Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 1: Sumerské keramické tabulky 1

(1. díl)

Leonardo da Vinci riskoval ještě před pěti sty lety život pitváním mrtvol uprostřed noci, aby nakreslil vnitřní orgány. Církev měla naprostou moc nad životy lidí. Zabíjela a ničila všechno, co se neshodovalo s jejími představami "zbožného chování". Bohužel jsme toto chování přejali a "nábožně" ho praktikujeme dodnes. V posledních 1000 letech docházelo k těm nejkrutějším náboženským konfliktům v celých lidských dějinách. Pokud se nepoučíme z dávné historie a pokorně nepřijmeme skrývanou historickou pravdu, dávná poselství a neuvěřitelná fakta, která pro nás byla velmi pečlivě zaznamenávána tisíci dávnými, pověřenými písaři, tak zůstaneme uvězněni a zotročeni v cyklu neustále předávané nevědomosti, která nás bude i celou naši civilizaci neustále škrtit. Musíme přistoupit s obrovskou pokorou a úctou k sumerským destičkám s klínovým písmem, která jim po právu náleží. Nemůžeme očekávat, že dospějeme k jednotě a k lidské sounáležitosti, když nebudeme mít odvahu přijmout a zodpovědět si základní filosofické otázky: "Kdo jsme a odkud jsme přišli". Musíme obnovit naše spojení s naším skutečným původem a nevlévat do našich žil jed obsažený v nejrůznějších náboženstvích, které každé o sobě tvrdí, že pouze ono je to jediné pravdivé a pravé. Je třeba si uvědomit, že byly vytvořeny zejména proto, abychom byli důsledně rozdělováni a dokonale ovládáni. Je nezbytné, abychom potlačili gen chamtivosti, arogance a touhy po moci, který zřejmě neseme. Jeho obrazem je počínání Kolumba a Cortése v 15. a 16.tém století, když vpadli do Nového světa. Byli tak posedlí loupením zlata, že se vůbec nezamýšleli nad výdobytky místních civilizací, které jim hleděly přímo do tváře. Gen chamtivosti byl navíc umocněn dobyvačným genem všech minulých i současných conquistadorů.

Zhruba před 200 lety archeologové v Rossetě našli kamennou desku, která se stala jedním z nejvýznačnějších objevů všech dob. Měřila 114 x 72 x 38 cm. Na kameni jsou tři nápisy. Egyptský hieroglyfický text doprovázel řecký překlad, kterému lingvisti rozuměli. Třetí nápis byl pak vytvořen v démotickém písmu. Rychle se ukázalo, že všechny obsahují stejné sdělení a tak byl získán důležitý klíč k rozluštění egyptských hieroglyfů i klínového písma.

Při vykopávkách z oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris v zemi totožné se soudobým Irákem se vynořila obrovská záplava neskutečně důležitých a neuvěřitelných informací. Mnohé nesou neuvěřitelná tajemství, vepsaná do hliněných destiček klínovým písmem, které dlouho čelilo svému rozluštění. Jsou to zápisy, které nám zanechali cíleně Sumerové. Byly objeveny desítky tisíc klínopisných destiček a dokonce se našli celé knihovny, úhledně svázané. Byly objeveny sochy, reliéfy, táhnoucí se téměř 2 km daleko, chrámy, věže, sloupy, brány, hradby, terasy, zahrady a další důkazy o neuvěřitelně vyspělé civilizaci. Střed města tvořil sedmistupňový zikkurat, pyramida, která představovala "schody do nebe" pro bohy. Tato stavba dle klínových záznamů trvala neskutečných 5 let. Mnohé destičky, už tak velmi staré (6 000 let), obsahovaly dodatek, že byly okopírovány z mnohem starších originálů.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 1: Sumerské keramické tabulky 1

05.05.2020

Rychlá navigace: