Souvislosti, které všude nenajdete

Tento protilidský "Babylonský systém" vytvořil svoje impérium pomocí papírových, bezcenných, jimi vytištěných peněz

Nikdy nezapomeňte, že moderní "peníze" byly vytvořeny těmi, kteří vlastnili zlato a otroky. Uvědomili si, že mohou vytisknout mnohem více papírových peněz než fyzického zlata, které si schovali pro sebe a pro lidi vytiskli velké množství peněz na požádání a podle své potřeby. Tyto zločinně tisknuté peníze jim vybudovaly monopolní kartel a velkou říši, která stále roste. Devalvace měny, ekonomické krize a velká inflace je netrápí.

Peníze jsou v podstatě nedůležité, protože nedělají nic. Jsou to jen lidé, kteří tvoří vše. Peníze jsou jen mrtvou věcí, která stojí mezi lidmi a tím, co potřebují a co chtějí. Peníze slouží jako nástroj kontroly a zotročování lidské rasy. Podívejte se kolem sebe na míru zničení a velikost devastace v našich městečkách a městech. Všechno se zdá být rozbité a trvá věčnost, než se něco opraví nebo nahradí. Mnozí lidé trpí nedostatkem a chudobou, obrovské množství lidí na Zemi hladoví, a to se děje ne proto, že nejsou lidé, kteří by tyto problémy řešili, ale prý proto, že není dost peněz! Jak absurdní, nesmyslné a nepochopitelné... Je to jen připravená výmluva a téma nekonečných debat všech politiků, když mluví o nedostatku peněz, které by měly být využity k prospěchu lidí. Ale nějak těch peněz nikdy není dost na řešení našich potřeb a našich problémů. Naprogramovaní politici to nikdy nevyřeší správně a my nikdy nedostaneme to, co chceme a co potřebujeme. Politici si s takových "banálních" problémů nic nedělají. Údajně jsou to peníze, které vždy stojí v cestě našim potřebám a pokroku.

Nyní už ale potřebujeme úplně nový právní systém, který bude především sloužit všem lidem a nejen našim zotročovatelům a katům. Musíme vytvořit nové zákony, které budou napsány vědomými lidmi a budou sloužit především lidem a ne korporacím. Tyto zákony již budou na prvním místě pro lidské bytosti, a nebudou zvýhodňovat nějakou "fiktivní entitu" nebo korporaci.

Jestliže máme mít nějakou budoucnost, hlavními autory těchto nových zákonů musí být nezávislí lidé s rozvinutou intuicí, lidstvím, svědomím, nadhledem a jasnou vizí. Tyto nové zákony lidstvo přivedou do budoucnosti plné hojnosti ve všech oblastech lidské činnosti. Pokud by lidé ale neprozřeli, nespojili se a současná situace by trvala nadále, čekalo by nás i naše děti absolutní otroctví, povinná vakcinace a NWO.

"Nové uspořádání světa" má být založeno na základní víře v absolutní rovnost všech a v důležitosti společné práce pro všeobecnou hojnost ve sjednocených komunitách, které přirozeně prosperují na všech úrovních společnosti. Nový systém vychází z přirozeného pořádku věcí, z harmonie s přírodou, naší planetou i s veškerým stvořením. Společnost založená na spolupráci, synergickém efektu a nových, lidstvu zatím utajených technologiích, přinese lidem dostatek a hojnost ve všech sférách života, takový, jaký si nyní ani nedovedeme představit.

Kvantová fyzika a vesmírný zákon přitažlivosti nás učí, že pozorovatel ovlivňuje výsledek události a že i my můžeme manifestovat své myšlenky a představy, které si vizualizujeme. Ti, kteří studovali vyšší úrovně vědomí, těmto zákonům přírody velmi dobře rozumí. Zákon přitažlivosti reaguje na naše konání a z tohoto důvodu tedy musíme jednat a něco udělat pro realizaci naší vize. Proto modelujme v naší mysli tento harmonický svět.

Připojte se k lidskému hnutí této vize a přispějte lidem něčím, co vychází přímo z vašeho srdce. Uvědomte si, jak je důležité vytvořit lidskou jednotu a pak se zbavte všeho, co nás rozděluje. Naučme se co největší soběstačnosti a postupně se zbavujme nadiktované závislosti na penězích. Tak odstraníme i cizí kontrolu nad našimi životy.

Tento protilidský 'Babylonský systém' vytvořil svoje impérium pomocí papírových, bezcenných, jimi vytištěných peněz

26.08.2022

Rychlá navigace: