Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (26. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 3. část

(26. díl)

Podíváte-li se kolem sebe pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje:

9. Podpora neschopných a zkorumpovaných. Archonti svoje cíle mohou uskutečňovat jednak pomocí lidí, kteří mají (díky cílenému historickému křížení lidí s vysokým obsahem archontího viru) vyšší procento destrukční a agresivní DNA a cítí se být pokračovateli "božské", vyvolené genetické linie a potom, díky "armádě" archontských sluhů, kteří svoji příslušnost k lidskému druhu vyměnili za různé výhody a výnosná zaměstnání. Takové jedince Archonti získávají z řad neschopných nebo naopak všehoschopných, druhořadých, chorobně ctižádostivých a morálně poškozených jedinců. Archonti je skrytě podporují a dosazují do klíčových politických funkcí. U těchto kandidátů na vysoké společenské funkce jsou vítány úchylky a závislosti všeho druhu (pedofilie, sexuální úchylky a další nenormality). Takoví jedinci se dají lehce ovládat, navíc jsou postupně korumpováni vysokými platy a jsou vtahováni do menších či větších nekalostí, aby se morálně zašpinili a případně i trestně právně provinili. Tím jsou snadněji vydíratelní a ještě lépe ovladatelní. Takto Archonti zdegenerovali celý řídicí systém. K tomu všemu ještě atakují a pak ovládají vědomí vlivných politických osobností, generality a kapitánů průmyslu (pouze 5% populace má přirozenou ochranu proti tomuto psychickému napadení, pokud si preventivně nevytvoří dopředu účinnou ochranu). U takto napadeného politika dochází doslova ke změně jeho původní osobnosti a je velmi častým jevem, že po skončení politické dráhy se jako mávnutím kouzelného proutku zase promění zpátky v "původní lidské povahy". To se stává hned, jakmile vymizí archontí posednutí (většinou do jednoho roku). Někdy takto psychicky napadení jedinci trpí i hlubokým výpadkem vzpomínek a vymizením paměti na svou předchozí politickou činnost.

10. Nefunkční a nevymahatelné právo. Další kategorií, kterou Archonti ničí lidstvo, jejich kreativitu, pracovitost a aktivitu je zamoření právního systému naprosto neuvěřitelnou změtí nepřehledných, složitých a často si i odporujících zákonů, vyhlášek, nařízení, novel, ustanovení, mnohdy nelogických a v konečném důsledku namířených proti harmonickému, přirozenému způsobu života a skutečně právní společnosti. Nesmyslně dlouhé, předražené a nekonečné právní spory, umožňují beztrestné kličkování těm, které Archonti podporují a jsou chráněnci Systému. Přisluhovači a otroci Archontů, vlivní podvodníci a všichni ti, kteří slouží archontí agendě jsou skrytě podporováni. Ostatní mají velkou smůlu, protože stojí proti obrovské byrokratické, ekonomické, právní a mocenské přesile, archontí mašinérii a stvůře, která žere jejich peníze, okrádá je o jejich drahocenný čas a nakonec je ještě často připraví o zdraví a svobodu.

11. Netransparentnost. Základním požadavkem správného fungování každé civilizace je správné rozhodování a řízení společnosti. To může probíhat jedině na základě transparentního prostředí a neustálého přísunu co nejpřesnějších a co nejpravdivějších informací, pečlivě schraňovaných historických zkušeností a vědomostí našich předků. Se všemi těmito atributy archontský Systém bojuje a podporuje pravý opak: netransparentnost, zpochybňování a zatajování pravdy a nejrůznějších informací na všech úrovních. To je základním znakem říše Archontů a jejich zatemnělé říše. Archontí moc stojí na neinformovanosti, chaosu, zmatení, lži a dezinformacích. Překroucuje historická fakta, upaluje nepohodlné knihy i lidi, vypaluje celé knihovny a urputně pronásleduje nositele gnostického poznání, které propaguje přesně pravý opak – Světlo Poznání. Utajování a zamlčování jsou v archontí společnosti prostoupeny celou její strukturou. Naše vědomí je jednotně řízenými médii neustále programováno v duchu archontských manipulací. Tyto programy ovlivňují naše vědomí, ať už vládne ve společnosti fašismus, některé z náboženství, monarcha čí demokracie.
Musíme si uvědomit, že jen naprostá transparentnost, pravdivé informace a prosvícení temnoty vede k pokroku, rovnováze, stabilitě a k harmonickému soužití v míru. Archontům ale nejde o blahobyt, pokrok a mír lidstva. Naopak, chtějí destabilizaci, násilí, války, které jim přináší tolik pro ně potřebnou nízkofrekvenční energii, která je sytí a živí.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (26. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 3. část

17.10.2020

Rychlá navigace: