Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 17. část: C-vitamín, 5. díl

Vitamín C jako antibiotikum

Vrcholným a prakticky neznámým farmakologickým způsobem, jak využívat vitamín C je jeho role jako antibiotika. Tyto účinky jsou testované a ověřené a je neuvěřitelné, že toto bezpečné a účinné antivirotikum zůstává i po desetiletích takřka nevyužité. Při transportu do buňky vitamín C odstraňuje ochranný plášť virů a brání tak množení dalších virů. Navíc zabezpečuje lehčí fagocytózu a likvidaci virů imunoglobuliny.

Jsou dobře známé jeho protibakteriální účinky. Dokáže narušit polysacharidový obal mnohých obávaných patogenů (tuberkulóza, streptokoky, pneumokoky) a umí je zničit a podporuje přirozené detoxikační mechanizmy těla. Dosáhnutím a udržením účinné koncentrace C vitamínu v krvi a tělesných tkáních vytváříme prostředí, které přímo ničí patogeny nebo se stane velmi nepříznivé pro jejich množení.

A proč medicína nevyužívá všech těchto skvělých vlastností C vitamínu? Odpověď je jasná, monopolní praktiky farmaceutického průmyslu a všech politických špiček a vědců jimi ovládanými a upřednostňování zisku nad zdravím a humanitními ideály.

Dostatečnými pravidelnými dávkami v době nemoci se tělo vrátí do normálního režimu a i přes účinky horečky a infekce se odstraní anaerobní (nedostatek kyslíku ve tkáních) podmínky v těle, sníží se kyselost a vytratí se vysoká hladina adrenalinu, vymizí stažení střev a obnoví se normální činnost jater a slinivky. Játra efektivněji a rychleji odstraňují bakteriální jedy, toxické metabolity a další produkty infekce. V některých akutních případech rychle dodaná dávka (50 až 150g) funguje jako bleskový oxidizér a často napraví patologii v průběhu minut, zabezpečuje integritu cévních stěn a buněčných vazeb a tím brzdí rozšiřování infekce a brání tak průniku infekce do mozku, klesá horečka a stoupá počet bílých krvinek.

Imunita bez vitamínu C je poruchová a slabá. Nejznámější je zřejmě vliv vitamínu C na imunitní systém - fagocytózu, tvorbu protilátek, interferonů, pevnost kapilár a buňkové mřížky. Důležitá je jeho schopnost očistná. Je nezbytný pro detoxikační funkce jater a ledvin, opravuje buňky a chrání je, likviduje dioxiny. Imunitní systém nás definuje vůči okolnímu světu.

C vitamín je nenahraditelný pro buňkové vazby, kůži, klouby a svaly. Vitamín C je klíčový pro syntézu a regeneraci kolagenu a je tedy nenahraditelný pro buňkové vazby, kůži, klouby, svaly, srdečně cévní soustavu. Kolagen tvoří jednu třetinu všech našich bílkovin a je cementem, který drží pohromadě naše tkáně, všech 10 bilionů našich buněk. Bez vitamínu C se kolagen vůbec nevytváří.

Vitamín C - diuretikum - likviduje volné radikály. Vitamín C je účinné diuretikum (působí močopudně). Při dýchacích infekcích zlepšuje stav pacienta. Při vysokých dávkách je jeho účinek natolik razantní a účinný pro široké spektrum onemocnění až je to k neuvěření. Vysvětlením je jeho schopnost eliminovat volné radikály. Radikály jsou molekuly, které mají jeden nebo více nespárovaných elektronů. Vznikají při metabolických procesech. Při poškození buněk dochází k vytvoření velkého množství volných radikálů, které řetězově přenášejí poškození i na další buňky a to tak, že volný radikál ukradne chybějící elektron vedlejší molekule a tím ji poškodí. Každá buňka je denně napadena až 10 000 radikály, ale tělo je dokáže včas zneškodnit pomocí antioxidačních systémů, část radikálů ale unikne a to je jednou z příčin stárnutí.

Vitamín C aktivizuje mnoho tělesných enzymů. V době stresu a nemoci vzniká extrémní poptávka po službách vitamínu C a tady někde je základ jeho všestranného vlivu na funkce metabolizmu. Antioxidanty fungují synergicky a mají důležitou roli v detoxikaci organizmu. Vitamín C aktivizuje mnoho tělesných enzymů včetně inzulínu, udržuje enzym prolyl a lyzyl v aktivní formě.

Vitamín C snižuje hladinu histaminu. Vztah vitamínu C a histaminu je antagonistický a vitamín C snižuje jeho hladinu v krvi. Vitamín C inhibuje proteiny v poškozených buňkách, které jsou způsobeny popáleninami, infekcí či otravou a tím zabraňuje hlubšímu poškození tkání a šoku organizmu.

Prioritní orgány mají až 100násobek běžné krevní koncentrace vitamínu C. Některé tkáně místa prioritního významu mají až 100 násobek běžné krevní koncentrace vitamínu C: mozek, slezina, lymfatické uzliny, játra, ledviny, štítná žláza, srdce, pankreas a z toho vyplývá, že vysoká koncentrace C vitamínu v krvi má obrovský zdravotní potenciál.

Více informací na webu www.bezleku.cz a www.c-vitamin.cz

Měli byste vědět – 17. část: C-vitamín, 5. díl

03.07.2019

Rychlá navigace: