Souvislosti, které všude nenajdete

"Vrtra" a "pani" – nepřátelé zdravé společnosti

Ve Védě, a to je pěkných pár tisíc let, je popisován největší nepřítel zdravé lidské společnosti i samého svobodného duchovně orientovaného "Člověka" tzv. "Vrtra" – "Zahalovač", "Přikrývač" či přímo "Pokrytec", někdy ho nazývali také jako "had" – vládce spodních podzemních sil, který spoutává a vězní člověka svou gravitační silou a soustřednou manipulací k nevědění, neprobuzenosti, chaosu a omylu. Tímto způsoboval postupně všeobecnou zkázu. Jeho věrným služebníkem byl podle Védy nevědomý, zcela světský, neduchovní člověk, který stále jen počítá svůj zisk, a kterého pojmenovala Véda "pani" – "ručička, která bere", obchodník žijící pouze pro svůj zisk.
Podle védántské terminologie je "tapas" – var volby a je základem jak lidského chování, tak dokonce i celé kosmologie, protože z "tapas" podle upanišad vznikl celý svět. Ještě důležitější je potom upanišadové učení, že bez "tapas" by nevznikly žádné duchovní hodnoty, které člověka dělají Člověkem. Spravedlnost, pravda, čistota, transparentnost, soucit, to všechno vzniká díky "tapas", čili díky té vroucnosti, zanícení, toho vyvstání světla a teploty. Z "tapas" všechno vystupuje a dělá život životem.
"Tapas" je tou vykřesávanou teplotou nitra a je jakousi "kuchyní Člověka", kde se všechno vaří a kvasí. Právě pomocí "tapas" se lidství pozvedává nad spodní svět, vystupuje z něj vzhůru, stejně jako oheň vystupuje ze žhnoucího dřeva. Tento zapálený ohnivý a světelný zdroj se ve Védě nazývá jako "agni" nebo "sóma" a je zde chápaný jako základní zdroj života a životní síly.
Tento citát z Atharvavédy nám přibližuje funkci "tapas":
"Skrze tapas sytí žák svého učitele, sytí bohy a otvírá duchovní meziprostory, stoupá vzhůru jako slunce, chrání oba světy, nebe a zemi, skrze tapas chrání král svou říši a bohové skrze tapas se brání smrti."
Pravé poznání prostupuje Védy i upanišady. Okřídleným termínem se stalo slovo "Brahma" a předčilo všechny ostatní názvy jako je "indra", "varuna" ad. Nese v sobě ten princip duchovní oběti, protože původně znamenalo oběťnické slovo. Byl to původně obětní dar, který se poskytuje bohům, protože jenom ve Světle poznání, jsme spojeni s "bohy". Jestliže přijmete tu myšlenku, že to rozbřesknutí mysli je právě "to božské" ve vás, tak potom chápete, že myšlenka, která se ve vás zrodila, je něco jako anděl, který nám zprostředkovává účast na "božství".

'Vrtra' a 'pani' – nepřátelé zdravé společnosti

16.12.2022

Rychlá navigace: