Souvislosti, které všude nenajdete

Peníze nebo život! (duši)

Honba za penězi a mocí je v zásadním konfliktu se základními lidskými hodnotami milovat a tvořit. Namísto dravé soutěže, rozkazování a neomaleným úprkem za úspěchem, diplomy a "skvělým společenským postavením" bychom měli naše děti naučit spolupracovat a dělat věci k užitku všech. Neustálé usilování o ještě více peněz a větší osobní prospěch posouvá na vedlejší kolej harmonii našich duší, naši lidskost, zvyšování našich vibrací a rozvíjení našeho vědomí. Naše egoistické směřování má velkou podporu v celém právním systému a v zákonech vytvořených Temnotou, která se stále ještě pokouší řídit naše životy.

Kousky papíru nazývané korporace mají více práv než my lidé. S lidmi se zachází jen jako se spotřebiteli a nedůležitými součástkami výrobně obchodní mašinérie a ne jako s živými, božskými bytostmi. Mnozí vyměnili svou duši za peníze a přestoupili do služeb Temnoty. Omluvili si své rozhodnutí nedostatkem, nenaplněnou ambicí či přáním svých rodičů a nyní tráví svůj život ničením životů jiných lidí v rámci své "nelidské náplně práce" nebo takzvané kariéry či "úspěšného podnikatelského záměru". My všichni jsme se, pod tlakem palčivého nedostatku, egoistických pohnutek, momentálního selhání, "duchovní nepozornosti" nebo ve chvíli hněvu či žárlivosti, někdy nezachovali přímo v souladu se svým svědomím. Ale pouze někteří se zpětně zamysleli nad svým počínáním a pochopili, jak negativně ovlivnili život jiných, jen aby se cítili lépe, měli více peněz a byli úspěšnější a jen někdo se dokázal zorientovat ve svých myšlenkách a vrátil se zpět ke svému svědomí. Někdy dokonce i s fatálním následkem. Ti, kteří vydělávají spoustu peněz díky utrpení jiných a jejichž duše ještě není zcela "zabetonovaná", si většinou bohužel najdou nějaká ospravedlnění, proč to dělají.

Tak se mnozí stávají sami sobě nejhorším nepřítelem, který je připravený jít do války proti svým bratrům i proti sobě a své přirozenosti, protože jim to někdo "nakukal".

Pokud potlačíme své svědomí a dovolíme bankám tvořit peníze ze vzduchu, hrát si na BOHA a rozhodovat o tom, co lidé mohou a co ne, stane se celá společnost smrtelně nemocná a zvrácená. Necitliví, hamižní ekonomičtí roboti, "vyslanci U.I." pak budou rozhodovat naprosto o všem a my se budeme celé naše životy jen plahočit a shánět peníze na přežití a na daně.

Říkají, že peníze samy o sobě nejsou tak špatné, že je to forma směny a to jen my jsme je udělali špatnými. Říkají, že to nejsou peníze, co je špatné, ale že problémem lidstva je LÁSKA k penězům. Říkají, že pouze potřebujeme najít "nové" nebo "zákonné peníze" a všechno bude v pořádku. To všechno jsou pouhé výmluvy pronášené těmi, kdo ještě skutečně nepřipustili a nepochopili temnou stránku peněz a jsou na nich podvědomě závislí a myslí si, že stále z nich mohou mít nějaké výhody, až peníze převléknou kabát.

Navzdory všem negativním aspektům peněz, "ti momentálně úspěšní" se zoufale snaží peníze ospravedlnit. Ale přesvědčení, že nám peníze přinesou štěstí, je stejné jako prohlášení, že "boj za mír" nám přinese mír – což zjevně nefunguje, protože to na "pokyn shora" děláme bezvýsledně již po celá tisíciletí. Tak jako míru nelze dosáhnout násilím nebo konfliktem, peníze se nikdy nemohou stát prospěchem společnosti právě proto, čím jsou: prostředkem kontroly a nástrojem rozdělujícím lidi.

Peníze nebo život! (duši)

14.09.2022

Rychlá navigace: