Souvislosti, které všude nenajdete

Význam jednotlivých slovních kořenů byl postupně cíleně převracen a tak byl vytvářen opak jejich původního významu – Osvoboďte svoji duši... 19. část

(Článek 19)

Postupně narůstající nadvláda spodní síly zrcadlení a s ní související narůst úcty k bohu hmoty, vegetace, krve a noci – indický šivaismus (kult bohyně Kálí) se již v prvních stoletích našeho letopočtu postaral o dokonalé převrácení celého védského učení. Vykřesávaný sóma, Světlo poznání, se stal i v Indii mezi nevědoucími pouze tělem (dokonce řečtina ze slova "sóma" vytvořila tělo). Védský "sóma" je vydávaný za omamující tekutinu a dodnes marně hledanou rostlinu nebo je vydáván za halucinogenní houbu rostoucí někde v nepřístupných horách. Celá původní duchovní tradice védského křesťanství, stejně jako Kristus v bibli, byli zataženi zrcadlovým způsobem z prostoru poznání do světa hmoty a nevědění. Konečná smrtelná a dekadentní fáze vývoje řeči i celé lidské kultury je zachycená ve slovnících vymřelých řečí – staré řečtiny, latiny nebo sanskrtu. Význam jednotlivých slovních kořenů je postupně a cíleně převracen a je vytvářen úplný nebo alespoň částečný opak původního významu. Oživující význam slov je potlačován a umrtvován. Symbolicky lze říci, že se zde studený Had již zcela zmocnil své kořisti, vykřesaného dědictví člověka. Obraz dnešního světa to dokumentuje, je hrůzný a velmi alarmující. Had pomalu dusí svou oběť, která už nemůže dýchat a pomalu umírá. Ostatní lidské bytosti jsou sice ještě žijící, ale v polohypnotickém spánku jsou postupně odváděny dolů, do ještě hlubší temnoty, mimo svět Člověka.

"Had", reprezentující ty dvě temné, stále se střídajících síly, neustále užírá cokoliv, co jako sóma, lidské poznání se rodí z citu a inteligence. Zmocňuje se všeho ve svůj prospěch. Ty dvě síly, "tamas", v našich nynějších podmínkách bezbřehá demokracie a "radžas" – totalita či fašismus se zde na Zemi vesele střídají jako domnělí "nepřátelé" v nadvládě nad člověkem, aniž by se tento člověk dozvěděl, že jsou to ve své podstatě materialističtí a spodinově nevědoucí spojenci. Takhle zmanipulovaný a neosvícený člověk je zmatený, dezorientovaný a naivně věčně slouží pouze oběma těmto silám a ne sobě, Člověku a lidem – příslušníkům svého druhu.

Védský "sóma" (indu), samotný vykřesávaný duch života, se tak stal v úpadkovém stadiu sanskrtu již temnotou. Kult Slunce se duchem nápodoby změnil na kult Měsíce:

Slovo "artha", znamenající původně "smysl", začalo v obdobích úpadku znamenat velmi charakteristicky – "peníze" (jak příznačné, jediný smysl materializmu).

Slovo "madhu", znamenající sladkost vykřesané a probuzené lidskosti, se stává již v Bhagavadgítě, na přelomu našeho letopočtu, obávaným "démonem Madhu".

"Kršna", původně ve Védě "ten vykřesaný" či "rozvírající", se změnil pod vlivem spodní zvířecí síly v toho "černého" a "temného".

Slovo "arka", nesoucí důležitý význam a znamenající původně Védu a později Slunce, bylo záměrně zneváženo a v dobách chtonického úpadku začalo dokonce znamenat "vztyčený pohlavní úd".

Sám smysl védského vykřesávání svatého slova (brahma) na podporu Světla poznání byl zrušen. Smysl původní gnostické recitace byl z původních úst zpěváka totiž přenesen v procesu postupné materializace pouze do rukou obřadníků, byl manufakturizován a tak zcela zbaven svého poselství. Sóma tímto převrácením přestává být vytloukaným Světlem poznání, obsaženým ve védských slovech, kterým se živí a roste vnitřní síla probuzeného člověka, nýbrž se stává jen fyzickou omamující šťávou, lisovanou rukama obřadníků. Véda se tímto zakrytím původního obsahu ve všech slovech hmotou stala němou a její jazyk (džuhú) doslova zdřevěněl. Všechny původní duchovní výrazy, tvořící smysl védského křesťanství, byly nahrazeny hmotnými náhražkami. Podobně dopadlo i samotné místo poznání "Vedi", ze kterého se stal obětní oltář se svíčkou, skrytou pod vědrem, jak ho nazval gnostik Simon Mág.

Postupně se stalo to, že se zde začaly odehrávat zcela jiné, než duchovní obřady – krvavé rituály na oslavu té temné spodní síly Země a Hada. Materialistické myšlení potlačilo původní a gnostický význam vyřčeného Slova a začalo vykládat védský text a celý obřad demiurgovsky, jako hmotnou výrobu spásy. Už je mu cizí velebení duchovního ohně, "sómy", poznání a spása je zde již pouze symbolickým vnějším rituálem, kde se pouze rukama a nikoliv ústy, tedy básnickou inspirací, vyrábí cosi svatého. Z tohoto převráceného, zrcadlového materializmu je zrůdně odvozen všechen život. Ne z ducha Úplnosti a Světla poznání, nýbrž jen z hmoty. Celý svět je postupně zpředmětňován a nesmrtelný živý duch přeměněn na omamný nektar bohů tak, aby nakonec byl nesmrtelný "amrtam", tedy aby z dokonalého duchovního Člověka vznikl postupně spodinový a pověrečný materialista.

Význam jednotlivých slovních kořenů byl postupně cíleně převracen a tak byl vytvářen opak jejich původního významu – Osvoboďte svoji duši... 19. část

25.08.2019

Rychlá navigace: