Souvislosti, které všude nenajdete

Zdravotnictví na pranýři

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 5

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 5

(5. díl)

Zničení výzkumu a dokumentace Raymunda Rifeho proběhlo přesně v intencích, jak archontský, globální systém ničí lidstvu skutečně důležité informace, kdy zapaluje knihovny, zamlčuje důležitá svědectví, infiltruje převratné výzkumy svými agenty, provokatéry a troly, uplácí a zastrašuje pokrokové vědce a "upaluje" ty, kteří říkají pravdu jako konspirátory a čaroděje.… více

17.11.2023

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 4

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 4

Globální a archontské síly za oponou nemohly připustit, aby lidstvo dostalo do svých rukou lék na všechny nemoci. Kolik negativní energie by najednou zmizelo z celé planety, to by byl začátek konce archontí nadvlády nad lidstvem.… více

15.11.2023

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 3

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 3

(3. díl)

Rife byl jako vědec posedlý svou prací. Pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které ničily původce například oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanu, chřipky a mnoha dalších choroboplodných mikroorganismů.… více

13.11.2023

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 2

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 2

(2. díl)

V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nemohli pochopit, jak to vše vlastně dělá, a proto často cestovali za ním do jeho laboratoře v San Diegu, aby si prohlédli jeho mikroskop. Royal Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Rife udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové.… více

10.11.2023

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 1

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 1

(1. díl)

Royal Raymond Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který už ve 30. letech minulého století vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii… více

08.11.2023

Existuje síla, která je ještě mocnější!

Existuje síla, která je ještě mocnější!

Bylo prokázáno a je jisté, že pokud se střetneme s nositeli mRNA vakcíny, je velmi pravděpodobné, že to na nás zanechá nějaký dočasný energetický otisk. Co se ale stane, když je okolní energetické pole mnohem silnější, než to, o které nás připravili očkováním? Pokud máme okolo sebe takové silné a rozsáhlé pole čisté energie, zdá se, že budeme imunní vůči všemu, co by nás nějakým způsobem negativně ovlivňovalo. Zdá se, že ani mocnost, která dokázala ovládnout v minulosti téměř celý svět, už nemá sílu změnit něco, co právě přichází, a co je mnohem silnější, jak ona. To je velmi důležitý poznatek! Cesta ke svobodě se otevírá a naše Svoboda je na dosah, jen toho využít. Jediné, co musíme nyní udělat je objevit v sobě sílu, kterou jsme ale v sobě vždy měli a přestat věnovat svou energii strachu, který je kolem nás… více

13.12.2021

Vakcína mRNA mění náš energetický status

Vakcína mRNA mění náš energetický status

Byly učiněny energetické náhledy několika lidí, kteří se rozhodli chránit svoje zdraví pomocí vakcíny, a zdá se, že její účinky jsou mnohem hlubší, než si mnozí myslí. Původní energetický stav zdravé bytosti, která neměla žádné zablokované oblasti a přijímala, jak energii Země (červená spirála ve spodní části těla) tak i energii Zdroje (spirála na vrchu hlavy). Obě tyto energie proudí do těla a svým spojením vytvářejí určité vibrace, které vyživují různé části těla (čakry)… více

12.12.2021

Nezapomínejte: Máme stále k dispozici to nejcennější – svobodnou vůli a možnost volby...

Nezapomínejte: Máme stále k dispozici to nejcennější – svobodnou vůli a možnost volby...

Zamyslete se prosím, opravdu si myslíte, že materialistická satanistická věda, která udržuje lidstvo tak dlouho v nevědomosti o duchovní podstatě člověka, bude mít zájem o zlepšení jeho duchovního stavu? Šokující je, že tuto manipulaci s lidstvem předpověděl před více jak sto lety Rudolf Steiner když napsal: "V budoucnosti bude snaha odstranit lidskou duši pomocí medicíny. Pod záminkou 'zachování zdraví' bude vytvořena vakcína, kterou se bude lidské tělo 'léčit' ihned po narození, aby se u člověka nemohla rozvinout myšlenka na existenci duše a Ducha."… více

11.12.2021

Vakcinace jako smrt duše: Krev a DNA tvoří most pro působení ducha ve hmotě na Zemi

Vakcinace jako smrt duše: Krev a DNA tvoří most pro působení ducha ve hmotě na Zemi

Celá řada mikrobiologů a lékařů vyjádřila obavu, že plánované pravidelné očkování změní lidskou DNA, a tím i genetické složení krve, a tak bude přerušeno spojení mezi lidskou duší, naším Duchem a Božskou jiskrou! Mnohé informace spojují tyto události se satanským znamením šelmy, před kterým varuje biblická kniha – Zjevení Jana!… více

10.12.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Alopecie (vypadávání vlasů)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Alopecie (vypadávání vlasů)

(27. díl)

Základem úspěšné léčby je určení příčiny vypadávání vlasů. Prevencí je zdravý životní styl, změna stravovacích návyků a vyhýbání se psychické zátěži. U androgenní alopecie je možností aplikace estrogenů mužům. Někdy je vhodná chirurgická transplantace. Při alopecii areata jsou někdy užívány lokální kortikosteroidy. U mírnějších forem lze vyzkoušet látky zvyšující prokrvení vlasové pokožky a další postupy vedoucí k celkové detoxikaci organizmu. Pro řešení potíží souvisejících s alopecií je vhodná pulzní magnetoterapie, která generuje pulzy prokrvující vlasovou tkáň a vytváří vhodné podmínky pro fyziologický růst a obnovu vlasového porostu. Cílem takové aplikace je také zastavit vypadávání vlasů… více

25.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ischemická choroba končetin (Ischémie)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ischemická choroba končetin (Ischémie)

(26. díl)

Léčba ischemie končetin. Onemocnění vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace choroby. Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny. Důležitá je úprava životního stylu a eliminace rizikových faktorů: eliminace kouření, stresu, redukce hmotnosti, regulace cukrovky. Cílem farmakologické léčby je omezit shlukování krevních destiček a tvorby trombů (antiagregační léčba). Některé preparáty dokáží přímo ovlivňovat tepny a způsobovat jejich roztažení (vasodilatační léčba). Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace. Při akutní ischemii končetiny je vyžadováno znehybnění, zahalení a podložení končetiny, podání heparinu, analgetik a uklidněni pacienta. V případě defektu na končetině jsou zapojeny nástroje a metody k hojení ran, mezi které patří například takzvané vlhké hojení ran nebo fyzikální léčba v podobě pulzní či ultrazvukové terapie… více

24.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Bolesti kloubů

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Bolesti kloubů

(25. díl)

Léčba bolesti kloubů je stanovována lékařem dle konkrétní příčiny bolestí kloubů. Léčba však zpravidla zahrnuje úpravu režimu pacienta, v akutním stadiu se často jedná o klid na lůžku. Pro léčbu je obvykle je důležitá fyzikální terapie a rehabilitace. Využívá se pulzní magnetoterapie, ultrazvukové terapie a dalších metod. Léčba bývá provázena medikamentózní terapií, často s využitím nesteroidních antirevmatik, léků modifikujících průběh choroby a biologické léčby… více

23.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Paradentóza

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Paradentóza

(24. díl)

Pulzní magnetoterapie optimálně doplňuje komplexní léčbu paradontózy svým protizánětlivým, protiotokovým a hojivým efektem. Výrazně zmenšuje sklerotizační a destrukční změny kostní tkáně… více

22.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Tenisový loket

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Tenisový loket

(23. díl)

Léčba je dlouhodobá a zahrnuje jak konzervativní, tak chirurgickou péči. Lékař zpravidla doporučí zpočátku klidový režim a užívání ortézy. Pro snížení bolestivosti se používají obvykle ledové obklady, analgetika, kortikoidy a obstřiky. V rámci konzervativní léčby hraje důležitou roli fyzikální léčba v podobě pulzní magnetoterapie. Zánětlivá onemocnění šlach a úponů mají tendenci k chronickému výskytu a opakovaně se objevují při předčasném zatížení a nedostatečném doléčení a rekonvalescenci. Z tohoto důvodu je vhodné aplikovat pulzní magnetoterapii preventivně i v klidovém stádiu… více

21.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Diabetická noha

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Diabetická noha

(22. díl)

Zásadním prvkem řešení tohoto onemocnění je prevence rozvoje příznaků. Základem léčby je úprava životního stylu a důsledné dodržování terapie diabetu. Využívá se speciální diabetická obuv a je nutné  předcházet i drobným zraněním a rankám na nohou, zejména palci a malíčku. Péče o nohy diabetika hraje nezanedbatelnou roli. Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace. V případě zranění či poškození na noze jsou zapojeny nástroje k hojení ran, jakými jsou například vlhké hojení, nebo velmi vhodná fyzikální léčba v podobě pulzní magnetoterapie přístrojů, laserové terapie nebo ultrazvukové terapie. Při rozvoji infekce jsou podávána antibiotika, nekrotická ložiska rány musí být ošetřena chirurgicky… více

20.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronický tinnitus

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronický tinnitus

(21. díl)

Pomocí metody neurozobrazování byla prokázána zvýšená aktivita v centrálním sluchovém systému. Ukázalo se, že nízká frekvence magnetoterapie (1 Hz a méně) způsobí snížení podráždění mozkové kůry, zatímco vyšší frekvence magnetoterapie (5-20 Hz) ho zvýší. Autoři se zároveň zmínili, že přímá magnetická stimulace mozkové kůry nízkou frekvencí 1 Hz způsobuje dlouhodobý pokles podráždění mozkové kůry, který pak trvá i po skončení terapie. Jinými slovy opakující se stimulace pulzní magnetoterapií s nízkou nebo vyšší frekvencí může zajistit ovlivňování funkce centrálního nervového systému a efektivně tak léčit chronický tinnitus… více

19.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronické zánětlivé onemocnění prostaty

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronické zánětlivé onemocnění prostaty

(20. díl)

Závěr studie potvrzuje analgetický účinek pulzní magnetoterapie u tohoto chronického onemocnění prostaty a zároveň upozorňuje na zjevně pozitivní vliv na průběh tohoto zánětu, který byl již prokázán u jiných, převážně revmatických zánětlivých onemocnění… více

18.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Artróza kolene

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Artróza kolene

(19. díl)

Léčba je založena na zpomalení rozvoje onemocnění a řešení příznaků. Bolest je v první fázi regulována často léky (antirevmatika, antiflogistika, analgetika a doplňkově chondroprotektiva). Vážné a rozvinuté stavy jsou řešeny chirurgicky, transplantací chrupavky či provedení takzvanétotální endoprotézy (náhrada kompletního kloubu umělým kloubem). Operační terapie je určena výhradně pro artrózu kolene 3. Stupně. Pro zpomalení rozvoje artrózy kolene, řešení příznaků, oddálení či předejití chirurgického zákroku hraje významnou roli rehabilitační péče v podobě pulzní magnetoterapie… více

17.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Varixy dolních končetin, bércový vřed

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Varixy dolních končetin, bércový vřed

(18. díl)

Jaké jsou výhody magnetoterapie v případě bércového vředu a varixů? Působí proti zánětům a otokům. Usnadňuje vyplavování metabolitů. Zvyšuje tonus žilního řečiště a zrychluje žilní návrat. Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči. Jedná se o řešení bez zbytečného navyšování léků. Jde o neinvazivní metodu… více

16.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Bércový vřed

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Bércový vřed

(17. díl)

Stěžejním prvkem terapie je systémový přístup. Vymizení potíží do značné míry závisí na přístupu každého pacienta. Součástí komplexního přístupu k léčbě je i zdravá strava, udržení přiměřené váhy a péče o pokožku dolních končetin. Vhodné je vyloučit alkohol, kávu a kouření. Opomínání prevence v období po vymizení obtíží může zapříčinit návrat tohoto onemocnění. Na základě několika studií z celého světa můžeme v průběhu celého léčebného procesu velmi úspěšně použít pulzní magnetické pole… více

15.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ankylozující spondylitida – Bechtěrevova choroba (2. část)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ankylozující spondylitida – Bechtěrevova choroba (2. část)

(16. díl)

Účinky a pozitivní efekty pulzní magnetoterapie u Bechtěrevovy choroby potvrzuje řada klinických studií od významných vědeckých autorit a renomovaných institucí, které jsou podloženy mnoha poznatky. Například klinická studie z roku 1999 provedená autory působící na katedře neurologie a neurochirurgie Státní zdravotní univerzity v Petrohradu prokazuje, že pulzní terapie je efektivní metoda pro léčbu pacientů se spondylogenním onemocněním nervového systému. Ze shromážděných dat vyplývá, že pulzní magnetoterapie díky svému analgetickému účinku pomáhá zmírňovat potíže Bechtěrevovy choroby… více

14.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ankylozující spondylitida – Bechtěrevova choroba (1. část)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ankylozující spondylitida – Bechtěrevova choroba (1. část)

(15. díl)

Klinická studie pozitivního působení pulzního magnetického pole na průběh nemoci porovnávala účinnost rehabilitačního programu založeného na pravidelném cvičení (první skupina) a léčbu s přidanou magnetoterapií (druhá skupina)… více

13.11.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Alzheimerova nemoc

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Alzheimerova nemoc

(14. díl)

Klinické studie pozitivního ovlivňování této choroby pomocí pulzního magnetického pole zkoumaly různé příznaky kognitivního poškození při začínající Alzheimerově chorobě, narušenou paměť a i jiné deficity… více

12.11.2021

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (2. část)

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (2. část)

(2. část)

To, co potřebujeme na své cestě za plnohodnotným zdravým životem je i duchovní obnova, které dosáhnete myšlenkovou disciplínou. Nemůžeme samozřejmě ale ani zapomínat na dostatečnou regeneraci. Měli bychom kvalitním spánkem či meditací frekvenčně harmonizovat svou duchovní podstatu, a na fyzické úrovni zase buňky, tkáně i celé tělo. Toho dosáhneme také hojným pobytem v přírodě, na slunci nebo pomocí magnetoterapie spolu s příslušnými regeneračními Solfeggiho a Schumannovými frekvencemi… více

24.09.2021

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (1. část)

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (1. část)

(1. část)

Ten chlapík, kterému předpovídali pár měsíců života, když mu bylo 60 let, odjel umřít do svojí původní vlasti, do Řecka a tam se z toho nějak "zázračně" dostal – rýpal se v zahrádce, začal si pěstovat víno, odbelhal se do kostela… A nyní je mu už 97 a vesele si žije dál… více

23.09.2021

Zdravotnictví s úsměvem

Zdravotnictví s úsměvem

S úsměvem… více

30.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (14. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (14. díl)

(14. díl)

Nikdy se nevydávalo tolik peněz na udržení nebo dokonce navrácení zdraví. Každý nemocný by měl být vlastně za těchto okolností pouhou výjimkou. Všichni ale víme, že tomu tak není. Lidé ještě nikdy nebyli tolik nemocní jako dnes. Jak se dá tento rozpor vysvětlit? Především tím, že jsme až do dnešní doby nevěnovali pozornost tomu, co vlastně nemoc je. Nemoci sice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, ale většina lidí na chorobu pohlíží jako na ránu osudu, rozmar přírody nebo prostě na náhodu, která člověka postihne, zatímco druhého stejnou náhodou ušetří. Především však považují nemoc za poruchu, kterou je třeba co nejrychleji zase odstranit, aby mohli žít dál stejně nesprávně jako dosud… více

19.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (13. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (13. díl)

(13. díl)

Zůstaňme mladí, i když zestárneme! Myslíme a cítíme, jsme schopni si pamatovat a rozhodovat se. Jsme tedy vědomí, a nikoli tělo. Naše tělo je jen fyzickým výrazem našeho vědomí a jeho zrcadlením. Ukazuje navenek, jak uvnitř myslíme, cítíme, zkrátka jací jsme. Vědomí nezná žádné choroby ani problémy, je zdravé, a jakmile si tuto skutečnost uvědomíme a přijmeme, nic nám nebrání, abychom se stali silnými a zdravými, protože naše životní síla pak může bez překážek proudit… více

18.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (12. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (12. díl)

(12. díl)

Frekvenční terapie má velmi dlouhou tradici. Čínská medicína již tisíce let diagnostikuje jednotlivé nemoci a různé zdravotní potíže pomocí druhu, síly a pravidelnosti energetických pulzů. Rozlišuje je na stovky různých frekvencí jak u jednotlivých orgánů, tak i u celého těla. Moderní frekvenční terapie vychází ze zkušeností starých léčebných systémů, ale i z nejnovějších poznatků kvantové fyziky, která jen potvrzuje to, co zasvěcenci vědí už velmi dlouho, že vše kolem nás včetně našich těl je složeno z malých energetických kvant neustále kmitajících. Pokud každá naše buňka, tkáň, orgán kmitá na své přirozené frekvenci, tak jsme zdraví a vše spolu přirozeně komunikuje… více

17.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (11. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (11. díl)

(11. díl)

Udržet v současné době tělo v optimální zdravotní kondici není vůbec jednoduché. Nelze jen spoléhat na vyrovnanou životosprávu a dostatečný příjem minerálů a vitamínů. Velmi důležitým, aktivním a podpůrným prvkem je magnetoterapie… více

16.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (10. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (10. díl)

(10. díl)

Výzkumy z posledních dob prokázaly, že pokud spustíme regenerační proces, pak působením chemických faktorů růstu a synergie je vyvolána regenerace všech buněk, včetně buněk vysoce diferenciovaných. Toho je dosaženo jen při pozitivním a plně účinném působení nabitého a harmonického biopole. V tomto procesu vedle přírodních sil může sehrát velmi důležitou roli i pulzní magnetoterapie, která přímo vyvolává a podporuje celý proces obnovy a regenerace buněk… více

15.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (9. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (9. díl)

(9. díl)

Měli bychom si uvědomit, že vše co si pamatujeme je také závislé na elektromagnetické bilanci v našich paměťových buňkách. Naše paměť je udržována v kondici díky dostatečně velkému magnetickému poli okolo naší hlavy. Toto elektromagnetické pole je propojeno s každou buňkou mozku a to díky magnetickým polím uvnitř každé buňky. Protože magnetické pole Země působením stále se zvyšující úrovně elektrosmogu a železobetonových staveb neustále pozvolna oslabuje, je v našich buňkách nedostatečná intenzita elektromagnetismu a to pochopitelně má vliv na všechny naše biologické systémy, na jejich vitalitu, zdraví, výkonnost, pružnost, operativnost, ale také na dlouhověkost… více

04.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (8. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (8. díl)

(8. díl)

Pulzní magnetické pole je výjimečné tím, že univerzálně prostupuje celým tělem bez jakéhokoliv omezení, na rozdíl od tepla, světla, elektřiny a zvuku, které jsou blokovány kostmi, zpomaleny odporem pokožky nebo jsou absorbovány ve svalech a v měkké tkáni. Magnetické pulzy prostupují vším a snadno se dostanou ke všem vnitřním systémům, orgánům i nervům. Vysílají do mozku rychlé signály k okamžité nápravě. Působením magnetoterapie také dochází k alkalizaci a potlačení překyselených tkáňových struktur, což v léčbě hraje nesmírně důležitou roli… více

03.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (7. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (7. díl)

(7. díl)

Jaké jsou vlastně hlavní účinky magnetoterapie obecně? Základní vlastností této přirozené a úspěšné metody je regenerace buněk, tedy regenerace tkání, orgánů a celého lidského těla, ale i zvířecích tkání a rostlinných buněčných struktur. Pomocí magnetických pulzů lze dokonce úspěšně podpořit regeneraci periferních nervů. Takový nerv regeneruje díky pulznímu magnetickému poli 3x rychleji, než ten, který nebyl vystaven magnetickému poli… více

02.06.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (6. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (6. díl)

(6. díl)

Velkou předností této terapie je faktická neexistence nežádoucích účinků, nelze se jí předávkovat, protože jen doplňuje přirozené magnetické pole Země, jehož intenzita v přírodě neustále klesá, zejména v městských aglomeracích (železobetonových džunglích, uměle vytvořených geopatogenních zónách) a ladí frekvence jednotlivých orgánů. Tím stimuluje přirozenou homeostázu těla a aktivuje náš imunitní systém… více

27.05.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (5. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (5. díl)

(5. díl)

Každá nemoc je ve své podstatě snaha organizmu zharmonizovat se ve všech svých tělesných funkcích. Proto potlačování přirozených očistných procesů v těle není moudré a dokonce je velmi nebezpečné. Magnetoterapie je jednou z metod, která přirozeným způsobem přispívá tomuto neustálému úsilí našeho těla o rovnováhu a harmonii a o neustálé zbavovaní se zplodin metabolismu a všech patogenních a cizorodých látek… více

26.05.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (4. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (4. díl)

(4. díl)

Člověk v minulosti pozorně naslouchal rytmům přírody, rozuměl jim a ctil je. Moderní doba sice přinesla mnohé technické vymoženosti a "vylepšení", která člověku usnadňují život a práci, ale všudypřítomné ignorantství vůči přírodním zákonům přináší lidem i plíživou zkázu. Naše celková magnetická bilance úzce souvisí s našimi biorytmy. Základní biorytmy se řídí 24 hodinovým cyklem a zodpovídají za celou řadu biologických funkcí – tělesnou teplotu, tlak krve, hladinu hormonů i za naši náladu… více

25.05.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (3. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (3. díl)

(3. díl)

Již v dávné minulosti se vědělo o léčebných účincích magnetismu a magnetizovaná voda se užívala vnitřně při nejrůznějších onemocněních nebo se zevně používala při potírání ran a při zraněních. Největšími průkopníky této ozdravné metody byli Rusové a Indové, kteří takovou vodu nazývali, jako vodu zázračnou. Na řadě klinik v Rusku a Indii se zmagnetizovaná voda používá i dnes jako efektivní nástroj při léčbě močových cest, dny a ledvinových kamenů. O něco později se tato metoda rozšířila do Japonska a USA… více

24.05.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (2. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (2. díl)

(2. díl)

Magnetické pole příznivě působí na všechny biologické systémy, tedy nejen na organizmus lidský, ale i zvířecí a rostlinný. Vlivem magnetických pulzů se obnovuje i biologická aktivita půdy, mikroflóra a mikrobiální aktivita, včetně anorganických systémů… více

23.05.2021

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (1. díl)

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (1. díl)

(1. díl)

Znalosti o léčebných frekvencích spadají do hlubokého dávnověku lidstva. Léčebná síla magnetů je známa velmi dlouho a věděli o ní naši předkové na všech kontinentech. Léčivou sílu magnetů používali i mniši ve starém Tibetu a také ve starověkém Egyptě měli neuvěřitelné znalosti o frekvencích a magnetických silách. Dávné civilizace dobře věděly, že jakmile není v rovnováze frekvence buněk, tak dochází k poškozování organizmu. Síla magnetu je zmiňována i ve starých náboženských textech Hindů ve Védách už před 4 000 lety. V Číně byla napsána kniha na toto téma již 2 000 let před Kristem. Byla to "Kniha vnitřní medicíny" od Žlutého císaře. V době od 8. do 4. století před Kristem se o léčivých účincích magnetů zmiňují četní řečtí filosofové a učenci, mezi nimi i Platón, Homér a Aristoteles. Magnetizmus dobře znali i ve staré Mezopotámii… více

22.05.2021

MUDr. Matthias Rath: žaloba na farmaceutický průmysl

MUDr. Matthias Rath: žaloba na farmaceutický průmysl

(2. díl)

Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu… více

12.08.2020

MUDr. Matthias Rath: spoluautor pokrokového protirakovinného léčebného postupu a celosvětově uznávaný obránce práv pacientů

MUDr. Matthias Rath: spoluautor pokrokového protirakovinného léčebného postupu a celosvětově uznávaný obránce práv pacientů

(1. díl)

MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy. MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farmakartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat. Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro dvacet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů… více

11.08.2020

Vitamín C jako chemoterapie

Vitamín C jako chemoterapie

Terapeutický účinek vitamínu C na rakovinu byl publikovaný už před 50 lety. Postupně přibývaly informace a nejnověji ho konečně potvrdil i oficiální výzkum. Rakovinové buňky spotřebují velké množství glukózy, vitamín C je molekulárně podobný glukóze a do buněk je transportován stejnými mechanizmy, a proto se vitamín C spolu s glukózou dostává ve zvýšené míře do rakovinových buněk… více

10.08.2020

Rakovina a vitamín C

Rakovina a vitamín C

Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější biochemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Carl Pauling byl nositel dvou Nobelových cen a každodenně užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval dávku až na 18g denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a rodinná anamnéza ho předurčovala ke krátkému životu (oba rodiče zemřeli ve věku 60 ti let). Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům… více

09.08.2020

Umlčený Wilhelm Reich 2

Umlčený Wilhelm Reich 2

(2. díl)

Wilhelm Reich byl napadnut vládou a jeho knihy byly doslova páleny jako v době inkvizice. Vláda sestavila komando, které jezdilo po univerzitách a veřejných organizacích, vyhledávalo jeho knihy, které pak zabavovalo a pálilo jako ve středověku. Až do 80 tých let minulého století jsme se o orgonu nemohli nikde dočíst, protože žádné knihy oficiálně neexistovaly. Nemohli jste o orgonu mluvit, psát, zmiňovat ho ani ho praktikovat ve formě nějaké terapie. Reich zjistil, že Vesmír je vědomý, živý a energie, která ho vytváří je také vědomá a živá… více

08.08.2020

Umlčený Wilhelm Reich 1

Umlčený Wilhelm Reich 1

(1. díl)

Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované "pravdy" a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o svůj život. Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmickou orgonovou energií, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, a ve které si pouze nevzpomínáme, kým jsme… více

07.08.2020

Léčba rakoviny podle Dr. Karla Fortýna

Léčba rakoviny podle Dr. Karla Fortýna

Politická nespolehlivost odsoudila vynikajícího chirurga Dr. Karla Fortýna k práci v neklidném pohraničí. V roce 1957 operoval v Sokolově průstřel žaludku a objevil, že postřelený má břišní dutinu zcela vyplněnou nádory. Nebylo možné je odstranit. A protože krvácely, nezbylo mu nic jiného, než podvázat přívod krve od nádorů a nechat je v těle. Ačkoli udělal maximum, život pacient odhadoval na hodiny. Ale stalo se něco nečekaného. Pacient nejenom že nezemřel, ale po několika dnech se jeho stav dramaticky zlepšil. Rakovina z těla zmizela a pacient se uzdravil. Žil více než 10 let a zemřel z úplně jiného důvodu. To probudilo Fortýnovu zvědavost a nadšení. Intenzivně studoval a cítil potřebu pokračovat a odhalit pravdu… více

06.08.2020

Léčba rakoviny podle MUDr. Kamila Jurkoviče

Léčba rakoviny podle MUDr. Kamila Jurkoviče

MUDr. Kamil Jurkovič se odvážil v Trenčíně vyzkoušet své objevy na pacientovi s rakovinou, který byl jako nevyléčitelný odeslán z nemocnice domů umřít. Stav pacienta se zlepšil a uzdravil se (žil pak ještě 13 let)… více

05.08.2020

Výzkum Rex Newnhama

Výzkum Rex Newnhama

Rex Newnham zjistil zajímavou věc. Existují oblasti, kde je vysoký výskyt revmatismu a jiné, kde je jeho výskyt nízký. Rex pracoval v šedesátých letech ve výzkumu půdy a rostlin v Perthu, v západní Austrálii. Díky tomu věděl, že metabolismus vápníku v rostlinách podporuje bór. A protože v té době začal sám trpět artritidou, začal uvažovat: "Když bór pomáhá zpracovat vápník rostlinám – možná by mohl pomoci i mně?" Rozhodl se, že to vyzkouší. Začal brát 30mg boraxu denně a do tří týdnů byly všechny otoky, ztuhlost a bolesti pryč. Oznámil svůj objev zdravotním autoritám, avšak ty nereagovaly… více

04.08.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 1

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 1

(1. díl)

Royal Raymond Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který už ve 30. letech minulého století vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si ale globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů. Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny… více

23.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 2

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 2

(2. díl)

V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nemohli pochopit, jak to vše vlastně dělá, a proto často cestovali za ním do jeho laboratoře v San Diegu, aby si prohlédli jeho mikroskop. Royal Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Rife udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové. Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir prošel přes ultra jemný filtr a byl vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno, nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX)… více

24.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 3

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 3

(3. díl)

Rife byl jako vědec posedlý svou prací. Pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které ničily původce například oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanu, chřipky a mnoha dalších choroboplodných mikroorganismů. V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat skupinu šestnácti pacientů smrtelně nemocných rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní. Rife je léčil svou frekvenční naprosto neinvazní metodou… více

25.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 4

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 4

(4. díl)

Globální a archontské síly za oponou nemohly připustit, aby lidstvo dostalo do svých rukou lék na všechny nemoci. Kolik negativní energie by najednou zmizelo z celé planety, to by byl začátek konce archontí nadvlády nad lidstvem. Nejprve byl učiněn pokus od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně nemůže odmítnout. Rife však odmítl… více

26.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 5

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 5

(5. díl)

Zničení výzkumu a dokumentace Raymunda Rifeho proběhlo přesně v intencích, jak archontský, globální systém ničí lidstvu skutečně důležité informace, kdy zapaluje knihovny, zamlčuje důležitá svědectví, infiltruje převratné výzkumy svými agenty, provokatéry a troly, uplácí a zastrašuje pokrokové vědce a "upaluje" ty, kteří říkají pravdu jako konspirátory a čaroděje. Velikost a rozsah zločinu, který byl spáchán proti Rifemu je nedozírný. Jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo zbytečně mnohem více lidí, než v obou světových válkách dohromady. Nelze ani spočítat kolik lidí za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře… více

27.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini 1

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini 1

(6. díl)

Dalším, z široké škály potlačených objevů, vynálezů a převratných technologií těmi za oponou je práce a výzkum na poli onkologie Dr. Tullio Simonciniho, který zjistil, že rakovina má charakter plísňového onemocnění. Tullio začal hledat účinné fungicidní léky a nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Houba se nedokáže přizpůsobit alkalickému prostředí, které aktivuje jmenovaná látka a nádor postupně usychá… více

28.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini 2

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini 2

(7. díl)

Tullio Simoncini objevil převratný způsob léčby rakoviny, který chtěl lidstvu nepřátelský Systém tak jako tisíce jiných převratných vynálezů uložit na nejhlubší místo zapomnění. Naštěstí se ale Tullio nenechal zastrašit a poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci a jeho speciální a stále potlačovaná metoda slaví přes obrovský odpor "farmaceutické zločinecké kliky" velké úspěchy. V některých případech trvá léčebná procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů… více

29.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – německý lékař, Max Gerson (1881–1959)

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – německý lékař, Max Gerson (1881–1959)

(8. díl)

V roce 1936 emigroval do USA. Napsal knihu, ve které popsal 50 konkrétních případů pacientů s rakovinou, kteří se vyléčili pomocí jím naordinované diety. Když měl manuskript pro knihu téměř hotov, začal se cítit velmi špatně. Potom odhalil svoji sekretářku při krádeži jeho dokumentace a při jejím předání jednomu zmanipulovanému lékaři. Rekonstrukce rukopisu zabrala Dr. Gersonovi celý rok. Po dokončení knihy se Gerson opět cítil velmi nemocný. Testy prokázaly, že byl otráven arzenem, a Gerson zemřel brzy poté. Kdyby Gerson zemřel hned po prvních známkách otravy, bylo by jeho dílo navždy ztraceno. Max Gerson poznal, že rakovinu způsobuje především kumulace toxinů v lidském těle a těch se nejlépe zbavíme přechodem na vegetariánskou stravu, která mimo jiné sestává z čerstvě připravených tělo alkalizujících džusů, potravinových doplňků a léčebných klystýrů… více

30.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 1

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 1

(9. díl)

Autorkou jednoho z velmi důležitých a fatálních medicínských objevů 20. století (v roce 1951) je německá biochemička Dr. Johanna Budwigová, patřící mezi významné evropské autority. Byla 7× nominována na Nobelovu cenu, kterou ovšem v rámci "vyšších nezadatelných zájmů" farmaceutického průmyslu nikdy nedostala. Její vědecká práce byla zesměšňována a ona sama byla neustále šikanována tím, že byla na návrh některé z lékařských komor velmi často předvolávána k soudu. Pokaždé ale v těchto sporech vyhrála… více

31.07.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 2

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 2

(10. díl)

Dr. Budwigová u těžce nemocných také používala olejové zábaly. Olej býval nanášen na celý povrch těla, přednostně ale vždy do podpaždí, na prsa a do třísel, protože zde jsou koncentrovány lymfatické dráhy. Také byl aplikován na oblasti kolem postižených orgánů. Olej byl na kůži ponecháván asi 15–20 minut a pak bylo tělo omyto teplou vodou. Pacient si pak na krátkou dobu odpočinul, zatímco se olej vstřebával hlouběji do pokožky díky roztaženým pórům. Nakonec bylo použito mýdlo, houba a teplá voda, aby se kůže zbavila i posledních zbytků oleje… více

01.08.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 3

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 3

(11. díl)

Lněný olej obsahuje dvě esenciální polynenasycené mastné kyseliny, které si tělo člověka není schopno samo vyprodukovat a podobně jako vitamíny a minerály je může získat jen prostřednictvím stravy. Jako většina rostlin obsahuje esenciální linolovou kyselinu (omega­6), která je nevyhnutná k přežití. Ale na rozdíl od většiny olejů obsahuje největší množství další esenciální mastné kyseliny, alfa­linolenovou kyselinu (ALA). Jedná se o výchozí mateřskou sloučeninu všech omega­3 mastných kyselin, které jsou nevyhnutně důležité nejen pro zachování zdraví, ale života vůbec. Tělo si část z nich promění na blahodárné prostaglandiny, které jsou schopny zabíjet nádorové buňky. Nedostatek ALA (což je typické pro takzvaný západní – nezdravý způsob stravování) je zodpovědný za tvorbu škodlivých enzymů, takzvaných oxydáz, které indukují růst nádoru a jsou příčinou mnoha chronických poruch. Denní klinicky ověřená dávka bez vedlejších účinků je třicet gramů lněného oleje pro dospělou osobu… více

02.08.2020

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 4

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 4

(12. díl)

Lněné semínko je složeno ze 42 % tuků a 28 % vlákniny, je vynikajícím zdrojem omega­3 mastné kyseliny, lignanů a vlákniny. Všechny tyto tři složky jsou důležité a společně přispívají k zachování zdraví a jsou velmi důležité při léčbě zhoubných onemocnění Omega-3 jsou klíčem k využití dalších mastných kyselin v těle… více

03.08.2020

Prosím velmi důležité!

Prosím velmi důležité!

Vzhledem k tomu, že se neodvratně blíží druhá masivní vlna nákazy "smrtícím" virem Covid-19, jak nás upozorňují velmi dobře informovaní četní odborníci, politici, výrobci vakcín a lidumilové, je třeba se zodpovědně připravit na tuto rychle se blížící kalamitní situaci. Proto je třeba si připomenout pokyny, které již byly lidem předány, aby tuto krizi s úspěchem překonali… více

12.07.2020

Měli byste vědět – 1. část

Měli byste vědět – 1. část

Necháváme to nejcennější, co máme, naše zdraví, v rukách "obchodníků" a ne v rukách těch, kteří jsou motivováni naším uzdravením. Dáváme až příliš velkou důvěru lidem, kteří mnohdy pracují bez účinné kontroly a jimž farmaceutické vzdělání, zaměřené především na tržní zájmy farmaceutického monopolu, nepředalo často do očí bijící základní vědomosti o příčinách nemocí, jejich průběhu, biochemických funkcích našeho těla a škodlivosti synergie obrovského množství léků, často schvalovaných na základě urychlených či zkorumpovaných testů… více

02.06.2019

Měli byste vědět – 2. část

Měli byste vědět – 2. část

Nikdy se nevydávalo tolik peněz na udržení nebo dokonce navrácení zdraví. Každý nemocný by měl být vlastně za těchto okolností pouhou výjimkou. Všichni ale víme, že tomu tak není. Lidé ještě nikdy nebyli tolik nemocní jako dnes. Jak se dá tento rozpor vysvětlit? Především tím, že jsme až do dnešní doby nevěnovali pozornost tomu, co vlastně nemoc je. Nemoci sice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, ale většina lidí na chorobu pohlíží jako na ránu osudu, rozmar přírody nebo prostě na náhodu, která člověka postihne, zatímco druhého stejnou náhodou ušetří. Především pak považují nemoc za poruchu, kterou je třeba co nejrychleji odstranit, aby mohli žít dál stejně nesprávně jako dosud… více

03.06.2019

Měli byste vědět – 3. část

Měli byste vědět – 3. část

Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a zodpovídá za zdraví a všechny nemoci. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, než řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické. Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biochemické a bioelektrické děje v našem organismu a je jen třeba tuto energii uvést do harmonie. Mysl a tělo jsou ve skutečnosti jeden celek… více

04.06.2019

Měli byste vědět – 4. část

Měli byste vědět – 4. část

Velice často není to, co říkáme, naše vlastní mínění, nýbrž mínění druhých. Pokud je přijmeme a učiníme z nich naše vlastní mínění, pak začnou utvářet náš život, jako fráze, které nás učili nejrůznější autority: Nechoď v noci na ulici. Nevěř nikomu cizímu. Lidé tě podvedou. Poslouchej silnější atd. Vychovávali nás pomocí podobných pouček a náš život podle toho vypadá. Všude pak budeme "nacházet" důkazy našeho přesvědčení. Pokud nám však vštěpovali: Lidé jsou v jádru dobří. Všude je láska nebo, že ti chce všechno jen sloužit a pomáhat, pak také budeme ve všem, co v životě potkáme, nacházet potvrzení těchto pravd. Věci a život nejsou buď takové, nebo onaké, nýbrž takové, jaké si myslíme, že jsou. I Ježíš říkal: "Každému se stane podle jeho víry."… více

05.06.2019

Měli byste vědět – 5. část

Měli byste vědět – 5. část

Každý z nás je pánem obrovského vesmíru, vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně sto bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů, každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed (atomovým jádrem) a planetami z protonů, elektronů a neutronů a vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoli vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem o zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci!… více

06.06.2019

Měli byste vědět – 6. část

Měli byste vědět – 6. část

Pokud jde o naše auto, připadá nám péče o něj jako samozřejmost. Když se náhle rozsvítí kontrolka oleje, víme okamžitě, co máme dělat, a uděláme to. Nikdo by s autem nikdy nedělal takové nesmysly, jaké děláme s naším tělem, které nemůžeme, když jej zničíme, prodat jako ojeté… více

07.06.2019

Měli byste vědět – 7. část

Měli byste vědět – 7. část

Lidské pocity ovlivňují formu DNA. Podle dosavadního vědeckého pojetí jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že jak se narodíme tak nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. Nyní se ale zjistilo, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! Bylo prokázáno, že DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a její řetězce se otevřely. To znamená, že se celý řetězec DNA prodloužil… více

21.06.2019

Měli byste vědět – 8. část

Měli byste vědět – 8. část

Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o "hudbě sfér" a vyvinul učení harmonie popisující výměnu energií mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy. Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme… více

22.06.2019

Měli byste vědět – 9. část

Měli byste vědět – 9. část

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co věděli již před staletími zasvěcení a moudří muži, že všechno (včetně vás) je v neustálém stavu vibrací a v rovnováze jsme, pokud jsme v optimální vibraci. Jeden ze způsobů, jak léčit tělo, je využít k tomuto účelu zvuk, protože každý orgán a každá buňka absorbuje a zároveň neustále vydává zvuk. Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence, to je například tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu… více

25.06.2019

Měli byste vědět – 10. část

Měli byste vědět – 10. část

Stejně tak jako se ze světa ztratila harmonická frekvence 432 Hz, "ztratily se" i další léčivé frekvence. Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel a úžasný léčebný efekt. Jaké frekvence tedy mají vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky? Ve Vesmíru je vše jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou, dlouhou dobu prostým lidem skrývané SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými výraznými léčivými účinky… více

26.06.2019

Měli byste vědět – 11. část

Měli byste vědět – 11. část

V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu ošetřená uměle přidáním chemikálií, jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenu. Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých… více

27.06.2019

Měli byste vědět – 12. část

Měli byste vědět – 12. část

Každý čin začíná nejprve nějakou myšlenkou a představou. Díky představám a myšlenkám dochází potom k vegetativní přípravě těla, například ke zvýšení krevního tlaku, silnějšímu prokrvení nebo ke zrychlenému pulzu. Pulzující energie může být blokována na všech úrovních… více

28.06.2019

Měli byste vědět – 13. část: C-vitamín, 1. díl

Měli byste vědět – 13. část: C-vitamín, 1. díl

Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější chemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Pauling (nositel dvou Nobelových cen) každodenně užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval denní dávku až na 18g a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a oba rodiče zemřeli ve věku 60 ti let. Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům… více

29.06.2019

Měli byste vědět – 14. část: C-vitamín, 2. díl

Měli byste vědět – 14. část: C-vitamín, 2. díl

Doporučené denní dávky C vitamínu (50-120mg) klasickou medicínou jsou výsměchem tomu, co všechno lidstvo ví o C vitamínu a představují spíše množství blízké minimu na přežití. Optimální denní příjem v zájmu udržení dobrého zdraví je mnohem vyšší než uvádí zkompromitovaná klasická medicína a tudíž než všeobecně uvádí. V době stresu a choroby jeho spotřeba ještě navíc několikanásobně stoupá. Celková tolerance organizmu na C vitamín je velmi vysoká a není známý žádný případ toxického předávkování… více

30.06.2019

Měli byste vědět – 15. část: C-vitamín, 3. díl

Měli byste vědět – 15. část: C-vitamín, 3. díl

Rozsáhlé oficiální studie léčby vitamínem C nebyly "dovoleny", ale i tak je hodně zkušeností mnoha lékařů: Klenner, Stone, Hoffer, Cameron, Cathcart, Lewin, Rioran a další, kteří desítky let vykonávali klinické výzkumy a léčili tisíce pacientů vitamínem C a rozšiřovali okruh jím vyléčených nemocí… více

01.07.2019

Měli byste vědět – 16. část: C-vitamín, 4. díl

Měli byste vědět – 16. část: C-vitamín, 4. díl

Právě vitamín C je nejsilnějším sběračem volných radikálů. Tuto roli by mohla sehrát i jiná látka, avšak vitamín C je unikátní - je laciný, přírodní, netoxický a můžeme ho dodat v jakémkoli množství. Pokud se potřebujeme zbavit velkého množství volných radikálů je vitamín C první volbou. Jsou potřebné velké dávky, aby v buňkách vysoká hladina zneutralizovala volné radikály a ještě aby zbylo pro obranné a čistící procesy těla… více

02.07.2019

Měli byste vědět – 17. část: C-vitamín, 5. díl

Měli byste vědět – 17. část: C-vitamín, 5. díl

Vrcholným a prakticky neznámým farmakologickým způsobem, jak využívat vitamín C je jeho role jako antibiotika. Tyto účinky jsou testované a ověřené a je neuvěřitelné, že toto bezpečné a účinné antivirotikum zůstává i po desetiletích takřka nevyužité. Při transportu do buňky vitamín C odstraňuje ochranný plášť virů a brání tak množení dalších virů. Navíc zabezpečuje lehčí fagocytózu a likvidaci virů imunoglobuliny… více

03.07.2019

Měli byste vědět – 18. část: C-vitamín, 6. díl

Měli byste vědět – 18. část: C-vitamín, 6. díl

Je ve všestranném zájmu pacientů, aby při léčbě jakékoliv infekce byly podávány rázné dávky vitamínu C. V době onemocnění je tělo obyčejně v hlubokém deficitu a nedostatku vitamínu C. Děti jsou všeobecně pod rizikem, že běžná infekce se velmi rychle, v průběhu hodin dokáže změnit v těžké onemocnění i smrt. Dodání 1-2g vitamínu C spolu s glukonátem vápníku je vhodným a bezpečným opatřením hned při projevených obtížích a v době, kdy příznaky ještě nemusí být přesvědčivé a není jasná diagnóza. Tato prevence zachraňuje životy. Mnohé lékařské studie zkoumaly a potvrdily biochemické výhody vysokých dávek vitaminu C pro organizmus… více

04.07.2019

Měli byste vědět – 19. část: C-vitamín, 7. díl

Měli byste vědět – 19. část: C-vitamín, 7. díl

V roce 1994 si Pauling dvojitý nositel Nobelovy ceny a profesor Rath patentovali na základě biochemických výzkumů a kontrolované studie pod vedením Dr. Kentona v letech 1997-2000 léčebný postup pro srdečně cévní onemocnění: 5g vitamínu C, 5g lyzinu a 1000 IU vitamínu E denně. Kontrolovaná studie zjistila zpomalení usazování plaku o 800 až 1500% proti kontrolní skupině. Konvenční medicína zarytě mlčí dodnes… více

05.07.2019

Měli byste vědět – 20. část: C-vitamín, 8. díl

Měli byste vědět – 20. část: C-vitamín, 8. díl

Ortomolekulární lékaři povzbuzují pacienty k účasti na standardní léčbě. Neexistuje ale žádný důvod proč by onkologové měli odmítat podpůrnou vitaminovou léčbu, protože snižuje její negativní dopady. Hodnota vitamínu C v prevenci je všeobecně uznávaná a prokázaná pro mnohé druhy rakoviny. MC Cormick dokonce představil hypotézu, že vývoj rakoviny je v podstatě degenerativní změnou následkem dlouhodobého nedostatku vitamínu C… více

06.07.2019

Měli byste vědět – 21. část: C-vitamín, 9. díl

Měli byste vědět – 21. část: C-vitamín, 9. díl

Případy: hepatitida, osypky, nádor na pankreasu, karcinom plic, doplňky stravy… více

07.07.2019

Měli byste vědět – 22. část: Vývoj zdravotního stavu obyvatelstva

Měli byste vědět – 22. část: Vývoj zdravotního stavu obyvatelstva

Zdravotní stav lidí v roce 1900; 1974 – 1997 = zhoršení kvality jídla; 1974 Aspartam schválen jako sladidlo; 1975 objeveny důkazy, že zvířata krmená Aspartamem trpěla záchvaty a mozkovými nádory (přesto se používá dál), fast foody se stávají hlavní používanou restaurací; důsledky… více

08.09.2019

Měli byste vědět – 23. část: Cesta za zdravím začíná v naší hlavě

Měli byste vědět – 23. část: Cesta za zdravím začíná v naší hlavě

Staňte se svobodnými lidmi. Nebuďte součástí nevědomého stáda a vezměte zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou. Předcházejte nemocem a uvědomte si, že prevence je vaše cesta… více

09.09.2019

Měli byste vědět – 24. část: Přejídání – toxemie

Měli byste vědět – 24. část: Přejídání – toxemie

Co je důsledkem zvýšeného příjmu potravin? ; Usazeniny, metabolity – příčina nemocí a stárnutí ; Odpadní látky, časovaná bomba v těle… více

10.09.2019

Měli byste vědět – 25. část: Voda jako lék

Měli byste vědět – 25. část: Voda jako lék

Když máme nedostatek vody v těle, tělo nám to signalizuje tím, že produkuje bolest. Mnoho degenerativních onemocnění, včetně astmatu, artritidy, hypertenze, angíny pectoris, lupénky a roztroušené sklerózy, je způsobeno chronickou dehydratací. Když máme správné množství vody, naše buňky jsou napnuté jako zralé broskve na stromě a všechny funkce uvnitř buňky fungují bezvadně… více

11.09.2019

Měli byste vědět – 26. část: Jaká je kvalita vody

Měli byste vědět – 26. část: Jaká je kvalita vody

Bohužel, co se týká kvality vody, musíme konstatovat, že se zhoršuje. Stále se totiž vyvíjejí nové průmyslové látky, chemikálie, hnojiva, léky atd., a ty se dostávají zpět do vody. Sedm miliard lidí vyprodukuje tolik odpadních látek, že to musí mít vliv na kvalitu vody na celém světě. Vodu bychom měli pít čistou! Ovšem většina vodovodních kohoutků však obsahuje vodu znečištěnou a naředěnou do přijatelných norem. Přesto mnoho lidí, kteří dbají na kvalitu konzumovaného jídla, tento aspekt úplně přehlíží. Pijí vodu z vodovodních kohoutků nebo z nádrží, které obsahují vodu přefiltrovanou pouze karbonovým či jiným filtrem, aby chutnala lépe. Pak jsou naplněni nečistými tekutinami, které znečišťují jejich svaly, orgány a mozek… více

12.09.2019

Měli byste vědět – 27. část: Chlor – zabiják v pitné vodě

Měli byste vědět – 27. část: Chlor – zabiják v pitné vodě

U lidí, žijících v primitivních podmínkách (kde není vodovodní řád s chlorovanou vodou) je srdeční infarkt věc neznámá, avšak jakmile se tito lidé přestěhují do "civilizace" s chlorovanou vodou, infarkt se u nich stane běžnou záležitostí. Jak to, že tam, kde je ve vodovodu tvrdá voda, mají lidé méně infarktů, než tam, kde je voda měkká? To teorie o nebezpečném cholesterolu nedokáže vysvětlit, ale teorie chloru ji objasňuje velmi dobře. Agresivní a extrémně aktivní chlor reaguje s částicemi tvrdé vody na chloridy… více

13.09.2019

Měli byste vědět – 28. část: Pravidelný a dostatečný pitný režim vás může zbavit závažných chorob, včetně rakoviny

Měli byste vědět – 28. část: Pravidelný a dostatečný pitný režim vás může zbavit závažných chorob, včetně rakoviny

Vodovodní společnosti nejsou schopny ochránit svoje klienty před kontaminací vody, choroboplodnými viry, bakteriemi, těžkými kovy a dalšími zplodinami, které vodovodní řád obsahuje. Výsledkem jsou i nedávné události v Praze, kde v důsledku kontaminace staletého potrubí došlo k masivní nákaze. A toto je jen špička ledovce, protože v přestárlém potrubí bude množství zamoření narůstat a zahraniční vlastníci vodáren nemíní tuto situaci řešit. Částečným řešením je pití balené vody, což je ale z dlouhodobého hlediska neekonomické. Popularita balených vod v plastových lahvích je velmi vysoká. Bohužel většina lidí se mylně domnívá, že potravinářský průmysl odpovědně pracuje na tomto poli, protože voda je nejdůležitější součástí lidského těla. Není tomu tak… více

14.09.2019

Měli byste vědět – 29. část: To nejdůležitější o pitném režimu

Měli byste vědět – 29. část: To nejdůležitější o pitném režimu

Člověk denně ztrácí 2,5 - 3 l vody. Příjem tekutin by měl být dodržován v průběhu celého dne. Jednorázové zavodnění těla, náhlé dohánění zanedbaného pitného režimu, zatěžuje ledviny a z těla mohou být odplaveny minerály. Určitě neplatí, že čím více tekutin pijete, tím lépe. Vypijete-li bez zjevného důvodu více než 4 l denně, neúměrně zatěžujete ledviny. Optimální přísun je 2 - 3 l tekutin denně. V horku a při zvýšené zátěži by se příjem měl zvýšit až na 5 l. Množství vypitých tekutin by se měl zvýšit i v případě, že v jídle konzumujete hodně solí… více

15.09.2019

Měli byste vědět – 30. část: Jen velmi málo z takzvaných alergií jsou skutečné alergie

Měli byste vědět – 30. část: Jen velmi málo z takzvaných alergií jsou skutečné alergie

U většiny alergií se jedná při bližším pohledu o reakce nesnášenlivosti, které se prostě projeví alergicky. Organismus, který je až po okraj plný jedů a jeho orgány na základě vzájemného propojení více faktorů nemohou již dále správně pracovat. Jestliže ledviny, játra a střeva nemohou již vykonávat svou vylučovací a detoxikační funkci, bude každé tělo reagovat "alergicky" na vše možné: potraviny, pyly, prach, zvířecí chlupy a ostatní látky. Kdyby byl organismus v rovnováze, snadno by se s těmito látkami vypořádal!… více

16.09.2019

Měli byste vědět – 31. část: Otrava číhá v našich buňkách

Měli byste vědět – 31. část: Otrava číhá v našich buňkách

Tažní ptáci, kteří na podzim odlétají ze střední Evropy do severní Afriky, často během letu v polovině cesty padají a zůstávají ležet na zemi mrtví. Po vyšetření jejich těl bylo zjištěno, že je jejich organismus otráven herbicidy, fungicidy, pesticidy a podobnými látkami ze zemědělství, nebo také těžkými kovy. Tito ptáci odlétají s plnými tukovými buňkami, v nichž jsou tyto jedy dobře "uklizené". Tento tuk je však během letu spotřebován, jedy se uvolňují a poškozují nervový systém. Ptáci spadnou a zahynou. Berte tento příklad jako varování a začněte systematicky a pod kontrolou svoje tělo pročišťovat dřív, než bude příliš pozdě!… více

17.09.2019

Měli byste vědět – 32. část: Detoxikujte se pomalu

Měli byste vědět – 32. část: Detoxikujte se pomalu

"Operace se zdařila, pacient zemřel!" Zde by to znamenalo: "Pročištění a hubnutí se zdařilo, ledviny a játra jsou zničeny!" Dopřejte si tedy čas: strusky, jedy a nadváha vznikaly po celá desetiletí, nemohou tedy zmizet během jednoho týdne. Proč byste také spěchali? Uvědomte si, že vaším cílem je cesta… více

18.09.2019

Měli byste vědět – 33. část: Zdravé tlusté střevo – váš životní úkol

Měli byste vědět – 33. část: Zdravé tlusté střevo – váš životní úkol

Základem správného fungování celého organismu jsou čistá střeva. Hydrocolonterapie, klystýr, detoxikace zažívacího traktu přírodními preparáty, to všechno jsou způsoby, jak zbavit střeva mnohaletých nánosů, nečistot, virů a bakterií. Proč je kvalita našeho střeva tak důležitá? Protože ve střevech sídlí naše imunita. V jakém stavu jej máme, tak se cítíme a také tak vypadáme! Dokonce i kožní projevy jako jsou vyrážky a ekzémy mají původ ve střevě. Víte, že průměrný člověk v sobě nosí asi 2 - 5 kg odpadní hmoty? Čím víc jste uvnitř zanesení, tím víc jste podráždění, deprimovaní a unavení. Nic vám tak rychle nepomůže zbavit se bolestí hlavy, ucpaných dutin, kožních problémů a dalších obtíží jako klystýr… více

19.09.2019

Měli byste vědět – 34. část: Příčiny oslabení imunity

Měli byste vědět – 34. část: Příčiny oslabení imunity

Můžeme vycházet z toho, že náš imunitní systém je nejsilnější v přirozených životních podmínkách. Pobyty v přírodě, na čerstvém vzduchu a na slunci, nejlépe u moře, v horách, u řek nebo jezer, případně v lese, imunitu zvláště posilují. Co však děláme my? Žijeme v železobetonových "džunglích" – velkoměstech, nezřídka se zavíráme na celé dny a týdny do uzavřených budov a nepřijímáme dostatek životní síly, kterou nám dává k dispozici příroda a Vesmír. Tato energie a informace jsou pro náš imunitní systém nejdůležitější potravou… více

20.09.2019

Měli byste vědět – 35. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 1. část

Měli byste vědět – 35. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 1. část

Plíživé překyselování. Problém překyselení organismu je dosti přehlížený. Jednou z příčin je, že překyselení vzniká pomalu, po celá léta, člověk se jeho projevům neustále přizpůsobuje a vnímá jej často teprve tehdy, když jsou potíže již velmi prudké či závažné. Také zatížení odpady a zahlenění nevnímají všichni lidé stejně. Příznaky jsou často skryté, plíživé a nenápadné. Tkáně, a to především ty podkožní pojivové, je možné přeplnit odpadem a kyselinami, aniž by se to projevilo bolestmi. Nemoci jsou zřídka spojovány s překyselením, protože probíhají téměř nepozorovaně a souvislost mezi kyselinami a chorobami bývá školskou medicínou většinou ignorována… více

21.09.2019

Měli byste vědět – 36. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 2. část

Měli byste vědět – 36. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 2. část

Jak můžete zjistit, jestli u vás došlo k překyselení? Jako první vás upozorní stav vaší pleti. Staré přísloví praví, že kůže je zrcadlem krve, popř. vnitřních orgánů. Pokud jste silně překyseleni, trpíte celulitidou. Při překyselení organismu se vyskytuje zbarvení bledé, červené až modročervené, šedé, žlutavé, zelenavé a hnědavé. Zdravá pleť je měkká a hladká, lesklá a čistá. Kyseliny a nečistoty v podkožních pojivových tkáních vedou k zatvrdlinám nebo k uvolňování kožních partií. Poškození vlasů projevující se suchými, křehkými a matnými vlasy a tvorbou lupů, jejichž prostřednictvím se tělo také snaží zbavit kyselin a jedů… více

22.09.2019

Měli byste vědět – 37. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 3. část

Měli byste vědět – 37. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 3. část

Co se děje v těle při překyselení? V překyselených částech těla se najednou zhroutí celý systém zásobování kyslíkem a živinami. Krvinky rozvádějí do tkání životně důležitý kyslík a mají podobu malého kotouče o průměru 7,5 mikrometru. Přesto proudí vlásečnicemi o průměru 3 až 4 mikrometry. Dokonce mohou projít i krátkými úseky, které mají průměr sotva 2 mikrometry. Za to vděčí své elastické struktuře. Při překyselení postupně ztrácejí pružnost, až nakonec ztuhnou a ucpou kapiláry… více

23.09.2019

Měli byste vědět – 38. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 4. část

Měli byste vědět – 38. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 4. část

Rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí těla je základem každé úspěšné léčby. Kyseliny mají ničivý účinek. Dokážou rozrušit dokonce i kámen nebo kov. Během látkové výměny neustále vznikají v těle kyselé látky jako kyselina močová, uhličitá, mléčná, octová a dokonce i solná a pokud nejsou vyloučeny a neutralizovány, způsobují v těle nejrůznější choroby… více

24.09.2019

Měli byste vědět – 39. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 5. část

Měli byste vědět – 39. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 5. část

Nejpřirozenější a nejjistější odkyselení je možné zředěnými až silně zředěnými čerstvě vylisovanými zeleninovými šťávami. Mají totiž jednu velkou výhodu – obsahují velké množství zásaditých minerálů a zároveň informace živoucích buněk, které těmto minerálům umožňují v organismu velmi blahodárně působit. Velmi vhodné jsou i zelené nápoje, které si připravíte následujícím způsobem… více

25.09.2019

Měli byste vědět – 40. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 6. část

Měli byste vědět – 40. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 6. část

Zásadité koupele jsou nejúčinnější v optimální v délce trvání kolem 2 hodin při teplotě 36-37 °C a pH 8,5. Cyklus zásaditých koupelí je dobré začít první koupelí v délce 30 minut. Zásadité koupele by měly trvat alespoň jednu až dvě hodiny. Teprve po šedesáti až devadesáti minutách se detoxikační procesy začnou projevovat viditelně. To znamená, že dvě až tři hodiny trvající koupel je optimální… více

26.09.2019

Měli byste vědět – 41. část: Střídavá studená a horká sprcha

Měli byste vědět – 41. část: Střídavá studená a horká sprcha

Jak se ukazuje, díky střídavé studené a horké sprše je možné dosáhnout udivující výsledky a zbavit se mnohých nemocí. Účinky střídání tepla a chladu spočívají v tom, že teplo působí na povrchové vrstvy těla a zlepšuje krevní oběh, zatímco chlad stimuluje oběh ve vnitřních orgánech. A proto je střídavá sprcha zázračným lékem proti mnoha potížím. Regeneruje proces normálního krevního oběhu, posiluje svaly, srdce a zvyšuje odolnost. Střídavou sprchu provádějte ráno i večer, při únavě, nervozitě nebo oslabení… více

27.09.2019

Měli byste vědět – 42. část: Kyslík náš strážný anděl – 1. část

Měli byste vědět – 42. část: Kyslík náš strážný anděl – 1. část

Nejlevnější a jedna z nejúčinnějších terapií je hluboké prodýchávání v lese a dlouhé pravidelné procházky v přírodě. Dochází tak ke spalování patogenů, kvašení a hnilobné procesy jsou nahrazeny dokonalým spalováním, patologické děje v těle jsou nahrazovány ozdravnými a přirozenými procesy… více

28.09.2019

Měli byste vědět – 43. část: Kyslík náš strážný anděl – 2. část

Měli byste vědět – 43. část: Kyslík náš strážný anděl – 2. část

Vědomé dýchání a dýchání pravou a levou nosní dírkou… více

29.09.2019

Měli byste vědět – 44. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 1. část

Měli byste vědět – 44. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 1. část

Cukr a výrobky obsahující cukr, mléko, bílá mouka, polysacharidy – bílá rýže, těstoviny a brambory, kuřecí maso, vepřové maso, uzené výrobky, šunka… více

30.09.2019

Měli byste vědět – 45. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 2. část

Měli byste vědět – 45. část: Jsme to, co jíme – co nejíst nebo co nejvíce omezit – 2. část

Slunečnicový olej i ostatní běžné rostlinné oleje, surový řepkový olej, hranolky, čipsy a pečené brambory, aspartam, akrylamid… více

01.10.2019

Měli byste vědět – 46. část: Co jíst?

Měli byste vědět – 46. část: Co jíst?

Čím více živé stravy, tím lépe. Minimální poměr mezi živou a vařenou stravou by měl být 70:30, ve prospěch živé stravy, ale lépe je dodržet pro větší zdravotní rezervu poměr 80:20. Živá strava nás alkalizuje a naopak jakákoli vařená strava zakyseluje. Enzymy obsažené v živé stravě jsou pro nás neskutečně důležité, dodávají nám energii, informace a řídí správný průběh všech metabolických procesů. Dlouhodobé zahřívání potravin nad 55°C, enzymy ničí… více

02.10.2019

Měli byste vědět – 47. část: Cukr – Hlavní nepřítel vápníku

Měli byste vědět – 47. část: Cukr – Hlavní nepřítel vápníku

Každý by měl pochopit jednoduchou pravdu: náš organizmus je celistvý systém, ve kterém jsou všechny naše buňky propojeny nespočetným množstvím reakcí, a pouze komplexní vliv na všechny životně důležité systémy a orgány dovoluje zlikvidovat potíže, nezávisle na tom, kde se zabydlely: v kostech, srdci, játrech nebo v palci levé nohy. Je všeobecně známo, že výrobky, jako jsou maso, sýr, cukr, živočišné tuky, dodávají během trávení velké množství škodlivých kyselin (mléčná, šťavelová, močová a jiné). Soli vápníku neutralizují tyto kyseliny, protože tak chrání organizmus před otravou. Čím více je v naší potravě výše uvedených produktů, tím méně je vápníku v kostech. Jednou z hlavních příčin deficitu vápníku v těle je nadměrná konzumace cukrů a výrobků, které jej obsahují… více

03.10.2019

Měli byste vědět – 48. část: Konzumace živočišných bílkovin

Měli byste vědět – 48. část: Konzumace živočišných bílkovin

Ohromné množství kyselin vzniká díky konzumaci bílkovinných výrobků živočišného původu. Slučuje se s vápníkem, čímž tvoří toxické nerozpustné krystalické sloučeniny. Organizmus tyto sloučeniny není schopen odstranit, a tak se začínají ukládat v našich kloubech. Tento proces trvá dlouhá léta a málokdo si ho všímá až do chvíle, když nám klouby začínají dělat potíže. V každém kloubu je specifické mazivo, které garantuje jeho pohyblivost. Zde hraje velkou a nezastupitelnou roli vitamín C, který je mimo jiné zodpovědný za tvorbu kolagenů, doporučuje se pravidelně užívat alespoň 5g denně, ale ideálně 10 až 15g. Nezávisle na tom, zda máte 40, 60 nebo 70 let, množství maziva se nemění. Ale když nerozpustné vápnité sloučeniny vytlačují mazivo z kloubů, funguje to podobně jako cement, tehdy pociťujeme bolest a zmenšuje se pružnost a pohyblivost kloubů… více

04.10.2019

Měli byste vědět – 49. část: Vaječná skořápka není smetí

Měli byste vědět – 49. část: Vaječná skořápka není smetí

Při léčbě osteoporózy pomáhá skořápka z vajec. Je totiž ideálním zdrojem vápníku, který je v 90% vstřebáván organizmem (kostmi). Kromě uhličitanu vápenatého jsou ve skořápce všechny pro organizmus nezbytné mikroelementy: měď, fluor, železo, mangan, molybden, síra, křemík, zinek a jiné – dohromady 27 složek! Složení vaječné skořápky je velice podobné složení kostí a zubů… více

05.10.2019

Měli byste vědět – 50. část: Se zakyselením přichází paraziti

Měli byste vědět – 50. část: Se zakyselením přichází paraziti

Paraziti jsou příčinou řady nemocí a dalšího vnitřního zakyselování a toxicity. Jedna pacientka trpěla dva roky úpornými bolestmi, prošla řadou nepříjemných vyšetření a bylo konstatováno, že je naprosto v pořádku. Po jejich dalších urgencích jí bylo sděleno, že její problémy jsou zřejmě psychiatrického rázu. S tím samozřejmě nesouhlasila a až na radu jejího přítele dala svou krev prozkoumat zvěrolékaři, který konstatoval, že pejsek, jehož krev analyzoval, je plný parazitů. Následovala antiparazitární kůra a ta ji vrátila opět zdraví a zbavila úporných bolestí… více

06.10.2019

Měli byste vědět – 51. část: Co také způsobují paraziti – 1. část

Měli byste vědět – 51. část: Co také způsobují paraziti – 1. část

Arytmie, tachykardie, autoimunita, astma, rakovina, štítná žláza, kůže – bouličky pod kůží, atopický ekzém, klouby a páteř, subfebrilie, nespavost… více

07.10.2019

Měli byste vědět – 52. část: Co také způsobují paraziti – 2. část

Měli byste vědět – 52. část: Co také způsobují paraziti – 2. část

Alergie, vysychání slinných žláz, tunitus, karpální tunel, únavový syndrom, migréna… více

08.10.2019

Měli byste vědět – 53. část: Proč o parazitech nevíme?

Měli byste vědět – 53. část: Proč o parazitech nevíme?

V tomto směru nás nikdo nevzdělal. Ani škola, ani rodiče, ani lékaři. Nejvíc v obraze jsou doktoři přírodních věd a veterináři. Pro ně tato skutečnost není překvapením. Lékaři ale často vůbec nedávají do souvislosti ani do očí bijící symptomy… více

09.10.2019

Měli byste vědět – 54. část: Máte rakovinu nebo máte jen parazita?

Měli byste vědět – 54. část: Máte rakovinu nebo máte jen parazita?

Příčinu velmi častých onkologických omylů u rakovinových podezření hledejme u retrovirů a dalších spouštěčů: CMV, EBV, žloutenky, Helicobactera, Papillomavirus, Adenoviry, Polyomaviry, HTLV-1, 2, onkoviry B, C, D. V těchto případech ale nikde nic není, jen parazit. Tělo reaguje zvýšenými markery na růst parazitární cysty. Přibývá lidí, kteří testují rezonanční technikou, u rakovin–nerakovin panuje shoda. Echinokoka nepřenáší jen lišky a psi, ale VŠECHNA hospodářská zvířata… více

10.10.2019

Měli byste vědět – 55. část: Tajemství mateřských znamének

Měli byste vědět – 55. část: Tajemství mateřských znamének

Co je obsahem mateřských znamének? Nejčastěji zde žijí larvy svalovců. Blíže k povrchu kůže pak žije plíseň, většinou aspergillus. A to vše je seshora přiklopeno víčkem z pigmentových buněk - melanocytů. Závěr se nabízí sám. Během nitroděložního vývoje placenta nemůže vždy dokonale ochránit plod. Jednotlivých parazitů, které proniknou přes placentu, se snaží organismus zbavit tak, že je vyvede ven přes kůži, co nejdále od životně důležitých orgánů. Totéž se děje s plísněmi. Tak plísně a paraziti spolu dřímají, dokud nějaké trauma nerozbije jejich bydliště, nebo dokud snížení imunity hostitele neumožní jejich další vývoj… více

11.10.2019

Měli byste vědět – 56. část: Paraziti, o kterých se nemluví

Měli byste vědět – 56. část: Paraziti, o kterých se nemluví

Cestujeme, žije mezi námi stále více cizinců, pracují v restauracích a koupou se s námi. Tato věta není namířena proti přistěhovalcům, ale proti úzkoprsé představě, že co je psáno v učebnici, je dáno, a tropická nákaza se u nás nemůže vyskytovat. Většinou je realita mnohem horší, než si umíte představit, a v lidech žijí nejrůznější zdánlivě exotičtí hosté. Lékaři o tom nemají a nechtějí mít ani zdání… více

12.10.2019

Měli byste vědět – 57. část: Energetičtí paraziti

Měli byste vědět – 57. část: Energetičtí paraziti

U každého člověka jsou dobří a zlí duchové; skrze dobré duchy má člověk spojení se světlem a světelnými světy, skrze zlé má spojení s temnotou a "peklem". Tito duchové jsou ve světě duchů, který je mezi nebem a peklem… více

13.10.2019

Měli byste vědět – 58. část: Příčiny pronikání energetických parazitů do lidského organismu

Měli byste vědět – 58. část: Příčiny pronikání energetických parazitů do lidského organismu

Negativní charakterové vlastnosti, sexuální zvrácenosti a chlípnost, egoistické přání prosadit se na úkor ostatních, praktikování magie, pokud je člověk nemocný, ale lékaři se nemohou dopátrat příčiny onemocnění… více

14.10.2019

Měli byste vědět – 59. část: Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

Měli byste vědět – 59. část: Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

Po vyhnání temných bytostí a běsů z těla mnohé nemoci mizí nebo se sami začnou léčit. Specifika tví v tom, že negativní energie se může nasměrovat na cokoliv, dokonce i na ikony. Dokud se člověk charakterově nezmění, zůstane nemocný… více

15.10.2019

Měli byste vědět – 60. část: Principy očisty životního pole od parazitů

Měli byste vědět – 60. část: Principy očisty životního pole od parazitů

Principy očisty životního pole od parazitů: dýcháním, uvolněním, být vděčným, okouzlením, smíchem, důvěrou, léčebný potenciál hudby, magnetickým polem a harmonickými frekvencemi… více

16.10.2019

Měli byste vědět – 61. část: Metodika očisty životního pole

Měli byste vědět – 61. část: Metodika očisty životního pole

Během provádění očisty životního pole se v každém člověku odehrávají různé změny, které můžeme rozdělit do dvou kategorií. Za prvé se uvolňují psychické bloky a postupně vyvěrají na povrch, za druhé se aktivizují paraziti v jednotlivých polích, pokud se nacházejí v organismu. Na psychické bloky je vyvíjen určitý tlak, jenž se většinou projevuje jako pevné a bolestivé útvary. Jakmile se energie v celém organismu vyváží s energií psychického bloku, ten se rozplyne a začne z organismu odcházet… více

17.10.2019

Měli byste vědět – 62. část: Jak se bránit před parazity životního pole

Měli byste vědět – 62. část: Jak se bránit před parazity životního pole

Obecně pomáhají rozptýlené esenciální oleje, kadidlo, modlitby a vysoce mravní způsob života. Klystýry s odvarem z osiky. Patogenní energie a energie vzniklá z uhranutí totiž osiku nesnášejí. Podíváme se na vše podrobněji… více

18.10.2019

Měli byste vědět – 63. část: Uhranutí, uřknutí, očarování a další negativní ovlivnění

Měli byste vědět – 63. část: Uhranutí, uřknutí, očarování a další negativní ovlivnění

Při uhranutí se zčistajasna začíná zhoršovat zdravotní stav oběti a v některých případech to vede i k její smrti. Uhranutí způsobuje různé psychické nemoci, od nepatrných odklonů v psychice po skutečně vážné negativní nálady: strach, smutek, deprese, zloba. A odsud už je jen krůček ke schizofrenii. Oslabí se nebo úplně vytratí láska mezi manžely a namísto ní nastoupí nenávist, pohrdání a odpor jednoho k druhému… více

19.10.2019

Měli byste vědět – 64. část: O psychických upírech

Měli byste vědět – 64. část: O psychických upírech

Nejvíce nebezpeční jsou lidé, kteří se nejsou schopni radovat ze samotné existence. Jejich přirozené životní instinkty jsou přesunuty do oblasti skryté agresivity. Fakticky požírají ty, k nimž se chovají s předstíranou mateřskou láskou a starostlivostí. Sebezapření odmítající jakékoliv potěšení ze života je ničivé ve vztahu k těm, na něž je směrováno. Podezření vzbuzuje člověk, který je nadměrně hovorný anebo přehnaně úslužný. Takoví lidé jsou chaotičtí, nesynchronní a navenek vypadají neupraveně. Jsou neobyčejně úporní a ve svých názorech tvrdošíjní a rádi si stěžují na nepochopení ostatních, ale ve skutečnosti sami nikoho nemilují, jsou závistiví a neustále demonstrují žárlivé soupeření s nároky vůči ostatním… více

20.10.2019

Neskutečné: Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Neskutečné: Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a filosofie na Kalifornské univerzitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let. To na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně propagované víře, chemoterapie prostě nefunguje… více

14.12.2017

O způsobu léčby si rozhodněte vy sami

O způsobu léčby si rozhodněte vy sami

Pokud jde o medicínu, tak blokace a brzdění nových myšlenek a postupů je zde daleko větší než v jiných oborech. Nelze zpochybnit místo konvenční medicíny tam, kde je nezastupitelná, což jsou zejména akutní zákroky. Bezprostředně po vážné automobilové nehodě nebudete potřebovat sebeskvělejšího detoxikačního terapeuta, ale lékaře konvenční medicíny, který vás nejprve „opraví“ a sešije. Mimo oblast akutních zákroků však lze téměř všude najít spousty metod, jejichž vědeckost je velmi sporná. Mnohé jsou postaveny na nefunkčnosti a nepravdivých předpokladech někdy i na zmanipulovaných studiích… více

14.12.2017

Anite Petek - pravda o očkování

Anite Petek - pravda o očkování

Máme tu prvotřídní lékařku, která prostudovala 30 tisíc stran literatury o očkování a analyzovala je. Je to na slovo vzatý odborník. Na základě svých praktických zkušeností a prostudovaných materiálů dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu školní medicíny dokazuje, že očkování způsobuje více utrpení a smrti, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak bychom měli věnovat zvýšenou pozornost jejím názorům a pečlivě vše vyslechnout. Anite Petek provede rekapitulaci posledních 200 let očkování a poskytne nám napínavý a kritický názor zda očkování má, nebo nemá smysl… více

22.12.2016

Rychlá navigace: