Souvislosti, které všude nenajdete

Manipulace napříč věků

Manipulace napříč věků

Manipulace napříč věků

Napříč věky je ničeno systematicky vědění a pokrok. Jsou vypalovány knihovny, ničeny kulturní památky, které vypovídají o jiné historii než je ta, která je prezentována globálním predátorem. Skutečná historie je lidem zamlčována stejně tak jako jejich původ, to kdo jsou a proč tu jsou… více

22.12.2016

Pokrevní hybridní linie Archontů, Anunnaků, reptiliánů

Pokrevní hybridní linie Archontů, Anunnaků, reptiliánů

Vláda pokrevních linií pokračuje i dnes v královských rodech, které přežily do dnešního dne, ale navíc se rozšířila ještě na politiku, bankovnictví a korporace. Archontský virus ovládl tímto způsobem lidstvo a zasadil do něj své hybridní prostředníky. Někteří z nejvýznamnějších hybridů pochází ze Sumeru, Babylonu, Egypta, Asie a Dálného východu. Tyto linie se zkřížily, aby se tak staly králi a královnami Evropy… více

02.10.2022

Cílem temných protilidských manipulátorů je abyste uvěřili některému z jejich archontských programů

Cílem temných protilidských manipulátorů je abyste uvěřili některému z jejich archontských programů

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, všechny politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, ale také i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží ústřední archontí síle. Vytváří neustále problémy a zdroje nejrůznějšího rozptýlení a tak perfektně odvádí pozornost od skutečného problému lidí od temných mimozemských manipulátorů, hybridů a Archontů. Usilovně se snaží o to, abychom v sobě zabili naši duchovní podstatu, lidskou identitu a odpojili naše duše od vyššího vědomí. Potlačují naši přirozenou lidskou sounáležitost a manipulují nás k tomu, abychom se oddělili od kolektivního vědomí a zapomněli všechny historické zkušenosti lidstva a svého rodu. Snaží se všemožně rozbít institut rodiny a zničit všechny pozitivní tradice. Chtějí zpřetrhat naše kořeny, které nás vyživují, dávají nám sílu, moudrost a nezlomnost… více

01.10.2022

Archontští paraziti řídí náš svět

Archontští paraziti řídí náš svět

Švýcarský jasnovidec Anton Styger jednou popsal: "Když vidím některé 'světové osobnosti' a politiky, kteří jsou obzvláště v zajetí materiálního světa, tak si všímám, že už nemají žádná světelná těla a duši. U mnohých už ani nevidím žádný světelný bod v srdeční čakře, který tam jinak vždy je. Místo toho vidím kolem nich něco jako vrstvu 'temného asfaltu' a v ní obludnou bytost ve tvaru ještěra. Vidím, jak se kolem nich objevuje obraz krokodýla jako v konkávním zrcadle. Už nevidím světlo ani v krční čakře ani v čelní čakře."… více

30.09.2022

Superfantomová "Já"

Superfantomová "Já"

Fantomová "Já" patřící do "elitních" pokrevních linií a ti, co jsou tak hluboce zamoření archontským virem se nakonec tímto virem sami postupně stávají. Můžeme je nazvat jako "superfantomy". Jsou to psychopati, k nimž můžeme přiřadit tyto vlastnosti: lehkovážnost a povrchní kouzlo, okázalost, narcistický pohled na sebe, patologické lhaní, vychytralost a manipulace, absence lítosti, emoční plytkost, bezcitnost, absence empatie, neochota přijmout zodpovědnost za své činy, tendence nudit se, parazitický způsob života, absence realistických dlouhodobých cílů, impulzivnost, nezodpovědnost. Superfantomové jsou natolik emočně odpojení, že vnímají druhé lidi jen jako předměty, se kterými se dá manipulovat a které mohou bez jakéhokoliv znepokojení zničit… více

29.09.2022

Alternativní "fantomové Já"

Alternativní "fantomové Já"

Ve velkém množství se duchovní "fantomová Já" vyskytují v alternativních mediích, která se v důsledku světových událostí velmi rozšířila. Zpočátku se malá skupina průkopníků snažila sdělit lidem informace, které v té době chtěl slyšet jen málokdo. Ale dnes výraz "alternativní média" pokrývá rozsáhlé spektrum lidí, názorů a přesvědčení, která zpochybňují celý mainstream a snaží se dostat až k samému jádru pravdy a vytváří propast mezi nimi a těmi, jejichž názory se vůbec mainstreamu nevymykají. Samozřejmě, že celá alternativní scéna je tvrdě atakovaná archontskými programy a je širokospektrálně rozčleněná, aniž by to často postřehli i oduševnělí jedinci, natož ti, kteří jsou ovládáni Archonty… více

28.09.2022

Skrytá duchovní fantomová Já

Skrytá duchovní fantomová Já

Existují skrytá "fantomová Já", taková, která se skrývají sama před sebou a zároveň se snaží skrýt i před světem. Esoterická scéna je plná duchovních fantomů, kteří sice stále hovoří o lásce, jak jsme "všichni Jedno", a přitom se chovají jako vzorový fantom se vším všudy. Skrytě bojkotují některé informace, které přináší skutečné odhalení, protože se bojí, že přijdou o svoji "výjimečnost" a "důvěryhodnost". Vedou krásné sebeklamné řeči o Světle, boji za pravdu, ale když se lidé dostanou do vážného sporu se "Systémem", snaží se co nejrychleji zmizet. Mnozí z nich říkají lidem, aby se "zbavili strachu" a přitom sami nemají žádnou odvahu. Skrytě lžou, zneužívají svou "popularitu" a přitom celou dobu tvrdí, že by se lidé měli vzájemně milovat a být k sobě upřímní. Samozřejmě ale, že všichni takoví nejsou… více

27.09.2022

Temnota našlapuje pomalu a plíživě

Temnota našlapuje pomalu a plíživě

"Plíživě nastolovaná totalita" je archontská metoda ovládání lidstva. Funguje tak, že plíživě postupuje ke svému cíli, krůček po krůčku. Ty jsou tak malé, že si málokdo všimne, že jsou vzájemně propojené a míří jedním směrem, ke globálnímu orwellovskému státu. Toto ale tito manipulátoři nechtějí prozradit příliš brzy, aby lidé jejich úmysl nepřekazili. Potřebují nejprve vytvořit struktury ovládání v takové míře, že v konečné fázi už nebude podstatné, zda o tom lidé budou vědět nebo ne. Jdou z bodu A do bodu B a každý malý krůček prezentují jako samostatnou izolovanou změnu. Touto technikou bylo nastoleno diktátorství Evropské unie a postupně se touto metodou přechází od zóny volného obchodu k fašistickému centrálně ovládanému byrokratickému superstrátu, který má zničit národní suverenitu, zrušit jakékoliv soukromé vlastnictví a totálně zotročit celé lidstvo… více

26.09.2022

Důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem pro lháře

Důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem pro lháře

Nejde jen o důvěru nevinných, která je manipulátory zneužitá, ale také těch, co se bojí. "Fantomová Já" jsou od strachu celá bez sebe, protože jimi neustále koluje program strachu a tím jsou naplno vystaveny lživým informacím, které jsou jim sdělovány a dokonce sami chtějí, aby byly pravdivé. Pro "fantomové Já" je prostě jednodušší zastřelit posla a vše zamítnout, než sebrat svoji odvahu, zodpovědnost a zvážit, že by jeho zpráva mohla být opodstatněná… více

25.09.2022

Nedefinujte se tak, že se srovnáváte s ostatními. Nezáleží na tom, kolikrát vám zatleskají.

Nedefinujte se tak, že se srovnáváte s ostatními. Nezáleží na tom, kolikrát vám zatleskají.

Archontský Systém odjakživa zaměstnával pilné idioty, osoby, které se pedantsky a úplně doslova drží předpisů, případně se ohání větou: "To není v mé kompetenci". Jsou to vycvičení byrokrati Archontím systémem a agendou U.I., kteří prosazují malicherná pravidla na úkor lidskosti a zdravého rozumu, ve jménu dalšího lidského rozdělování a ještě většího zotročení lidstva. Míra a hloubka jejich naprogramování dosahuje neslýchaných úrovní absurdity… více

24.09.2022

Zloděj křičí: "Chyťte zloděje"

Zloděj křičí: "Chyťte zloděje"

Přisluhovači temných sil neustále vymýšlejí neexistující diskriminace, aby prostřednictvím nich ještě více rozdělili lidstvo, přesně podle tisíce let zavedeného – "rozděluj a panuj". Odsuzují často ty nejnevinnější komentáře a názory jako projevy rasismu nebo nějakého jiného -ismu a všem názorovým skupinám, které nejsou ve většině, sugestivně vysvětlují, jak je nepřátelská většina diskriminuje… více

23.09.2022

Když se stanete "někým", tak se automaticky vyčleníte vůči někomu jinému

Když se stanete "někým", tak se automaticky vyčleníte vůči někomu jinému

Pokud hledáme skutečnou realitu v našich pěti smyslech tak uvázneme v uměle vytvořeném "Matrixu". Naše smysly nás definují jako "fantomové Já" a degradují naši původní duchovní osobnost, ale také fyzickou skutečnost nejrůznějšími omezeními. Naše frekvence je snižována tak, aby se vměstnala do frekvenčního rámce matrixového uvěznění. Všechny matrixové zkušenosti nám bohužel nejsou schopny nic říci o tom, kdo jsme, kde se nacházíme a kam se ubíráme. Naše "fantomové Já" se skládá z nekonečné řady názorových, myšlenkových a informačních nálepek, které jsou jaksi poslepované a matou vystředěný bod pozornosti našeho vědomí. Obalují ho iluzemi, dezorientují ho a lapají ho do pasti přeludů. Bez těchto nálepek, které si na sebe dobrovolně lepíme, by žádné "fantomové Já" nemohlo existovat… více

22.09.2022

Míříte ke Světlu nebo Temnotě?

Míříte ke Světlu nebo Temnotě?

Lžičky, které se snaží změřit oceán je podobný příměr, jako když se lidé snaží změřit Nekonečné Vědomí. V této souvislosti je třeba si připomenout existenci našeho fantomového "Já", které bylo vytvořeno, aby lidstvu bránilo ve spojení s jeho "Nekonečným vědomím". Abychom se osvobodili, musíme nejprve osvobodit naše uvězněné vědomí. Potom parazitickými bytostmi uměle vytvořená realita – "Matrix", ztratí nad námi svoji moc… více

21.09.2022

Parazitické entity nám odčerpávají energii pomocí manipulace, nízkofrekvenčních anomálií a symbolů

Parazitické entity nám odčerpávají energii pomocí manipulace, nízkofrekvenčních anomálií a symbolů

Parazitování na lidské energii je trvale přítomné a je prováděno individuálně nebo kolektivně tisíce let. Když jsou lidské bytosti připojeny k archontskému frekvenčnímu pásmu, jejich energie může být odsávána způsoby, jaké si většina lidí ani neumí představit. Podstata spočívá v připoutání pozornosti k osobě nebo symbolu, který je spojen s nízkou frekvencí a skrze toto frekvenční spojení jsou lidé propojeni s Archonty. Tisíce lidí před Buckinghamským palácem soustředí svou pozornost na královnu nebo davy před Vatikánem na papeže. Kam jde pozornost tak tam jde i energie. Tak může dojít k odsávání energie generované davem… více

20.09.2022

Vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde již tvoříme naši Novou realitu

Vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde již tvoříme naši Novou realitu

Bubliny Světla jsou oblastmi čistého "Světla", které existuje nezávisle na veškeré hmotě, která byla vytvořena uvnitř 11-ti dimenzionální membrány časoprostorového kontinua světa. To v praxi znamená, že na povrchu planety v rámci fyzické a nefyzické hmoty existují malé oblasti, které jsou již mimo dosah temných sil. To je velmi důležitá událost pro úplný návrat "Světla". Z praktického hlediska to také znamená, že od této chvíle bude o mnoho snazší ve vašich životech vytvořit a dosáhnout Světla… více

19.09.2022

Vatikán a Katolická církev se staly genocidním teroristickým strojem na zabíjení lidí a likvidaci národů

Vatikán a Katolická církev se staly genocidním teroristickým strojem na zabíjení lidí a likvidaci národů

Naše dějiny by vypadaly zcela jinak, pokud by s lidstvem tisíce let negativně nemanipulovaly zlovolné síly, nevytvářely umělé důvody k válkám, nepodporovaly násilí a neustále nerozdělovaly lidi na tisíce skupin tak, aby se lidstvo nemohlo sjednotit, a aby nespolupracovalo. Je na každém z nás, abychom rozpustili všechny protilidské programy, které byly do nás vkládány tisíce let, a které nás stále skrytě zotročují a nedávají pražádnou životní perspektivu ani nám, ani našim dětem. Musíme si vzít zpět vládu nad námi samými a duchovně se osvobodit. Je nejvyšší čas začít rozvíjet svoji intuici, zodpovědnost, citlivost a skutečnou lásku… více

18.09.2022

Vatikán nemá nic společného s Bohem

Vatikán nemá nic společného s Bohem

Božské vědomí existuje, ale Vatikán s tímto Bohem nemá naprosto nic společného a jen se za něj schovává, páchá zločiny proti lidskosti, směřuje lidi k nevědomosti, otroctví a veškeré lidstvo po celém světě jen rozděluje. Používá k tomu velmi staré programy, které vedou lidi k slepé poslušnosti a udržují lidstvo v totální nevědomosti, strachu a beznaději. V kostele se nikdo pravdu nedozví, ani to, jak se může osvobodit, zbavit utrpení a už vůbec ne to, co se děje ve světě, kdo stojí za genocidou celých národů. Velkou rolí v ní sehrál právě Vatikán, uměle vytvořený starobylými archontskými rodovými liniemi z Itálie. Vatikán nashromáždil majetky v hodnotě 500 triliónů dolarů, které nakradl a naloupil při násilné kolonizaci, genocidě národů a při mocenském ovládání mnoha států ve jménu "Boha"… více

17.09.2022

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

Musíme se vrátit tam, kde jsme už někdy byli, do starodávné civilizace, kde se malá skupina mimozemských, královských, a bankéřských rodin zmocnila světa. Toto se nestalo teď nebo před několika sty lety. Trvá to tisíce let. Již před 400 000 lety začali atakovat Zemi Annunakové a před desítkami tisíci lety na Zemi dostali preadamité a další agresivní autoritativní bytosti. Temnota pak kontrolovala lidský vývoj jak u Atlanťanů a před 6000 lety i u Sumeřanů na Středním Východě v Sumerii. Sumerské tabulky nám o tom vypovídají mnohé… více

16.09.2022

Prý potřebujeme nutně peníze!

Prý potřebujeme nutně peníze!

Všichni jsme se narodili na této krásné planetě svobodní. Přesto se ale nemůžeme po tomto světě svobodně pohybovat. Musíme poslouchat nějaká zlovolná pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit daň za život a za základní životní potřeby něčím, co nazýváme peníze! Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přiřazené číslo a že s námi bude zacházeno jako s nějakým objektem či firmou. Nejsme žádná čísla. My jsme živé, dýchající a božské bytosti… více

15.09.2022

Peníze nebo život! (duši)

Peníze nebo život! (duši)

Honba za penězi a mocí je v zásadním konfliktu se základními lidskými hodnotami milovat a tvořit. Namísto dravé soutěže, rozkazování a neomaleným úprkem za úspěchem, diplomy a "skvělým společenským postavením" bychom měli naše děti naučit spolupracovat a dělat věci k užitku všech. Neustálé usilování o ještě více peněz a větší osobní prospěch posouvá na vedlejší kolej harmonii našich duší, naši lidskost, zvyšování našich vibrací a rozvíjení našeho vědomí. Naše egoistické směřování má velkou podporu v celém právním systému a v zákonech vytvořených Temnotou, která se stále ještě pokouší řídit naše životy… více

14.09.2022

Jsme ovládáni, zotročováni a programováni tím nejmocnějším nástrojem – strachem (2. část)

Jsme ovládáni, zotročováni a programováni tím nejmocnějším nástrojem – strachem (2. část)

(2. část)

V televizi nejsou žádné radostné ani povzbudivé zprávy a přesto jsou k ní hypnoticky přitahovány davy jako vosy na med. Po takové informační jedovaté dávce poslouchající a sledující oběti pak už jen většinou zoufale a nečinně kňourají, naříkají a stěžují si na mizerný život… více

13.09.2022

Jsme ovládáni, zotročováni a programováni tím nejmocnějším nástrojem – strachem (1. část)

Jsme ovládáni, zotročováni a programováni tím nejmocnějším nástrojem – strachem (1. část)

(1. část)

STRACH je základním nástrojem "elit" v zotročování lidstva. Neustále nás pomocí medií válcuje, bere nám energii a snižuje naše vibrace. Tuto manipulaci bohužel mnozí z nás ještě nedokázali diagnostikovat a rozpoznat. STRACH je ale všude kolem nás, všudypřítomný a neustále podsouvaný. Otravuje naše podvědomí a byl na nás nasazen, aby nám drze tváří v tvář bral radost ze života a ze všeho krásného. Vytváří tu nejmocnější past, která cíleně mnohým zabraňuje využívat své šance v životě. Žijeme v realitě, kde se strach stal primární silou Temna, které prostřednictvím něho ovlivňuje naše rozhodování. STRACH je jedna z nejtěžších překážek, se kterou se musíme utkat, překonat ji a filosoficky se s ní vypořádat, jestliže chceme uniknout zotročení… více

12.09.2022

Další členové skupiny tajného vesmírného programu mi poskytli důkazy o tom, že mnoho vůdců a celebrit na Západě ovládají "mimozemští paraziti"

Další členové skupiny tajného vesmírného programu mi poskytli důkazy o tom, že mnoho vůdců a celebrit na Západě ovládají "mimozemští paraziti"

Plazí, parazitičtí droni jsou řízeni mimozemskou U.I., která ovládala náš svět od babylonských časů. K ovládnutí člověka dojde, když Vril vstříkne svůj brk/proboscis do lidského oka, kde parazit ještěrky převezme a ovládne lidský, hostitelský mozek. Pro lidskou bytost je celý proces velmi bolestivý, dokud lidské vědomí zcela nezemře a dokud vědomí parazita nemá Vril vše plně pod svou kontrolou. Většina paměti a schopností bývalého člověka je zachována a vědomí parazita pak napodobuje jeho chování. Bývalý člověk se tímto promění na dron. Takto infikovaní lidé jsou používáni vrilem k infiltraci vlád, nejvyšších náboženských struktur, vrcholných pater finančních a právních systémů, organizací a korporací… více

11.09.2022

Existuje plno důkazů, že ten, kdo ovládá planetu Země, je nelidský. Také titulní fotografie Rothschildových dodává důvěryhodnost myšlence, že to nejsou až tak úplně lidé. (2. část)

Existuje plno důkazů, že ten, kdo ovládá planetu Země, je nelidský. Také titulní fotografie Rothschildových dodává důvěryhodnost myšlence, že to nejsou až tak úplně lidé. (2. část)

(2. část)

Některé asijské tajné společnosti také potvrzují, že mají vztah s mimozemšťany. Když se mnou šéf MI6 diskutoval o setkání se zástupcem rodiny asijských draků, řekl: "Když chcete mluvit s Čínou, je to tak vysoko, jak to jen jde." Setkání zorganizovala rodina bývalého posledního čínského císaře. Tato skupina si také pěstovala spojení s mimozemšťany. Říkali, že pokud se lidstvo nespojí, lidé se dostanou pod velmi přísný a kontrolovaný režim. Vypadá to, že přesně tohle se poslední dobou pokoušeli v Číně zavést prostřednictvím svých super lockdownů… více

10.09.2022

Existuje plno důkazů, že ten, kdo ovládá planetu Země, je nelidský. Také titulní fotografie Rothschildových dodává důvěryhodnost myšlence, že to nejsou až tak úplně lidé. (1. část)

Existuje plno důkazů, že ten, kdo ovládá planetu Země, je nelidský. Také titulní fotografie Rothschildových dodává důvěryhodnost myšlence, že to nejsou až tak úplně lidé. (1. část)

(1. část)

Během mnoha let probíhajících zpráv informujících o boji o planetu Zemi celá řada zpravodajských agentur trvá na tom, že se musíme zbavit mimozemské kontroly. Pro mnohé neinformované a zaslepené to zní šíleně, ale existuje spousta důkazů, že na nejvyšší úrovni řízení planety je zapojeno něco mimozemského. Podívejte se na některé důkazy, se kterými se Fulford osobně setkal… více

09.09.2022

Podle Fulforda (8. díl)

Podle Fulforda (8. díl)

(8. díl)

Přibližně v té době (2004 – 2006) se na mě obrátil také Kaoru Nakamura, bratranec císaře Hirohita, a předal mi videonahrávku, na níž byly důkazy, že 11. září byl inside job (práce zevnitř, Američanů). Tehdy jsem si pomyslel, že to je ta "antisemitská" konspirační teorie, o které jsem četl v New York Times. Když jsem se však nakonec nechal přesvědčit, abych se podíval na všechny, bylo zcela zřejmé, že události 11. září bylo spiknutí. Jako vystudovaný novinář jsem začal tehdy sledovat stopu důkazů až k jejich zdroji… více

08.09.2022

Podle Fulforda (7. díl)

Podle Fulforda (7. díl)

(7. díl)

Můj vstup do tajného boje o planetu Zemi začal, když jsem si přečetl zprávy OSN z 90. let, podle nichž by se chudoba a ničení životního prostředí mohly zastavit do roku 2000. Podle těchto zpráv stačilo 200 miliard dolarů ročně na ukončení chudoby a 400 miliard dolarů ročně na zastavení ničení životního prostředí. Tehdy jsem si uvědomil, že toho lze dosáhnout přesvědčením Japonců, aby jednali. Japonsko sedělo na 7 bilionech dolarů, které od konce druhé světové války vydělalo na vývozu automobilů, televizorů a elektroniky do zbytku světa. To znamenalo, že by mohli skoncovat s chudobou, zastavit ničení životního prostředí a ještě by jim zbylo 6,4 bilionu dolarů na kolonizaci Vesmíru nebo na cokoli jiného… více

07.09.2022

Podle Fulforda (6. díl)

Podle Fulforda (6. díl)

(6. díl)

Abychom pochopili, o jak obrovské a závažné změny právě jde, podívejme se znovu na kambrickou explozi. Přibližně 3,5 miliardy let byl život na Zemi mikroskopický. To, co bychom byli schopni spatřit pouhým okem, by byly hnědé šupiny nebo možná rohože řas. Pak náhle, asi před 530 miliony let, explodoval makroživot. Oceány se zaplnily oslnivou rozmanitostí forem života, které byly bilionkrát větší než cokoli, co existovalo předtím. Byl to evoluční ekvivalent velkého třesku. Nyní stojíme před podobným typem evolučního velkého třesku. Důvodem je to, že se lidé naučili ovládat a usměrňovat životní sílu. Nyní máme technologii, která nám umožňuje využívat základní genetické stavební kameny života k vytváření nových forem. Jsme také blízko dosažení nesmrtelnosti a nejrůznějších superschopností… více

06.09.2022

Podle Fulforda (5. díl)

Podle Fulforda (5. díl)

(5. díl)

Chazarská mafie a jejich přisluhovači si už uvědomili, že jim hrozí totální ztráta kontroly nad Západem, a snažili se předat svá aktiva Číně výměnou za ochranu. Dokumentují to slova Klause Schwaba Rothschilda: "Skloňme se před Čínou a poskytněme jí významnou podporu na světové scéně a oslabme a zničme Spojené státy zevnitř." Číňané samozřejmě nejsou hloupí a uvědomují si, že přijmout tyto lidi a mít v ně důvěru by bylo jako když by housenka měla přijmout vajíčka parazitické vosy… více

05.09.2022

Podle Fulforda (4. díl)

Podle Fulforda (4. díl)

(4. díl)

MI6 v zákulisí informovala asijské tajné společnosti: "Pokud švýcarský Zug, hlavní příčina veškerého světového terorismu, se nevypaří, a vlastně celé Švýcarsko a všichni na něj napojení, ukončíme veškeré kontakty mezi Východem a Západem." Zdroj dále varoval: "Pokud takzvaná Společnost bílého draka nedokáže ukončit globální odpornou kolonu ChM, vezmeme věci do svých rukou, a to termonukleárně."… více

04.09.2022

Podle Fulforda (3. díl)

Podle Fulforda (3. díl)

(3. díl)

V Evropě již dochází k pádu režimů. Ve Spojeném království byl odvolán Boris Johnson. V Itálii byl odvolán bývalý šéf centrální banky EU Mario Draghi a v Estonsku odešla premiérka. Nyní přichází tato zpráva z Francie: Macron má rezignovat, francouzský prezident čelí naléhavému vyšetřování poté, co "zradil Francii". Francouzský parlament také odmítl Macronův plán na zavedení očkovacích pasů, který má celou zemi proměnit ve zvířecí farmu. Nedostatek energie brzdí evropské ekonomiky… více

03.09.2022

Podle Fulforda (2. díl)

Podle Fulforda (2. díl)

(2. díl)

O situaci jsme hovořili se zástupcem dračí rodiny. Řekl, že minulý týden proběhla ve Švýcarsku řada mimořádných schůzek mezi zástupci Vatikánu a dračí rodiny. V důsledku toho bylo veškeré zlato ve švýcarských bankovních trezorech vráceno asijským královským rodinám, které ho mají ve vlastnictví, říká zdroj. Ve zprávách se to projevuje pádem několika vlád a izolací skupiny G7 od zbytku světové ekonomiky "Zlato je nyní v Hongkongu", poznamenává. Jednalo se o zlato, které bylo zapůjčeno na založení BIS, a další související zlato, například zlato ukradené královské rodině Čchingů, říká dále zdroj… více

02.09.2022

Podle Fulforda (1. díl)

Podle Fulforda (1. díl)

(1. díl)

Falešný americký prezident Biden při své nedávné žebravé cestě na Blízký východ nezískal ropu. To znamená, že začalo odpočítávání imploze Spojených států a západní Evropy. Revoluce je ve vzduchu a nebude cesty zpět, shoduje se více zdrojů… více

01.09.2022

Peníze jako měřítko úspěchu

Peníze jako měřítko úspěchu

Peníze slouží v této společnosti jako měřítko úspěchu. Tvrdí vám, že čím více peněz budete mít, tím budete úspěšnější. Od útlého věku se nám to vtlouká do hlavy, že čím tvrději budeme pracovat, tím se staneme úspěšnější. Říká se nám, že abychom uspěli, musíme být nejlepší a musíme se za každou cenu dostat na vrchol. Říká se nám, že soutěživost je dobrá, ale vy nemáte soutěžit, ale hlavně porazit své soupeře. Máte být rychlejší a vychytralejší než oni, abyste se v atmosféře soutěživosti dostali až na vrchol. Ale být chytřejší, než kdokoliv jiný v soutěživé, podnikatelské atmosféře často znamená zničení soupeřů tak, aby soutěživost vymizela, a je jen otázkou času, kdy celá situace dospěje k diktátorskému režimu s absolutní kontrolou a s totálním zotročením všech lidí, kteří se nedostali na vrchol pyramidy… více

31.08.2022

Obrovský podvod zvaný bankovnictví

Obrovský podvod zvaný bankovnictví

Jedno z nejdůležitějších prohlášení pronesl Thomas Jefferson, jeden ze zakládajících otců USA, který přesně předpověděl, co se bude dít: "Věřím, že bankovní instituce jsou pro naši svobodu mnohem nebezpečnější než existující armády. Jestliže lidé v Americe někdy připustí, aby soukromé banky kontrolovaly stav jejich peněz, tak nejdříve působením inflace a následně deflací, banky a korporace, které okolo nich vyrostou, budou postupně připravovat lidi o všechen jejich majetek tak dlouho, až se jednou jejich děti probudí na kontinentu, který dobyli jejich otcové, jako chudáci bez domova. Moc k vydávání měny musí být bankám odebrána a vrácena lidem, kterým po právu patří." Soukromé banky a elitní bankéřské rodiny pak skutečně převzaly kontrolu nad světem, protože ovládly kontrolu zásob peněz… více

30.08.2022

Mnozí velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

Mnozí velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

Po celá tisíciletí se velcí myslitelé stavěli proti zneužívání lidí pomocí peněz. Nejedná se o nic nového. Skutečnost, že v našem životě stále používáme peníze, dokazuje, jak velká je moc banksterů, která už trvá po tisíce let. V roce 48 před naším letopočtem Julius Caesar sebral penězoměncům (bankéřům) moc razit mince a razil mince sám k užitku všech lidí v římském impériu. S touto novou a bohatou zásobou peněz císař založil a vybudoval mnoho velkých staveb a postavil skvělá veřejná zařízení. Řím byl bohatý, císař byl milovaný a lidu se vedlo dobře. Ale to se nelíbilo penězoměncům, ti chtěli kontrolovat zásobu peněz, tím i moc a politickou situaci. Všichni víme, jak to s Juliem Caesarem dopadlo – byl zavražděn. Nám jen nebylo "umožněno" abychom pochopili pravý důvod jeho vraždy – odvážil se postavit na odpor bankéřům… více

29.08.2022

Všichni velcí proroci a učitelé se nám snažili předat stejnou moudrost: buďte jednotní, milujte jeden druhého, respektujte se navzájem, chraňte i ty nejubožejší z vás, žijte v harmonii s přírodou a veškerými stvořeními

Všichni velcí proroci a učitelé se nám snažili předat stejnou moudrost: buďte jednotní, milujte jeden druhého, respektujte se navzájem, chraňte i ty nejubožejší z vás, žijte v harmonii s přírodou a veškerými stvořeními

Ve skutečnosti jsou to stejné hodnoty, které se mnozí z nás pokoušejí naučit své děti. Ale náhle, v nějakém záhadném momentu v našich životech, se věci mění. Přestáváme věnovat pozornost hodnotám vyššího vědomí, zapadneme do každodenní rutiny života, jsme přinuceni řešit často nesmyslné a komplikované problémy, které pro nás připravil Deep state, jako odvedení pozornosti od probuzené skutečnosti a úplně se zamotáme do boje o přežití… více

28.08.2022

Politici nejsou experti na řešení problémů, ale experti na sliby a prosazování agendy svých politických stran, banksterů a tajných struktur, které je vycvičily a které je ovládají

Politici nejsou experti na řešení problémů, ale experti na sliby a prosazování agendy svých politických stran, banksterů a tajných struktur, které je vycvičily a které je ovládají

Všimněte si, že skutečně seriózní, poctivý a špičkový odborník je pro politickou hierarchii, kterou "elity" z politiků vytvářejí, něco jako nadávka. Stejně jak peklu smrdí poctivost, láska, pospolitost, tak těmto temným elitám smrdí charakternost a lidskost. Bez ohledu na politickou příslušnost financují a prosazují rozvoj nelidské společnosti, ovládané netransparentními strukturami a Umělou Inteligencí na úkor přírodní a lidské přirozenosti… více

27.08.2022

Tento protilidský "Babylonský systém" vytvořil svoje impérium pomocí papírových, bezcenných, jimi vytištěných peněz

Tento protilidský "Babylonský systém" vytvořil svoje impérium pomocí papírových, bezcenných, jimi vytištěných peněz

Nikdy nezapomeňte, že moderní "peníze" byly vytvořeny těmi, kteří vlastnili zlato a otroky. Uvědomili si, že mohou vytisknout mnohem více papírových peněz než fyzického zlata, které si schovali pro sebe a pro lidi vytiskli velké množství peněz na požádání a podle své potřeby. Tyto zločinně tisknuté peníze jim vybudovaly monopolní kartel a velkou říši, která stále roste. Devalvace měny, ekonomické krize a velká inflace je netrápí… více

26.08.2022

Mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj třeba i zemřít

Mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj třeba i zemřít

Všem přemýšlivým lidem by již mělo být naprosto jasné, že všechny zákony jsou tvořeny tak, aby všechny děje, úkony a činnosti připadaly obyčejným lidem velmi složité a matoucí. Tato manipulace je součástí spirály podvodu, která jde velmi hluboko a která již po velmi dlouhou dobu brání lidem postřehnout záludnost a škodlivost této agendy pro ně ze strany jejich tvůrců a vůdců tohoto otrockého systému… více

25.08.2022

Korporace jsou nenasytné saně

Korporace jsou nenasytné saně

Korporace je pouze termín napsaný na papír a povedená parta lidí běhajících a hrajících divadlo o idejích a pravidlech, které jsou napsány na kousku papíru. Korporace nedýchají, nesmějí se, nemilují ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou projevit nekonečnou lásku, toho jsou schopni pouze lidé… více

24.08.2022

Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY

Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY

Nyní již víme, že naše země je korporace a že tato skutečnost má nesmírný vliv na zákony, které jsou vytvářeny tak, aby nás ovládaly. Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY. Zákony, které nás zotročují, byly vytvořeny, aby v prvé řadě vytvořily iluzi spravedlnosti, lidskosti a ukolébaly k neakceschopnosti lidskou komunitu a rozdělily ji. Jednoznačně slouží korporacím a vládám, které jim pak slouží také… více

23.08.2022

Musíme pochopit, že zákony slouží korporacím

Musíme pochopit, že zákony slouží korporacím

Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé živých, dýchajících lidských bytostí. Jejich agendou je zničit veškerou humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a "blažené", pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů. Musíme se zbavit nelidského, robotického vedení korporací, orientovaných pouze na peníze. WHO, OSN a ostatní mezinárodní organizace jsou bohužel také jen korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou chazarsko-židovských bankéřských rodin a slouží jen jejich zájmům a v žádném případě lidem… více

22.08.2022

Celý svět je gigantická korporace, zotročující nevědomé lidi

Celý svět je gigantická korporace, zotročující nevědomé lidi

Téměř všechny země jsou registrované korporace. Všechny nesmyly, nelogičnosti a neekonomičnosti, které jsou zaváděny a skrytě podporovány ve společnosti, začnou dávat hluboký smysl, jakmile zjistíme, že naše země byly celou dobu registrovány jako korporace. A co dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností se rozšiřuje dále do států, provincií, měst a dokonce vlády samotné jsou nebo byly registrovány jako korporace. Celý svět kolem nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno na korporátní majetek, aby mohl být vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací a nakonec bankéři, kteří si vytisknou peníze, aby vše mohli vlastnit… více

21.08.2022

Zákony jsou výhodné pro korporace a ne pro lidi!

Zákony jsou výhodné pro korporace a ne pro lidi!

Pamatujte, že jsme jmenovali politiky a vládu, aby nám sloužili a dělali pro nás to nejlepší a ne, aby se stali našimi otrokáři, kteří se obohacují a napomáhají k obohacení korporacím, které je pak na oplátku udržují u moci… více

20.08.2022

"Oni to přece nemyslí tak zle"

"Oni to přece nemyslí tak zle"

Oni to přece "nemyslí tak zle", oni přece jen "dělají svoji práci", která spočívá v ovládání mas. Práce s veřejností si žádá ty "správné nástroje" a manipulace s lidmi je jeden z nich. Teď už asi chápeme, proč přetrvává tak zásadní odpor k výuce moderních dějin na školách… více

19.08.2022

Průběžné šikanování umocňuje sílu moci a má manipulativní charakter

Průběžné šikanování umocňuje sílu moci a má manipulativní charakter

Drobná vládní šikana vůči občanům má hlubší smysl a ukazuje nám, jak dokázali nacisté usmrcovat takové množství lidí v koncentračních táborech… více

18.08.2022

Ivo Wiesner: Loutkáři lidstva

Ivo Wiesner: Loutkáři lidstva

Hovoříme–li o "loutkářích" mám na mysli pozemské manipulátory s osudy Země a lidstva, o kterých se někdy hovoří jako o šedých eminencích či tajné vládě světa. Jsou to oni, kdo se pokouší vodit lidstvo jako loutky na neviditelných provázcích, spletených ze strachu o život, hrozby bídy, náboženského fanatismu, chamtivosti, touhy po moci, závisti a dalších negativních aspektů, které lidstvu darovali jako svou filosofii spolu s otcovskou částí genomu lyranští renegáti Elohim, alias Bafath či Gizeh Intelligence a jejich pokračovatelé souhrnně označovaní jako Cabal (Ilumináti, Sionisté atd.)… více

09.04.2017

UBUNTU přispívání

UBUNTU přispívání

Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz: V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo. Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá, jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí, nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly… více

01.01.2017

Vzestup a únik z falešného vidění světa

Vzestup a únik z falešného vidění světa

Únik z našeho falešného vidění světa a průnik do chápání pravé podstaty naší reality a existence probíhá na individuální úrovni v podobě postupného odkrývání celé řady předpřipravených manipulačních vrstev. Na unikající jedince z tohoto falešného matrixu je nachystána celá řada léček, do kterých jsou takoví jedinci umně chytáni… více

22.12.2016

Skryté manipulace

Skryté manipulace

V celé mocensky ovládané kultuře jsou podporovány procesy, které jsou zdrojem nízkofrekvenční energie. V tomto článku se dozvíte o škodlivých vlivech očkování, chemtrails, fluorizace vody a jedů v potravinách a také o manipulaci, skryté v hudbě, módě, výtvarném umění, filmu a komerční zábavě… více

22.12.2016

Citronová prevence

Citronová prevence

Francis Drake roku 1577 hlásil, že se skorbut dá vyléčit citróny. Roku 1593 admirál sir Richard Hawkins dokázal ochránit svoji posádku tímto způsobem a i kapuitán Lancaster roku 1600 dokázal, že lze skorbut lehce porazit… více

22.12.2016

Rychlá navigace: