Souvislosti, které všude nenajdete

Vatikán a Katolická církev se staly genocidním teroristickým strojem na zabíjení lidí a likvidaci národů

Naše dějiny by vypadaly zcela jinak, pokud by s lidstvem tisíce let negativně nemanipulovaly zlovolné síly, nevytvářely umělé důvody k válkám, nepodporovaly násilí a neustále nerozdělovaly lidi na tisíce skupin tak, aby se lidstvo nemohlo sjednotit, a aby nespolupracovalo. Je na každém z nás, abychom rozpustili všechny protilidské programy, které byly do nás vkládány tisíce let, a které nás stále skrytě zotročují a nedávají pražádnou životní perspektivu ani nám, ani našim dětem. Musíme si vzít zpět vládu nad námi samými a duchovně se osvobodit. Je nejvyšší čas začít rozvíjet svoji intuici, zodpovědnost, citlivost a skutečnou lásku. Musíme se řídit zcela svým svědomím a otevřít v tomto duchu svoje srdce. Láska, kterou nabízí Vatikán je láska slepá, neupřímná, zvrácená a jen tak na oko. Láska totiž nikdy nelže, nikoho negativně neprogramuje, není sobecká a nesnaží se nikoho ovládat. Všechno, co vzniklo z pravé lásky, se dotýká věčnosti a přináší lidem radost a jiskru poznání. Láska nemůže být nikdy příčinou otroctví a nějaké závislosti.

Stali jsme se otroky mocných a bezohledných korporací, které ovládají nelidští sociopati a Vatikán byl tou nejmocnější. Tato satanistická organizace, která se schovávala cynicky za BOHA, ale již bude brzy "demontována". ONI ovládli celý finanční systém, mocenské struktury, média a zabránili tomu, aby se lidé dozvěděli pravdu. Nyní se lidstvo postupně dozvídá to, co jim bylo skrýváno stovky a tisíce let. Pro mnoho nepřipravených lidí to bude doslova šokující. Nepříjemná pravda se na nás pohrne nejen z alternativních médií, ale i z medií oficiálních. Všechny temné a protilidské skupiny budou brány postupně k zodpovědnosti, protože protilidské satanské impérium se nezadržitelně rozpadá a postupně ztrácí finanční i politickou moc. Již brzy bude konec zotročování, zneužívání, zadlužování, bezdomovců, strachu, násilí a vykonstruovaných válek. Lidstvo bude moci užívat volnou energii a utajované technologie, které umí vyléčit jakoukoliv nemoc, prodloužit lidský život, zbavit lidstvo uměle vytvořené bídy a odstranit ekologické problémy. Každý z nás se již brzy dozví, že jsme ve vesmíru nebyli nikdy sami a tato lživá, falešná realita, o které nám tak dlouho tvrdili, že je skutečná, bude rozpuštěna jako mýdlová bublina (pro ty, kteří se přičiní a budou chtít).

Žili jsme velmi dlouho v záměrně vytvářeném napětí a nedostatku. Učili nás jen trpět, poslouchat a pokorně sklánět hlavu. Naprostá většina lidí se domnívala, že takhle má vypadat skutečný život. Ukazovali nám, jak máme "správně" myslet a k tomu jim sloužil celý vzdělávací systém a všechna náboženství, která postupně zamořili Temnotou, nevědomostí a zvrácenými dogmaty. Okrádali nás o naši energii, brali nám radost ze života i životy samotné. Lhali nám na všech společenských patrech a úrovních, upírali nám zásadní informace a zablokovali naše poznání. Mučili nás, vraždili a nehorázně kradli. Hromadili v obrovských podzemních prostorách zlato a koncentrovali obrovskou moc. Přesto jejich doba končí. Nyní je třeba demontovat jejich celý hrůzný systém, který vytvořili a zneutralizovat temnou energii morfologického pole, které Vatikán s Katolickou církví a další vyzařují jako atomová bomba radioaktivitu.

Kdo poslušně a nezúčastněně mlčí, i když ví o páchaném zlu, tak s ním vlastně souhlasí. Pak ponese v duchovní rovině karmickou spoluzodpovědnost a také přímé následky v rovině fyzické. Dnes už je prokázáno, že Vatikán byl ovládán satanskou organizací, byl řízen chazarskou protilidskou mocí, podílel se na obchodu s drogami z Albánie, Afganistánu, Thajska, Laosu a Barmy, pral peníze Kolumbijské a Italské mafii, (Cosa Nostra a Camora), japonské Jakuze i mexickým klanům.

Všechna světová náboženství byla přetvořena na stroj, který rozděloval, kontroloval a stavěl lidi proti sobě. "Návštěvníci" kostelů, mešit či synagog se postupně stali naprogramovanými, ovládanými a zotročenými bytostmi, které pomáhali tomuto temnému systému zotročovat další lidi. Díky tomu jsou dnes udržovány v chodu manipulativní a ovládací programy lidstva a je stále masívně udržováno na Zemi zlo. Je třeba si uvědomit, že každý "slepě věřící" člověk se bohužel automaticky staví na opačnou stranu, než je pravda, Světlo poznání a opravdová láska a tím uctívá lež, nevědomost a Temnotu...

Vatikán a Katolická církev se staly genocidním teroristickým strojem na zabíjení lidí a likvidaci národů

18.09.2022

Rychlá navigace: