsme svědky, co prožíváme a říkáme Wed, 31 Oct 2018 10:03:45 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vymena-pravdy-za-lez-jeji-zamlcovani-a-rozmelnovani Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 4. část https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-4-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Organizování destabilizace, terorismu a válek, podpora pokleslého umění a morálky, podpora závislostí všeho druhu, nahrazení byrokracie umělou inteligencí Tue, 30 Oct 2018 17:51:55 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-4-cast Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 3. část https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-3-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Podpora neschopných a zkorumpovaných, nefunkční a nevymahatelné právo, netransparentnost, vytváření umělé zadluženosti Mon, 29 Oct 2018 09:58:02 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-3-cast Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 2. část https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-2-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Totální neekonomičnost, skrývání informací, šlendrián jako norma Sun, 28 Oct 2018 22:31:40 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-2-cast Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 1. část https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-1-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Podíváte-li se kolem sebe alespoň trochu pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje. Je nám vnucováno stále více lží a polopravd s údajnou absolutní platností a přitom jsou tato tvrzení na hony vzdálena od pravdy. Tímto jsme sváděni z cesty za pochopením a poznáním do hlubokého nevědomí Sat, 27 Oct 2018 09:13:33 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-archonti-ovladaji-lidstvo-1-cast Náš svět je založen na fraktálových vzorech https://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-je-zalozen-na-fraktalovych-vzorech?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Z výsledků dnešní moderní vědy a starých gnostických textů vyplývá, že náš svět má fraktálové uspořádání. Demiurg vytvářel naší realitu podle fraktálových vzorů. Proto fraktálové vzory nalezneme všude v přírodní simulaci, která je založena na principu hologramů a tento princip je vyjádřen poselstvím Thovta: "Jak nahoře, tak i dole". Připomeňme si co to fraktál vlastně je. Je to nikdy nekončící, věčně se opakující vzor, nekonečně složitý, soběpodobný na mnoha úrovních a tvoří se opakováním jednoduchého procesu, znovu a znovu v nikdy nekončící smyčce Fri, 26 Oct 2018 11:35:35 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-je-zalozen-na-fraktalovych-vzorech Smrt ve vysokovibrační realitě neexistuje https://celostnivzdelavani.cz/smrt-ve-vysokovibracni-realite-neexistuje?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Hlavním manipulativním nástrojem v naší falešné realitě je smrt. Archonti jsou převrácením života a tak je pro ně smrt "životem". Ošklivost, znečištění, ničení, zánik a smrt jsou projevy archontího viru, který narušuje a pokřivuje naši realitu, která je jen kopií naší původní vysokofrekvenční Země, kde vzkvétá život a panuje radost a harmonie na rozdíl od její nízkofrekvenční verze, kde naopak vládne smrt a strach z ní. Pro bytosti ve vysokofrekvenční realitě smrt neexistuje, protože zde jsou si všichni vědomi, že jejich duchovní podstata, duchovní "Já", duše nepodléhá smrti a tudíž smrt neexistuje Thu, 25 Oct 2018 08:33:10 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/smrt-ve-vysokovibracni-realite-neexistuje Lidská bytost pod vlivem archontů způsobuje na Zemi největší chaos https://celostnivzdelavani.cz/lidska-bytost-pod-vlivem-archontu-zpusobuje-na-zemi-nejvetsi-chaos?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archonty dlouhodobě manipulovaná lidská bytost způsobuje největší chaos na planetě. Původně byla ale nastavena harmonicky. Lidská psychika a mentalita je Archonty neustále přeprogramovávána. Gnostické poznání to odhalilo, popsalo podstatu tohoto jevu, pojmenovalo ho a snažilo se to změnit. Archonti ale usilovali věky o to, aby jejich existence a činnost zde na Zemi byla utajena a oni tak mohli nerušeně udržovat lidskou populaci v hluboké nevědomosti a zotročení Wed, 24 Oct 2018 18:15:59 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/lidska-bytost-pod-vlivem-archontu-zpusobuje-na-zemi-nejvetsi-chaos Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší https://celostnivzdelavani.cz/archonti-prerusili-spojeni-s-nasi-duchovni-podstatou-a-stale-ho-rusi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Gnoze byla přeneseným tajným souborem učení přeneseného z Atlantidy (do Somálska a Etiopie) a novodobý globální mocenský systém, ovládaný Archonty s ní nemilosrdně bojoval od Sumerské doby a snažil se ji zcela vymýtit, zničit a to tak, aby po ní nezbyla ani stopa a on tak měl zcela volnou cestu k vytvoření svého "velkého díla věků" (zotročení lidstva a plné ovládnutí naší reality) Tue, 23 Oct 2018 10:31:42 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-prerusili-spojeni-s-nasi-duchovni-podstatou-a-stale-ho-rusi Umělá archontí inteligence otiskuje svůj obraz do lidského nevědomí https://celostnivzdelavani.cz/umela-archonti-inteligence-otiskuje-svuj-obraz-do-lidskeho-nevedomi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zajímavé informace na téma Archontů poskytuje kontaktér a výzkumník Alex Collier. Zdá se, že naše DNA byla biologicky vyrobena regresivními mimozemci, jako parazitická struktura lidských, duchovních bytostí. Poukazuje na to, že lidé dříve existovali jako svědomité, společensky osvobozené bytosti s multidimenzionálními schopnostmi, které se nevázaly na převládající lidský koncept lineárního času Mon, 22 Oct 2018 13:11:37 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/umela-archonti-inteligence-otiskuje-svuj-obraz-do-lidskeho-nevedomi V naší DNA je vložen fraktálový podpis Archontů https://celostnivzdelavani.cz/v-nasi-dna-je-vlozen-fraktalovy-podpis-archontu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Vliv Archontů na lidskou bytost má jednoznačně zhoubný charakter a lze ho jednoduše definovat v následujících bodech: A) Parazitický proces probíhá skrze I. a II. pásmo éterického těla. B) Střednědobý a dlouhodobý parazitický vliv na lidskou bytost se počíná projevovat stále více se prohlubující "MPO" (mnohočetnou poruchou osobnosti) způsobující různorodé psychopatické rysy chování takového člověka. C) Zájem těchto entit se zejména soustřeďuje na poměrně úzkou skupinu lidských jedinců s dostatečným vlivem v církevní, politické, ekonomické, hospodářské nebo armádní oblasti Mon, 22 Oct 2018 13:08:15 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/v-nasi-dna-je-vlozen-fraktalovy-podpis-archontu Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura https://celostnivzdelavani.cz/nase-dna-je-z-97-umele-vytvorena-a-vlozena-paraziticka-struktura?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss 95 až 97% naší DNA tvoří nekódující část DNA – "intron". Vědci zjistili, že tato část naší DNA nefunguje jako stavebnice života, a že dokonce působí jako blokátor, inhibitor či přímo parazit s funkcí zablokovat evoluční vývoj člověka. Tato nekódující část DNA byla uměle implantována do našeho organizmu Sun, 21 Oct 2018 21:25:40 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nase-dna-je-z-97-umele-vytvorena-a-vlozena-paraziticka-struktura Archontská verze naší původní reality https://celostnivzdelavani.cz/archontska-verze-nasi-puvodni-reality?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archontská manipulace přesunula naše projevy, konání a interakci ze srdeční čakry (kromě těch kteří mají rozšířené vědomí) do čakry solárního plexu a tím byla přeměněna láska ve strach. To způsobilo pád lidské frekvence a uzavřelo lidské tvořivé vědomí do frekvenčního vězení – Matrixu. Oblast břicha je sice sídlem velkého množství energie, ale emoční archontské programy ji rozptýlily a vše převrátily. Mnoho lidských srdcí touží po návratu do původní reality. V podvědomé paměti na ni stále přetrvávají vzpomínky, které se projevují jako nespokojenost, touha po "něčem", co lidé neumí vysvětlit, prázdnota a smutek Wed, 17 Oct 2018 19:53:49 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archontska-verze-nasi-puvodni-reality Co bylo to vyhnání z ráje https://celostnivzdelavani.cz/co-bylo-to-vyhnani-z-raje?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Původní realita, realita "Zlatého věku" před tím než se do ní vložili Archonti je sice také simulace, ale život v ní je zcela odlišný. Ten rozdíl by šel přirovnat k rozdílu mezi přírodní látkou a její syntetickou náhražkou. Syntetický je pak definován jako přirozený originál a o přírodním a původním je hovořeno jako o nedokonalém a nekvalitním. (Přesně to, o co se snaží ve smyslu archontské manipulace, farmaceutický průmysl, který zaměňuje přirozené původní bylinné léky za umělé). Naše původní zemská realita existuje v mnohem vyšší frekvenci, je osvícená, probuzená a vědomá reality nekonečných možností Wed, 17 Oct 2018 19:50:32 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/co-bylo-to-vyhnani-z-raje Původní realita, která nám byla zaměněna za archontský svět https://celostnivzdelavani.cz/puvodni-realita-ktera-nam-byla-zamenena-za-archontsky-svet?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Vysokofrekvenční Země je místem lásky, harmonie a vyššího a rozšířeného vědomí. Odtud pochází legendy o "Zlatém věku". Demiurg a Archonti dlouhodobě pracují na tom, aby naši realitu, tu špatnou kopii co nejvíce překroutili a naplnili ji svým vlastním pokřivením, a co nejhlouběji nakazili svým archontským virem. Naše verze Země je v mnoha ohledech velmi podobná vysokofrekvenční Zemi, ze které byla odvozena, ale prožitky na obou se diametrálně od sebe liší Wed, 17 Oct 2018 19:45:36 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/puvodni-realita-ktera-nam-byla-zamenena-za-archontsky-svet Žijeme v simulaci zvané archontský matrix https://celostnivzdelavani.cz/zijeme-v-simulaci-zvane-archontsky-matrix?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Žijeme nejen v simulované realitě, ale ona byla navíc vytvořena Archonty tak, abychom byli zotročení prostřednictvím ovládnutí našeho vnímání a pomocí zmanipulování našeho smyslu pro realitu. Tato falešná realita polapila celou lidskou rasu do vězení mysli a tak byla ovládnuta. Fantomové "Já" na úrovni našeho "ega", které ovládne naši osobnost, je pro úspěch tohoto manipulativního zotročení zásadní. Současná realita, kterou pokládáme za skutečnou je ale konstrukce srovnatelná s počítačovou simulací či hrou, kterou náš zmanipulovaný mozek dešifruje jako holografický fyzický svět. Dokud si lidé tuto skutečnost nepřipustí a posléze si ji neuvědomí, pak nikdy nepochopí to, čemu říkáme lidský život Tue, 16 Oct 2018 10:12:32 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zijeme-v-simulaci-zvane-archontsky-matrix Hercula Soshi – okamžik evolučního posunu lidstva https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-okamzik-evolucniho-posunu-lidstva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss "Událost" či okamžik konečného posunu je probíhající proces, který nemá pevně stanovené datum. Na světě existuje mnoho skupin, které jsou zapojeny do tohoto procesu pro urychlení této "Události" a do toho, aby se tato změna úspěšně završila. Bude to pro planetu bod zlomu, který bude jak fyzický, tak i nefyzický Mon, 15 Oct 2018 08:15:42 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-okamzik-evolucniho-posunu-lidstva Hercula Soshi – Probíhá spirituální válka https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-probiha-spiritualni-valka?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Probíhá spirituální válka, kterou proti nám rozpoutali a my některé věci vidíme jen, jak se odehrávají na fyzické rovině. Ale ke skutečnému vítězství dojde v duchovní říši a bude se manifestovat tady v naší realitě. Elity a "globálně-mocenský systém" používaly takovou taktiku, kdy z nás dělaly prakticky zvířata a bránily nám v poznání, že jsme duchovní bytosti. Lidské vědomí, které funguje jak na duchovní, tak i na světské úrovni, se nyní na celém světě pozvedává a to jak na místní, tak i na globální úrovni Sun, 14 Oct 2018 16:48:15 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-probiha-spiritualni-valka Hercula Soshi – pozitivní transformace https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-pozitivni-transformace?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss I přes děsivou realitu, kterou jsem při bádání odhalila, jsem také zjistila, že se současně odehrává pozitivní posun. Poté, co byli "zloduchové" po desetiletí, století ba dokonce po tisíciletí hájeni, nyní jsou konečně před širší veřejností odhalováni. Žijeme v historických časech a jedná se o "největší tmu před svítáním". Musíme to mít na paměti Sat, 13 Oct 2018 13:46:26 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-pozitivni-transformace Hercula Soshi – geoinženýrství a depopulační agenda https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-geoinzenyrstvi-a-depopulacni-agenda?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jsem nezávislá novinářka z Haify v Izraeli, kde jsem prožila dětství a vyrůstala ve třech různých zemích: v Rumunsku, Izraeli a na Pobřeží slonoviny, kam jsme se s otcem přestěhovali, když pracoval jako stavební inženýr pro společnost Sonitra. Jako většina lidí jsem věřila svým rodičům a dalším institucím, jako je vzdělávací systém, církev a vláda, ale již v raném věku jsem cítila, že jsou nám vnucovány určité životní postoje Fri, 12 Oct 2018 19:04:44 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/hercula-soshi-geoinzenyrstvi-a-depopulacni-agenda Archontí zbraňové systémy https://celostnivzdelavani.cz/archonti-zbranove-systemy?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Představte si, že skupina ovládaná Archonty systematicky nasadila do různých nadnárodních podniků, které ovládá, "zbrojní systémy" za účelem - klidně a potichu "snížit počet" lidské populace na Zemi. Představte si, že tyto zbrojní systémy obsahují následující škodliviny, přestože věda hlavního proudu o tomto bude zuřivě diskutovat jako o "konspiračních teoriích" Thu, 11 Oct 2018 12:55:54 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-zbranove-systemy Hlavní cíl Archontů – úplné zotročení lidstva https://celostnivzdelavani.cz/hlavni-cil-archontu-uplne-zotroceni-lidstva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Události, které se jeví jako náhodné, jsou ve skutečnosti pečlivě a chladnokrevně připravované, aby odstartovaly změny, které Archontům přinesou ještě větší moc Wed, 10 Oct 2018 08:07:08 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/hlavni-cil-archontu-uplne-zotroceni-lidstva Archontí "Systém" pohlcuje veškerou samostatnost a originalitu https://celostnivzdelavani.cz/archonti-system-pohlcuje-veskerou-samostatnost-a-originalitu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Pokud se objeví nová politická strana nakloněná skutečným zájmům lidí, je Systémem brzy pohlcena a ona se stane pouhou kopií těch, které strana chtěla nahradit. Systém je projevem archontího viru a lidi, kteří kdysi uvažovali nezávisle a organizace, které bývaly kdysi nezávislé, jsou dnes Systémem pohlcovány a jsou zasaženy archontským virem, který Systém zosobňuje. Politici, kteří vstoupili do politiky s očividně dobrými úmysly, a aby změnili evidentní zlo, velmi často skončili jako ztělesnění toho, co původně chtěli změnit Tue, 09 Oct 2018 08:17:17 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-system-pohlcuje-veskerou-samostatnost-a-originalitu Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina https://celostnivzdelavani.cz/padouch-nebo-hrdina-vsichni-jedna-rodina?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archontská agenda ovládání byla postupně zavedena prakticky po celém světě a Britské impérium bylo tou úplně nejvýznamnější z nich a Britské ostrovy se staly jedním z nejmocnějších center archontských pokrevních linií na Zemi a to stále trvá. Není tady řeč o britské vládě, to je jen další kamufláž a banda poskoků archontské agendy, bez ohledu na to, který člověk nebo politická strana je právě u moci. Je řeč o globální archontské síti tajných společností, která skrytě, tajně a nekompromisně tlačí archontské pokrevní linie a jejich poskoky do mocenských pozic Mon, 08 Oct 2018 09:36:58 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/padouch-nebo-hrdina-vsichni-jedna-rodina Archontsko-reptiliánsko-lidské pokrevní linie https://celostnivzdelavani.cz/archontsko-reptiliansko-lidske-pokrevni-linie?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Po celém světě jsou rozšířeny elitní královské, pokrevní linie, které si nárokují "božské právo vládnout". Ve skutečnosti tím hovoří o svém genetickém spojení s "bohy", ale vlastně se hlásí k propojení s nelidským archontským virem. Mají za úkol v této realitě sloužit Archontům jako jejich prostředníci a pátá kolona Mon, 08 Oct 2018 09:22:39 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archontsko-reptiliansko-lidske-pokrevni-linie Cílem Archontů je abyste uvěřili některému z archontských programů https://celostnivzdelavani.cz/cilem-archontu-je-abyste-uverili-nekteremu-z-archontskych-programu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, všechny politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné archontí síle. Je to perfektní odvedení pozornosti od skutečného problému lidí – Archontů. Chtějí, abychom v sobě zabili naši lidskou identitu a skutečnost, že patříme k jednomu živočišnému druhu. Manipulují nás k tomu, abychom odmítli lidské kolektivní vědomí a zapomněli historické zkušenosti lidstva a svého rodu Sun, 07 Oct 2018 21:17:25 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/cilem-archontu-je-abyste-uverili-nekteremu-z-archontskych-programu Náš svět řídí archontští paraziti https://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-ridi-archontsti-paraziti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Švýcarský jasnovidec Anton Styger jednou popsal: "Když vidím některé podnikatele a politiky, kteří jsou obzvláště v zajetí materiálního světa, tak si všímám, že už nemají žádná světelná těla a duši. U mnohých už ani nevidím žádný světelný bod v srdeční čakře, který tam jinak vždy je. Místo toho vidím kolem nich něco jako vrstvu "lesklého asfaltu" a v ní obludnou bytost ve tvaru ještěra. Vidím, jak se kolem nich objevuje obraz krokodýla jako v konkávním zrcadle. Už nevidím světlo ani v krční čakře ani v čelní čakře" Sat, 06 Oct 2018 10:28:09 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-ridi-archontsti-paraziti Archonti brání lidstvu užívat výsledky svého výzkumu – volná energie https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-lidstvu-uzivat-vysledky-sveho-vyzkumu-volna-energie?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nebylo to poprvé, co měl Emery Smith (špičkový chirurg a bývalý pracovník tajných kosmických programů), který se rozhodl vypovídat v rámci celosvětového programu "Odhalení", podezřelou dopravní nehodu přesně poté, co dosáhl významného milníku ve své práci Fri, 05 Oct 2018 21:55:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-lidstvu-uzivat-vysledky-sveho-vyzkumu-volna-energie Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini (3. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-evoluci-lidstva-dr-tullio-simoncini-3-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zdá se, že plán globálního vládnoucího systému je prostý - snížit počet lidí v lidské populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka. Ano, ale skutečný archontí cíl je jiný: Rozložit jednotu lidstva, potlačit přirozený projev lidí jako je sounáležitost, soucit a vnuknout mu myšlenku, že na planetě je hodně lidí a tudíž je nutné, aby se k sobě lidé navzájem chovali jako dravci, že může přežít pouze ten nejsilnější, nejbezohlednější a ten, který zamlčel ostatním bytostem svého druhu co nejvíce informací Fri, 05 Oct 2018 21:44:10 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-evoluci-lidstva-dr-tullio-simoncini-3-cast Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini (2. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-evoluci-lidstva-dr-tullio-simoncini-2-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Tullio Simoncini objevil převratný způsob léčby rakoviny, který chtěl Systém tak jako tisíce jiných převratných vynálezů uložit hluboko do bezedného šuplíku zapomnění. Naštěstí se ale nenechal zastrašit a poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci a jeho speciální stále potlačovaná metoda slaví velké úspěchy Tue, 02 Oct 2018 11:42:51 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-evoluci-lidstva-dr-tullio-simoncini-2-cast Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini (1. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-evoluci-lidstva-dr-tullio-simoncini-1-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dalším, z široké škály potlačených objevů, vynálezů a převratných technologií Archonty za oponou je práce a výzkum Dr. Tullio Simonciniho na poli onkologie, který zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění Mon, 01 Oct 2018 20:42:27 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-brani-evoluci-lidstva-dr-tullio-simoncini-1-cast Citronová archontská historie https://celostnivzdelavani.cz/citronova-archontska-historie?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Čím více mrtvých, tím lépe. Archontské krvavé hody pořádali "královské rody" tak, že organizovaly války, kde se mrzačili a zabíjeli lidé na obou stranách, násilím do válek zatažení, často pro malichernost či zástupný problém. V takovém konfliktu vlastně nešlo o to, kdo vyhraje, ale zejména o to, aby bylo co nejvíce obětí. Zabíjení na zakázku Archontů, jak jinak než takhle musíme nazvat to, co se odehrávalo v anglické admiralitě. Nebyl totiž jediný důvod pro to, aby námořníkům nebyly podávány na moři citróny, o kterých se už dávno dobře vědělo (a to více jak 100 let), že velmi dobře léčí smrtelný skorbut Sun, 30 Sep 2018 19:54:27 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/citronova-archontska-historie Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (5. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-5-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydali již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšeli ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství Fri, 28 Sep 2018 12:07:19 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-5-cast Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (4. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-4-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty, dostali do špatných uší. Co by se stalo, kdyby byl objeven lék na všechny nemoci? Konec farmaceutického průmyslu. Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce Fri, 28 Sep 2018 12:05:13 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-4-cast Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (3. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-3-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí. Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popírala, že by se někdy s Rifem setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu? Thu, 27 Sep 2018 15:17:26 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-3-cast Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (2. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-2-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Rife byl nenáročný vědec, který se věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice ho později zanechal v nevýhodě, když ho mocné síly napadly. Vlivem archontských sil a mocných lidí z farmaceutického průmyslu, bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí Wed, 26 Sep 2018 11:04:47 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-2-cast Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (1. část) https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-1-cast?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jedním příkladem za stovky zamlčených geniálních objevů je celoživotní práce a výzkum, který provedl Royal Raymond Rife, který patří jednoznačně k největším a nejdůležitějším lidem v celé lidské historii, ale přitom je jeho práce stále systematicky skrývána a jeho osoba co nejvíce utajována. Vyvinul frekvenční způsob léčby širokého spektra nemocí virového a bakteriálního původu, včetně rakoviny Tue, 25 Sep 2018 15:15:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-1-cast Archonti nám nedovolují evolučně dozrát https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-nedovoluji-evolucne-dozrat?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archonti v námi neviditelné sféře nám berou výsledky našeho poznávání, bádání a naši evoluci navádí do temnoty slepé uličky. Velkou většinu výsledků vědeckých výzkumů lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dno trezorů mimo lidský dosah a organizované vědecké experimenty slouží úzké skupině archontských hybridů, ovládaných archontskými loutkovodiči. Lidem jsou zpřístupněny pouze vědecké výzkumy druhé kategorie. Experimenty, které by lidstvo skutečně mohlo evolučně posunout jsou zesměšňovány, tvrdě kontrolovány a mediálně ignorovány Mon, 24 Sep 2018 08:57:01 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-nam-nedovoluji-evolucne-dozrat Neviditelní loutkovodiči za oponou https://celostnivzdelavani.cz/neviditelni-loutkovodici-za-oponou?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archontští predátoři pracují skryti a využívají druhé, aby za ně konali ve viditelném lidském světě a zároveň, aby nesli ihned důsledky a později pak i na karmické úrovni. Cožpak existuje lepší způsob, jak nerušeně a bez námitek ovládat své oběti, než tak, že dotyční ani netuší, že ten ovládající existuje? Sat, 22 Sep 2018 13:00:40 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/neviditelni-loutkovodici-za-oponou Únos lidstva https://celostnivzdelavani.cz/unos-lidstva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zamyslete se nad tím, jak byste vysvětlili obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho přesvědčení a názorů. Domorodí šamani věří, že nám predátoři dali náš systém víry, přesvědčení a názorů, naše pojetí dobra a zla, naše společenské zvyklosti včetně peněžního systému. To oni nastavili naše názory a představy o úspěchu a neúspěchu. To oni nás obdařili závistí, nenasytností, a zbabělostí. To predátoři nás nutí k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti Sat, 22 Sep 2018 12:53:10 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/unos-lidstva Lidstvo je dlouhodobou obětí Archontů https://celostnivzdelavani.cz/lidstvo-je-dlouhodobou-obeti-archontu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V království slepých je jednooký králem. Archonti jsou tím jednookým a zařídili, aby lidstvo bylo slepé k tomu, co všechno je ve skutečnosti možné. Jedině tímto postupem a neustálým utajováním si mohli uchovat takovou moc nad svými nadanými a kreativními lidskými oběťmi (těmi, kteří nežijí ve fantomovém přeludu). Archontský virus už dlouho parazituje na lidské společnosti a žije z kreativity druhých Fri, 21 Sep 2018 09:32:26 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/lidstvo-je-dlouhodobou-obeti-archontu Demiurg, nejvyšší archontský virus, na sebe bere různé podoby https://celostnivzdelavani.cz/demiurg-nejvyssi-archontsky-virus-na-sebe-bere-ruzne-podoby?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archontský virus na sebe váže mnoho podob a může ovládnout jakoukoliv formu, která spadá do jeho frekvenčního pásma Thu, 20 Sep 2018 09:50:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/demiurg-nejvyssi-archontsky-virus-na-sebe-bere-ruzne-podoby Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci https://celostnivzdelavani.cz/nasemu-svetu-vladnou-nemilosrdni-archonti-vladci?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovou entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé. Pohybují se mezi svou vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající agent viru stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět prochází dramatickou proměnou osobnosti Wed, 19 Sep 2018 10:08:06 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nasemu-svetu-vladnou-nemilosrdni-archonti-vladci Existuje "posednutí ďáblem"? https://celostnivzdelavani.cz/existuje-posednuti-dablem?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Lidé jsou energetické frekvence vědomí a jiná frekvenční energie vědomí je skutečně může posednout či ovládnout pokud se jejich frekvence přiblíží, propojí a shodnou. K posednutí dojde, když se energetická archontí bytost přichytí k auře člověka a začne mu diktovat myšlenky, emoce a vnímání Tue, 18 Sep 2018 07:41:57 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/existuje-posednuti-dablem Výraz pro zlo – "evil", je pozpátku (po archontsku) "live" – život https://celostnivzdelavani.cz/vyraz-pro-zlo-evil-je-pozpatku-po-archontsku-live-zivot?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a v podobě satanistů a černých mágů taktéž posedlé smrtí. Lidské a zvířecí oběti jsou prováděny na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro ně životadárná energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy a úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo zabránit, jsou dílem globálního archontského kultu smrti Mon, 17 Sep 2018 08:13:08 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vyraz-pro-zlo-evil-je-pozpatku-po-archontsku-live-zivot Jsme uzavřeni v krabici nevědomí https://celostnivzdelavani.cz/jsme-uzavreni-v-krabici-nevedomi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Náš komplex těla a mysli je vytvořen tak, aby těsně spolupracoval se simulací. To je nástroj, prostřednictvím kterého naše duše – Nekonečné vědomí v nás, může prožívat tuto realitu. "Duše" rezonuje na mnohem vyšší úrovni frekvence než simulace, kterou jsme schopni "spatřit". "Duše" sama o sobě nedokáže zvednout vidličku, stejně jako frekvence nějaké rádiové stanice. Duše překonává tuto nesourodost frekvencí tím, že se zaměří na biologický počítač mysli a těla, skrze který zažívá simulaci a komunikuje s ní Sun, 16 Sep 2018 15:07:26 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jsme-uzavreni-v-krabici-nevedomi Žijeme v Matrixu, v simulované realitě https://celostnivzdelavani.cz/zijeme-v-matrixu-v-simulovane-realite?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Kvantová fyzika a studium neviditelných energetických úrovní, ze kterých se manifestuje náš iluzorní, "hmotný" svět, již dávno zničila základy, na kterých byla založena mainstreamová věda. Ta však nadále dělá, co může, aby to nemusela přiznat. "Zákony fyziky" jsou pouze zakódovaná pravidla a omezení, v rámci naší simulace, které říkáme život. Tato "hra" funguje pouze uvnitř této simulace. Když rozšíříte své vědomí za hranice hry a překročíte mantinely, "pravidla" a zakódovaná omezení hry, tak se začne dít to, čemu říkáme "zázraky" Sun, 16 Sep 2018 14:58:08 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zijeme-v-matrixu-v-simulovane-realite Vesmír je superpočítač https://celostnivzdelavani.cz/vesmir-je-superpocitac?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Naše pěti – smyslová realita – "Vesmír" existuje díky kódování a dekódování informací, tedy úplně na stejném principu, na jakém funguje Internet a počítačové hry. Žijeme v Matrixu - mnohem sofistikovanější verzi počítačové simulace, než si dokážeme představit. Naše pěti-smyslová realita je kvantový počítač s obrovským potenciálem pro zpracování informací Fri, 14 Sep 2018 18:17:27 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vesmir-je-superpocitac Archonti jsou jako počítačový virus – velmi obávaná umělá inteligence https://celostnivzdelavani.cz/archonti-jsou-jako-pocitacovy-virus-velmi-obavana-umela-inteligence?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které jde nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou sebe si vědomé pokřivení a počítačový virus, který pokřiví vše, čeho se dotkne. Takový virus může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech Thu, 13 Sep 2018 12:39:36 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/archonti-jsou-jako-pocitacovy-virus-velmi-obavana-umela-inteligence Je Bůh ústředních náboženství ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna? https://celostnivzdelavani.cz/je-buh-ustrednich-nabozenstvi-ve-skutecnosti-demiurg-buh-temna?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Gnostické texty popisují, jak Archonti slouží Pánu Archontů, "Demiurgovi". Tvrdí o něm, že je to falešný „Bůh“, který stvořil naši iluzorní "hmotnou realitu" a stojí mezi lidstvem a vše přesahujícím Bohem (Nekonečným Vědomím). Tento archontí blok lze rozpustit pouze pomocí gnose, neboli duchovním věděním a rozšířeným vědomím Wed, 12 Sep 2018 08:31:21 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/je-buh-ustrednich-nabozenstvi-ve-skutecnosti-demiurg-buh-temna Tak tohle jsou Archonti https://celostnivzdelavani.cz/tak-tohle-jsou-archonti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty (v řečtině toto slovo znamená "vládci"). To je ta síla za "Matrixovou simulací", kterou zažíváme jako Vesmír, Systém našeho ovládání a zotročení lidstva. Gnostické texty upozorňují na to, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat vnímání. Vysvětlují, že Archonti zůstávají skrytí (v jiném frekvenčním pásmu) a jsou schopni manipulovat našimi názory a vštěpovat lidem nejrůznější iluze Tue, 11 Sep 2018 07:22:08 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/tak-tohle-jsou-archonti Gnose – tajné vědění https://celostnivzdelavani.cz/gnose-tajne-vedeni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Proud nejhlubšího poznání a vnímání je známý jako gnosticismus. Výraz gnosticismus pochází ze slova „gnosis“, které v helenské řečtině označuje "tajné vědomosti" a gnostik se překládá jako "poučený". Byli to spirituální vyvrženci mainstreamových náboženství a byli vytrvale, násilně a bez milosti pronásledováni římskokatolickou církví, kterou uměle vytvořil Systém tak, jako i jiné náboženské systémy a ideologie. Římskokatolická církev v nich viděla potenciální smrtelné nebezpečí pro své iluzorní dogma, které vytvořila Mon, 10 Sep 2018 09:17:40 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/gnose-tajne-vedeni Pšššššt https://celostnivzdelavani.cz/pssssst?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ovládání a zotročování lidí v konečném důsledku není dílo jiných lidí. Lidé sice hrají svou roli v zotročování jeden druhého navzájem, ale síla, která řídí tento ovládací systém, zdaleka není lidská. Výsledkem je, že naše naprogramované ego – "Já" odmítá vše, co neodpovídá tomuto naprogramování. K tomu je ostatně ovládací program určen Mon, 10 Sep 2018 09:06:07 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/pssssst Ve vesmíru nikdo jiný není, jsme tu sami. https://celostnivzdelavani.cz/ve-vesmiru-nikdo-jiny-neni-jsme-tu-sami?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Představa, že se život, tak jak ho známe, objevil pouze na jedné malé planetě a v jedné malé sluneční soustavě je naprostý nesmysl a vrchol bláznovství. Ale akademický svět, média a zbytek mainstreamové mafie odbývají představu mimozemského života obehranými frázemi o konspiračních teoriích a "nevědeckém přístupu" Fri, 07 Sep 2018 11:13:47 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/ve-vesmiru-nikdo-jiny-neni-jsme-tu-sami Jak nahoře tak dole https://celostnivzdelavani.cz/jak-nahore-tak-dole?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Úchvatnou vlastností hologramů je, jakým způsobem se v nich ukládají a šíří informace. Vše je založeno na principu, že každá část hologramu je zmenšenou částí celku. Těchto pár slov v sobě skrývá obrovské odhalení. Pokud totiž rozřežete holografický vlnový otisk na čtyři díly a použijete laser, tak pak každý díl ukáže původní obraz ve čtvrtinové velikosti. Informace o celém obraze je uložena v každé části obrazu a to je původní význam věty - "jak nahoře, tak i dole" Fri, 07 Sep 2018 11:11:49 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jak-nahore-tak-dole Čísla jsou digitálním vyjádřením energetických, frekvenčních stavů https://celostnivzdelavani.cz/cisla-jsou-digitalnim-vyjadrenim-energetickych-frekvencnich-stavu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Elektrické frekvence komunikují s frekvencemi digitálních a holografických úrovní Univerza (simulace). Digitální simulace byla skvěle znázorněna ve filmu Matrix kódy běžícími v počítačích a ve světě, který byl patrný až Neo nahlédl za hranice programu. Počítače pracují s elektrickými a digitálními složkami a totéž dělá kvantový počítač náš Vesmír Thu, 06 Sep 2018 11:54:00 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/cisla-jsou-digitalnim-vyjadrenim-energetickych-frekvencnich-stavu Elektromagnetismus prostupuje celým vesmírem https://celostnivzdelavani.cz/elektromagnetismus-prostupuje-celym-vesmirem?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Vesmír je plný elektřiny a elektromagnetických polí, od nanodrobečků až po obrovské kusy "vesmíru". Jeho základním pracovním prostředím je plazma, o které mainstreamová věda shodně říká, že je to dokonalý nosič elektřiny Wed, 05 Sep 2018 10:31:20 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/elektromagnetismus-prostupuje-celym-vesmirem Elektrický vesmír https://celostnivzdelavani.cz/elektricky-vesmir?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Duchové a zdánlivé strašidelné děje mohou být energetické záznamy. Vesmír je kvantový počítač, který zachovává a dekóduje informace. Každá informace se zapisuje do vláken reality. V této "knihovně všeho" je, jak mnozí tvrdí, uložena každá myšlenka a každá událost Tue, 04 Sep 2018 09:55:44 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/elektricky-vesmir Neprodávejte svoji duši za pytlík bonbónů https://celostnivzdelavani.cz/neprodavejte-svoji-dusi-za-pytlik-bonbonu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jakmile se lidé oddají nějaké formě ztráty soucitu, jsou mrtví, přestože ještě dýchají. Takoví lidé pak kráčí kolem nás, ale jsou mrtví. Lidská společnost je v tomto směru řízený blázinec. Můžeme to změnit, ale jenom tak, že změníme sami sebe a je skutečně nejvyšší čas s tím začít. (David Icke) Mon, 03 Sep 2018 10:17:39 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/neprodavejte-svoji-dusi-za-pytlik-bonbonu Míra našeho naprogramování = stupeň naší úspěšnosti https://celostnivzdelavani.cz/mira-naseho-naprogramovani-stupen-nasi-uspesnosti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Naše programování Systémem je pravidelně kontrolováno, aby se potvrdilo, zda se správně vzdáváte své jedinečnosti v jeho prospěch. Probíhá to formou písemek, zkoušek, seminárních prací, kde musíme papouškovat přesně to, co nás Systém učí a čemu chce, abychom věřili Mon, 03 Sep 2018 10:07:07 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/mira-naseho-naprogramovani-stupen-nasi-uspesnosti Jsme vězni zmanipulované mysli https://celostnivzdelavani.cz/jsme-vezni-zmanipulovane-mysli?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Vzdělávací Systém přehlíží nebezpečné informace, které odhalují to, co systém nechce, aby jste věděli, nebere je do úvahy, nezmiňuje je, a když, tak je prezentuje jedině jako "nedůležité". Copak by mohl Systém, který je založen na kontrole naší mysli použít svou vlastní instituci k odhalení informací, které ukončí jeho nadvládu? Fri, 31 Aug 2018 09:31:32 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jsme-vezni-zmanipulovane-mysli Život v zrcadlovém světě, v realitě pěti smyslů https://celostnivzdelavani.cz/zivot-v-zrcadlovem-svete-v-realite-peti-smyslu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Systém chce, abyste skutečnou realitu vnímali pouze prostřednictvím filtru pěti smyslů. Naší realitou je život v přeludu a pak je jen to co vidíme, slyšíme, čeho se můžeme dotknout, co cítíme a můžeme ochutnat. Tyto smysly jsou ale "šálivé" výtvory naprogramovaného mozku. Systém nechce, abyste toto věděli, a dělá vše pro to, aby vás od této pravdy odvedl a vy tak v nevědomosti sloužili jeho zájmům Fri, 31 Aug 2018 09:27:27 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zivot-v-zrcadlovem-svete-v-realite-peti-smyslu Když se objeví génius, všichni tupci se proti němu spřáhnou https://celostnivzdelavani.cz/kdyz-se-objevi-genius-vsichni-tupci-se-proti-nemu-sprahnou?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Agrese, pronásledování a zesměšňování bylo zaměřeno vždy na mystiky, proroky a volnomyšlenkáře, kteří byli v kontaktu se svým nesmrtelným duchem – vyšším Já. To je známo. Nebyli zabíjeni šílení vládci a krvežízniví psychopati ale zejména vysoce etičtí, čistí, humanní a kreativní osoby Thu, 30 Aug 2018 10:00:09 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/kdyz-se-objevi-genius-vsichni-tupci-se-proti-nemu-sprahnou Gnostický mýtus o Sofii https://celostnivzdelavani.cz/gnosticky-mytus-o-sofii?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Podle tohoto moudrého mýtu má gnostický věčný aión – Matka Sofia, božská Moudrost svoji nápodobu, světskou Sofii, "spodní Sofii", která si bere sílu z té horní, ale je pouze její zrcadlovou či stínovou nápodobou Wed, 29 Aug 2018 08:52:59 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/gnosticky-mytus-o-sofii Demiurg – Pán Temna je rozený materialista https://celostnivzdelavani.cz/demiurg-pan-temna-je-rozeny-materialista?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Demiurg – Pán Temna je rozený materialista, a proto mu celý svět povstává z černého bodu hmoty, zvaného v hebrejštině "jod". Z tohoto židovského materialismu nám vyvstala celá naše dnešní materialistická věda se svojí teorií o vzniku kosmu z hmotné kuličky a z ní vznikly všechny teorie o vývoji člověka z láčkovce, žížaly a opice. Z této ideologie nám vznikla celá teorie o vzniku organické hmoty z neorganické "samovývojem" Tue, 28 Aug 2018 20:22:25 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/demiurg-pan-temna-je-rozeny-materialista Demiurg https://celostnivzdelavani.cz/demiurg?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Demiurg, pán Temnoty a hmoty se podle gnostiků omylně domnívá, že je nejvyšším Bohem, když ovládá "svět těla a jména". Je tomu tak proto, že nezná skutečného Otce, nezná pleroma - hodnotu Úplnosti a ani nezná Světlo poznání Tue, 28 Aug 2018 20:08:21 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/demiurg Podle Gnoze je materialistická říše smrti, říší života https://celostnivzdelavani.cz/podle-gnoze-je-materialisticka-rise-smrti-risi-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Už od Védy je tradováno, že ta pomyslná "říše Světla", vůbec není říší smrti, a že "onen svět", kam se ubírají probuzené duše všech zemřelých, je naopak říší Života Tue, 28 Aug 2018 08:22:00 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/podle-gnoze-je-materialisticka-rise-smrti-risi-zivota Píseň o perle https://celostnivzdelavani.cz/pisen-o-perle?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Proces poznání je v Gnozi charakterizován velmi krásně, poetickým obrazem, který pomáhá člověku poznání pochopit: "Poznání je rozpomínání se na božského Otce", je to "probouzení se" a proces hlubokého ponoření se do hlubin svého skrytého vědomí a podvědomí a nalezení perly – jiskry poznání Tue, 28 Aug 2018 07:44:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/pisen-o-perle Probuzený "Duch", který o sobě ví, neubližuje https://celostnivzdelavani.cz/probuzeny-duch-ktery-o-sobe-vi-neublizuje?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Máme zachovanou krásnou filosofii starého řeckého filosofa Empedokla, který vykresluje pravý obraz podstaty světa, věčný souboj síly Jednoty, kterou on nazývá "láskou" a síly nejednotnosti, kterou on nazývá "nenávistí", které se jako dvě věčné antagonistické protivy neustále snaží působit a ovlivňovat náš svět Fri, 24 Aug 2018 10:51:05 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/probuzeny-duch-ktery-o-sobe-vi-neublizuje Všichni vědoucí a probuzení musí bránit lidské a duchovní hodnoty https://celostnivzdelavani.cz/vsichni-vedouci-a-probuzeni-musi-branit-lidske-a-duchovni-hodnoty?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V gnostickém pojetí je pleroma úplnost čili "pravé jsoucno". Je samostatnou a věčně existující říší a je odděleno mystickou "hranicí" od světa hmotných forem, neúplnosti, částečnosti, světa smrti, stálé žádosti a lačnosti. To základní, s čím se v Gnozi a ve všech východních duchovních systémech setkáváme, je existence "dvojího světa", světa hmotného, světa duchovního a pak ještě v našem světě, jejich smíšeniny Fri, 24 Aug 2018 10:47:29 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vsichni-vedouci-a-probuzeni-musi-branit-lidske-a-duchovni-hodnoty Stoupejte po schůdkách poznání k úplnému osvobození https://celostnivzdelavani.cz/stoupejte-po-schudkach-poznani-k-uplnemu-osvobozeni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Svět duchovnosti je věčnějsoucí duchovní říší, která je nehmotné podstaty a její paprsky zasahují náš svět jako jakési jiskřičky světla. Způsobují v nás, že můžeme poznávat, přijímat Světlo poznání, a že se to poznání má kam zrodit Thu, 23 Aug 2018 09:04:05 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/stoupejte-po-schudkach-poznani-k-uplnemu-osvobozeni Podstata původního, čistého učení https://celostnivzdelavani.cz/podstata-puvodniho-cisteho-uceni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jak vypadalo to původní, čisté učení, ještě předtím než je židokřesťanství začalo přepracovávat? Můžeme se o něm dozvědět právě u židovstvím nedotčených gnostických spisů nebo ve východním manicheismu a v učení "nazorejců". Gnostici velebili Boha-Otce coby Pána Světla poznání a pravdy, jako dosud nepoznaného nejvyššího Boha, který má jinou podstatu, jiný základ, než bylo v té době, v antice obvyklé, ale hlavně, který byl zcela jiného charakteru, než Bůh podle biblického židokřesťanství Wed, 22 Aug 2018 19:01:27 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/podstata-puvodniho-cisteho-uceni "Ať už se ke mně lidé dostanou jakkoli, budou stejně vítáni, protože cesta, kterou se vydají je z každé strany má." Kršna - Bhagavadgíta https://celostnivzdelavani.cz/at-uz-se-ke-mne-lide-dostanou-jakkoli-budou-stejne-vitani-protoze-cesta-kterou-se-vydaji-je-z-kazde-strany-ma?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Mnozí v dnešní době spojují slovo Gnóze s kolekcí textů nalezenou v pouštích Blízkého východu v Nag Hammádí nebo se Svitky od Mrtvého Moře. Nicméně pravdou je, že tyto texty a mnohé další jsou pouze malou částí mnohem staršího, rozšířenějšího hnutí, které ale nemůže být vystopované pouze fyzickou evidencí, ale opravdu může být poznané pouze přes probuzené vědomí a zkušenosti nezískané pouze v tomto fyzickém světě, ale zejména ve svých vnitřních světech a to prostřednictvím technik, jako například meditace, snová jóga a další Tue, 21 Aug 2018 20:19:17 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/at-uz-se-ke-mne-lide-dostanou-jakkoli-budou-stejne-vitani-protoze-cesta-kterou-se-vydaji-je-z-kazde-strany-ma Pravda zůstane pravdou, i když jí nikdo nevěří. Lež je lží, i když jí věří všichni. https://celostnivzdelavani.cz/pravda-zustane-pravdou-i-kdyz-ji-nikdo-neveri-lez-je-lzi-i-kdyz-ji-veri-vsichni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Celá západní kultura tzv. "křesťanství" spočívá na židovství a na židovském náboženství a podle toho to také u nás vypadá. Tato kultura tvrdí, že židovství bylo lůnem pravého křesťanství a že antická gnoze je sekundární. To je z hlediska pravdy a vědy naprosto neudržitelný a obrácený výklad! Mon, 20 Aug 2018 19:22:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/pravda-zustane-pravdou-i-kdyz-ji-nikdo-neveri-lez-je-lzi-i-kdyz-ji-veri-vsichni Tisíce let temné síly zatemňovaly Světlo poznání https://celostnivzdelavani.cz/tisice-let-temne-sily-zatemnovaly-svetlo-poznani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Tisíce let temné síly zatemňovaly Světlo poznání a obrušovaly jasné kontury védských životadárných slov a převracely jejich význam. Z tohoto převráceného, zrcadlového materializmu je zrůdně odvozen všechen život. Ne z ducha Úplnosti, nýbrž pouze z hmoty. Celý svět je postupně zpředmětňován a personifikován tak, aby byl nakonec "amrtam", nesmrtelný živý duch, přeměněn na omamný nektar bohů, a aby z dokonalého duchovního Člověka vznikl postupně spodinový a pověrečný materialista Thu, 16 Aug 2018 09:40:04 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/tisice-let-temne-sily-zatemnovaly-svetlo-poznani Konečná, smrtelná fáze vývoje řeči https://celostnivzdelavani.cz/konecna-smrtelna-faze-vyvoje-reci?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Konečná a smrtelná fáze vývoje řeči i celé lidské kultury je zachycená ve slovnících vymřelých řečí - staré řečtiny, latiny nebo sanskrtu. Význam jednotlivých slovních kořenů je postupně a cíleně převracen a vytváří úplný nebo alespoň částečný opak původního významu. Oživující význam slov je potlačován a je zaměňován za význam umrtvující. Symbolicky lze říci, že se zde studený Had již zcela zmocnil své kořisti, vykřesaného dědictví člověka. Proto i obraz dnešního světa je tak hrůzný a velmi alarmující Wed, 15 Aug 2018 18:40:08 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/konecna-smrtelna-faze-vyvoje-reci Konkretizace a zhmotňování slov – úpadek řeči i civilizace https://celostnivzdelavani.cz/konkretizace-a-zhmotnovani-slov-upadek-reci-i-civilizace?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Smysl védštiny se odvozoval od poznávání. S materializováním kultury upadala řeč i člověk sám do stále postupující vulgarizace a primitivismu. Proces velebení umělé inteligence a zhmotňování původního duchovního bohatství člověka je možno označit za pravou příčinu smrti národů, ničení skutečných hodnot člověka, úpadku kultur a jejich jazyků Tue, 14 Aug 2018 19:27:40 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/konkretizace-a-zhmotnovani-slov-upadek-reci-i-civilizace Véda je jediná plnosmyslná řeč na naší planetě, ve které neexistují slova bez vnitřního významu a vztahu k Celku https://celostnivzdelavani.cz/veda-je-jedina-plnosmyslna-rec-na-nasi-planete-ve-ktere-neexistuji-slova-bez-vnitrniho-vyznamu-a-vztahu-k-celku?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Každý Indoevropan, který se rozhodne studovat védštinu či sanskrt, zažije stejný pocit, jako člověk od narození krátkozraký, který dostane brýle. Slova vlastní mateřštiny, která mu desítky let nic neříkala, najednou začínají promlouvat svým vnitřním významem, vše dostává řád a logickou souvislost Mon, 13 Aug 2018 10:38:46 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/veda-je-jedina-plnosmyslna-rec-na-nasi-planete-ve-ktere-neexistuji-slova-bez-vnitrniho-vyznamu-a-vztahu-k-celku Celá védština je prodchnuta jediným smyslem, kterým je osvobození lidské mysli z nevědění https://celostnivzdelavani.cz/cela-vedstina-je-prodchnuta-jedinym-smyslem-kterym-je-osvobozeni-lidske-mysli-z-nevedeni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Védská vize světa je nejstarším filosofickým a náboženským zdrojem lidstva, ze kterého vycházejí všechny duchovní vědy. Důkazem obrovské bohatosti a vysoké kulturnosti Védy je fakt, že jeden kořen slovesa mohl zaujmout v sanskrtu více než 900 tvarů, které přesně vyjadřovaly druh popisované činnosti z hlediska osoby, čísla, rodu, času a způsobu Sun, 12 Aug 2018 19:46:58 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/cela-vedstina-je-prodchnuta-jedinym-smyslem-kterym-je-osvobozeni-lidske-mysli-z-nevedeni Vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace lidské řeči https://celostnivzdelavani.cz/vulgarizace-zprimitivneni-a-jasna-degenerace-lidske-reci?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Pod nabubřelým slovem vývoj se v případě lidské řeči skrývá jen proces vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace, doložitelná hlubokým ochuzením všech výrazových prostředků až po naprosté vymizení řady gramatických forem a kategorií, kterými staré jazyky normálně disponovaly Sun, 12 Aug 2018 19:32:10 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vulgarizace-zprimitivneni-a-jasna-degenerace-lidske-reci Původní duchovní slovo padá až na úroveň dnešního neživého computeru https://celostnivzdelavani.cz/puvodni-duchovni-slovo-pada-az-na-uroven-dnesniho-neziveho-computeru?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Vznik slova, tak jak je nám dnes vykládáno, z používání různých skřeků a zvuků pro pojmenování věcí, je omylem dnešní nevědomé společnosti. Védština dosvědčuje, že z védského liturgického obřadu "křesání slova" vylétávala, podobně jako jiskry z ohně, stále další a další slova, která měla původně hluboce gnostický a duchovní význam. Slova měla "křídla" a ducha, který je pozvedával vzhůru a teprve obracením jejich významu a nápodobou, při jejich používání, takto vzniklá slova ve světském prostředí stále více chladla, až došlo k procesu šíření slovní kultury do stále nižších a stále zvířečtějších světů Thu, 09 Aug 2018 22:17:11 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/puvodni-duchovni-slovo-pada-az-na-uroven-dnesniho-neziveho-computeru Znehodnocování původního poselství slova temnotou https://celostnivzdelavani.cz/znehodnocovani-puvodniho-poselstvi-slova-temnotou?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovem "kurvan", znázorňují véďané svou duchovní "oběť" a slovem "akurvan" znázorňují to, že neobětují a tím nepomáhají vytvářet a bránit prostor Člověka. Tito lidé, dle Védy démoni, i když jsou od rána do večera v jakékoliv činnosti, tak jsou ve skutečnosti nečinní, protože nepracují na napřimování Člověka a nepracují pro Světlo vědění Thu, 09 Aug 2018 16:20:20 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/znehodnocovani-puvodniho-poselstvi-slova-temnotou Zrcadlová přeměna védských slov temným světem https://celostnivzdelavani.cz/zrcadlova-premena-vedskych-slov-temnym-svetem?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovo "šástram" původně znamenalo poučující a slavnostně přednášené "védské slovo", které štěpí síly gravitace a dobývá "proudy poznání ze skály". Od jisté doby ale začíná znamenat toto slovo "šástram" také "zbraň", duchovní "meč" a později dokonce i meč kovový. Takže tady vidíme proměnu významu výrazu "slovo" na "meč". Tato proměna není vůbec náhodná, ale naopak cílená a záměrná. A to pak uvádí celý materialistický, slepecký a neprobuzený svět na stále větší a větší scestí, na převrácení z duchovní vize na materialistický výraz Thu, 09 Aug 2018 15:31:36 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zrcadlova-premena-vedskych-slov-temnym-svetem Brahma https://celostnivzdelavani.cz/brahma?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Hlavním smyslem Védy byla liturgie slova (brahma). Slovo se zde velebilo jako to, co obsahuje ideu - boha sómu, který je mystickým králem lidské společnosti, protože skrze něj a jeho "oběť" - třikrát denně opakovanou recitací, docházelo "k přijímání" Světla a k nastartování vnitřního procesu poznání Thu, 09 Aug 2018 14:35:41 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/brahma "Vývoj řeči" usvědčuje historiky ze lži https://celostnivzdelavani.cz/vyvoj-reci-usvedcuje-historiky-ze-lzi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovo slouží podle védské filosofie jako médium, které nás spojuje s "bohy", protože obsahuje ideu a idea je božského původu. Slovo člověka mentálně pozvedává ze zvířeckosti a věčného sváru duality do bezoblačných výšin, kde není ani smrt Thu, 09 Aug 2018 14:27:33 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vyvoj-reci-usvedcuje-historiky-ze-lzi Védská teorie slova https://celostnivzdelavani.cz/vedska-teorie-slova?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Sama védská teorie slova říká, že slovo je v zásadě vytvořeno ze dvou konsonant a z jedné "vykřesané" samohlásky mezi nimi. Ta samohláska je přímým projevem či reprezentantem ducha života samotného, kdežto konsonanty jsou projevem obou věčných kosmických kamenů ("nebe" a "země"). Samohláska tvoří pravou náplň, ducha nebo "vznášedlo" toho slova, které je celé okřídlené, je duchovní podstaty, je hudební, tónické, podobně jako když činely křísneme o sebe a vznikne tón, který se nese do všech stran, přičemž ty činely jsou rozechvívány tím vyvolaným tónem, chvějí se, kon-sonují, tedy spoluzní s tím sonantem a s tím znějícím tónem Thu, 09 Aug 2018 14:18:33 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vedska-teorie-slova Védština byla úzce svázaná s náboženským a gnostickým smyslem slov https://celostnivzdelavani.cz/vedstina-byla-uzce-svazana-s-nabozenskym-a-gnostickym-smyslem-slov?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Na védské řeči je pozoruhodné to, že je zde spojena lingvistika, filosofie a náboženství do jednoho smysluplného a neoddělitelného celku a nelze říct, která myšlenka je čistě lingvistická, gramatická, a která myšlenka je náboženská a filosofická, protože zde je to všechno v jednom harmonickém celku Thu, 09 Aug 2018 12:07:49 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vedstina-byla-uzce-svazana-s-nabozenskym-a-gnostickym-smyslem-slov Védština https://celostnivzdelavani.cz/vedstina?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Védština je nejstarší řeč na planetě a její kořeny sahají desítky tisíc let a její stopy nalezneme po celé planetě a u všech kultur. Je obrazem největšího a nejdramatičtějšího boje dvou temných a nepřátelských sil v kosmu, který se neustále odehrává Thu, 09 Aug 2018 11:53:13 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/vedstina "Rg Véda" https://celostnivzdelavani.cz/rg-veda?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss To nejdůležitější z čeho vyšla celá indická duchovní tradice je tento obrovský soubor hymnů, který byl zapsán do písma kdysi dávno, někdy v 1. pol. 1. tis. př.nl., ovšem s tím, že jak v samotných hymnech, tak i ve spisech, které indickou tradici doprovázejí, se mluví o tak pradávné historii vzniku těchto zpěvů, že o tom není možné v rámci racionalistické západní vědy vůbec hovořit, protože bychom byli oficiálními strukturami ihned znevěrohodněni Thu, 09 Aug 2018 11:45:50 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/rg-veda Véda https://celostnivzdelavani.cz/veda?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Samotná Véda se dělí na čtyři části, tzv. samhity: Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda a tzv. "Védánta", znamenající ukončení Védy a ucelení Véd. Máme tu tradici 4 Véd, ze kterých je Rg Véda ta nejstarší a nejdůležitější. Je to 1017 hymnů nebo manter, bráhman či šáster, které velebí různé projevy jedné duchovní síly, jenž jsou nazývány nejčastěji jako "agni", "indra", "varuna" nebo "mitra" Thu, 09 Aug 2018 10:47:30 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/veda Odmítněte náboženství, kde podstata "oběti" je krvavá https://celostnivzdelavani.cz/odmitnete-nabozenstvi-kde-podstata-obeti-je-krvava?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Obecně a bez jakékoliv výjimky platí, že jestliže podstata "oběti" je krvavá, tak se jedná vždy o démonství a my podporujeme zlo. Proto jakékoliv krvavé obětnictví, a je zcela lhostejné, zda je prováděné reálně nebo pouze "symbolicky" (krev Páně, tělo Páně, kříž), musíme co nejdůrazněji odmítnout! Thu, 09 Aug 2018 10:41:00 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/odmitnete-nabozenstvi-kde-podstata-obeti-je-krvava Proč je nutné zcela odmítnout katolictví a židokřesťanství? https://celostnivzdelavani.cz/proc-je-nutne-zcela-odmitnout-katolictvi-a-zidokrestanstvi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss "Spása", o které se v židokřesťanství jedná, není určena pro člověka ušlechtilého, kvalitního a čistého, není určena pro dharmiky, pro zbožné lidi naší indoevropské duchovní tradice Thu, 09 Aug 2018 10:32:20 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/proc-je-nutne-zcela-odmitnout-katolictvi-a-zidokrestanstvi Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista https://celostnivzdelavani.cz/nabozenstvi-hada-si-jen-na-sebe-obleklo-krista?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jakékoliv iluze o údajně křesťanském vedení Evropanů k lidskosti můžeme velmi rychle opustit. Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista, aby tímto hereckým trikem, stejně jako to udělal Jákob-Izrael, který oklamal svého slepého otce Izáka a záměnou se vydával za svého prvorozeného bratra v Bibli Thu, 09 Aug 2018 10:25:24 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nabozenstvi-hada-si-jen-na-sebe-obleklo-krista Židokřesťanství je církev ďáblova https://celostnivzdelavani.cz/zidokrestanstvi-je-cirkev-dablova?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Původní védský "nápoj sómy", nápoj poznání, byl židokřesťanstvím změněn na víno, což je také velmi významná změna, protože ta představa, že u "svatého přijímání" pijeme alkohol, který navíc symbolizuje krev, je pro původní duchovní školu naprosto nepředstavitelná. Mešním vínem je nám tady v podobě židokřesťanské liturgie symbolizována "svatá krev", která krmí boha - démona podsvětí, Pána Zla, který se jí živí Thu, 09 Aug 2018 10:16:09 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zidokrestanstvi-je-cirkev-dablova Převrácený biblický příběh o ráji https://celostnivzdelavani.cz/prevraceny-biblicky-pribeh-o-raji?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Židovskou metodu záměny a nápodoby nám naprosto nádherně a symbolicky ukazuje biblický příběh o ráji se dvěma stromy, kdy tisíce let rostl přes celou Asii až k nám jenom jeden strom, ale právě Židé zasadili strom druhý a ten první, buddhistický strom poznání, Buddhův fíkovník, surově pomluvili a Buddhu pak proměnili v "hada" a zasadili zrcadlovou nápodobou, strom druhý, který nazvali "stromem života" Wed, 08 Aug 2018 13:15:02 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/prevraceny-biblicky-pribeh-o-raji Bible se svými židovskými vpisky bohužel stále pracuje na zhmotňování duchovních obrazů a principů https://celostnivzdelavani.cz/bible-se-svymi-zidovskymi-vpisky-bohuzel-stale-pracuje-na-zhmotnovani-duchovnich-obrazu-a-principu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Velkou kuriozitou je, že západní či židovské křesťanství vznikalo od samého počátku z malého semínka, které bylo pravým opakem toho, co chtěli buddhisté. Je to až neuvěřitelné, že ten úmysl, ten prvotní záměr, tak obrovsky a hrůzně vyrostl Wed, 08 Aug 2018 12:49:24 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/bible-se-svymi-zidovskymi-vpisky-bohuzel-stale-pracuje-na-zhmotnovani-duchovnich-obrazu-a-principu Církev vytunelovala a obrátila zcela naopak poselství buddhismu https://celostnivzdelavani.cz/cirkev-vytunelovala-a-obratila-zcela-naopak-poselstvi-buddhismu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Lidé jsou vychováni materialisticky tak, aby žádná Idea či Světlo ducha nebyla „nevědecky“ nadřazována jejich posvátné hmotě. Díky své nechápavosti zalepují každý nově vytvořený prostor Světla, který se poznáním v říši Temna a Hada vytvoří Tue, 07 Aug 2018 14:59:27 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/cirkev-vytunelovala-a-obratila-zcela-naopak-poselstvi-buddhismu Současní křesťané se hluboce mýlí https://celostnivzdelavani.cz/soucasni-krestane-se-hluboce-myli?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Všichni křesťané, kteří dnes věří katolické církvi, ty dobré duše, které volají po morálce, čestnosti a spravedlnosti a myslí to upřímně, jsou hluboce se mýlící lidé. Židokřesťanství je podvod, kterým se nechali zmást a svést Tue, 07 Aug 2018 14:48:38 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/soucasni-krestane-se-hluboce-myli Cílená likvidace všech skutečných a čistých křesťanů https://celostnivzdelavani.cz/cilena-likvidace-vsech-skutecnych-a-cistych-krestanu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Poslední zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali bogomilové, a dále z jižní Francie, kde si říkali katharos - ti čistí. Toto řecké slovo označující pravé původní křesťany, v německém znění die Ketzer a v českém kacíři, se stalo ve středověké Evropě opakem čistého křesťanství a nadávkou Tue, 07 Aug 2018 14:38:59 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/cilena-likvidace-vsech-skutecnych-a-cistych-krestanu Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě https://celostnivzdelavani.cz/zidovstvi-je-jednoznacne-chtonicke-nabozenstvi-se-vsemi-rysy-ktere-muzeme-najit-hojne-na-nasi-planete?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Rozhodující zkázonosnou roli v procesu zničení skutečného duchovního a světelného védského poselství sehrálo židovství. Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě Tue, 07 Aug 2018 14:32:16 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zidovstvi-je-jednoznacne-chtonicke-nabozenstvi-se-vsemi-rysy-ktere-muzeme-najit-hojne-na-nasi-planete Světlo poznání a Bůh je totéž https://celostnivzdelavani.cz/svetlo-poznani-a-buh-je-totez?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Indická duchovní škola je pro nás nesmírně důležitá, protože na rozdíl od všech ostatních tradic nám jako jediná tady zakonzervovala původní indoevropskou vizi světa, která nám říká, že Světlo poznání a Bůh je totéž Tue, 07 Aug 2018 13:30:00 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/svetlo-poznani-a-buh-je-totez Je třeba konečně pochopit obrovskou manipulaci, kterou s námi materialismus dlouhodobě provádí https://celostnivzdelavani.cz/je-treba-konecne-pochopit-obrovskou-manipulaci-kterou-s-nami-materialismus-dlouhodobe-provadi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Císařovna Helena spodinového původu, matka zločinného římského císaře Konstantina, nechala ještě před vyhlášením Milánského ediktu roku 313 n.l., kterým se židokřesťanství stalo jediným uznávaným státním náboženstvím a Bible svatou knihou, všude po Galileji a Judeji stavět do hmotné skutečnosti všechna ta památná místa, o kterých se v Bibli mluví. Takto byl vyroben Izrael, jako barrandovské ateliéry Svaté země Tue, 07 Aug 2018 13:21:22 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/je-treba-konecne-pochopit-obrovskou-manipulaci-kterou-s-nami-materialismus-dlouhodobe-provadi Zkázonosná literární práce "Hada" v Bibli https://celostnivzdelavani.cz/zkazonosna-literarni-prace-hada-v-bibli?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Chtonický kult v Bibli stínově napodobil a zhmotnil všechny niterné gnostické události, a tím dosáhl plného překrytí Světla a ducha hmotou a dosáhl tak zatmění Slunce Měsícem Tue, 07 Aug 2018 13:08:21 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zkazonosna-literarni-prace-hada-v-bibli Nepodporujme svět Temnoty proléváním krve lidí, ale i zvířat https://celostnivzdelavani.cz/nepodporujme-svet-temnoty-prolevanim-krve-lidi-ale-i-zvirat?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Starý zákon je vytvořen jako nenávistný text vůči celé východní duchovní škole se snahou prosadit a duchem nápodoby překrýt a přijmout veškeré učení do své svaté knihy a vyhlásit židovské božstvo za nejvyššího boha. V rámci tohoto projektu se objevují místa, která jasně ukazují snahu zkazit původní tradici spásy a spolupráce lidstva a nahradit jí tradicí kultu smrti, krve a nenávisti Tue, 07 Aug 2018 12:58:29 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nepodporujme-svet-temnoty-prolevanim-krve-lidi-ale-i-zvirat Je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina https://celostnivzdelavani.cz/je-nam-vnucovano-ze-jsme-potomci-zloducha-kaina?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V Bibli je nám podsouván příběh o Kainovi a Abelovi a prostřednictvím zabití Abela je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina, nosíme v sobě prvotní hřích, a tudíž patříme k potomkům vraha a jsme v podstatě zločinci, kteří jsou nositeli bratrovražedného hříchu a už nikdy nemohou být čistí. Lidé jsou stavěni na roveň zvířat a je jim to manipulativně vštěpováno právě pomocí příběhů z Bible Tue, 07 Aug 2018 12:50:22 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/je-nam-vnucovano-ze-jsme-potomci-zloducha-kaina Bible rozhodně není svatá kniha, která má za cíl rozšiřovat čisté křesťanství, lásku, soucit a poznání https://celostnivzdelavani.cz/bible-rozhodne-neni-svata-kniha-ktera-ma-za-cil-rozsirovat-ciste-krestanstvi-lasku-soucit-a-poznani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ještě dnes jsme vězni židovsko-křesťanské, biblické tradice, která bohužel převrací původní poselství světla poznání do temných tónů a vychází z převrácených hodnot, kdy bílá je černá a černá je bílá, pravda je lež a lež pravdou, smrt je život a život je smrtí Tue, 07 Aug 2018 12:42:03 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/bible-rozhodne-neni-svata-kniha-ktera-ma-za-cil-rozsirovat-ciste-krestanstvi-lasku-soucit-a-poznani Jakým způsobem došlo k vytvoření Bible? https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-doslo-k-vytvoreni-bible?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V židovské Tóře je plno ukázek, jak si židovští autoři přisvojili okolní duchovní vědomosti a citáty, a pak je vyhlašovali za svoji moudrost. Často vytvořili fiktivní osobnost a časově předstrčili její učení třeba před Platona nebo jiné myslitele a tak kamuflovali to, že jsou pouhými plagiátory. Takto uměle vytvořeným postavám vkládali do úst duchovní příběhy, které působily ve prospěch židovských manipulátorů Tue, 07 Aug 2018 11:29:36 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/jakym-zpusobem-doslo-k-vytvoreni-bible Bible je židovský falzifikát https://celostnivzdelavani.cz/bible-je-zidovsky-falzifikat?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Bibli považují nedovzdělání lidé za jednolitý text a chtějí věřit tomu, že je psaná nejlépe jediným autorem, jedním svatým duchem, ale není tomu tak. Laici nejsou schopni rozeznat to, co je skutečně duchovní a světlo a co je do Bible uměle implantováno, se záměrem pošpinit, poškodit a obrátit naruby původní smysl křesťanské víry Tue, 07 Aug 2018 11:20:48 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/bible-je-zidovsky-falzifikat Máme v sobě dvě inteligence https://celostnivzdelavani.cz/mame-v-sobe-dve-inteligence?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jedna inteligence coby ratio pracuje jen jako sebestředný, sobě prospěšný aktér, který se pokouší ovládnout své okolí, podřídit si ho a zkrátka chce dělat jen to, co on sám uzná za vhodné, vzhledem ke svému prospěchu. Naopak rozum coby buddhi, chce také člověku pomoci, ale tak, že buduje jeho vnitřní světy způsobem probouzení se a pracuje principem rozsvěcení svíčky v temnotách, což považuje za to nejdůležitější Tue, 07 Aug 2018 11:13:48 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/mame-v-sobe-dve-inteligence Smyslem života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše https://celostnivzdelavani.cz/smyslem-zivota-neni-zabava-hra-v-kostky-hromadeni-zlata-ale-zachrana-krasne-princezny-nasi-duse?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Podle gnostiků není smyslem života zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, nejjasnější perly, naší duše. Naopak cílem židokřesťanství je převrátit vše skutečně hodnotné a pošpinit lidskou cestu za světlem poznání a za skutečným mírem, které právě poznání jako jediné může přinést Tue, 07 Aug 2018 10:31:39 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/smyslem-zivota-neni-zabava-hra-v-kostky-hromadeni-zlata-ale-zachrana-krasne-princezny-nasi-duse Cesta skutečného Člověka a cesta Hada https://celostnivzdelavani.cz/cesta-skutecneho-cloveka-a-cesta-hada?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ti, co jsou nevědoucí, zbabělí a necitliví se vždy ochotně podřizují dočasné nadvládě jedné ze dvou temných sil, které se zatím střídají ve světové nadvládě. Tím se vyhnou důležitému "lisování", tedy "křtu" poznání, a tak i možnosti se probudit, napřímit se a směřovat vzhůru Tue, 07 Aug 2018 10:18:15 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/cesta-skutecneho-cloveka-a-cesta-hada Náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami https://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-je-permanentne-formovan-a-znasilnovan-dvema-silami?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Tisícileté zkušenosti našich indoevropských předků vykrystalizovaly v poznání, že náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami, které neustále bojují proti sobě a srážejí se při věčném boji o nadvládu. V indické Védě jsou tyto síly chápány jako "křesací síly" života Tue, 07 Aug 2018 10:09:33 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nas-svet-je-permanentne-formovan-a-znasilnovan-dvema-silami Podstatou poznání je vykřesané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti https://celostnivzdelavani.cz/podstatou-poznani-je-vykresane-vnitrni-svetlo-ktere-zahani-temnotu-neprobuzenosti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Zde na zemi se neustále prolínají dva světy, svět plného vědomí a životodárného lidského tepla, který vzniká křesáním o sebe dvou nelidských systémů a svět nevědomí, chladu, egoismu a smrti, svět Hada, který křestem vědomí neprochází Tue, 07 Aug 2018 09:55:56 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/podstatou-poznani-je-vykresane-vnitrni-svetlo-ktere-zahani-temnotu-neprobuzenosti Veškerým nejstarším učením Indoevropanů proniká spásná trojitost a spásné číslo 3 coby symbol života https://celostnivzdelavani.cz/veskerym-nejstarsim-ucenim-indoevropanu-pronika-spasna-trojitost-a-spasne-cislo-3-coby-symbol-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Učení o třech principech je základem učení o duchu života. Komu se poznáním během života nerozštěpí svět na dvě proti sobě stále působící a navzájem se ve vládě střídající, nevědoucí a kriminální síly, kterým člověk nemůže sloužit a musí je stále odmítat a ten, kdo nenajde východisko ve třetí síle, vzniklé rozevřením prostoru mezi nimi, tak ten nedosáhl veledůležitého poznání života Tue, 07 Aug 2018 09:42:30 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/veskerym-nejstarsim-ucenim-indoevropanu-pronika-spasna-trojitost-a-spasne-cislo-3-coby-symbol-zivota Nebuďme nevědomé ovce https://celostnivzdelavani.cz/nebudme-nevedome-ovce?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nebuďte nevědomé, zmanipulované a zoufalé ovečky, kterým je namlouváno, že jsou bezbranné a nemohou nic změnit, opak je pravdou Tue, 07 Aug 2018 09:31:56 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/nebudme-nevedome-ovce Žij pravdu, střes pravdu, braň pravdu https://celostnivzdelavani.cz/zij-pravdu-stres-pravdu-bran-pravdu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Měli bychom si uvědomit, že si sami svým pravdivým a vědomým přístupem v životě vytváříme svůj osud a zároveň i osud celé naší planety Mon, 06 Aug 2018 17:33:13 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/zij-pravdu-stres-pravdu-bran-pravdu Neskutečné: Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní? https://celostnivzdelavani.cz/neskutecne-jak-dlouho-zije-pacient-s-chemoterapii-a-jak-dlouho-bez-ni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a filosofie na Kalifornské univerzitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let. To na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně propagované víře, chemoterapie prostě nefunguje Thu, 14 Dec 2017 12:19:40 GMT Zdravotnictví na pranýři https://celostnivzdelavani.cz/neskutecne-jak-dlouho-zije-pacient-s-chemoterapii-a-jak-dlouho-bez-ni O způsobu léčby si rozhodněte vy sami https://celostnivzdelavani.cz/o-zpusobu-lecby-si-rozhodnete-vy-sami?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Pokud jde o medicínu, tak blokace a brzdění nových myšlenek a postupů je zde daleko větší než v jiných oborech. Nelze zpochybnit místo konvenční medicíny tam, kde je nezastupitelná, což jsou zejména akutní zákroky. Bezprostředně po vážné automobilové nehodě nebudete potřebovat sebeskvělejšího detoxikačního terapeuta, ale lékaře konvenční medicíny, který vás nejprve „opraví“ a sešije. Mimo oblast akutních zákroků však lze téměř všude najít spousty metod, jejichž vědeckost je velmi sporná. Mnohé jsou postaveny na nefunkčnosti a nepravdivých předpokladech někdy i na zmanipulovaných studiích Thu, 14 Dec 2017 11:31:51 GMT Zdravotnictví na pranýři https://celostnivzdelavani.cz/o-zpusobu-lecby-si-rozhodnete-vy-sami Dr. Tullio Simoncini https://celostnivzdelavani.cz/tullio-simoncini?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dr. Tullio Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění. Tullio začal hledat účinné fungicidní léky a nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Houba se nedokáže přizpůsobit alkalickému prostředí, které aktivuje jmenovaná látka a postupně usychá Wed, 13 Dec 2017 17:22:36 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/tullio-simoncini Rex Newnham https://celostnivzdelavani.cz/rex-newnham?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Rex Newnham zjistil zajímavou věc. Existují oblasti, kde je vysoký výskyt revmatismu a jiné, kde je jeho výskyt nízký Wed, 13 Dec 2017 16:57:15 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/rex-newnham MUDr. Kamil Jurkovič https://celostnivzdelavani.cz/kamil-jurkovic?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V Trenčíně se odvážil vyzkoušet své objevy na pacientovi s rakovinou, který byl jako nevyléčitelný odeslán z nemocnice domů umřít. Stav pacienta se zlepšil a uzdravil se (žil pak ještě 13 let) Tue, 12 Dec 2017 18:20:40 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/kamil-jurkovic Dr. Karel Fortýn https://celostnivzdelavani.cz/karel-fortyn?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Příběh vynikajícího chirurga Dr. Karla Fortýna, který při práci s nádory objevil metodu, kterou nazval devitalizace Tue, 12 Dec 2017 16:41:35 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/karel-fortyn Příběh ze života https://celostnivzdelavani.cz/pribeh-ze-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Dvě krávy si povídají v ohradě Wed, 22 Nov 2017 16:33:00 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/pribeh-ze-zivota Odhalená odtržená civilizace – zpráva pro lidstvo https://celostnivzdelavani.cz/odhalena-odtrzena-civilizace-zprava-pro-lidstvo?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Současné utajené kosmické programy byly vytvořeny odtrženou civilizací a naše konveční technologie jsou proti technologiím této civilizace zcela primitivní. Odtržená civilizace je tak odlišná od té, z které vyšla, že vytváří zcela jinou společnost. Používá úplně jiné technologie, jiný společenský systém a jiný systém kontroly. Nyní již existuje samostatně a má charakter totalitní společnosti Thu, 16 Nov 2017 19:29:50 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/odhalena-odtrzena-civilizace-zprava-pro-lidstvo Odhalený vesmír – zpráva pro lidstvo https://celostnivzdelavani.cz/odhaleny-vesmir-zprava-pro-lidstvo?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss 5 zpráv pro lidstvo Tue, 14 Nov 2017 18:27:41 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/odhaleny-vesmir-zprava-pro-lidstvo Většina informací, včetně vědeckých, je jen systém přesvědčování https://celostnivzdelavani.cz/vetsina-informaci-vcetne-vedeckych-je-jen-system-presvedcovani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Na základě celé řady informací armádních expertů, kteří komunikují a spolupracují s Enzáky, byly získány důležité informace. Většina z těchto entit operuje ve čtvrté hustotě. My působíme ve třetí. Pohybují se vesmírem tak, že převibrují svou frekvenci na naši planetu a tak překonávají vzdálenost mnoha světelných let během jedné setiny vteřiny. Využívají pro svůj pohyb a pohon naši energii, kterou vyrábíme zejména přes různá náboženství a symboly Mon, 23 Oct 2017 18:12:39 GMT Nebezpečné informace https://celostnivzdelavani.cz/vetsina-informaci-vcetne-vedeckych-je-jen-system-presvedcovani Dr. Nikolaj Kozyrev https://celostnivzdelavani.cz/dr-nikolaj-kozyrev?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Rus Dr. Nikolaj Kozyrev přišel s úžasnými objevy, které byly potlačeny vojensko-průmyslovým komplexem, zejména informace o tom jak jsou lidské bytosti mocné díky svému vědomí a emocím a to že existuje vyšší inteligence, která tvoří každého z nás. Zjistil, že viry a plísně se rozrůstají v prostoru spirálovitě a definoval životodárnou sílu v tomto prostoru a její působící vlny. Pochopil, že se vše pohybuje ve spirále a přišel tak na koncept torzních polí, které pohání planetární systémy, proud času a biologický život Sat, 21 Oct 2017 20:13:21 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/dr-nikolaj-kozyrev Wilhelm Reich https://celostnivzdelavani.cz/wilhelm-reich?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované "pravdy" a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o svůj život. Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmická orgonová energie, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, ve které si pouze nevzpomínáme, kým jsme Fri, 20 Oct 2017 19:05:09 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/wilhelm-reich Zákon rezonance https://celostnivzdelavani.cz/zakon-rezonance?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním Wed, 05 Jul 2017 15:55:55 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/zakon-rezonance Karma a zdraví https://celostnivzdelavani.cz/karma-a-zdravi?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slovo karma se v současné době skloňuje téměř ve všech jazycích. Význam tohoto indického slova vyvolává ve vědomí člověka představu něčeho, co je nevyhnutelné. Lidstvo v průběhu svého vývoje znepokojovala jedna a tatáž otázka: proč má každý člověk jiný osud, proč je jeden člověk už od narození šťastný a druhý nešťastný? Mon, 03 Jul 2017 18:32:09 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/karma-a-zdravi Ivo Wiesner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? https://celostnivzdelavani.cz/byli-adam-s-evou-skutecne-prarodici-lidstva-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Různá náboženská dogmata a tabu kněží vysvětlují tím, že lidstvo je sběř, přicházející na svět se stigmatem smrtelného hříchu, a tak lze od lidí očekávat všechny možné negativní vlastnosti. Je nám sděleno, že tyto negativní vlastnosti jsou lidstvu vlastní, neboť sami jeho prarodiče, Adam a Eva, byli pro nepřístojné chování vyhnáni ráje. Příčinou, proč se Adam s Evou stali prvními biblickými trestanci deportovanými na Zemi, bylo údajné překročení zákazu Jehovi (Elohim), "konzumovat ovoce stromu vědění" jak to traduje Genesis a některé další svaté knihy, u jejichž zrodu stáli Elohim, nikoliv však Bůh. Dodnes nikdo neodhalil veškeré lži a křivá obvinění, obsažené v tomto tvrzení, neboť lidé se bojí odhalit lživý původ křesťanské bible. Jako obvykle je vše jinak Sun, 09 Apr 2017 15:09:32 GMT Zakázaná historie https://celostnivzdelavani.cz/byli-adam-s-evou-skutecne-prarodici-lidstva-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Awareness https://celostnivzdelavani.cz/awareness-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Awareness (Cosmic Awareness) je skupinová duchovní energie, vyjadřující sebe samu prostřednictvím osobního vědomí takových osobností jako byli Buddha, Kristus, Edgar Cayce, Krišna, Muhammad a další velcí avatarové, představující propojení univerzálního kosmického vědomí (Boha, Stvořitele) s vědomím lidstva a každého člověka Sun, 09 Apr 2017 14:55:15 GMT Zakázaná historie https://celostnivzdelavani.cz/awareness-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Víte, že… https://celostnivzdelavani.cz/ivo-wiesner-vite-ze?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V roce 1982 se odehrála pozoruhodná událost. Výzkumný tým University of Paris vedený fyzikem Dr. Alainem Aspectem uskutečnil jeden z nejdůležitějších experimentů 20. století. Nemohli jste o tom slyšet ve večerních zprávách. Dokonce ani ve vědeckých časopisech jste pravděpodobně nikdy nečetli Aspectovo jméno, třebaže existují někteří, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy. Dr. Aspect se svým týmem experimentálně zjistil, že za jistých okolností mohou subatomické částice, takové jako elektrony, protony a další, komunikovat navzájem i na velkou vzdálenost, která je odděluje. Není rozhodující, zda jsou od sebe vzdáleny 10 metrů nebo 10 miliard kilometrů. Nějakým způsobem se každá z částic vždy doví, co dělají ostatní a ve svém chování je následuje Sun, 09 Apr 2017 14:43:10 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/ivo-wiesner-vite-ze Ivo Wiesner: Projekt Global 2000 https://celostnivzdelavani.cz/projekt-global-2000-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Slyšeli jste někdy o plánu na snížení počtu (depopulaci) obyvatelstva Země známého jako Global 2000 Report? Tento plán na snížení počtu obyvatel Země o tři miliardy lidí byl oficiálně zveřejněn během funkčního období administrativy amerického prezidenta Cartera Sun, 09 Apr 2017 13:06:38 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/projekt-global-2000-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Loutkáři lidstva https://celostnivzdelavani.cz/loutkari-lidstva-ivo-wiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Hovoříme–li o "loutkářích" mám na mysli pozemské manipulátory s osudy Země a lidstva, o kterých se někdy hovoří jako o šedých eminencích či tajné vládě světa. Jsou to oni, kdo se pokouší vodit lidstvo jako loutky na neviditelných provázcích, spletených ze strachu o život, hrozby bídy, náboženského fanatismu, chamtivosti, touhy po moci, závisti a dalších negativních aspektů, které lidstvu darovali jako svou filosofii spolu s otcovskou částí genomu lyranští renegáti Elohim, alias Bafath či Gizeh Intelligence a jejich pokračovatelé souhrnně označovaní jako Cabal (Ilumináti, Sionisté atd.) Sat, 08 Apr 2017 22:33:42 GMT Manipulace napříč věků https://celostnivzdelavani.cz/loutkari-lidstva-ivo-wiesner Ivo Wiesner: Do ráje projdeš peklem https://celostnivzdelavani.cz/do-raje-projdes-peklem-ivo-weiesner?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss "Existuje globální tajná vláda se svými vlastními leteckými silami, se svým vlastním loďstvem a rozvětvenou sítí tajných služeb, se svým mechanismem získávání financí a informací, se schopností účinně prosazovat vliv svých idejí na národní cítění a zájmy občanů, nepodléhající žádné kontrole, ba ani povinným bilancím, takže sama sebe postavila nad zákony jednotlivých států a mimo kontrolu občanů". Americký senátor Daniel K. Inouye Fri, 07 Apr 2017 22:05:57 GMT Nebezpečné informace https://celostnivzdelavani.cz/do-raje-projdes-peklem-ivo-weiesner Křesťanství ve světle nejnovějších nalezených starověkých písemností https://celostnivzdelavani.cz/krestanstvi-ve-svetle-nejnovejsich-nalezenych-starovekych-pisemnosti?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Až do 18. století nebylo možné objektivně posoudit křesťanství. Až překlady nejrůznějších textů, zejména ze sanskrtu, otevřely lidem oči. Do teď jsme vězni židovsko-křesťanské, biblické tradice, která bohužel vychází z převrácených hodnot, kdy bílá je černá a černá je bílá Mon, 13 Mar 2017 21:51:53 GMT Zakázaná historie https://celostnivzdelavani.cz/krestanstvi-ve-svetle-nejnovejsich-nalezenych-starovekych-pisemnosti Michal Tellinger - Londýnské setkání https://celostnivzdelavani.cz/michal-tellinger-londynske-setkani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Video z přednášky Michala Tellingera, ve které zmiňuje tato témata: Deset milionů pravěkých kamenných ruin v Jižní Africe na 450 000 km jsou diagnostikovány jako pradávná energetická síť; Stali jsme se otroky bohů budující zlaté doly před 100 000 lety; Zvuk je zdrojem léčení, stvoření, dělá věci neviditelnými, je zdrojem levitace, vše souvisí se zvukem a hlasem; Zvuk se stal nástrojem naší manipulace protože nám byla vypnuta intuice a vyšší vědomí a stokrát opakovaná lež se pak stává pravdou; Starodávné manipulace s námi pomocí frekvencí stále trvají; Chrámy, obelisky, architektura měst jsou energetické stavby; Konspirační teorie jsou pravdou a záleží na vás jak s ní naložíte; Hyperzvuk je rychlejší než světlo a je na něm založena utajovaná technologie SASER; Informace jsou střeženy a skrývány místo toho, aby se cíleně šířily Wed, 08 Feb 2017 10:58:59 GMT Zakázaná historie https://celostnivzdelavani.cz/michal-tellinger-londynske-setkani Inspirativní, sociálně ekonomické informace, hnutí Zeitgeist https://celostnivzdelavani.cz/inspirativni-socialne-ekonomicke-informace-hnuti-zeitgeist?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Proč se dějí všechny negativní věci kolem nás?; Antiekonomický monetární systém; Plánované zastarávání; Kolaps ekonomického systému je nevyhnutelný; Tento systém neuvěřitelně plýtvá zdroji; Je třeba začít u sebe; O změnách bude rozhodovat masa, je třeba, aby byla co nejvíce informovaná Fri, 20 Jan 2017 15:22:27 GMT Ekonomika zítřka https://celostnivzdelavani.cz/inspirativni-socialne-ekonomicke-informace-hnuti-zeitgeist "My" a "já" https://celostnivzdelavani.cz/my-a-ja?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Nová společnost musí být založena na důsledném zveřejňování veškerých činností, jevů, výzkumu a důležitých informací. Tím se dosáhne kolektivní kontroly a skutečně rovného postavení všech. Může se rozvíjet společné jednotné vědomí a takto uspořádaná společnost bude stát na skutečně zdravých a pevných základech, bude skvěle prosperovat a bude se velmi rychle evolučně rozvíjet Tue, 03 Jan 2017 22:55:05 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/my-a-ja "Ne" pomalému a částečnému odhalení https://celostnivzdelavani.cz/ne-pomalemu-a-castecnemu-odhaleni?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Někteří tvrdí, že proces odhalení musí probíhat velmi pomalu, aby lidé unesli obludnost a záplavu lží a dezinformací. Ale daleko větším zlem a zločinem na lidech je nechat je žít v marasmu hlubokého nevědomí a lži, ve společnosti, kde je vše obráceno naruby Tue, 03 Jan 2017 22:51:27 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/ne-pomalemu-a-castecnemu-odhaleni Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/odhaleni-pravdy-o-svobode-a-manipulaci?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jsme nekonečné vědomí, které zde prožívá zkušenost, ale chtějí, abychom si mysleli toto: Jsem malý, jsem bezmocný! Jsem omezený, musím následovat ostatní. Chtějí, abychom se považovali pouze za zlomek svého skutečného já, tím, že se budeme identifikovat pouze se svým jménem, prací, rodinou, namísto podstaty svého nekonečného já. Říkají nám, co si máme myslet a dělat. Jde jim o kontrolu našeho vnímání. Když kontrolujete něčí vnímání, kontrolujete jeho jednání, které z toho vyplývá. Všechny vládnoucí organizace to dělají Tue, 03 Jan 2017 22:49:45 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/odhaleni-pravdy-o-svobode-a-manipulaci Jak to bylo, je a bude se světem a našimi životy?! https://celostnivzdelavani.cz/jak-to-bylo-je-a-bude-se-svetem-a-nasimi-zivoty?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Každý den vstávají milióny lidí, aby se pustili do každodenních povinností. Velké procento z nich svou práci nenávidí, nenávidí svého šéfa, a přece musí cestovat dlouhé hodiny autobusem, vlakem, na kole nebo pěšky, v dešti, ve sněhu, v horku nebo musí strávit dlouhé hodiny v zácpě na silnici, aby se dostali do práce, která za to nestojí. Proč všichni lidé opakují každý den takovou šílenost? Aby vydělali peníze a mohli si koupit chléb, mléko a oblečení, aby zaplatili za elektřinu, poslali děti do školy a nějak vydrželi do konce měsíce – a potom ta šílenost začne znovu. Na planetě se sedmi miliardami lidí žije většina z nás v chudobě a ve stavu tichého zoufalství, kdy čekáme na nějaký zázrak, který nám pomůže v těchto obtížných ekonomických časech. Milióny lidí sní o slávě a štěstí, které nám nabízí nekonečný počet "reality shows" v televizi. Lidé hledají jakýkoliv způsob spásy a často si vyberou ten, který jim přinese ještě více utrpení Mon, 02 Jan 2017 15:44:06 GMT Nebezpečné informace https://celostnivzdelavani.cz/jak-to-bylo-je-a-bude-se-svetem-a-nasimi-zivoty UBUNTU a peníze https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-a-penize?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Filozofie dobrovolného přispívání jako nové sociální struktury se zrodila v roce 2005. Vznikla jako důsledek intenzivního výzkumu kořenů lidstva a podvodu, který nás, lidskou rasu, zavedl až do dnešní doby. Někteří původní obyvatelé na planetě, například Cherokee, mají přísloví, které říká: "Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec." Filozofie UBUNTU je společná stovkám, pravděpodobně tisícům, starověkých kultur roztroušených po celém světě a i když je nazývána různými jmény, všude se shoduje s principy UBUNTU, kde lidé nejsou rozděleni strachem, ale žijí v jednotné komunitě oplývající hojností na všech úrovních Mon, 02 Jan 2017 12:34:06 GMT Ekonomika zítřka https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-a-penize UBUNTU přispívání https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz: V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo. Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá, jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí, nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly Sun, 01 Jan 2017 21:32:47 GMT Manipulace napříč věků https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani Michael Tellinger – Ubuntu https://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Uvědomil jsem si, že dávné civilizace žili spokojeně celou dobu velmi rozsáhlého období bez peněz! To je ta nejdůležitější věc, kterou musíme udělat. Všichni jsme se narodili na této krásné planetě a všichni jsme se narodili svobodní. Přesto se nemůžeme svobodně pohybovat po tomto světě a nemůžeme žít tam, kde jsme si vybrali. Musíme poslouchat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit za základní věci něčím, co nazýváme peníze! S tím jsme taky nesouhlasili, než jsme se narodili. Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přisouzené číslo a že s námi bude zacházeno jako s objektem či firmou. My jsme žijící a dýchající lidské bytosti, my nejsme čísla. Máme nekonečnou duši, jsme z masa a krve, ale to neznamená, že bude s námi takto zacházeno Thu, 29 Dec 2016 18:41:16 GMT Ekonomika zítřka https://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku https://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-o-frekvencich-svetle-a-zvuku?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Poznání tajů rezonance, frekvence a především zvuku, nám otevírá vyšší stádia vědomí. To vše má něco společného se zvukovými frekvencemi. Jedním z méně známých výroků Nikoly Tesly je: “Zem zvoní nepřetržitě jako zvon a pokud víte, jak máte použít tento prapůvodní zvuk, frekvence Matky Země, potom víte, jak ho přeměnit do neomezeného zdroje energie.“ Thu, 29 Dec 2016 18:26:25 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-o-frekvencich-svetle-a-zvuku Argentum astrum https://celostnivzdelavani.cz/argentum-astrum?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Argentum astrum; Agarťané; Program 22 mimozemských civilizací; Je Země dutá?; Pleáďané; Epidemie ve středověku byly uměle vytvořeny; Proč církev upalovala čarodějnice?; Akt oživení lidského těla duchem; Anunnaki Nefilim; Přechod ze 3. do 5. dimenze. Ochutnávka z pořadu "Absolutně neuvěřitelné" Jaroslava Chvátala na Svobodném vysílači Tue, 27 Dec 2016 22:37:29 GMT Absolutně neuvěřitelné https://celostnivzdelavani.cz/argentum-astrum Dávná historie podle Ulema a Ramadoš https://celostnivzdelavani.cz/davna-historie-podle-ulema-a-ramados?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Učení Ramadoš a Ulema; Naše pravlast - galaxie Andromeda; Vznik člověka z genomu Anunaki Nefilim; Kříženci Elohim; Vznik Babylonského bratrstva - základ globálně mocenského systému; Kristova magnetická mřížka; Ariská linie. Ochutnávka z pořadu "Absolutně neuvěřitelné" Jaroslava Chvátala na Svobodném vysílači Tue, 27 Dec 2016 22:33:00 GMT Zakázaná historie https://celostnivzdelavani.cz/davna-historie-podle-ulema-a-ramados Mohamedova úmluva https://celostnivzdelavani.cz/mohamedova-umluva?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Mohamedova úmluva; Aliance sfér; Rameno Orionu; Impérium Orionu; Plazí rasa Baruch a Rahor; Dědičný hřích; Kreativní otisk; Kosmické principy; Právo první noci; Kolik mají Agarťané a Ilumináti látky argentum astrum; Maximillian de Lafayette. Ochutnávka z pořadu Absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala na svobodném vysílači Tue, 27 Dec 2016 18:24:12 GMT Absolutně neuvěřitelné https://celostnivzdelavani.cz/mohamedova-umluva Mimozemská základna Dulce https://celostnivzdelavani.cz/mimozemska-zakladna-dulce?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Souřadnice GPS; Genetické experimenty v Dulce; Úmluva s mimozemskou civilizací GRAYS; Únosy těhotných žen; Ozbrojený konflikt mezi I.T. a lidmi; Přísně tajná oficiální zpráva o vojenské operaci; Šokující skutečnosti. Ochutnávka z pořadu Absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala na svobodném vysílači Mon, 26 Dec 2016 19:08:57 GMT Absolutně neuvěřitelné https://celostnivzdelavani.cz/mimozemska-zakladna-dulce UBUNTU život https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-zivot?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss UBUNTU přispívání je založeno na starověkých kmenových strukturách lidu Afriky a mnoha dalších domorodých kmenů světa s adaptací na dnešní dobu a pro lidi zvyklé na úroveň dnešních technologií Mon, 26 Dec 2016 18:28:59 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-zivot David Icke https://celostnivzdelavani.cz/david-icke?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Jeho knihy čtou stovky tisíc čtenářů a jeho přednášky jsou zpravidla během několika dní vyprodány. Tento pozoruhodný Brit, kterého jedni milují a druzí si ťukají na čelo, začínal jako profesionální fotbalista a zranění ho přinutilo změnit profesi na televizního sportovního komentátora. Nějakou dobu se angažoval v politice, byl mluvčí Britské strany zelených, ale později stále více začal zkoumat podstatu řízení a ovládání našeho světa, k čemuž ho stále více vedly "životní náhody" a různá setkání. Své závěry pravidelně zveřejňuje ve svých knihách a na velkolepých přednáškových vystoupeních. Ačkoliv se jeho závěry mohou jevit často na první pohled neuvěřitelně, vývoj a čas mu dává postupně za pravdu v mnoha bodech jeho zkoumání a závěrů a dělá z něj tak jednoho z největších vizionářů, filosofů, či myslitelů našich dní Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/david-icke Vzestup a únik z falešného vidění světa https://celostnivzdelavani.cz/vzestup-a-unik-z-falesneho-videni-sveta?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Únik z našeho falešného vidění světa a průnik do chápání pravé podstaty naší reality a existence probíhá na individuální úrovni v podobě postupného odkrývání celé řady předpřipravených manipulačních vrstev. Na unikající jedince z tohoto falešného matrixu je nachystána celá řada léček, do kterých jsou takoví jedinci umně chytáni Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků https://celostnivzdelavani.cz/vzestup-a-unik-z-falesneho-videni-sveta Skryté manipulace https://celostnivzdelavani.cz/skryte-manipulace?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss V celé mocensky ovládané kultuře jsou podporovány procesy, které jsou zdrojem nízkofrekvenční energie. V tomto článku se dozvíte o škodlivých vlivech očkování, chemtrails, fluorizace vody a jedů v potravinách a také o manipulaci, skryté v hudbě, módě, výtvarném umění, filmu a komerční zábavě Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků https://celostnivzdelavani.cz/skryte-manipulace Anite Petek - pravda o očkování https://celostnivzdelavani.cz/anite-petek-pravda-o-ockovani?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Máme tu prvotřídní lékařku, která prostudovala 30 tisíc stran literatury o očkování a analyzovala je. Je to na slovo vzatý odborník. Na základě svých praktických zkušeností a prostudovaných materiálů dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu školní medicíny dokazuje, že očkování způsobuje více utrpení a smrti, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak bychom měli věnovat zvýšenou pozornost jejím názorům a pečlivě vše vyslechnout. Anite Petek provede rekapitulaci posledních 200 let očkování a poskytne nám napínavý a kritický názor zda očkování má, nebo nemá smysl Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Zdravotnictví na pranýři https://celostnivzdelavani.cz/anite-petek-pravda-o-ockovani Zeitgeist: Duch doby, posun vpřed https://celostnivzdelavani.cz/zeitgeist-duch-doby-posun-vpred?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Absolutní spojení našeho blahobytu s množstvím peněz je děsivá porucha systému, větší DPH, prodej či zisk ještě neznamená více spokojené, šťastné a zdravé lidi. Peníze jako prodejní komodita nepřináčí společnosti žádnou hodnotu, naopak vytváří náklady. Žebříček peněžních hodnot se naprosto oddělil od žebříčku lidských hodnot Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Ekonomika zítřka https://celostnivzdelavani.cz/zeitgeist-duch-doby-posun-vpred Peter Joseph - Zeitgest https://celostnivzdelavani.cz/peter-joseph-zeitgest?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Peter Joseph chce změnit ekonomiku, jak ji známe, aby se vyřešily neduhy společnosti. Je to zakladatel celosvětového Hnutí Zeitgeist na podporu globální udržitelnosti Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Ekonomika zítřka https://celostnivzdelavani.cz/peter-joseph-zeitgest Rozhovor s Aaronem Russo https://celostnivzdelavani.cz/aaron-russo-o-svetove-kontrole-a-vladnouci-elite?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Aaron Russo natočil utvrzující film, že elita kontroluje národy na této planetě skrz privátní banku Federálního Reservního systému (FED - centrální banka USA). To probudilo tolik lidí, jako nikdy předtím. V tomto rozhovoru s Alexem Jonesem odkrývá mnohé souvislosti Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Ekonomika zítřka https://celostnivzdelavani.cz/aaron-russo-o-svetove-kontrole-a-vladnouci-elite Petr Chobot https://celostnivzdelavani.cz/petr-chobot?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Biolog a terapeut Petr Chobot mimo jiné říká: Zorientujte se, co je dobro, zlo a co je manipulace, kdo je za čím a komu to slouží. Hlavními viníky není těch pár tisícovek lidských kreatur, kteří si hrají na vládce planety, ale my všichni, kteří jim to dovolíme, my, kteří se bavíme nějakou bezduchou zábavou, vyděláváním a hromaděním peněz, my co hrajeme některou z ubohostí komerční společnosti, kterou nám podstrčila, my, co jsme se nechali uzavřít do dokonalého vězení v kleci nevědomosti a virtuálních příběhů pro blbečky Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Odhalení https://celostnivzdelavani.cz/petr-chobot Omezování výzkumu, léčebných metod a duchovních nauk https://celostnivzdelavani.cz/omezovani-vyzkumu-lecebnych-metod-a-duchovnich-nauk?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Potlačení vědecký výzkum, zotročené zdravotnictví a zamlčená reinkarnace v křesťanství Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace https://celostnivzdelavani.cz/omezovani-vyzkumu-lecebnych-metod-a-duchovnich-nauk Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu https://celostnivzdelavani.cz/vynatky-ze-zaloby-na-farmaceuticky-prumysl-mudr-matthiase-ratha-a-jeho-tymu?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, tedy syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stál investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Nebezpečné informace https://celostnivzdelavani.cz/vynatky-ze-zaloby-na-farmaceuticky-prumysl-mudr-matthiase-ratha-a-jeho-tymu Linus Carl Pauling https://celostnivzdelavani.cz/linus-carl-pauling?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější chemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Za tento výzkum obdržel první Nobelovu cenu. Druhou pak dostal za své zásluhy o mír. Carl Pauling jako jediný užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval dávku až na 18g denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a oba rodiče zemřeli ve věku 60ti let. Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům. V 50. a 60. letech minulého století vydal bestseller o vitamínu C. Lidé začali v Americe masivně užívat vitamín C podle jeho instrukcí v knize. Výsledkem bylo, že se v té době snížila úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 50% Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/linus-carl-pauling MUDr. Matthias Rath https://celostnivzdelavani.cz/matthias-rath?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy. MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farmakartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat. Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro dvacet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Géniové v šuplíku https://celostnivzdelavani.cz/matthias-rath Karma a vzestup https://celostnivzdelavani.cz/karma-a-vzestup?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Osvětleme zmíněný pojem karma. Pojem karmy je namístě chápat jako míru průzračnosti, čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/karma-a-vzestup Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby https://celostnivzdelavani.cz/skryta-frekvence-432-hz-v-pozadi-hudby?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme "co" nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/skryta-frekvence-432-hz-v-pozadi-hudby Frekvence života https://celostnivzdelavani.cz/frekvence-zivota?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Uznávané spirituální autority potvrdili ke vztahu k nám lidem zde na Zemi unikátnost sedmi frekvencí. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Co nám ve škole neřekli https://celostnivzdelavani.cz/frekvence-zivota Citronová prevence https://celostnivzdelavani.cz/citronova-prevence?utm_medium=rss&utm_source=clanky&utm_campaign=rss Francis Drake roku 1577 hlásil, že se skorbut dá vyléčit citróny. Roku 1593 admirál sir Richard Hawkins dokázal ochránit svoji posádku tímto způsobem a i kapuitán Lancaster roku 1600 dokázal, že lze skorbut lehce porazit Thu, 22 Dec 2016 21:22:00 GMT Manipulace napříč věků https://celostnivzdelavani.cz/citronova-prevence