Souvislosti, které všude nenajdete

Vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde již tvoříme naši Novou realitu

Bubliny Světla jsou oblastmi čistého "Světla", které existuje nezávisle na veškeré hmotě, která byla vytvořena uvnitř 11-ti dimenzionální membrány časoprostorového kontinua světa. To v praxi znamená, že na povrchu planety v rámci fyzické a nefyzické hmoty existují malé oblasti, které jsou již mimo dosah temných sil. To je velmi důležitá událost pro úplný návrat "Světla". Z praktického hlediska to také znamená, že od této chvíle bude o mnoho snazší ve vašich životech vytvořit a dosáhnout Světla. Znamená to, že jsme již vystoupili z fáze Odporu, kde jsme bojovali s Kabalou a vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde již tvoříme naši Novou realitu, zatímco můžeme s klidem pozorovat ve svém vystředěném prostoru, jak se starý svět hroutí pod tíhou své vlastní entropie, a to aniž abychom byli vtaženi do tohoto dramatu, ale přesto vrhajíc Světlo na všechny kolem nás a na probíhající děje a situace. Bubliny Nebes se nyní budou stále zvětšovat v rámci pekla Země, ve kterém v současné době žijeme, dokud nedojde k (Události), tedy k definitivnímu průlomu.

Nyní nadešel čas uvolnit určitou informaci, která může být pro někoho šokující, ale uvnitř sebe jste o ní již dávno věděli. V určitém bodě po Události dojde k fyzickému překlopení pólů rotační osy Země, což bude spuštěno tím, že naše Slunce přejde do hvězdné fáze micronova T-Tauri, do které bude dovedeno aktivitou Centrálního Kosmického Slunce a Centrálního Galaktického Slunce. Toto aktivované Slunce potom vyšle obrovskou vlnu plasmy, která povede k přesunům zemské kůry, rotační osa Země se přesune a vytvoří vlnu tsunami o výšce 1600 metrů vysokou. Tato míli vysoká tsunami efektivně vyčistí z povrchu planety všechny nečistoty, které ještě bude potřeba vyčistit. Všechny Ostrovy Světla a Oblasti Světla ale budou touto vlnou tsunami zcela nedotčeny, protože budou ochráněny pokročilými technologiemi, které lidstvu předají pozitivní mimozemské rasy po Události. A protože k tomuto všemu dojde až několik let po Události, tak se nemusí bát všichni ti, kteří se rozhodli směřovat ke Světlu, pracují na sobě a zvyšují své vibrace. Podobná solární plasmatická událost, ale menšího rozsahu a bez fyzického přesunu pólů nastala před jednou polovinou cyklu precese, tedy před 12 900 lety.

Členové Kabaly, kteří o této události samozřejmě vědí, jsou pochopitelně nervózní, protože se nemají kde schovat a proto již dříve vyvinuli různé tajné vesmírné programy v plané naději, že pomocí nich uniknou před událostí. Také vytvořili podvod jménem globální oteplování, aby zakryli pravdu o přicházejícím přesunu pólů. Přicházející posun pólů je jedním z jejich tajemství, které se snaží skrýt. Pravda nyní ale vychází na povrch a magnetickému přepólování předchází fyzický přesun osy, který již probíhá. Druhé tajemství, které se Kabala snaží skrýt, je to, že interakce mezi ženskou a mužskou polaritou vytváří toroidní elektromagnetické pole, které aktivuje energii kundalini, která vede k planetárnímu osvobození. Protože selhal jezuitský plán na potlačení lidské sexuality, tak vytvořili nový plán. Chtějí depolarizovat a poplést ženskou a mužskou sexuální identitu tím, že propagují genderový zmatek – poženšťováním mužů a defeminizováním žen. Mimo jiné také zaplavují trh hygienickými produkty, které vytvářejí u žen hormonální nerovnováhu. Čisté, nepokroucené aktivní elektrické mužské energie a čisté nepokroucené reflektivní magnetické ženské energie jsou pro planetární osvobození nezbytné. Čistá elektrická aktivní mužská maskuliní energie a čisté magnetické receptivní ženské energie vytvářejí rezonanční pole, které je "Kontaktní plochou" pro Událost. Společně vytvářejí Svatý Grál a dohromady vytvářejí Mandalu Rodiny Duše. Nyní nastává čas pro nejprobuzenější členy povrchové populace, aby začali formovat propojení Rodiny Duše. Mandaly Rodin Duše začnou žít v Ostrovech Světla. Proces vytváření Ostrovů Světla již byl zahájen, a projekty tohoto druhu již započaly v Asii, Evropě, Africe i v Americe. Mandaly rodiny duše a Ostrovy Světla jsou Bublinami Nebes, které jsou vytvářeny zevnitř a paralelně k současnému peklu na povrchu této planety. Jakmile je přítomný dostatek Světla tak už se postupně materializují. Jsou to semínka budoucí odtržené civilizace na povrchu této planety.

Vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde již tvoříme naši Novou realitu

19.09.2022

Rychlá navigace: