Souvislosti, které všude nenajdete

"Vývoj řeči" usvědčuje historiky ze lži

(Článek 32)

Slovo slouží podle védské filosofie jako médium, které nás spojuje s "bohy", protože obsahuje ideu a idea je božského původu. Slovo člověka mentálně pozvedává ze zvířeckosti a věčného sváru duality do bezoblačných výšin, kde není ani smrt.

Celá naše nejstarší řeč mluví pouze o jediném, o osvobození z vězení, do kterého jsme upadli kvůli neprobuzenosti a nevědění.

Oficiální historiky usvědčuje z rozsáhlého zamlčování a převracení historie lidstva, když narazíme na vývoj řeči. V případě lingvistiky probíhá vývoj přesně obráceně, než nám vnucuje Darwinova evoluční teorie! Védština a sanskrt byly jednoznačně nejrozvinutější a nejkulturnější indoevropské řeči, a to, co nám dnes z nich zbývá, tak to jsou už jen částečné nebo úplné atrofované výrazy původního smysluplného gramatického a hláskového systému, který považoval slovo za "posla bohů".

Tento nepříznivý vývoj lze přičítat postupnému ochlazování světa, tedy postupnému vítězení vnější chladné síly, o které právě véďané hovořili jako o největším nebezpečí pro člověka a lidskou civilizaci. Z tohoto důvodu naše slovo postupně tuhne a tvrdne, přestává se ohýbat a přestává být flexibilní.

Ale to, co je nejvíce zajímavé filosoficky i religionisticky, je opuštění a ztráta "média" – "středního rodu" u substantiv i u sloves. Medium bylo důležitým "prostředníkem" a nositelem důležitého poselství a jeho ztráta nám už oznamuje významnou změnu, ke které ve funkci slova došlo. Slovo přestalo být komunikačním prostředkem s Bohem a začíná plnit zejména funkci světskou. Toto souvisí totiž přímo s vývojem ztráty trojitostního pohledu na svět a souvisí to se ztrátou duchovně vytvořeného "prostoru středu", který byl u našich předků tím nejdůležitějším a také to souvisí s opuštěním duchovního rozměru člověka.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Vývoj řeči usvědčuje historiky ze lži

09.08.2018

Rychlá navigace: