Souvislosti, které všude nenajdete

Védská slovesa "su", "krš" a termín "vis" – Osvoboďte svoji duši... 6. část

(Článek 6)

Základním termínem pro vykřesanou sílu mysli, duchovního probuzení a sílu "věčného života" je védské slovo "vis". Tato pravá síla života je jedna jediná, je vykřesanou silou osvobození člověka a jeho ducha ze smrtonosného objetí hmoty, pomocí ní můžeme stoupat vzhůru za Úplným světlem, můžeme rozevřít temnotu a zbavit se nevědění. Je rozumem, "roz - umem" (tj. uměním rozevřít prostor v pravém duchovním významu). Tato síla "vis" byla v gnostické tradici zpodobňována prostřednictvím velkého ptáka – orla, jenž byl symbolem Světla a ducha. Přilétal z nebeských výšin a zachraňoval člověka, topícího se ve spodních vodách zapomnění a smrti – v oceánu spodních vod nevědění.

Proces, ve kterém se vykřesává světlo poznání a život, je klíčem k pochopení pravého smyslu původního indoevropského křesťanství a s ním spojené filosofie. V tomto prastarém obřadu "sómy" dochází k uctívání takto zrozeného a vykřesaného "Spasitele" – Krista.

Základními slovnými kořeny pro lidskou spásnou činnost (vykřesávání) jsou védská slovesa "su" a "krš", znamenající právě to křesání, rozvírání hmoty, vytváření životadárného prostoru obklopeného touto hmotou a následné lidské duchovní zrozování. Kořen – "su" prostupuje celou védštinou i sanskrtem a označuje vždy to pravé dobro, štěstí, správnost a lidství. Oznamuje všem, že to dobré, šťastné a skutečně živé je to, co prošlo procesem křtu mezi dvěma křesajícími kameny (kosmickými silami) a to, co se zrodilo a rozzářilo uprostřed těchto dvou extrémních sil a zrodilo se z poznání jejich agresivity, slepoty, nelidskosti a nepřijatelnosti.

Celá řada místních jmen a názvů, vztahujících se ke kořeni "su", zůstaly na naší planetě zachovány, ale bohužel již bez vědomí širších souvislostí. Například Súdán, v sanskrtu "su-dánam", znamenající v překladu – blahodárný dar, či dále název ostrova Sumatry, odvozeného ze slova: "su-mantra", znamenajícího – dobré slovo. Také název pro polévku – supa je názvem vzniklým z védštiny, původně označoval právě "sómu", pravý duchovní pokrm védského křesťana.

Důležitý védský kořen "krš" a od něj odvozený termín "kršna" byl užívaný ve Védě pro jiskry sómy (kršnáh drapsásah) a má také vztah k českému slovesu křesati (světlo). Hlásí se jasně k vykřesanému Světlu poznání a nikoliv k Temnotám jak se to Temné síly snažily někdy interpretovat. Chtěly pomocí manipulací a zrcadlového převrácení tomuto výrazu přiřadit opačný význam a obrátit tak význam vykřesávání "somy" přesně naruby. Několikrát se pak ve Védě vyskytlo spojení tohoto výrazu s tmou nebo mračny. Toto je třeba chápat právě již v obráceném gardu. Na tomto konkrétním příkladu zásadní změny významu tohoto důležitého slova je krásně doložen proces postupného zatemňování původní lidské řeči záměnou Světla za Temnotu.

Pochopení tohoto záludného procesu, které tak často temná strana používá, je důležitým krokem za naším probuzením.

Védská slovesa 'su', 'krš' a termín 'vis' – Osvoboďte svoji duši... 6. část

11.08.2019

Rychlá navigace: