Souvislosti, které všude nenajdete

UBUNTU a peníze

Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec

Filozofie dobrovolného přispívání jako nové sociální struktury se zrodila v roce 2005. Vznikla jako důsledek intenzivního výzkumu kořenů lidstva a podvodu, který nás, lidskou rasu, zavedl až do dnešní doby.

Někteří původní obyvatelé na planetě, například Cherokee, mají přísloví, které říká: "Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec."
Filozofie UBUNTU je společná stovkám, pravděpodobně tisícům starověkých kultur roztroušených po celém světě a i když je nazývána různými jmény, všude se shoduje s principy UBUNTU, kde lidé nejsou rozděleni strachem, ale žijí v jednotné komunitě oplývající hojností na všech úrovních.

Celý život jsem byl zhnusen lidským utrpením, utrpením bez konce, jakoby neexistovalo žádné rozumné řešení obtížné situace lidstva. A přece většina z nás ve svých srdcích ví, že taková řešení našich problémů existují a že jsou vlastně jednoduchá. Ale naši takzvaní vůdci žádná řešení neposkytují a zasévají stále více zmatku a trápení.

Všichni velcí proroci a učitelé minulosti se nám snažili předat stejnou moudrost: buďte jednotní, milujte jeden druhého, respektujte se navzájem a žijte v harmonii s přírodou a veškerými stvořeními. Ve skutečnosti jsou to stejné hodnoty, které se mnozí z nás pokoušejí naučit své děti. Ale náhle, v nějakém záhadném momentu v našich životech, se věci mění. Přestáváme věnovat pozornost hodnotám vyššího vědomí, zapadneme do každodenní rutiny života a úplně se zamotáme do boje o přežití. V tomto bodě si uvědomujeme, že potřebujeme vydělávat věc zvanou "peníze", abychom mohli žít na naší vlastní planetě, na které jsme se narodili.

Od jisté doby začala ve mně neodbytně klíčit jednoduchá otázka. "Jak je to možné, že bychom nutně měli potřebovat k životu peníze na planetě, kde jsme se narodili?" Najednou jsem si uvědomil, že jsme se vlastně narodili do čistého otroctví a postupně jsem zjistil, že je to neuvěřitelná past nastražená na nás těmi, kteří kontrolují tvorbu a zásoby peněz. Jsme chyceni v tiché, nikdy nekončící válce ekonomického otroctví, které bylo okolo nás tak chytře utkáno, že mnozí z nás si tuto skutečnost ani neuvědomí. Toto kruté zotročení je kontrolováno globální bankovní elitou, která drží celý svět jako rukojmí a která udělala z každého z nás svého otroka.

Všechny naše přírodní zdroje jsou těženy a prodávány nadnárodními korporacemi, které mají více práv, než živé dýchající lidské bytosti. Jednoduše jsme se stali otroky těchto korporací ve jménu peněz, chamtivosti a politické kontroly. Většina z nás vůbec netuší, jak to všechno funguje, jak jsou peníze vytvářeny a jak několik málo bankéřských rodin naprosto ovládá všechny představitelné aspekty našeho života.
Tento systém je navržen ke zničení všeho, co se mu postaví do cesty a tak si zajišťuje vlastní přežití. Vyvinul se do pokroucené formy vědomí, které klame lidstvo ohledně našeho vlastního smyslu života. Peníze jsou obrovskou překážkou, která všem brání ve tvoření a harmonickém, spokojeném životě.

Milióny lidí se dnes ale postupně probouzí a uvědomuje si jaká tichá, trvalá a záludná válka se proti lidstvu vede. Lidé po celém světě se začínají spojovat ve snaze o zásadní změnu a stále více si uvědomují, že v této době už existuje pro lidstvo mnohem lepší cesta.
Velcí filosofové nás nabádali k tomu, že velké materiální statky a bohatství nám štěstí nepřinesou. A také historie nám ukazuje, že během období velkých změn se rozpadaly i obrovské říše kvůli chamtivosti svých vůdců. Čas velké změny je opět tady. Záleží na nás, na lidech celého světa, jak tyto změny uvítáme. Změny nemůžeme docílit násilím a konfrontací, ale jen v lásce a jednotě celého lidstva. Historie nás již dostatečně poučila v tom, že láska, soucit a spolupráce jsou jedinými možnými a správnými ukazateli na cestě trvalých a pozitivních změn.

Začněme tedy aktivně rozšiřovat zprávu o jednotném Vědomí celého lidstva, což nám dovolí ukončit naše vnucené rozdělení a promění naše utrpení na hojnost, v rámci globální komunity, naplněné vzájemnou láskou, namísto vzájemného strachu.
Společnost založená na těchto principech se jmenuje UBUNTU.
UBUNTU přispívání bylo založeno na základní víře v absolutní rovnost všech a v důležitosti společné práce pro všeobecnou hojnost ve sjednocených komunitách, které přirozeně prosperují na všech úrovních společnosti. Systém vychází z přirozeného pořádku věcí, z naprosté harmonie s přírodou, naší planetou a s veškerým stvořením. Společnost založená na spolupráci, synergickém efektu, automatizaci a nových, lidstvu utajených technologiích přinese lidem mnohem větší dostatek ve všech sférách života, takový, jaký si ani nedovedeme představit.

Kvantová fyzika a vesmírný zákon přitažlivosti nás učí, že pozorovatel může ovlivnit výsledek události a že i my můžeme manifestovat své myšlenky a věci, které si vizualizujeme. Ti, kteří studovali vyšší úrovně vědomí, budou těmto zákonům přírody rozumět lépe. Zákon přitažlivosti reaguje na naše konání a z tohoto důvodu tedy musíme jednat a něco udělat pro realizaci naší vize. Proto dnes modelujme v naší mysli tento nádherný svět.

Připojte se ke hnutí UBUNTU a přispějte celku něčím, co vychází z vašeho srdce. Uvědomte si, jak je důležité vytvořit lidskou jednotu a zbavit se všeho co nás rozděluje.


Peníze nepotřebujeme

Buďme opravdu upřímní a definujme věci, které skutečně potřebujeme, my, živé dýchající lidské bytosti, k životu v hojnosti na této planetě. Sledujme pouhou logiku toho potřebného a nejdůležitějšího… jídlo, voda, láska, přátelství, oblečení, přístřeší, oheň – to jsou ty naprosto zřejmé věci... ale nechme mysl rozlétnout a podívat se kolem sebe tam, kde právě jste... co jiného ještě vidíte? Stoly, židle, lampy, ledničky, papír, pera, knihy, nože, ... seznam je prakticky nekonečný.

Co NENÍ na seznamu a co NEPOTŘEBUJEME v našich životech k přežití?
Jsou to PENÍZE!

Jakmile se zbavíme závislosti na penězích a zbavíme se kontroly peněz nad našimi životy, uvědomíme si, že peníze nedělají nic – lidé tvoří vše. Peníze jsou věc, která stojí mezi lidmi a tím, co potřebují a co chtějí. Je to překážka v pokroku a překážka v dosahování cílů.
Peníze jsou nádorem na zdravém těle, který je třeba co nejrychleji odstranit, nedělají vůbec nic – protože lidé vytvoří všechno.
Lidé sejí semena, pěstují potraviny, staví mosty, řeší matematické rovnice, staví rakety a navrhují zařízení na výrobu volné energie, montují stroje na ulehčení práce, zhotovují oblečení a boty, objímají se a utěšují navzájem, když je třeba. Lidé dělají všechno a budou v tom stále pokračovat, když nebudou mít žádná omezení. Lidé k sobě chovají hluboké emoce a jsou schopni nekonečné LÁSKY.
Peníze nedělají nic – je to jen překážka všeho pokroku a absolutní nástroj kontroly a zotročení lidské rasy. Jsou placeny trilióny výkupného za bankstery z Wall Street, které by mohly být použity na úžasné projekty k prospěchu lidstva. Velikost světového kasina, ve kterém hrají bankéři, je více než 1 kvadrilión dolarů, 20 krát více než hrubý příjem celé planety – a přece není pořád dost peněz!

Podívejte se kolem na stav zničení v našich městečkách a městech. Všechno se zdá být rozbité, trvá věčnost, než se něco opraví nebo nahradí, chudoba a hlad je všude... ne proto, že nejsou lidé, kteří by tyto problémy řešili, ale protože není dost peněz. To je nesmyslné a nepochopitelné. To je hlavní výmluva a téma debat, všech politiků, mluvení o penězích a o nedostatku peněz, které by měly být využity k prospěchu lidí. Ale nějak těch peněz nikdy není dost na řešení našich potřeb a našich problémů. Politici to nikdy nevyřeší správně a my nikdy nedostaneme to, co chceme a co potřebujeme, ale politici si s tím příliš velký problém nedělají.

Peníze vždy stojí v cestě našim potřebám a pokroku.
Ani bankéři nemají nikdy žádné problémy. Dokonce, i když se jejich banky položí, tak jsou vykoupeni a zachráněni, zatímco milióny lidí jsou vyhnáni ze svých domovů, zůstanou hladoví a nikdo je nezachrání, zatímco bankéři jsou zachráněni vždy.


Banksteři řídí svět - a peníze jsou jejich zbraň

Politici nejsou experti na řešení problémů, ale experti na sliby a prosazování agendy svých politických stran a banksterů, kteří je všechny, bez ohledu na politickou stranu, financují.
Naši vědci, inženýři, farmáři... znají všechny odpovědi, nutné k vyřešení všech problémů a mohou sami rychle realizovat opatření pro rychlý pokrok. To naše vlády a politici nedovedou. Jestliže máme krizi s potravinami, nechme farmáře, aby ji vyřešili. Dovolme inženýrům zabývat se inženýrskými problémy a vědce navrhovat vědecká řešení. Nechme učitele přijít s kreativními nápady pro výuku a experty na vodu poskytnout všem čistou vodu plnou energie. Protože odpovědi na problémy lidské rasy jsou jednoduché - jenom musíme předat řešení nadšeným lidem, kteří mají schopnosti je vyřešit.

Ale v současné době většina skvělých vědců nebo výzkumných pracovníků pracuje pro univerzity, výzkumné laboratoře nebo instituce, které patří velkým korporacím financovaných bankéři. Jejich výzkum je omezen na oblasti zájmu, ze kterých mají prospěch korporace a proto málokdy slyšíme o významných objevech. Co ale neustále opakovaně slyšíme je, jak "nás nový převratný výzkum opět přivedl o krok blíže k nalezení léku na rakovinu" nebo nějaký podobný nesmysl. Toto všechno je promyšleně navržená propaganda, která živí plamínek "naděje" mezi lidmi, kteří dřou zase další den a věří, že naši vůdci pro nás dělají to nejlepší, co mohou. Všechny nové významné objevy jsou zatajovány - pokud nemohou být kontrolovány kvůli zisku. Současný systém výzkumu pouze slouží těm, kdo nás drží v temnotě.


Velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

Po celá tisíciletí se velcí myslitelé stavěli proti zneužívání lidí pomocí peněz. Nejedná se o nic nového. Skutečnost, že v našem životě stále používáme peníze, dokazuje, jak velká je moc banksterů, která už trvá po tisíce let.

V roce 48 před naším letopočtem Julius Caesar sebral penězoměncům (bankéřům) moc razit mince a razil mince sám k užitku všech lidí v římském impériu. S touto novou a bohatou zásobou peněz císař založil a vybudoval mnoho velkých staveb a postavil skvělá veřejná zařízení. Řím byl bohatý, císař byl milovaný a lidu se vedlo dobře. Ale to se nelíbilo penězoměncům, ti chtěli kontrolovat zásobu peněz a všichni víme, jak to dopadlo s Juliem Ceasarem – byl zavražděn. My jsme jenom nikdy opravdu nepochopili ten pravý důvod – odvážil se postavit na odpor bankéřům.

Svatý Tomáš Akvinský se narodil v roce 1225 a stal se vůdčím teologem katolické církve. Velmi hlasitě se vyjadřoval ke zneužívání peněz a argumentoval, že požadování úroku je špatné, protože vede k placení "dvojitého poplatku" – poplatek jak za peníze samotné, tak za jejich používání. Jeho názory se řídily učením Aristotela, který tvrdil, že účelem peněz je sloužit členům společnosti a umožnit výměnu zboží potřebného pro spravedlivý život. Úrok stál proti rozumu a spravedlnosti, neboť používání peněz zbytečně zatěžoval. Je skutečně fascinující, že i církevní zákon zakázal během středověku v Evropě účtování úroku na půjčky a dokonce úrok prohlásil za zločin zvaný "lichva".

Muammar Kaddáfí plánoval znovu zavedení zlatého dináru, který je zároveň měnou i v Iráku a který by se stal novou měnou pro celou oblast. Kaddáfí trval na tom, aby se africkým zemím platilo za exportovanou ropu pouze novými zlatými dináry. Realizace takových plateb by znamenala obrovské psychologické a finanční vítězství zemí Afriky, protože právě ony jsou největšími dodavateli světového zlata. Ale s tím nesouhlasili ti, kteří kontrolují zásoby peněz. Výsledkem bylo zničení plánu Kaddáfího a jeho veřejná poprava vysílaná na světových zpravodajských kanálech.

V roce 2013 pouze Kuba, Severní Korea a Irán neměly centrální banky. Kubánské embargo je platné v současné době a žádná loď nebo člun se nesmí vydat na cestu z Kuby do USA bez zvláštního povolení. Masivní sankce byly uvaleny proti Severní Koreji a všichni víme, co se nyní odehrává v Iránu – je pod neustálou hrozbou invaze a vypuknutí války.

Jedno z nejstřízlivějších prohlášení pronesl Thomas Jefferson, jeden ze zakládajících otců USA, který přesně předpověděl, co se bude dít. Soukromé banky a elitní bankéřské rodiny převzaly kontrolu nad světem, protože kontrolují zásobu peněz.
"Věřím, že bankovní instituce jsou pro naše svobody mnohem nebezpečnější než existující armády. Jestliže lidé v Americe někdy připustí, aby soukromé banky kontrolovaly stav jejich peněz, nejdříve inflací a následně deflací, banky a korporace, které okolo nich vyrostou, budou připravovat lidi o všechen majetek tak dlouho, až se jednou jejich děti probudí bez domova na kontinentu, který dobyli jejich otcové. Moc k vydávání měny musí být bankám odebrána a vrácena lidem, kterým po právu patří."

Sir Josiah Stamp: "Bankovnictví začalo v nerovnosti a narodilo se ve hříchu. Bankéři vlastní zeměkouli. Seberte jim zemi, ale ponechte jim moc tvořit peněžní vklady a jedním mávnutím pera vytvoří dost vkladů, aby si mohli koupit vše zpátky. Nicméně, vezměte jim tuto možnost a všechno nesmírné bohatství, jako je například moje, zmizí, a ono by mělo zmizet, protože svět by byl šťastnější a lepší. Ale pokud chcete zůstat otroky bankéřů a platit náklady svého vlastního otroctví, nechte je pokračovat ve tvorbě vkladů."

Britský Lord John Maynard Keynes: "Těmito bankovními prostředky vláda může tajně a nepozorovaně konfiskovat bohatství lidí a ani jeden člověk z miliónu si krádeže nevšimne."

Výňatek z ročenky pro státní zaměstnance "Organizátor", vydané v lednu 1934: "Kapitál musí chránit sám sebe všemi dostupnými cestami... Dluhy se musí vybírat a hypotéky uzavírat před termínem tak rychle, jak je to jen možné. Když obyčejní lidé právní cestou ztratí domovy, bude se s nimi snadněji manipulovat a budou snadněji ovládáni silnou rukou zákona aplikovaného centrální mocí předních finančníků. Lidé bez domova se nebudou hádat s jejich vůdci. Tato skutečnost je velmi dobře známa mezi předními muži, kteří nyní pracují na zformování imperialistického kapitalismu, aby ovládli svět. Rozdělením lidí je přinutíme vydávat svou energii v bojích o nedůležitých otázkách, které nás nezajímají, s výjimkou situace výuky obyčejného stáda."

James Madison: "Historie zaznamenává, že penězoměnci až dosud vždy využívali každou možnou formu zneužití, podvodu, intriky a násilí k udržení své kontroly nad vládami, nejčastěji skrze kontrolu a vydávání peněz."


Mechanika moderních peněz (Federal Reserve Bank of Chicago): "Vlastní proces tvorby peněz se primárně odehrává v bankách... bankéři objevili, že mohou tvořit půjčky pouze na základě svého slibu, že poskytnou peníze, nebo skrze dluhopisy, těm, kteří si půjčují. Tímto způsobem začali bankéři tvořit peníze. Transakční deposity jsou moderní forma bankovek. Stačil pouze malý krok od tisknutí bankovek k zapisování položek kreditního vkladu dlužníkům, který dlužník mohl "utrácet" vypisováním šeků. Samozřejmě, že bankéři ve skutečnosti nevyplácejí půjčky z peněz, které obdrží jako vklady. Kdyby takto fungovali, nevytvářely by se žádné další peníze. Co dělají, když tvoří půjčky, je to, že přijmou směnky výměnou za kredit na účet dlužníka."


Měření úspěchu

Peníze slouží jako měřítko úspěchu v naší kapitalistické společnosti. Čím více peněz máte, tím jste úspěšnější. Od útlého věku se nám vtlouká do hlavy, že čím tvrději budeme pracovat, tím se staneme úspěšnější. Většinou jsou měřítkem úspěchu peníze. Říká se nám, že abychom uspěli, musíme být nejlepší a musíme se za každou cenu dostat na vrchol. Říká se nám, že soutěživost je dobrá, ale vy musíte porazit své soupeře a musíte být chytřejší než oni, abyste se v atmosféře soutěživosti dostali až na vrchol. Být chytřejší, než někdo jiný, v soutěživé, podnikatelské atmosféře často znamená zničení soupeřů tak, aby soutěživost vymizela – což vede k diktátorskému režimu s absolutní kontrolou.

UBUNTU a peníze

Korporátní totalita

Protože v podnikání a v obchodě jde pouze o zisk majitele nebo akcionářů, znamená eliminace soupeřů více peněz pro akcionáře. Proto je model kapitalistické společnosti, hnaný penězi, od základu špatný, protože jednoznačně vede k jediné obří korporaci, která nakonec vlastní všechno, neboť zlikvidovala a pohltila postupně všechny své soupeře.
Dnes vidíme, jak se toto děje pod maskou globalizace, jejíž vlna se žene přes naši planetu od 80. let. Mnoho lidí věří, že jsme stále daleko od situace, kdy několik málo gigantických korporací vlastní celý svět – je smutné, že se mýlí.

Naše země se staly korporacemi, kterým náleží všechno včetně lidí. A používají veškerou svoji moc k ochraně vlastních zájmů skrze své zákony, svou policii a své armády, zatímco udržují otroky zaměstnané hloupými, bezduchými, administrativními zbytečnostmi a účetnictvím, takže lidé nemají dost času ani enegie na zjištění pravdy. Chamtivost světa obchodu se zdá být bez hranic. Hlad po penězích a moci stále narůstá a jakmile se jednou dostanete na vrchol, uděláte cokoliv, abyste tam zůstali, protože existuje miliarda lidí, kteří vás chtěji shodit dolů, aby se i oni dostali na chvíli na vrchol a mohli předstírat, že jsou králem na zámku.

Nyní už by mělo být naprosto jasné, že toto není trvanlivý model přežití, nicméně je to brilantní strategie k rozdělení a ovládání lidi. Jsme tak zhlouplí tímto peněžním podvodem, že naše rozdělení a porobení ani nevidíme. Vše, po čem toužíme, je více věcí a více peněz, abychom mohli "žít lépe" a nahromadili více hraček, udělali dojem na lidi a nafoukli svá ega, až z toho dostaneme infarkt, protože už nezvládáme stres z kontrolování nahromaděných břemen nebo prostě umřeme stářím. A potom naše děti pokračují v opakování stejného šíleného cyklu nebo stát převezme vlastnictví vašeho majetku, všechno prodá na aukci a "korporace/vláda" opět získala.

Nějak nikdy není dost peněz v oběhu. Pouze několik málo jedinců naakumulovalo peníze v nesmírném množství, zatímco masy mají stále méně a méně. V úsloví "bohatí se stávají bohatšími a chudí mají děti," je smutná pravda. A přesně takto je kontrola mas strukturována. Peníze jsou absolutním nástrojem kontroly lidstva – je téměř nemožné jim uniknout a žít smysluplný život v klidu, daleko od takového šílenství.
Ale přece existují ti, kteří klidu dosáhli. Měli bychom vyhledávat jednotlivce, kteří žijí šťastně uprostřed bláznovství a poznat jejich tajemství.


Peníze nebo život /duši/

Všechny tyto výroky jsou v naprostém konfliktu se základními lidskými hodnotami – milovat a tvořit. Namísto soutěže bychom měli naše děti učit spolupráci, konat věci k užitku všech a ne pouze k výhodě několika málo jedinců. V této honbě za penězi se vůbec neuvažuje o našich duších, naší lidskosti a o našem vědomí. To se odráží i v právním systému a v zákonech, které řídí naše životy, kde kousky papíru nazývané korporace mají více práv než lidé. S lidmi se zachází jako se "spotřebiteli" a ne jako s lidskými bytostmi.

Existují mnozí, kteří stráví svůj život ničením životů jiných lidí v rámci náplně práce nebo takzvané kariéry. My všichni jsme se tak někdy zachovali ve chvíli hněvu nebo žárlivosti nebo pod tlakem egoistických pohnutek, které v sobě nesou jeden ze skrytých motivů počítaných mezi "sedm smrtelných hříchů". Domnívám se, že pouze někteří se zamyslí nad vyhrocenými situacemi zpětně, v myšlenkách se k nim vrátí a uvažují, jak jsme ovlivnili život někoho jiného – někdy i s fatálním důsledkem.
Abychom se cítili lépe, kvůli tomu, co provádíme ostatním, jezdíme na exotickou dovolenou, vykonáváme dobrovolné práce, prozkoumáváme džungli, praktikujeme jógu a meditujeme. Jedinci, kteří si tohle všechno mohou dovolit, si vydělali spoustu peněz díky utrpení jiných a vždy si najdou ospravedlnění, proč to udělali. Stali jsme se sami sobě nejhorším nepřítelem připraveným jít do války proti svým bratrům, protože nám to někdo řekl.

Nejen že jsme dovolili soukromým bankám tvořit peníze ze vzduchu, ale nevědomky jsme jim dovolili hrát si s lidmi na BOHA. Když necháme bankstery rozhodovat, co lidé mohou a co nemohou, vykazujeme znaky nemocné společnosti. Bankéři, necitliví, hamižní ekonomičtí roboti, pak rozhodují o všem, co lidská rasa může a nemůže.

PENÍZE JSOU PŘEKÁŽKOU VŠEMU POKROKU
PENÍZE JSOU UMĚLE VYTVOŘENÝ NÁSTROJ ABSOLUTNÍ KONTROLY
PENÍZE ZASTAVUJÍ PŘIROZENÝ TOK ENERGIE V LIDECH

Celé naše životy se točí kolem shánění peněz.
Je to hnací síla v dnešním světě, která všechno kontroluje.

 • Většina energie, kterou denně použijeme, padne na shánění peněz;
 • Peníze jsou příčinou většiny zločinů;
 • Peníze způsobují rozpad rodin;
 • Peníze doženou lidi k sebevraždě a vraždění jejich rodin;
 • Peníze jsou překážkou všemu pokroku;
 • Peníze zastavují přirozený tok energie;
 • Peníze způsobují velké rozdělení lidí a segregaci ve společnosti;
 • Peníze jsou příčinou většiny utrpení na zemi;
 • Peníze vedou k absolutní moci a kontrole;
 • Proto jsou peníze příčinou většiny konfliktů a válek ve světě;
 • Peníze krmí ego;
 • Peníze nevytvářejí nic – všechno dělají lidé;
 • Peníze jsou prvotní příčinou sedmi smrtelných hříchů: nenasytnost, chamtivost, závist, pýcha, touha, hněv, lenost. "Sedm smrtelných hříchů" vzniklo skutečně kvůli přítomnosti peněz ve světě.

Ospravedlnění peněz

Na vzdory všem odporným aspektům peněz stále existují ti, kteří se zoufale snaží najít výmluvy pro používání peněz a pokoušejí se ospravedlnit jejich existenci.
Říkají, že "peníze samy o sobě nejsou tak špatné, že je to forma směny a to my jsme je udělali špatnými".
Říkají, že to nejsou peníze, co je špatné, ale že problémem lidstva je LÁSKA k penězům. Říkají, že pouze potřebujeme najít "nové" nebo "zákonné peníze" a všechno bude v pořádku.
To všechno jsou pouhé výmluvy pronášené těmi, kdo ještě skutečně nepřipustili a nepochopili temnou stránku peněz a jsou na nich podvědomě závislí a myslí si, že stále z nich mohou mít nějaké výhody, až peníze převléknou kabát. Je třeba vám ale trvale zapsat do srdcí následující skutečnosti.

Není to LÁSKA k penězům, která způsobuje naše trápení...
Pravou příčinou všeho utrpení je samotná EXISTENCE PENĚZ.
Přesvědčení, že peníze nám přinesou štěstí, je stejné šílené jako prohlášení, že "boj za mír" nám přinese mír – což zjevně děláme bezvýsledně po celá tisíciletí.
Tak jako míru nelze dosáhnout násilím nebo konfliktem, peníze se nikdy nemohou stát prospěchem společnosti právě proto, čím jsou – nástrojem kontroly, rozdělujícím lidi.


Globalisté nás ovládají, zotročují a programují nejmocnější pastí - strachem.

Ti, kteří hledají výmluvy na ospravedlnění peněz, stále trpí nejběžnějším vedlejším účinkem, který mnozí z nás ještě nediagnostikovali - STRACHEM. A najednou stojíme tváří v tvář nejmocnější podvědomé pasti, která mnohým zabrání ve využití šancí v životě – STRACH.
Žijeme ve světě, kde strach je primární silou ovlivňující naše rozhodnutí a je to jedna z nejtěžších překážek, kterou musíme překonat, jestliže chceme uniknout ekonomickému zotročení.
Zdá se, že se bojíme všeho – strach ze smrti, z choroby, ze ztráty zaměstnání, strach z Boha, strach ze sousedů, z okradení, z autonehody, strach z autority, ze zatčení, udušení, utopení, strach z neúspěchu...
Bojíme se tolik, že se zapomeneme radovat ze života a vážit si ho. Tato strategie strachu je velmi zkušeně využívána světovými médii ke kontrole mas a brání jedincům vybočit z řady. Banky, pojišťovny a zdravotnický průmysl používají strach nesmírně úspěšně jako součást svých marketingových kampaní. Co když budete mít nehodu... jak to zaplatíte? Máte dost pojištění na ošetření v nemocnici? Našetřili jste dost na váš důchod? Jak budou vaše děti platit za studia? Musíte se nechat očkovat. Vymývání mozků je nekonečné.
Strach je chytře vtištěn do našeho podvědomí a neustále je nám vnucován denními zprávami spolu s nepřetržitým naším vystavením válce, násilí, vraždám, nemocem, chudobě, bezdomovectví, hladu, nedostatku, finanční nejistotě atd. V televizi nejsou žádné dobré zprávy a přesto jsme k ní přitahováni jako mouchy a stále kňouráme a stěžujeme si na mizerný život.
Pamatujte si – tomu se říká "programování". Dokonce i televizní programy mají tyto podtóny na "reality shows" a během herních pořadů, které naplňují účastníky nadějí, ale zároveň je paralyzují strachem ze ztráty.

Existuje však mnohem vážnější vedlejší účinek bombardování lidstva strachem, jelikož sledujeme a absorbujeme denně zprávy přinášející směs nejrůznější temné negativní energie a kousíčků nadlehčených hloupostí, naše podvědomí hluboko ukládá tuto směs a tam se stane naší realitou, skrze kterou pak nahlížíme na svět stejným způsobem. Svět se nám jeví násilný, temný a nebezpečný. Nevědomky se stáváme obětí univerzálního zákona přitažlivosti a začneme si sami sobě projektovat takovou realitu. Jestliže nerozumíte těmto základním zákonům přírody a poznatkům, které jsme získali v oblasti kvantové fyziky za posledních 100 let, vyzývám vás k provedení osobního vzdělávání v těchto oblastech, abyste si potvrdili to, co zde s vámi sdílím.
My všichni potřebujeme porozumět, abychom se mohli posunout vpřed jako sjednocená komunita vědomých bytostí, které nedovolí temným nebo negativním energiím zatáhnout nás do nicoty nekonečného "zombie" stavu mysli – chodící mrtvoly. Z lidí se stávají nevědomé chodící biologické masy buněk, bohužel i tak je možné popsat dnešního člověka. Bez kontaktu se světem okolo nás, bez kontaktu s matkou přírodou, který je odpojený od pravého účelu života, živých, dýchajících, lidských bytostí a bez kontaktu se svým vyšším vědomím.

Ale toto všechno můžeme změnit mrknutím oka. Můžeme použít zákon přitažlivosti a představit si pro sebe nádhernou budoucnost, pomocí projekce pozitivních myšlenek a představ, svět, ve kterém chceme žít, svět sjednocené komunity plné lásky ke každému a kde žijí lidé v harmonii s každým, s planetou a s absolutním dostatkem v každé oblasti lidské činnosti. Tak vidím já svůj svět a doufám, že se připojíte a rozbijeme společně systém kontroly mysli, který nás drží ve službě skrze naše vlastní činy. Naším přirozeným základním přáním je milovat a tvořit a to bychom měli konat na této planetě k prospěchu celého lidstva. Všichni mistři a učitelé starověku nám říkali vždy to samé, že jsme jedno s Bohem a Bůh je v nás a víra může hory přenášet a konat zázraky.

My všichni máme takovou moc a společně můžeme vykonat daleko více. Nepotřebujeme žádný strach, právě "sám strach" potřebuje ty, kteří se bojí, aby sám mohl "existovat".
Tak se přestaňte bát a žijte život naplno. Na základě těchto filozofických a duchovních zákonů, hnutí UBUNTU přispívání nechce lidi ovládat, ale spíše je vést, aby řídili sami sebe v jednotlivých a soběstačných komunitách.
Nikdo není bez domova, nikdo nemá hlad, má dostatek všeho důležitého a každý přispívá svou "milovanou prací" k prospěchu všech v jeho komunitě.

Prosím, podívejte se na internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

M. Tellinger

02.01.2017

Rychlá navigace: